eng fb rss yt
tee menu 14Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Εθνικός Συντονιστής του Συμφώνου των Δημάρχων.

Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση, στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά, να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΕΕ σύστησε το «Γραφείο Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων», που λειτουργεί στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας.

Το ΓΥΣΔ του ΤΕΕ, αποτελεί τον Κόμβο Σύνδεσης του «Συμφώνου των Δημάρχων», με τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τους Παρόχους Ενέργειας, και τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς Φορείς που στηρίζουν θεσμικά την ανάπτυξη και την υιοθέτηση της βιώσιμης ενέργειας, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κλίμακα. Επιπλέον θα παρέχει καθοδήγηση για την Επιστημονική και Τεχνική Οργάνωση των Δήμων και Περιφερειών που θα ενταχθούν στο Σύμφωνο και θα εφαρμόσουν Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια -ΣΔΑΕ.

Περισσότερες πληροφορίες :

κ. Κ. Ελευθεροπούλου, τηλ. +30-210-3291409

κ. Μ. Σκουλά, τηλ. +30-210-3291615

email : comoffice@central.tee.gr

www.simfonodimarxon.eu/


Untitled Document


Παρατηρητήριο Ενέργειας στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας


Η πρόσβαση σε τοπικά ενεργειακά δεδομένα είναι απαραίτητη για τον ενεργειακό σχεδιασμό ενός Δήμου, προκειμένου να μπορέσει να περιγράψει με όσο το δυνατόν πιο ορθό τρόπο την υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση εντός της επικράτειας του και να προγραμματίσει κατάλληλες δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και παραγωγής από Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας. Ωστόσο στην Ελλάδα, οι Δήμοι συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβασή τους σε ενεργειακά δεδομένα.
Στο πλαίσιο του έργου DATA4ACTION, δημιουργήθηκε ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στο ΤΕΕ για την υποστήριξη Δήμων στον ενεργειακό τους σχεδιασμό. Το Παρατηρητήριο έχει ως στόχο την παροχή απαραίτητων δεδομένων για τον τοπικό Ενεργειακό Σχεδιασμό και την επιτυχή εκπόνηση και παρακολούθηση Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ). Για να διευκολυνθεί η συλλογή και επεξεργασία ενεργειακών δεδομένων, το ΤΕΕ επιδιώκει, με επιτυχία έως τώρα, τη συνεργασία με σημαντικούς ενεργειακούς παρόχους.
Προς αυτή την κατεύθυνση το ΤΕΕ έχει ήδη υπογράψει Σύμφωνα Συνεργασίας με τους παρόχους ενεργειακών δεδομένων ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΠΑ, με φορείς που υποστηρίζουν Δήμους στον ενεργειακό σχεδιασμό όπως την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), την Περιφέρεια Ηπείρου καθώς και με την Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ «Πληροφόρηση Επιμόρφωση Τοπική Ανάπτυξη» (ΠΕΤΑ ΑΕ).


Διήμερο Ενέργειας

Πρόσκληση για την εκδήλωση


«Χρηματοδοτικά Εργαλεία και καλές πρακτικές για την υλοποίηση
και παρακολούθηση Δράσεων Εξοικονόμησης ενέργειας»

 

Αφίσσα της εκδήλωσηςΤο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σας προσκαλεί στο Διήμερο Ενέργειας που διοργανώνει στις 25 και 26 Οκτώβριου 2016 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με θέμα «Χρηματοδοτικά Εργαλεία και καλές πρακτικές για την υλοποίηση και παρακολούθηση Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας».

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) προσχώρησε ως Εθνικός Συντονιστής στο Σύμφωνο των Δημάρχων, την κυριότερη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία τοπικών και περιφερειακών αρχών, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. Προς το σκοπό αυτό, το ΤΕΕ συνέστησε το Γραφείο Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων (ΓΥΣΔ), το οποίο εντάχθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας. Το ΓΥΣΔ του ΤΕΕ καθοδηγεί και υποστηρίζει Δήμους που θα ενταχθούν στο Σύμφωνο και θα συντάξουν και θα εφαρμόσουν Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ).

Το ΤΕΕ διοργανώνει το Διήμερο Ενέργειας με σκοπό

  • να αναδείξει την αναγκαιότητα για ανάληψη δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση,

  • να προωθήσει και να συμβάλλει στον ενεργειακό σχεδιασμό των Δήμων με την παρουσίαση χρηματοδοτικών εργαλείων για την σύνταξη και εφαρμογή ΣΔΑΕ και

  • να ενημερώσει τα Μέλη του για τις δυνατότητες συμμετοχής τους στον ενεργειακό σχεδιασμό των Δήμων.

Το Διήμερο διοργανώνεται από το ΤΕΕ στο πλαίσιο συνεργασίας του για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου Data4Action, που υποστηρίζει το Παρατηρητήριο Ενέργειας του ΤΕΕ και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη».

Η εκδήλωση απευθύνεται

σε όλους τους Δήμους της Χώρας για να ενημερωθούν για την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών εξοικονόμησης ενέργειας,

  • στους Δήμους που συντάσσουν και υλοποιούν τον ενεργειακό σχεδιασμό τους, ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν από την εμπειρία και τις καλές πρακτικές που υπάρχουν κατά την χρηματοδότηση και παρακολούθηση δράσεων και έργων εξοικονόμησης ενέργειας,

  • στους Διπλωματούχους Μηχανικούς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον ενεργειακό σχεδιασμό των Δήμων.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.


Πρόγραμμα της εκδήλωσηςΠρόγραμμα της εκδήλωσης
Παρουσιάσεις και video της εκδήλωσης 25 & 26 ΟκτωβρίουΠαρουσιάσεις και video της εκδήλωσης 25 & 26 Οκτωβρίου
  
    Covenant of Mayors Webinar     
    ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ     
    ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Ιουλιου 2014     
    ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Νοεμβρίου 2013     
    ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΔΑΕ     
    Final National Event     
    ΗΜΕΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 27.6.13     
    ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (23.1.13)     
    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ     
    ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ     
    ΔΕΛΤΙA ΤΥΠΟΥ     
    ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ     
    ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (18.4.13)     

 

 

Covenant of Mayors Webinar 


 


Σύνδεση