ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
2010 - ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
2008 ΕΤΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

:: Λεξικά


αγγλοελληνικό λεξικό δομικών υλικών
αγγλοελληνικό λεξικό Θερμομόνωσης
αγγλοελληνικό λεξικό πόρτες & παράθυρα
αγγλοελληνικό λεξικό σκυροδέματος
αγγλοελληνικό λεξικό τεκμηρίωσης
ελληνοαγγλικό λεξικό δομικών υλικών
ελληνοαγγλικό λεξικό Θερμομόνωσης
ελληνοαγγλικό λεξικό πόρτες & παράθυρα
ελληνοαγγλικό λεξικό σκυροδέματος
ελληνοαγγλικό λεξικό τεκμηρίωσης
TE21-TerminologyTermsEd01