:: 2010 - Έτος Εποπτείας της Αγοράς Δομικών Προϊόντων


> ΕΙΣΑΓΩΓΗ
> ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
> ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων Δομικών Κατασκευών-Δράσεις  Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων Δομικών Κατασκευών-Δράσεις
την Τετάρτη 13 Απριλίου 2011.... 
Εναρκτήρια εκδήλωση με τίτλο «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων Δομικών Κατασκευών» Εναρκτήρια εκδήλωση με τίτλο «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων Δομικών Κατασκευών»
Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010, ώρα έναρξης 17:30, Αθήνα 
 Συμπεράσματα
 Πρακτικά


Σχεδιασμός και επιμέλεια αφίσας Ι. Νόβας, ΜΜΜ, μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων Τυποποίησης, Πιστοποίησης και Διαχείρισης Ποιότητας (ΜΕ-ΤΠΔΠ)