2010 - ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
2008 ΕΤΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Εκδηλώσεις ΤΕΕ
Εκδηλώσεις άλλων Φορέων