ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
2010 - ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
2008 ΕΤΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

:: Θέματα Ευρωκωδίκων

> Σεμινάρια
> ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ> ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ> ΠΡΟ.ΣΥ> ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ> ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σεμινάρια
 Γενικό πλαίσιο και Εφαρμογές «Διάδοση της πληροφορίας για εκπαίδευση» Γενικό πλαίσιο και Εφαρμογές «Διάδοση της πληροφορίας για εκπαίδευση»

Το Σεμινάριο «Ευρωκώδικες: Γενικό πλαίσιο και εφαρμογές», που πραγματοποιήθηκε από 18-20 Φεβρουαρίου 2008 στις Βρυξέλλες, οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υποστήριξη της CEN και των Κρατών Μελών με σκοπό τη μεταφορά της γνώσης, του εκπαιδευτικού υλικού και της πληροφορίας από τους συγγραφείς των Ευρωκωδίκων σε εκπροσώπους Ινστιτούτων, Βιομηχανίας και Τεχνικών Οργανισμών που εμπλέκονται στην εκπαίδευση των Ευρωκωδίκων στα Κράτη Μέλη.

περισσότερα
Υλικό του σεμιναρίου

 Σεμινάρια του ΤΕΕ για τους Ευρωκώδικες Σεμινάρια του ΤΕΕ για τους Ευρωκώδικες URL
Tο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ευρωκωδίκων του ΥΠΕΧΩΔΕ,πραγματοποίησαν σεμινάρια στην Αθήνα (23-25 Νοεμβρίου), Θεσσαλονίκη (17-19 Δεκεμβρίου), Πάτρα (3-5 Δεκεμβρίου) και Ηράκλειο (10-12 Δεκεμβρίου).