ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Λεξικά

Οι όροι που παρουσιάζονται στα παρακάτω λεξικά έχουν συγκεντρωθεί  από τις μεταφράσεις των  Ευρωπαϊκών ή Διεθνών  προτύπων.

Την απόδοση των όρων στα ελληνικά  έχουν κάνει οι αντίστοιχες Επιτροπές Τυποποίησης του ΕΛΟΤ.

Δομικά Υλικά
Θερμομόνωση
Πόρτες - Παράθυρα
Σκυρόδεμα
Τεκμηρίωση
Ορολογία (εκδ. 3 2011)