Η Διεθνής Επιτροπή για Εκπαίδευση στην Τυποποίηση ''International Committee for Education about Standardization'' (ICES) η οποία συστήθηκε το 2006 από ειδικούς στην τυποποίηση και επιστήμονες από όλο τον κόσμο δημιούργησε ιστοσελίδα στην οποία μπορείτε να ανατρέχετε για να ενημερωθείτε για εκδηλώσεις που διοργανώνονται για το θέμα.
www.standards-education.org