ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

  • Συμπληρώνω τον Ταχυδρομικό κώδικα του έργου αλλά δεν προκύπτει προς επιλογή καμια Υπηρεσία Δόμησης.

Το πρόβλημα αυτό μπορεί να προκύψει σπάνια (και μόνο στο αρχικό στάδιο λειτουργίας του συστήματος) λόγω μη ολοκληρωμένης αντιστοίχισης των αρμοδιοτήτων των "Καποδιστριακών" Δήμων με τους αντίστοιχους "Καλλικρατικούς" ή τροποποιήσεις των Ταχυδρομικών Κωδίκων που έχουν υλοποιήσει πρόσφατα τα ΕΛΤΑ.

Η χωροθέτηση του έργου βασίζεται στον Ταχυδρομικό Έλεγχο και αυτό επηρεάζει την Υπηρεσία Δόμησης στην οποία αντιστοιχεί και στο σύνολο των ελεγκτών δόμησης απο τους οποίους θα προκύψει με κλήρωση ο Ελεγκτής. Το ΤΕΕ σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ και τις Υ.Δομ. έχει αντιστοιχίσει τους Ταχ. Κώδικες με την διοικητική διαίρεση της χώρας. Προκειμένου να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα ο χρήστης πρέπει να αποστείλει τον Ταχυδρομικό Κώδικα και τον αντίστοιχο Καλλικρατικό Δήμο στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mailto:adeies@central.tee.gr