ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ Ν. 4178/2013

Ενημερωτικό Σημείωμα - Συχνές Ερωτήσεις
Φόρμα Τυποποιημένων Αιτημάτων