ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009
Tabbed content
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Ανασυγκρότηση μετά τις πυρκαγιές

 

Με απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ τον Οκτώβριο του 2007 συστάθηκε η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για την ανασυγκρότηση των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2007, με την ονομασία «Παρατηρητήριο Ανασυγκρότησης».

Το Παρατηρητήριο συγκροτήθηκε από ειδικούς επιστήμονες μέλη των Επιστημονικών φορέων που απαρτίζουν το Διεπιστημονικό Συμβούλιο για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Οικονομικό Επιμελητήριο, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Σκοπός του ήταν η παρακολούθηση, η συμβολή και οι παρεμβάσεις για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανασυγκρότησης και προστασίας της φύσης των πυρόπληκτων περιοχών, μέσα από ένα βιώσιμο επανασχεδιασμό, που θα σέβεται το περιβάλλον και το δημόσιο συμφέρον.

To Παρατηρητήριο επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές και πραγματοποίησε συναντήσεις τόσο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και με εκπροσώπους όλων των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, αλλά και με τον Πρόεδρο του Ειδικού Ταμείου αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών, με τους οποίους συζήτησε τις προτάσεις του.

Η τελική πρόταση-μελέτη που κατατέθηκε σε όλα τα αρμόδια όργανα της προηγούμενης και της σημερινής Κυβέρνησης, προβάλει την ανάγκη του συντονισμού και σχεδιασμού - προγραμματισμού που απαιτεί τη δημιουργία ενός Εθνικού Φορέα αποκατάστασης και ανασυγκρότησης από όλες τις φυσικές καταστροφές, καθώς και τη σύσταση Ενιαίου Φορέα Δασοπροστασίας. Ο φορέας αυτός προτείνεται να τεθεί επί κεφαλής και να κινητοποιήσει τους επί μέρους φορείς και υπηρεσίες της Κεντρικής Διοί­κησης, της Περιφέρειας και της Αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση ολοκληρωμένων κατά περίπτωση προγραμμάτων Ανασυγκρότησης. Στο πλαίσιο του Εθνικού αυτού φορέα έχει προταθεί και η σύσταση ενιαίου φορέα δασοπροστασίας.

βλ. και www.tee.gr > Επιστημονική και Αναπτυξιακή Δραστηριότητα > Παρατηρητήριο Ανασυγκρότησης

  
    ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡOΤΗΣΗΣ     
  Items 1 - 14 of 14
Θέσεις ΤΕΕ στο σ/ν για την προστασία δασών και δασικών εκτάσεων της Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου  Θέσεις ΤΕΕ στο σ/ν για την προστασία δασών και δασικών εκτάσεων της Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 4.11.2009 
Page: Παρεμβάσεις
 
Περιοδεία κλιμακίου Παρατηρητηρίου Ανασυγκρότησης στις πυρόπληκτες περιοχές της Πελοποννήσου  Περιοδεία κλιμακίου Παρατηρητηρίου Ανασυγκρότησης στις πυρόπληκτες περιοχές της Πελοποννήσου 22.2.2008 
Page: Παρεμβάσεις
 
Μελέτη: Χωροταξική και οικιστική ανασυγκρότηση πυρόπληκτων περιοχών  Μελέτη: Χωροταξική και οικιστική ανασυγκρότηση πυρόπληκτων περιοχών 03/2008 
Page: Παρεμβάσεις
 
Επιμέρους δράσεις Παρατηρητηρίου Ανασυγκρότησης για τη σύνταξη, στήριξη και προώθηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου και ενός ειδικού ενιαίου φορέα  Επιμέρους δράσεις Παρατηρητηρίου Ανασυγκρότησης για τη σύνταξη, στήριξη και προώθηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου και ενός ειδικού ενιαίου φορέα 2008-2009 
Page: Παρεμβάσεις
 
Υποστήριξη Λειτουργίας Παρατηρητηρίου Ανασυγκρότησης  Υποστήριξη Λειτουργίας Παρατηρητηρίου Ανασυγκρότησης 01/2008  
Page: Παρεμβάσεις
 
Συνέντευξη Τύπου για την ανασυγκρότηση των καμένων εκτάσεων και την προστασία των δασών  Συνέντευξη Τύπου για την ανασυγκρότηση των καμένων εκτάσεων και την προστασία των δασών 3.9.2007 
Page: Παρεμβάσεις
 
Σύνταξη ολοκληρωμένου πρακτικού οδηγού για την αντοχή και επισκευές κτιρίων μετά από πυρκαγιά,  Σύνταξη ολοκληρωμένου πρακτικού οδηγού για την αντοχή και επισκευές κτιρίων μετά από πυρκαγιά,  09/2007-10/2008 
Page: Παρεμβάσεις
 
Σύνταξη πρώτου πρόχειρου οδηγού μετά τις πυρκαγιές 2007  Σύνταξη πρώτου πρόχειρου οδηγού μετά τις πυρκαγιές 2007 08/2007 
Page: Παρεμβάσεις
 
Παρατηρητήριο Ανασυγκρότησης: Σειρά συναντήσεων μελών του Παρατηρητηρίου με πολιτικά πρόσωπα  Παρατηρητήριο Ανασυγκρότησης: Σειρά συναντήσεων μελών του Παρατηρητηρίου με πολιτικά πρόσωπα 02-03/2008 
Page: Παρεμβάσεις
 
Πυρκαγιές 2009 στην Αττική  Πυρκαγιές 2009 στην Αττική 24.8.2009 
Page: Παρεμβάσεις
 
Συνέντευξη Τύπου για την Κλιματική Αλλαγή και την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών  Συνέντευξη Τύπου για την Κλιματική Αλλαγή και την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών Αθήνα 6.12.2007 
Page: Παρεμβάσεις
 
Ίδρυση του «Παρατηρητηρίου Ανασυγκρότησης» από το ΤΕΕ και τους άλλους  επιστημονικούς φορείς που μετέχουν στο Διεπιστημονικό Συμβούλιο  Ίδρυση του «Παρατηρητηρίου Ανασυγκρότησης» από το ΤΕΕ και τους άλλους επιστημονικούς φορείς που μετέχουν στο Διεπιστημονικό Συμβούλιο 11/2007 
Page: Παρεμβάσεις
 
Συνεργασία ΤΕΕ και Περιφερειακών Τμημάτων για λήψη μέτρων μετά τις Πυρκαγιές του 2007  Συνεργασία ΤΕΕ και Περιφερειακών Τμημάτων για λήψη μέτρων μετά τις Πυρκαγιές του 2007 09-10/2007 
Page: Παρεμβάσεις
 
Θετική ψήφο από το TEE στο νομοσχέδιο για τα καμένα Aττικής  Θετική ψήφο από το TEE στο νομοσχέδιο για τα καμένα Aττικής 01/2010 
Page: Παρεμβάσεις