ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2004-2006
Περιφερειακά Τμήματα
Untitled Document

 TEE - TΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  2004-2006 (Πλήρες κείμενο) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2004-2006 (Πλήρες κείμενο)
Έδρα: Μυτιλήνη
Νομοί Αρμοδιότητας: Λέσβου, Χίου, Σάμου.
Διεύθυνση: Αρίωνος 1, 81100 Μυτιλήνη
Τηλέφωνα: (22510) 40847, 48126
Fax: (22510) 48127
URL:
http://www.ba-aigaio.tee.gr

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 

Α. Σημαντικότερες παρεμβάσεις

§                Παρέμβαση στο Δήμαρχο Μύρινας Λήμνου με θέμα την απεργιακή κινητοποίηση της ΕΜΔΥΔΑΣ, 27.11.2003

§                Παρέμβαση στο Νομάρχη Λέσβου για την βελτίωση λειτουργίας της Πολεοδομίας ΝΑ Λέσβου, 22.1.2004

§                Παρέμβαση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Β. Αιγαίου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου με πρόταση ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΕΠ Β. Αιγαίου, 28.6.2004

§                Γνωστοποίηση των απόψεων του Τμήματος σχετικά με το σ/ν για τις αναθέσεις των Δημοσίων Έργων στους αρμόδιους φορείς, 2.8.2004

§                Παρέμβαση στον ΓΓ της Περιφέρειας Β. Αιγαίου σχετικά με τις αναθέσεις Μελετών, από ΟΤΑ, 21.9.2004

§                Παρέμβαση στον Πρόεδρο του ΤΕΕ για τα ενιαία τιμολόγια εργασιών4.10.2004

§                Παρέμβαση στον Υπουργό Αιγαίου σχετικά με τον Αναπτυξιακό Νόμο και το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Νησιών του Αιγαίου, 20.9.2004

§                Γνωστοποίηση στο ΤΕΕ των θέσεων της Αντιπροσωπείας του Τμήματος σχετικά με το σ/ν «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών», 19.1.2005

§                Παρέμβαση στον ΓΓ Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και στον Γενικό Δ/ντή ΕΟΤ σχετικά με την στελέχωση του γραφείου Περιφερειακής Υπηρεσίας Β. Αιγαίου του ΕΟΤ, 15.2.2005

§                Παρέμβαση της ΔΕ του Τμήματος στον Πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι συνάδελφοι Μηχανικοί της Σάμου και της Ικαρίας από το γραφείο του ΤΣΜΕΔΕ στη Μυτιλήνη, 8.3.2005

§                Αποστολή στην ΤΕΔΚ Ν. Λέσβου και την Περιφέρεια Β. Αιγαίου των θέσεων της ΔΕ του Τμήματος σχετικά με το πρόγραμμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ», 10.3.2005

§                Αποστολή στον Υπουργό Αιγαίου των Θέσεων - Προτάσεων του Τμήματος για τη δόμηση σε παραδοσιακούς οικισμούς, 5.4.2005

§                Παρέμβαση στους Νομάρχες και τους Δ/ντες Τεχνικών Υπηρεσιών ΝΑ Λέσβου, Χίου, Σάμου για την εγγραφή εμπειροτεχνών στα Νομαρχιακά Μητρώα, 26.4.2005

§                Παρέμβαση στον Υπουργό Πολιτισμού, Πρωθυπουργό και στον Υφυπουργό Πολιτισμού σχετικά με το σ/ν για τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού, 17.5.2005

§                Παρέμβαση στις ΤΕΔΚ Β. Αιγαίου και στους Δημάρχους Β. Αιγαίου σχετικά με το πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΘΗΣΕΑΣ, 2.8.2005

§                Παρέμβαση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με τη Διάταξη για τη μείωση των αμοιβών των Μηχανικών σε σ/ν του Υπουργείου, 30.8.2005

§                Παρέμβαση στον Πρόεδρο και το ΔΣ του ΤΣΑΥ σχετικά με απευθείας αναθέσεις μελετών σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, 31.10.2005

§                Παρέμβαση στον ΓΓ της Περιφέρειας Β. Αιγαίου σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα των ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Λέσβο, 14.12.2005

§                Παρέμβαση στον Υπουργό Πολιτισμού και στον Υπουργό Αιγαίου για τα προβλήματα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού στο Β. Αιγαίο, 20.2.2006

§                Παρέμβαση στην Κτηματολόγιο ΑΕ για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις νέες ρυθμίσεις του κτηματολογίου στη Λέσβο, 13.3.2006§                Παρέμβαση στο Νομάρχη Λέσβου για τον προσδιορισμό των προσαυξήσεων των τιμών των ενιαίων τιμολογίων Δημοσίων Έργων, 25.4.2006

§                Παρέμβαση στους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και ΠΕΧΩΔΕ καθώς και στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 25.4.2006

§                Παρέμβαση στην Υπουργό Παιδείας και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την κύρωση Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 25.4.2006

§                Παρέμβαση στον ΓΓ της Περιφέρειας Β. Αιγαίου σχετικά με τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Αδρανών Υλικών στη Λέσβο, 13.6.2006

§                Κοινοποίηση των θέσεων του ΤΕΕ σχετικά με το σ/ν: «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» στους Βουλευτές Λέσβου, Χίου και Σάμου προκειμένου να προωθηθούν στη Βουλή, 13.6.2006

§                Παρέμβαση στο Νομάρχη Χίου σχετικά με τα προβλήματα στελέχωσης στη Διεύθυνση Πολεοδομίας της ΝΑ Χίου, 26.6.2006

§                Παρέμβαση στο Νομάρχη Σάμου και την Δ/ντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών της ΝΑ Σάμου σχετικά με την εγγραφή εμπειροτεχνών στα Νομαρχιακά Μητρώα, 23.8.2006

Β. Ομάδες Εργασίας

Το ΤΕΕ/ Τμήμα ΒΑ Αιγαίου από τον Νοέμβριο του 2003 μέχρι σήμερα, συγκρότησε Ομάδες Εργασίας για τα παρακάτω θέματα:

 

1.     «Καταγραφή και παράδοση σε ηλεκτρονική μορφή αιγιαλού παραλίας, σχεδίων πόλεων και λοιπών αποτυπώσεων του δημόσιου τομέα»

2.      «Χωροταξικός Σχεδιασμός στο ΒΑ Αιγαίο»
Παρουσιάστηκε στην Κοινή Σύσκεψη των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων με την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη 27-29 Μαΐου 2005. Κατατέθηκε επίσης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και στις Νομαρχίες Λέσβου, Χίου και Σάμου

3.     «Πιλοτική Απογραφή Κτιρίων στα πλαίσια των δράσεων για την ενίσχυση υφιστάμενων Κατασκευών»

4.      «Έκδοση Περιοδικού - Ενημερωτικού Δελτίου του Περιφερειακού Τμήματος ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ»

5.     «Υποβοήθηση και ανάδειξη του έργου και των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής, της Αντιπροσωπείας, των Νομαρχιακών Επιτροπών Χίου και Σάμου και των Μονίμων Επιτροπών».

6.     «Εξέταση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή νέων ρυθμίσεων του κτηματολογίου στους Δήμους Γέρας και Μυτιλήνης, διενέργεια πραγματικών δειγματοληπτικών ελέγχων και προτάσεις»

7.     «Εξέταση της δυνατότητας προσαυξήσεων στις τιμές των ενιαίων τιμολογίων για τα δημόσια έργα, λόγω δυσκολιών προσβασιμότητας στα νησιά»

8.     «Αρχιτεκτονική Καταγραφή και Συλλογή υπάρχοντος ιστορικού υλικού των εκπαιδευτηρίων των νησιών Λέσβου, Λήμνου και Χίου από το 1900 μέχρι 1960»

 

 

Γ. Μόνιμες Επιτροπές

 

1.     Μ. Ε. Περιβάλλοντος Υδατίνων Πόρων και Χωροταξίας
Επεξεργάστηκε και πρότεινε στη Διοικούσα Επιτροπή θέσεις για την χωροθέτηση των Οχλουσών Δραστηριοτήτων καθώς και για το θέμα των «Παράνομων Γεωτρήσεων»

 

2.     Μ. Ε. Αρχιτεκτονικών και Οικιστικών Θεμάτων.

Εισηγήθηκε στη Διοικούσα Επιτροπή τα θέματα που σχετίζονται με την τροποποίηση των Προεδρικών Διαταγμάτων του Υπουργείου Αιγαίου για τους Παραδοσιακούς Οικισμούς.

 

3.     Μ. Ε. Προγραμματισμού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επεξεργάστηκε τις προτάσεις του ΤΕΕ-Τμήμα ΒΑ Αιγαίου για την ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου, ενόψει της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου

 

4.     Μ. Ε. Απασχόλησης - Νέων Μηχανικών, Επαγγελματικών θεμάτων - Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα - Ελευθέρων Επαγγελματιών.

Επεξεργάστηκε και απέστειλε Ερωτηματολόγιο για συμπλήρωση προς όλους τους συναδέλφους, με στόχο να διαμορφώσει τεκμηριωμένες προτάσεις προς τη ΔΕ, ώστε το ΤΕΕ να μπορέσει να βοηθήσει αποτελεσματικά στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι. Πρότεινε επίσης τη δημιουργία Γραφείου Διασύνδεσης στη Μυτιλήνη.

 

5.     Μ. Ε. Βιομηχανίας και Ενέργειας.

Με εισήγηση της πραγματοποιήθηκε η ημερίδα: «Η Χρήση του Υγραερίου (Οικιακή - επαγγελματική) στα Κτίρια» στη Μυτιλήνη και στη Χίο, αντίστοιχα.

 

6.     Μ. Ε. Πληροφορικής

Εισηγήθηκε τη διοργάνωση εκδήλωσης: «Ο Προγραμματισμός ως Εργαλείο Ανάπτυξης Εφαρμογών της σκέψης: Το Παράδειγμα της C». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε και η παρουσίαση του βιβλίου του συναδέλφου κ. Νίκου Χατζηγιαννάκη

 

7.    Μ. Ε. Λήμνου

Επεξεργάστηκε τις θέσεις του Τμήματος για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ξενοδοχείου «Ακτή Μαρίνα»

 

8. Μ. Ε. Ικαρίας

 

 

9. Μ. Ε. Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας

Εισηγήθηκε στη Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος προτάσεις για τις κυκλοφοριακές συνδέσεις και τους κόμβους, για τις διαβάσεις πεζών και για το πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Μυτιλήνης. Επίσης μέλος της ΜΕ συμμετείχε με εισήγηση σε ημερίδα που διοργάνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου για τα τροχαία ατυχήματα.


Δ. Σεμινάρια

Στα γραφεία του ΤΕΕ - Τμήματος ΒΑ Αιγαίου φιλοξενήθηκε το επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργάνωσε το ΙΝ.ΕΠ. του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για Διπλωματούχους Μηχανικούς Δημοσίους Υπάλληλους. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε το διάστημα 16 - 20 Μαΐου 2005 στη πόλη της Μυτιλήνης και είχε αντικείμενο το «Θεσμικό Πλαίσιο πολεοδομικών εφαρμογών και Δόμησης»

 

Ε. Επιστημονικό Έργο

 

§                Ημερίδα: «Επεμβάσεις και Προσθήκες σε Υφιστάμενα Κτίρια»

§                Ημερίδα «Παραγωγή των Δημοσίων έργων σήμερα και το πλαίσιο που υπάρχει αλλά και σχεδιάζεται μέσω συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)», σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Λέσβου

§                Ημερίδες: «Οικιακή και επαγγελματική χρήση του Υγραερίου (LPG) στα κτίρια» σε Χίο και Μυτιλήνη

§                Ανοιχτή Ενημερωτική Ημερίδα: «ΝΕΡΟ, το ΠΟΣΙΜΟ». Η ημερίδα εντάχθηκε στα πλαίσια των προσυνεδριακών δραστηριοτήτων του «AQUA 2005» διεθνούς συνεδρίου των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης, για τη διαχείριση του νερού, που διοργανώθηκε από τη HELEXPO στη Αθήνα 21-23 Οκτωβρίου 2005

§                Ημερίδα: «Συντήρηση και αποκατάσταση παραδοσιακών κτιρίων και Μνημείων. Υλικά, Παθολογία, Μεθοδολογία επεμβάσεων»

§                Ημερίδες: «Τεχνολογία σκυροδέματος και Χαλύβων» σε  Χίο και Μυτιλήνη

§                Ενημερωτική εκδήλωση: «Ο Νόμος 3316/05 Γγια την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών», στη Χίο

§                Εκδήλωση: «Ο Προγραμματισμός ως Εργαλείο Ανάπτυξης Εφαρμογών της σκέψης: Το Παράδειγμα της C»

§                Εκδήλωση - συζήτηση: «ΤΣΜΕΔΕ», με ομιλητή τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γιάννη Αλαβάνο, μέλη του ΔΣ του ΤΣΜΕΔΕ, μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ, καθώς και εκπροσώπων του ΤΕΕ στο ΔΣ του ΤΣΜΕΔΕ