ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009
Tabbed content
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ


ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠαρεμβάσειςΕκδηλώσεις
Ενημέρωση - Πληροφόρησηeu-orgs


 

Φορέας με διεθνή απήχηση

Σήμερα το ΤΕΕ συμμετέχει σε 26 Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς Μηχανικών και εκπροσωπείται στα εκλεγμένα Συμβούλια πολλών εξ αυτών, γεγονός που αποδεικνύει την αναγνώριση της συμβολής του και την επάρκεια της τεκμηρίωσης των παρεμβάσεών του. 

Η δραστηριοποίηση του ΤΕΕ σε διεθνές επίπεδο, δεν αφορά μια περιορισμένη θεματολογία. Αντίθετα, στην εποχή της παγκόσμιας ελεύθερης αγοράς και εν μέσω παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η διεθνής συνεργασία και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και απόψεων, η συμμετοχή στα διεθνή δρώμενα και η προβολή του έργου των Ελλήνων μηχανικών, δεν μπορεί παρά να διατρέχουν ως στόχοι όλο το φάσμα των ενδιαφερόντων του ΤΕΕ.

Τα θέματα της τεχνικής εκπαίδευσης, της κατοχύρωσης του επαγγέλματος, της απασχόλησης, της ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας είναι κοινά στους Ευρωπαίους μηχανικούς, τα προβλήματα της ενέργειας και του περιβάλλοντος απαιτούν διεθνείς συνέργειες, η παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά απαιτεί δράσεις για τη διάσωση και την ανάδειξή της.

Οι Οργανώσεις στις οποίες συμμετέχει σήμερα το ΤΕΕ

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώχθηκε:

  • Η περαιτέρω προώθηση  της πληροφόρησης που αφορά σε δραστηριότητες των Διεθνών Οργανισμών, της Έκθεσης πεπραγμένων και του λοιπού υλικού που συγκεντρώνει ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ  από τη συμμετοχή του σε  διεθνείς συναντήσεις, στις αρμόδιες Υπηρεσίες και στις επιτροπές του ΤΕΕ, στο Ενημερωτικό Δελτίο με σχετικές ανακοινώσεις και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ για ενημέρωση των μηχανικών
  • Η συνεπής υποστήριξη συγκροτημένων θέσεων του ΤΕΕ, με στόχο τη διεύρυνση της συμμετοχής του στη διαμόρφωση της πολιτικής των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών.

Συγχρόνως, το ΤΕΕ υποστηρίζει τη λειτουργία και συνεργάζεται σε πλήθος δραστηριοτήτων με τα Ελληνικά Τμήματα Διεθνών Οργανισμών, όπως το Ελληνικό Τμήμα της UIA,  το Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος (Ε.Τ.Σ.), το Ελληνικό Τμήμα του ICOMOS, μεταφέροντας στους Έλληνες μηχανικούς τους στόχους και τους προβληματισμούς της διεθνούς κοινότητας, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε αυτήν.

Για τα παραπάνω θέματα, βλ. περισσότερα Παρεμβάσεις, Εκδηλώσεις

 

Παράλληλα, αναπτύχθηκε σειρά δράσεων:  [ΝΕΟΙ-ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ]
[ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ]
[ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΙΔΙΩΤ. ΤΟΜΕΑ]

  © 2003 - 2010 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων | Αναφορά προβλήματος