ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009
Tabbed content
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΠαρεμβάσειςΕκδηλώσεις


Προτεραιότητες στην Έρευνα και Τεχνολογία

 

 


Το ΤΕΕ πιστεύει ότι η καινοτομία μπορεί να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της χώρας, στηρίζοντας την άποψη ότι η αναθέρμανση της οικονομίας θα πρέπει να προσανατολιστεί κατά προτεραιότητα σε κλάδους στους οποίους η Χώρα διαθέτει ή μπορεί να αναπτύξει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (π.χ. κατασκευές, τουρισμός, πολιτισμός, τρόφιμα - ποτά, κλπ) και να στηρίζεται σε παράλληλες στοχευμένες δράσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Γι' αυτό σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερευνητικό χώρο (ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Τεχνολογικά Ινστιτούτα, κλπ) και πάντα σε ισχυρή δικτύωση και επικοινωνία με τους φορείς της ανάπτυξης και της παραγωγής, έχει και πρόσφατα προτείνει τις προτεραιότητες της Έρευνας, προκειμένου να διαμορφωθεί μια Εθνική Στρατηγική στον τομέα αυτό, που δυστυχώς χρηματοδοτείται με ελάχιστες δαπάνες.

Ειδικότερα, λόγω της σπουδαιότητάς της για την εθνική ανάπτυξη, έχει προταθεί από το ΤΕΕ η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, να αποτελεί αυτόνομο και διεπιστημονικό Τομέα και όχι να συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με τις Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες.

Αειφόρος κατασκευή

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρωτοβουλία του ΤΕΕ για την οργάνωση - από τις αρχές του 2005 - και τον συντονισμό της Ελληνικής Πλατφόρμας Έρευνας - Τεχνολογίας για την Αειφόρο Κατασκευή (ΕΠΕΤΚ) και την προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που έχει ήδη συγκροτήσει πρόταση Εθνικής Στρατηγικής στον Τομέα αυτό.

βλ. http://www.hctp.tee.gr

Σημειώνεται ότι το ΤΕΕ είναι μέλος στην αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα και εκπροσωπείται σε αυτήν μέσω της ΕΠΕΤΚ. 

Στο πλαίσιο της ΕΠΕΤΚ, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της αειφορίας της κατασκευής και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, θέμα για το οποίο έχει διοργανωθεί από το ΤΕΕ σειρά εκδηλώσεων

Για την Αειφόρο Κατασκευή  (μηχανική αριστοποίησης του κύκλου ζωής των κατασκευών, εγκαταστάσεων, προϊόντων, διεργασιών, με έμφαση στην αειφόρο κατασκευή) βλ. και Ενότητα: Τυποποίηση - Κατασκευές & Εγκαταστάσεις

 

Σημαντική δραστηριότητα του ΤΕΕ στα ζητήματα έρευνας και τεχνολογίας, ήταν η διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ρομποτικής στις 23-24.2.2009, όπου σημειώθηκε ότι η έρευνα στη χώρα μας στον τομέα αυτό είναι σημαντική, αλλά υποχρηματοδοτείται. Μετά τη θερμή υποδοχή που είχε το 1ο Συνέδριο, προγραμματίζεται και 2ο αντίστοιχο συνέδριο το Δεκέμβριο του 2010, με στόχο την ανάδειξη του έργου των Ελλήνων ερευνητών στην ρομποτική και την παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων στη ρομποτική τεχνολογία.

 

Για τα παραπάνω θέματα, βλ. περισσότερα Παρεμβάσεις, Εκδηλώσεις[ΝΕΟΙ-ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ]
[ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ]
[ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΙΔΙΩΤ. ΤΟΜΕΑ]

  © 2003 - 2010 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων | Αναφορά προβλήματος