ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009
Tabbed content
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΕ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Με «όχημα» τη διαφάνεια και τη συμμετοχή των μηχανικών

 

Εξοικονόμηση πόρων-Συγχρηματοδότηση Δράσεων

Στέγαση Κεντρικής Υπηρεσίας - Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας

Οργανισμός ΤΕΕ - Εργαζόμενοι

Επιτροπές ΤΕΕ - Ομάδες Εργασίας

Εκπροσωπήσεις

Συνεργασία με Περιφερειακά Τμήματα  και Συλλόγους

Συνεδριάσεις Οργάνων Διοίκησης

 

Το ΤΕΕ είναι ένας τεράστιος οργανισμός. Αυτό επιβεβαιώνεται από τη συνεχή αύξηση των μελών του, τη διεύρυνση του φάσματος των παρεμβάσεών του με τη συμμετοχή χιλιάδων μηχανικών σε όλη την Ελλάδα, τις νέες δραστηριότητες που εισάγονται στην καθημερινή δουλειά του (αμοιβές ιδιωτικών έργων, εξωστρέφεια τεχνικού δυναμικού, διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων).

Η Διοίκηση στόχευσε στην αποτελεσματική και τεκμηριωμένη παρέμβαση του ΤΕΕ στον πυρήνα των ενδιαφερόντων του. Ειδικότερα, στο συνδυασμό της υποστήριξης της καθημερινότητας των μηχανικών με τη διαμόρφωση νέων προοπτικών ανάπτυξης και τις παρεμβάσεις του ως τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας.

Θεωρώντας ότι η παρέμβαση αυτή για να είναι πιο αποτελεσματική απαιτείται η αντιμετώπιση μιας σειράς θεμάτων που σχετίζονται με την οργάνωση και τη λειτουργία του, έθεσε νέες διαδικασίες και ενίσχυσε άλλες, με βασικούς στόχους: την έγκαιρη λήψη των αποφάσεων, τη συνέχεια στις παρεμβάσεις, την άμεση προώθηση κάθε προβληματισμού στο σώμα των μηχανικών, τη διεύρυνση της ουσιαστικής συμμετοχής των μηχανικών στη δραστηριότητα του ΤΕΕ και τη στήριξή τους στα καθήκοντα που αναλαμβάνουν, την αξιολόγηση των σχετικών δράσεων, την απόλυτη διαφάνεια.   

Στο πλαίσιο αυτό:

 • Ορίστηκε νέα διαδικασία υποβολής εισηγήσεων στη Δ.Ε., με στόχο τη διευκόλυνση και επίσπευση του χρόνου λήψης αποφάσεων και την πληρέστερη τεκμηρίωση και ταξινόμηση των προτάσεων ανά τομέα δραστηριότητας. Για το σκοπό αυτό, με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης του ΤΕΕ, οι εισηγήσεις προς τη Δ.Ε. υποβάλλονται σε ενιαίο τεύχος ταξινομημένες ανά διεύθυνση και συνοδευόμενες από την έγκριση του αρμόδιου διευθυντή. Οι εισηγήσεις της Υπηρεσίας, αποστέλλονται στα μέλη της Δ.Ε. ηλεκτρονικά πριν την συνεδρίαση, με σκοπό την εξοικονόμηση χρόνου κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων.
 • Επικυρώνονται πλέον και υπογράφονται άμεσα οι αποφάσεις της Δ.Ε. ενώ αποστέλλονται, για λόγους διαφάνειας, σε όλα τα Μέλη της Αντιπροσωπείας και τα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ.
 • Τοποθετήθηκε πλαίσιο «τομεακής» οργάνωσης βάσει θεματικών ενοτήτων. Σε κάθε θεματική ενότητα,  αντιστοιχούνται οι σχετικές Μόνιμες Επιτροπές, οι σχετικές εκπροσωπήσεις, καθώς και οι Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικότητας.
 • Συστηματοποιήθηκε η έγκαιρη ενημέρωση της Αντιπροσωπείας, με την ηλεκτρονική υποβολή ανά δίμηνο των δράσεων του ΤΕΕ στα Μέλη της «Α», πριν τις τακτικές συνεδριάσεις.

Εξοικονόμηση πόρων-Συγχρηματοδότηση Δράσεων  Εξοικονόμηση πόρων-Συγχρηματοδότηση Δράσεων

Οι οικονομικοί πόροι του ΤΕΕ είναι εργαλείο για την προώθηση των στόχων του. Το διάστημα της τριετίας έγινε μεγάλη προσπάθεια για την εξοικονόμηση πόρων αλλά και την αύξηση των εσόδων του ΤΕΕ. Για το πρώτο, βαρύτητα δόθηκε στη σαφή στόχευση ως προς το είδος των δράσεων και τη μείωση των ανελαστικών δαπανών. Για την αύξηση των εσόδων του, το ΤΕΕ στόχευσε κυρίως στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του και στη συγχρηματοδότηση δράσεων για την βελτίωση και επέκταση των υπηρεσιών προς τα μέλη του 

...περισσότερα


Στέγαση Κεντρικής Υπηρεσίας - Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας  Στέγαση Κεντρικής Υπηρεσίας - Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας

Ενώ είχαν δρομολογηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες, η ενοποίηση του ΤΣΜΕΔΕ στο ΕΤΑΑ τον Οκτώβριο του 2008 και η καθυστέρηση έγκρισης της πρότασης για την ανταλλαγή ακινήτων μεταξύ των δύο φορέων, δεν επέτρεψε την υλοποίησή της, που είχε στόχο την οικοδόμηση του κτιρίου του ΤΕΕ στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Το ΤΕΕ τον Απρίλιο του 2009 επανήλθε, από κοινού με το Δήμο Αθηναίων, με μια ριζοσπαστική πρόταση που συζητήθηκε πολύ, που αφορά τη στέγαση του ΤΕΕ στις διατηρητέες προσφυγικές πολυκατοικίες της Λ. Αλεξάνδρας με συνολική ανάπλαση του περιοχής, παράλληλα με τη δημιουργία χώρου πρασίνου από τον Δήμο στο οικόπεδο του ΤΕΕ στα Εξάρχεια, όπως διεκδικούν και οι κάτοικοι της περιοχής.

Εν αναμονή για την οριστική λύση στέγασης του ΤΕΕ - εξαρτώμενη από την πολιτική βούληση της κυβέρνησης - οι προσωρινές λύσεις που στο μεταξύ δρομολογήθηκαν για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του, έχουν θετικό απολογισμό: Για πρώτη φορά το ΤΕΕ έχει θετικό ισοζύγιο μεταξύ εσόδων από την αξιοποίηση της περιουσίας του έναντι των ενοικίων που καταβάλλει για την στέγαση των υπηρεσιών στην Αθήνα. Συγχρόνως, διατέθηκαν αξιοσημείωτα ποσά για την ολοκλήρωση ή ανακαίνιση των κτιρίων του σε όλη την Ελλάδα.  (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αγρίνιο, Κομοτηνή, Ρόδος)

βλ. και Οικονομικά στοιχεία  - Στεγαστικά θέματα


Οργανισμός ΤΕΕ - Εργαζόμενοι  Οργανισμός ΤΕΕ - Εργαζόμενοι

Το ΤΕΕ θεωρεί ότι το καθεστώς εργασίας όλων των εργαζομένων σε αυτό, θα πρέπει να έχει χαρακτηριστικά μόνιμης και από κάθε άποψη νόμιμης εργασίας και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, έχει στηρίξει κάθε ενέργεια για το σκοπό αυτό, ενώ έχει επανειλημμένα ζητήσει - χωρίς αποτέλεσμα - τη συμπλήρωση των κενών οργανικών θέσεων στον οργανισμό του.

Σημαντικά θέματα σε εξέλιξη είναι η επικείμενη τροποποίηση του οργανισμού του ΤΕΕ, που έχει δρομολογηθεί - όπου θα προβλέπονται νέες οργανικές θέσεις για την κάλυψη των διευρυμένων αναγκών -  καθώς και η μετατροπή των συμβάσεων για 38 απασχολούμενους στο ΤΕΕ με ομάδες εργασίας, σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, σύμφωνα και με σχετικές δικαστικές αποφάσεις.


Επιτροπές ΤΕΕ - Ομάδες Εργασίας  Επιτροπές ΤΕΕ - Ομάδες Εργασίας

Ευρύ φάσμα σημαντικών προτάσεων και παρεμβάσεων του ΤΕΕ, προήλθε από τη δραστηριότητα και τη συμβολή των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικότητας, των Μόνιμων Επιτροπών και των Ειδικών Επιστημονικών Επιτροπών του ΤΕΕ, καθώς και των Ομάδων Εργασίας για εξειδικευμένα θέματα.  Το έργο των επιτροπών και των ομάδων εργασίας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.

Επανασυστήθηκαν από το Νοέμβριο του 2008, σύμφωνα με απόφαση της Αντιπροσωπείας, οι Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ με την προσθήκη τριών νέων, στους τομείς των Εκπροσωπήσεων, των Πραγματογνωμοσυνών και της συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

...περισσότερα


Εκπροσωπήσεις  Εκπροσωπήσεις

Οι εκπροσωπήσεις του ΤΕΕ, ως Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας, αποτελούν ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα της δραστηριότητάς του, καθώς αντικατοπτρίζουν την εικόνα του προς τον Τεχνικό Χώρο και την Ελληνική Κοινωνία γενικότερα, αλλά επιπλέον υποστηρίζουν στην πράξη την πολιτική και τα μέλη του. Διαρκή στόχο αποτελεί η συνεχής βελτίωση της εκπροσώπησης του ΤΕΕ, με δυναμική παρουσία, ρόλο και τεκμηριωμένη άποψη.

...περισσότερα


Συνεργασία με Περιφερειακά Τμήματα και Συλλόγους  Συνεργασία με Περιφερειακά Τμήματα και Συλλόγους

Ένας από τους βασικούς στόχους της Διοίκησης του ΤΕΕ και την τριετία αυτή, ήταν η ανάπτυξη της περιφέρειας, ως βασική προϋπόθεση για να δημιουργηθούν συνθήκες ευημερίας και κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο αυτό, βασική φροντίδα της ήταν να διευρυνθεί ο δίαυλος επικοινωνίας με τα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ και να υπάρξει αμφίδρομη δράση για όλα τα μεγάλα θέματα που απασχόλησαν αυτό το διάστημα τόσο τους μηχανικούς, όσο και ευρύτερα την κοινωνία, όπως τα Θέματα Παιδείας, ο Χωροταξικός Σχεδιασμός, το ΜΗΣΙΕ, τα δημόσια έργα και οι μελέτες. Σε συνεργασία αναπτύχθηκαν κοινοί αγώνες για το Ασφαλιστικό, ενώ υπήρξε πανελλαδικός συντονισμός προκειμένου να ανταποκριθεί το ΤΕΕ στο μεγάλο εγχείρημα του νέου συστήματος αμοιβών ιδιωτικών έργων.

...περισσότερα

Αντίστοιχη συνεργασία υπήρξε με τους κλαδικούς και εργασιακούς συλλόγους των μηχανικών και προώθηση κάθε προβληματισμού, με στόχο τη συμμετοχή και συμβολή όλων των κλάδων και ειδικοτήτων στην αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχολούν τους μηχανικούς.

Τα αποτελέσματα των συνεργασιών αυτών, έχουν αποτυπωθεί με τη μορφή συγκεκριμένων δράσεων και παρεμβάσεων, σε όλο το φάσμα της δραστηριότητας του ΤΕΕ.

 

¶λλα θέματα που σχετίζονται με την λειτουργία και την εσωτερική οργάνωση του ΤΕΕ, παρουσιάζονται σε επιμέρους ενότητες, όπως:

Πειθαρχικός Έλεγχος

Πραγματογνωμοσύνες

Εξετάσεις - Μητρώα ΤΕΕ

Διοικητική και Νομική Υποστήριξη

 


Συνεδριάσεις Οργάνων Διοίκησης  Συνεδριάσεις Οργάνων Διοίκησης

Συνεδριάσεις Διοικούσας Επιτροπής

Το διάστημα της τριετίας, πραγματοποιήθηκαν 140 συνεδριάσεις της Δ.Ε. του ΤΕΕ. Μετά την εκλογή της νέας Δ.Ε. του ΤΕΕ μπήκαν σε εφαρμογή οι νέες διαδικασίες για τη λειτουργία της που περιγράφηκαν στην αρχή της σελίδας αυτής.  Στις συνεδριάσεις της Δ.Ε. συμμετείχαν ο Πρόεδρος και τα μέλη του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας.

Επίσης, συμμετείχε η Γενική Διευθύντρια του ΤΕΕ, κατά τη συζήτηση διοικητικών και οργανωτικών θεμάτων, για την διευκόλυνση της πορείας υλοποίησης των σχετικών αποφάσεων.

Συνεδριάσεις 2007:          47
1-18   (απερχόμενη ΔΕ)
19-47 (νέα ΔΕ) 

Συνεδριάσεις 2008:          46

Συνεδριάσεις 2009:          47

Συνεδριάσεις Αντιπροσωπείας

Στις 22 συνολικά συνεδριάσεις (τακτικές και έκτακτες) της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, μετά την εκλογή της νέας Διοίκησης και μέχρι το Δεκέμβριο του 2009, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για όλα τα θέματα που απασχολούν σήμερα το ΤΕΕ και τους μηχανικούς. Η συζήτηση και οι αποφάσεις κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Αντιπροσωπείας, παρουσιάστηκαν μέσω του Ενημερωτικού Δελτίου του ΤΕΕ. 

 

ΕΔ 2430/5.3.2007: Τα νέα Μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ - Πράξη Ανακήρυξης

 

Ειδικές Συνεδριάσεις:

10-11.3.2007:           Εκλογή Προέδρου Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
                                   
Δελτίο Τύπου 11.3.2007

31.3-1.4.2007:         Συμπλήρωση Προεδρείου Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
                                    Εκλογή Μελών ΔΕ ΤΕΕ
                                   
Δελτίο Τύπου 2.4.2007
                             Πράξη Ανακήρυξης Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ

                             ΕΔ 2437/30.4.2007: Τα Μέλη της ΔΕ και του Προεδρείου της                           Αντιπροσωπείας

21-22.4.2007:           Εκλογή Προέδρου ΔΕ
                                   
Δελτίο Τύπου 22.4.2007
                            

12.5.2007:                 Συμπλήρωση Προεδρείου ΔΕ ΤΕΕ
                                   
Δελτίο Τύπου 13.5.2007


 • 1η Τακτική Συνεδρίαση, 23.6.2007
  Θέματα: Ενημέρωση για τη δραστηριότητα της ΔΕ, ΝΕ Κυκλάδων, Εισηγητές Π/Σ, ΤΣΜΕΔΕ, Θεσμικό Πλαίσιο ΤΕΕ
  ΕΔ 2447/9.7.2007: Στόχος η «αναγέννηση» της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ

 • Πρωτοβουλίες του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
  Συνοπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών του Προεδρείου της «Α» του ΤΕΕ
  ΕΔ 2459/15.10.2007

 • 2η Τακτική Συνεδρίαση, 13.10.2007
  Θέματα: Δραστηριότητες ΔΕ, Απολογισμός-Ισολογισμός 2006, Τροποποίηση προϋπολογισμού 2007, Πρόγραμμα Δράσης και προϋπολογισμός 2008, Μόνιμες Επιτροπές (αριθμός, αντικείμενο), Πειθαρχικά Συμβούλια (λειτουργία, κατάλογος εισηγητών)
  Κύριο άρθρο ΕΔ 2458/8.10.2007: Γραμμή δράσης
  ΕΔ 2461/29.10.2007: Ασφαλιστικό και ΤΣΜΕΔΕ απασχολούν τους μηχανικούς
  Γενική απαίτηση η δυναμική παρέμβαση του ΤΕΕ για τη διαφύλαξη της αυτοτέλειας του ΤΣΜΕΔΕ. Ανακοίνωση έκτακτης συνεδρίασης της «Α» στις αρχές Νοεμβρίου με θέμα το ασφαλιστικό

 • Έκτακτη Συνεδρίαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, 2-3.11.2007
  Θέματα: Ασφαλιστικό, ΤΣΜΕΔΕ
  ΕΔ 2464/19.11.2007: Ισότιμη ασφαλιστική αντιμετώπιση διεκδικούν οι μηχανικοί

 • 3η Τακτική Συνεδρίαση, 1-2.12.2007
  Θέματα: Δραστηριότητα ΔΕ, Απολογισμός-Ισολογισμός 2006, Πρόγραμμα Δράσης και προϋπολογισμός 2008, Ασφαλιστικό, Μόνιμες Επιτροπές (αριθμός, αντικείμενο), Λειτουργία Πειθαρχικών Συμβουλίων
  ΕΔ 2468/17.12.2007: Οι τομείς δράσης του ΤΕΕ για το 2008
  Δελτίο Τύπου 2.12.2007: 12 και 19 Δεκεμβρίου. Πανελλαδική απεργία των μηχανικών 
  Απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ για δύο 24ωρες πανελλαδικές απεργίες των μηχανικών στις 12 και 19 Δεκεμβρίου, αντιδρώντας στα κυβερνητικά σχέδια για ενοποίηση του ΤΣΜΕΔΕ - με άλλα ταμεία.
  Ταυτόχρονα η Αντιπροσωπεία αποφάσισε να βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση όλες τις επόμενες εβδομάδες, ώστε να προασπίσει τα δικαιώματα των μηχανικών και να αποτρέψει τη διάλυση του ασφαλιστικού τους ταμείου

 • Έκτακτη Συνεδρίαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, 19.12.2007
  ΑΠΕΡΓΙΑ

 • 4η Τακτική Συνεδρίαση, 9-10.2.2008
  Θέματα: Δραστηριότητα ΔΕ, Ασφαλιστικό, Διαδικασία αλλαγής θεσμικού πλαισίου, Διπλώματα Master Πολυτεχνικών Σχολών, Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων κολλεγίων.
  ΕΔ 2477/25.2.2008: Κλιμάκωση του αγώνα. Η απόφαση της Αντιπροσωπείας για το ασφαλιστικό

 • Συνέχιση της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, 15.2.2008
  Δελτίο Τύπου 10.2.2008: Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ μετά τη συνεδρίασή της στις 9-10.2.2008, καλεί τους μηχανικούς στην Πανελλαδική απεργία της Τετάρτης 13/2, συνεδριάζει εκ νέου την Παρασκευή 15/2 και μετέχει ως σώμα σε διαδήλωση έξω από τη Βουλή

  Συνέχιση της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, 15-16.3.2008

  Θέματα: Ασφαλιστικό
  Δελτίο Τύπου 17.3.2008: Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ για το ασφαλιστικό: Απεργία των Μηχανικών 19 & 20 Μαρτίου, αποχή των Μηχανικών που συμμετέχουν σε  Δημοπρασίες και Επιτροπές από τις 17 έως και τις 20 Μαρτίου.
  Ο αγώνας για το ασφαλιστικό τώρα αρχίζει.

  ΕΔ 2481/24.3.2008: Αγώνας σε τρία μέτωπα για την κατάρριψη των αντιασφαλιστικών διατάξεων
  Κύριο θέμα ΕΔ 2481/24.3.2008: Να ακυρώσουμε το νόμο

  • 5η Τακτική Συνεδρίαση, 5-6.4.2008
   Θέματα: Δραστηριότητα ΔΕ, Ασφαλιστικό, Θέματα Παιδείας και επαγγελματικών δικαιωμάτων, ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ
   ΕΔ 2485/21.4.2008: Οι προβληματισμοί στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ
   Ψήφισμα για απόσυρση σχεδίου ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα ΤΠΕ
   Ψήφισμα για την αντιστοίχιση των διπλωμάτων Πολυτεχνικών Σχολών με Master.
   Αποφάσεις για τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών καθώς και το Κτίριο του ΤΕΕ.

  • Σύσκεψη Προεδρείου της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ με τα Προεδρεία των Αντιπροσωπειών των ΠΤ/ΤΕΕ, Αθήνα 17-18.5.2008
   6η Τακτική Συνεδρίαση, 24-25.5.2008
   Θέματα: Δραστηριότητα ΔΕ, Ασφαλιστικό, Θεσμικό Πλαίσιο ΤΕΕ (1η ενότητα),
   Χωροταξικός-Πολεοδομικός Σχεδιασμός, ΜΗΚΙΕ, ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ

   ΕΔ 2491/8.6.2008: Τα θέματα συζήτησης
   Δελτίο Τύπου ΤΕΕ 26.5.2008: Να ανασταλεί η ψήφιση του Χωροταξικού έως ότου ολοκληρωθεί ο κύκλος της διαβούλευσης, ζητά η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ

  • 7η Τακτική Συνεδρίαση, 5-6.7.2008
   Θέματα: Δραστηριότητα ΔΕ, Ασφαλιστικό, Θεσμικό Πλαίσιο ΤΕΕ (2η ενότητα)
   ΕΔ 2497/21.7.2008: ΤΣΜΕΔΕ, θέματα Παιδείας και επαγγελματικών δικαιωμάτων
  • 8η Τακτική Συνεδρίαση, 20-21.9.2008

  • 9η Τακτική Συνεδρίαση, 5-7.12.2008
   ΕΔ 2517/22.12.2008: Στη σκιά των επεισοδίων η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας


  • Συνέχιση της 9ης Τακτικής Συνεδρίασης Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, 20-21.12.2008
  •  Έκτακτη Συνεδρίαση, 24-25.1.2009
   ΕΔ 2523/9.2.2009: Διάλογος χωρίς αποφάσεις στην Αντιπροσωπεία

  • 10η Τακτική Συνεδρίαση, 21-22.2.2009
   ΕΔ 2527/9.3.2009: Τα θέματα προβληματισμού της Αντιπροσωπείας

  • 11η Τακτική Συνεδρίαση, 4-5.4.2009
   ΕΔ 2533/27.4.2009: Οικονομική κρίση και ημιϋπαίθριοι χώροι στο μικροσκόπιο του ΤΕΕ

  • 12η Τακτική Συνεδρίαση, Αθήνα 30-31.5.2009
   Θέματα: Δραστηριότητα ΔΕ, Τράπεζα Αττικής, Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, Έγκριση του σχεδίου Π.Δ. για το ΜΗ.Σ.Ι.Ε.
   ΕΔ 2540/15.6.2009: Προβληματισμός για την Τράπεζα Αττικής - Απόφαση «Α»

  • Έκτακτη Συνεδρίαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, 27.6.2009
   Θέμα: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής
   ΕΔ 2544/13.7.2009: Ουσιαστικός διάλογος για την πορεία της «Τράπεζας Αττικής»

  • 13η Τακτική Συνεδρίαση, Αθήνα 11-12.7.2009
   Θέματα: Δραστηριότητα ΔΕ, Τροποποίηση προϋπολογισμού ΤΕΕ 2009, Θέματα Παιδείας, Τροποποίηση Θεσμικού Πλαισίου ΤΕΕ

   o    Ειδικότερα, τα θέματα Παιδείας ήταν:

   -         σ/ν για τα ΤΕΙ

   -         σ/ν για τα «κλειστά επαγγέλματα»

   -         ΠΔ για την ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της οδηγίας 2005/36 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

   -         Εγγραφή στο ΤΕΕ κατόχων βεβαιώσεων ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ

   -         Προσδιορισμός κανόνων για τα επαγγελματικά δικαιώματα διπλ/χων μηχ/κών. Οι τρεις περιπτώσεις που αντιμετωπίζει το ΤΕΕ

   -         Μάστερ

   -         Νέες ειδικότητες

   -         Νέες Σχολές

   -         ¶δεια άσκησης επαγγέλματος

   -         Πρόταση για ίδρυση φορέα πιστοποίησης

   ΕΔ 2546/27.7.2009: Τα θέματα Παιδείας κυριάρχησαν στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ - Ομιλία Προέδρου ΤΕΕ για την Παιδεία

  • 14η Τακτική Συνεδρίαση, Αθήνα 17-18.10.2009
   Θέματα: Δραστηριότητα ΔΕ.
   ΕΔ 2558/2.11.2009: Αναγκαιότητα η διαβούλευση μεταξύ κυβέρνησης και φορέων
   Θετικές κρίνονται σε πρώτη ανάγνωση οι προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης. Tο TEE, ωστόσο, θα αναμένει τις εξειδικεύσεις στα καυτά θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία (Απασχόληση, Aσφαλιστικό, Παιδεία, Ενέργεια, Αυθαίρετη Δόμηση κλπ.), αλλά και την κατάθεση του προϋπολογισμού, προκειμένου να τοποθετηθεί με σαφήνεια.
   Όπως, εξάλλου, γνωστοποίησε ο πρόεδρος του TEE, I. Aλαβάνος, κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης της Aντιπροσωπείας, το ΤΕΕ στο πλαίσιο του ρόλου του, θα συστήσει ολιγομελείς ομάδες στις οποίες θα συμμετέχουν και τα μέλη της Δ.Ε., με στόχο να υπάρχει συνεχής αξιολόγηση και έγκαιρη παρέμβαση στο έργο της κυβέρνησης τόσο συνολικά, όσο και ανά υπουργείο.
  • 15η Τακτική Συνεδρίαση, Αθήνα 12-13.12.2009
   Θέματα: Δραστηριότητα ΔΕ, Παιδεία, Ασφαλιστικό, Δημόσια Έργα
   ΕΔ 2566/28.12.2009: Ημέρες δράσης και επαγρύπνησης για το ΤΕΕ
   Σε εγρήγορση βρίσκεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, καθώς η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μια επίθεση διαβουλεύσεων σε θέματα που αφορούν τους μηχανικούς, ενώ παράλληλα παρατηρείται μια εισαγόμενη (από EE) κατά μέτωπο επίθεση σε ότι αφορά τη δράση των μηχανικών.
   Αυτό, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ο Πρόεδρος του TEE, Γιάννης Aλαβάνος, μιλώντας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του TEE.
   Tα θέματα της οικονομίας, της διαφάνειας, της απασχόλησης, της ανεργίας, του ασφαλιστικού, του φορολογικού, της αυθαίρετης δόμησης, της ενέργειας, της Παιδείας, των επαγγελματικών δικαιωμάτων, είναι ζητήματα για τα οποία καλείται όχι μόνο να πάρει θέση το TEE, αλλά και για πολλά από αυτά να δράσει προς όφελος των διπλωματούχων μηχανικών. Ο κ. Aλαβάνος αναφέρθηκε και στην πληθώρα δράσεων που έχει αναπτύξει αυτήν την εποχή το TEE και στις δρομολογημένες δραστηριότητες.
   Για τα θέματα παιδείας που συζητήθηκαν στην 11η σύνοδο Πρυτάνεων με τη συμμετοχή του ΤΕΕ μίλησαν ο αναπληρωτής Γεν. Γρ. του TEE Στάθης Tσέγκος, ο β΄ Αντιπρόεδρος της "A" TEE, Γιώργος Zερβάκης, καθώς και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλης Oικονομόπουλος.
   Στη συνέχεια μίλησε για το ασφαλιστικό ζήτημα και τη σχετική συζήτηση που γίνεται στη Δ.E., το μέλος της Δ.Ε. Σπύρος Mακέδος, ενώ για το σύστημα Δημοσίων Έργων το μέλος της Δ.Ε. Μάρκος Σιούνας.

  [ΝΕΟΙ-ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ]
  [ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ]
  [ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΙΔΙΩΤ. ΤΟΜΕΑ]    © 2003 - 2010 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων | Αναφορά προβλήματος