Απο δεξιά πρός αριστερά

1. Ο αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Καθηγ. Κοσμάς Κουρουμπάς

2. Ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Ευαγ. Αγγέλου

3. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δημ. Νικολάου