Απο δεξιά πρός αριστερά

1. Ο Καθηγ. του ΤΕΙ-Χ Νικ. Ορφανουδάκης

2. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δημ. Νικολάου

3. Ο αντιπρόεδρος τουΤΕΕ Δημ. Σταματόπουλος