Απο δεξιά πρός αριστερά

1. Ο προεδρος του ΤΕΙ Καθηγ. Ι. Σταθαράς

2. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δημ. Νικολάου

3. Ο αντιπρόεδρος τουΤΕΕ Δημ. Σταματόπουλος

4. Ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Ευαγ. Αγγέλου