Οργανόγραμμα - ΑρμοδιότητεςΟργανόγραμμα - Αρμοδιότητες
Σ.ΤΑ.Κ.Ο.Δ.Σ.ΤΑ.Κ.Ο.Δ.

·          Στατιστική ΤΑξινόμηση Κλάδων Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

·          Άνοιγμα με Firefox.

·          Άνοιγμα με Ι.Ε: Πρώτα αποθηκεύσετε στον σκληρό Δίσκο.