90 Χρόνια Βιβλιοθήκη ΤΕΕ
tee-obi.pdf

 90 ΧΡΟΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΕ  

Έκθεση Ζωγραφικής Μηχανικών Καλλιτεχνών


Το ΤΕΕ, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων με αφορμή την συμπλήρωση  των 90 χρόνων λειτουργίας της βιβλιοθήκης του, απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος σε όλους τους μηχανικούς επαγγελματίες και ερασιτέχνες ζωγράφους, για υποβολή πρότασης συμμετοχής σε έκθεση ζωγραφικής Μηχανικών καλλιτεχνών με θέμα:
«Οι Μηχανικοί δημιουργούν ζωγραφίζοντας».


Περίοδος υλοποίησης της δράσης: 15-30 Νοεμβρίου 2017 
Ανοιχτή Πρόσκληση - Αίτηση Συμμετοχής
Αφίσα
Κατάλογος έκθεσης
Βιντεο