90 Χρόνια Βιβλιοθήκη ΤΕΕ

 90 ΧΡΟΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΕ  

Έκθεση Ζωγραφικής Μηχανικών Καλλιτεχνών


Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε έκθεση ζωγραφικής Μηχανικών καλλιτεχνών

Το ΤΕΕ, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων με αφορμή την συμπλήρωση  των 90 χρόνων λειτουργίας της βιβλιοθήκης του, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος σε όλους τους μηχανικούς επαγγελματίες και ερασιτέχνες ζωγράφους, για υποβολή πρότασης συμμετοχής σε έκθεση ζωγραφικής Μηχανικών καλλιτεχνών με θέμα:

«Οι Μηχανικοί δημιουργούν ζωγραφίζοντας»

Περίοδος υποβολής προτάσεων: 1 Ιουλίου 2017 – 31 Ιουλίου 2017
Περίοδος συγκέντρωσης των έργων: 1 Οκτωβρίου 2017 – 31 Οκτωβρίου 2017
Περίοδος υλοποίησης της δράσης: 1 Δεκεμβρίου 2017 – 31 Δεκεμβρίου 2017

Η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων συμμετοχής στην έκθεση απευθύνεται σε όλους τους μηχανικούς (άτομα, ομάδες) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Κάθε ομάδα/φυσικό πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα με μέγιστο αριθμό τριών (3) έργων.

Για ερωτήσεις και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ στα τηλέφωνα +30 2103291701, 2103291717, 2103291513, μεταξύ των ωρών 08.00 -15.00, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση tee_lib@tee.gr  ή tee@central.tee.gr

Αίτηση Συμμετοχής