Επικοινωνία:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
210 3291204
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ:
210 3291202
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
210 3291203
ΦΑΧ: 210 3313595
exams@central.tee.gr
Untitled Document
Χρήσιμα Έντυπα
 Συμπληρωματικό σημείωμα Συμπληρωματικό σημείωμα
 Αίτηση Αίτηση
Υπεύθυνη δήλωσηΥπεύθυνη δήλωση
 ΦΕΚ ΦΕΚ
Έντυπο εγγραφής Nέου Mέλους στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.ΕΈντυπο εγγραφής Nέου Mέλους στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε
 Αίτηση εγγραφής στο MyTEE Αίτηση εγγραφής στο MyTEE
 Υπ. Δήλωση σε αντικατάσταση του ποινικού μητρώου (θετική) Υπ. Δήλωση σε αντικατάσταση του ποινικού μητρώου (θετική)
 Υπ. Δήλωση σε αντικατάσταση του ποινικού μητρώου (αρνητική) Υπ. Δήλωση σε αντικατάσταση του ποινικού μητρώου (αρνητική)
Αίτηση - δήλωση διάθεσης - δημοσιοποίησης προσωπικών στοιχείωνΑίτηση - δήλωση διάθεσης - δημοσιοποίησης προσωπικών στοιχείων

Προκήρυξη
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
Αριθμ. Πρωτ.:23095 - Αθήνα, 26/8/2010