ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΕΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στο πλαίσιο εναρμόνισης του ΤΕΕ με τον ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR για την προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν εμφανίζονται τα αναλυτικά στοιχεία Μέλους του ΤΕΕ (σημειώνουμε ότι προσωπικά στοιχεία θεωρούνται η ταχυδρομική και η ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο, η ηλικία, η ημερομηνία πτυχίου, η γνώση ξένης γλώσσας και το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα αποφοίτησης. Δεν θεωρούνται προσωπικά στοιχεία ο Αριθμός Μητρώου, το Ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα). Εάν επιθυμείτε την εμφάνιση των στοιχείων αυτών μπορείτε να το δηλώσετε είτε μέσω της εφαρμογής MyTEE (απενεργοποιώντας την επιλογή "Απαγόρευση Δημοσίευσης στο Internet" στην καρτέλα "Μητρώο Μέλους" > "Προσωπικές επιλογές διάθεσης στοιχείων και επικοινωνίας"), είτε στέλνοντας με email στην διεύθυνση mitroo-pd@central.tee.gr υπογεγραμμένη την αίτηση-δήλωση που ακολουθεί.

Αίτηση-δήλωση διάθεσης προσωπικών δεδομένων στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ
Αναζήτηση Μελών ΤΕΕ       Refresh  
ΑΜ ΑΠΟ ΕΩΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟ ΕΩΣ


ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ