eng fb rss yt
tee menu 14
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 του Π.Δ. από 27-11/14.12.1926 "Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων" όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 512/91 και ισχύει, ορίζεται ότι, ως Τακτικά Μέλη του Τ.Ε.Ε. εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι Ελληνικής Ιθαγένειας ή οι έχοντες την ιθαγένεια Κράτους-Μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, των Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας και των Ισοτίμων Σχολών του Εξωτερικού μετά τη λήψη της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος η οποία χορηγείται από το ΤΕΕ.

Αρμόδια Αρχή για την αναγνώριση τίτλων σπουδών της Αλλοδαπής, είναι ο Διαπανεπιστημιακός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) το οποίο εδρεύει στη Λεωφόρο Μεσογείων 223.

Το άρθρο 3 του Ν. 1486/1984 (ΦΕΚ 161/Α/18.10.1984) αφορά στα "Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών".

  
    Βασικές ειδικότητες     
    Μεταβολές στοιχείων     
    Συνδρομές     
    Χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων     

ΝΟΜΟΣ 1486/1984 (ΦΕΚ 161/Α/18.10.1984), ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ. 5

Τα Μέλη του ΤΕΕ εντάσσονται στις βασικές ειδικότητες: α) Πολιτικών Μηχανικών, β) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, γ) Μηχανολόγων Μηχανικών, δ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ε) Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, στ) Χημικών Μηχανικών, ζ) Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών η) Ναυπηγών Μηχανικών θ) Ηλεκτρονικών Μηχανικών.