eng fb rss yt
tee menu 14
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 του Π.Δ. από 27-11/14.12.1926 "Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων" όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 512/91 και ισχύει, ορίζεται ότι, ως Τακτικά Μέλη του Τ.Ε.Ε. εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι Ελληνικής Ιθαγένειας ή οι έχοντες την ιθαγένεια Κράτους-Μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, των Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας και των Ισοτίμων Σχολών του Εξωτερικού μετά τη λήψη της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος η οποία χορηγείται από το ΤΕΕ.

Αρμόδια Αρχή για την αναγνώριση τίτλων σπουδών της Αλλοδαπής, είναι ο Διαπανεπιστημιακός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) το οποίο εδρεύει στη Λεωφόρο Μεσογείων 223.

Το άρθρο 3 του Ν. 1486/1984 (ΦΕΚ 161/Α/18.10.1984) αφορά στα "Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών".

  
    Βασικές ειδικότητες     
    Μεταβολές στοιχείων     
    Συνδρομές     
    Χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων     

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ

--- Αλλαγή της Ταχυδρομικής διεύθυνσης

Τα Μέλη του ΤΕΕ έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν την αλλαγή της ταχυδρομικής τους διεύθυνσης, ως εξής:

  • Με e-mail προς την ηλεκτρονική διεύθυνση www.tee.gr

  • Με FAX, στο 210 3313595 ή στο 210 3221772

Απαραίτητος κάθε φορά είναι ο Αριθμός Μητρώου του Μέλους, το νέο τηλέφωνο και ο ταχυδρομικός κώδικας της νέας διεύθυνσης

Επίσης με την ευκαιρία αυτή, καλό θα ήταν τα Μέλη για την πληρέστερη ενημέρωση του Αρχείου μας να μας δώσουν τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ) και εάν το επιθυμούν το νούμερο του κινητού τους τηλεφώνου.

Σε 15 ημέρες μετά από κάθε αλλαγή της ταχυδρομικής διεύθυνσης του Μέλους, αποστέλλεται το Ενημερωτικό Δελτίο στη νέα διεύθυνση.

Η αποστολή του Ενημερωτικού Δελτίου γίνεται μέσω των ΕΛΤΑ, είναι δωρεάν και ανεξάρτητη από τις οφειλόμενες ετήσιες συνδρομές

Σημείωση:

Για την αλλαγή της ταχυδρομικής διεύθυνσης και μόνον, ενημερώνονται οι Σύλλογοι, ενώ δεν ενημερώνεται το ΤΣΜΕΔΕ

  1. Αλλαγή των στοιχείων ταυτότητας που περιλαμβάνονται στο Αρχείο των Μελών, γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, προσκομίζοντας τα απαραίτητα επίσημα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν αυτή τη μεταβολή (π.χ. νέα Αστυνομική Ταυτότητα)

  2. Για την αλλαγή κάρτας Μέλους λόγω απώλειας της παλαιάς, απαιτούνται:

  • Πληρωμή 0,29ευρώ στο Ταμείο του ΤΕΕ

  • Μία (1) φωτογραφία