eng fb rss yt
tee menu 14
  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ : Εξοικονόμηση Ενέργειας
  
    Νομοθεσία     
    Εγκύκλιοι     
    Συχνές Ερωτήσεις     
Ν. 4602/2019
Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις. 
Απόφαση 60069/2014
Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του Νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α΄)  
Απόφαση 2618/2014
Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (ΦΕΚ 2945/Β/2014) 
Απόφαση 42575/2014
Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα, προκειμένου να συμψηφιστούν τα ποσά που καταβλήθηκαν για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 2440/Β/2014 
Απόφαση 42554/2014
Καθορισμός συμψηφισμού των ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και για τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 2440/Β/2014) 
Ν.4111/2013
Το άρθρο 31 αναφέρεται στους ενεργειακούς επιθεωρητές (ΦΕΚ Α’ 18) 
Ν. 4122/2013
«Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση με την οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 42)  
ΠΝΠ 5/12/2012
Σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 2, για την εγγραφή στα Μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών, καταβάλλεται εφάπαξ το ποσό των 50 ευρώ, αντί του ποσού των 150 ευρώ που ίσχυε μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2012. Το ποσό ανανέωσης της συνδρομής δεν μεταβάλλεται. Στο ίδιο άρθρο υπάρχουν ακόμα σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τους ενεργειακούς επιθεωρητές. 
ΚΥΑ οικ. 192/2011
«Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406 Β΄) 
Κ.Εν.Α.Κ.
Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων 
Απόφαση Δ6/7094/2011
Πλαίσιο μεθοδολογίας μέτρησης και επαλήθευσης της εξοικονομούμενης ενέργειας για την επίτευξη του ενδεικτικού εθνικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση - Κατάλογος ενδεικτικών επιλέξιμων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης - Ενεργειακό περιεχόμενο καυσίμων για τελική χρήση (ΦΕΚ 918/Β/2011) 
Απόφαση οικ. 9584/2011
Προστίθεται υπό προϋποθέσεις και η εξωτερική θερμομόνωση στις εργασίες δόμησης μικρής κλίμακος (ΦΕΚ 492 Β) 
Απόφαση 366/2011
Ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 3247/Β/2011) 
Ν. 4030/2011
«Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249 Α/2011). Με την παράγραφο 23 του άρθρου 42, α) οι προσωρινές άδειες των ενεργειακών επιθεωρητών παρατείνονται έως 6.10.2012, β) η απαιτούμενη εμπειρία για τη χορήγηση άδειας ενεργειακού επιθεωρητή από τετραετής γίνεται διετής και γ) η ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου καθίσταται ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ενεργειακού επιθεωρητή. 
Οδηγία 2010/31/ΕΕ
Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων 
Προεδρικό Διάταγμα 100/2010
«Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού» (ΦΕΚ 177/Α/6.10.2010) 
Προεδρικό Διάταγμα 72/2010
«Συγκρότηση, διοικητική - οργανωτική δομή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ)» (ΦΕΚ 132/Α/2010) 
Απόφαση 49731/2010
Tροποποιείται το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/1997) ως προς τις απαιτήσεις εκπόνησης μελετών υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και επεκτείνεται για όλα τα κτίρια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 498 ΑΑΠ/23.11.2010)  
ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 (Γ' Έκδοση)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010 (Β' Έκδοση)
ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 
ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010 (Γ' Έκδοση)
ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΤΟΤΕΕ 20701-4/2010 (Γ' Έκδοση)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΛΕΒΗΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΤΟΤΕΕ 20701-5 /2012
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ 
Ν. 3851/2010
Με το άρθρο 10 τροποποιείται ο Νόμος 3661/2008 
Ν. 3889/2010
Με το άρθρο 28 τροποποιείται ο Ν.3661/2008, ώστε να επεκταθεί και στην περίπτωση κτιρίων κατοικίας που προορίζονται για χρήση που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες (παραθεριστικές κατοικίες) 
Ν. 3661/2008
Εναρμόνιση με την Οδηγία 91/2002/ΕΚ «Μέτρα για τη μείωση της Ενεργειακής Κατανάλωσης των Κτιρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 89) 
Οδηγία 91/2002/ΕΚ
Κοινοτική Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων