eng fb rss yt
tee menu 14
  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  
    Νομοθεσία     
    Εγκύκλιοι     
    Συχνές Ερωτήσεις     
Εγκύκλιος 117266/2003
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 παρ 3 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ 332/Β/2003) όσον αφορά την υποχρέωση ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών για τις απορρίψεις ρύπανσης (εκπομπών και αποβλήτων) από τις δραστηριότητες του παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 5 της υπ αριθμ. ΗΠ 15393/2332 /2002 ΚΥΑ (1022/Β) 
Εγκύκλιος 122343/2004
Διευκρινίσεις σχετικά με θέματα ορισμού, κατάταξης και διαδικασιών κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 
Εγκύκλιος 122859/2004
Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.2003 (ΦΕΚ 332/Β/2003) 
Εγκύκλιος 158568/2008
Μέτρα περιορισμού των κινδύνων για το περιβάλλον από την παραγωγή και χρήση της χημικής ουσίας 2,4-δινιτροτολουόλιο 
Έγγραφο 186585/2661/2008
Άδειες διαχείρισης υγρών επικίνδυνων αποβλήτων σε περιπτώσεις διάθεσής τους, μετά από επεξεργασία εντός ή επί του εδάφους 
Εγκύκλιος 128859/6177/2009
Διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες 
Εγκύκλιος Δ.ΥΓ2/105452/2009
Τήρηση υγειονομικών διατάξεων για τη διάθεση υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος κ.λπ σε συνάρτηση με την εφαρμογή διατάξεων των Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ, Αγροτικής Ανάπτυξης, κ.λπ 
Εγκύκλιος 106341/2010
Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ 749Β) και λοιπές σχετικές διατάξεις 
Εγκύκλιος 16/2011
Διευκρινίσεις σχετικά με κατάργηση αδειών διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4014/2011 
Εγκύκλιος 145447/2011
Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ οικ. 145116/2.2.2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» 
Εγκύκλιος 1589/2011
Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 45116/2.2.2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» μετά την έκδοση του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) 
Εγκύκλιος 205988/2011
Διευκρινίσεις επί των θεμάτων που θίγονται στο άρθρο 12 του Ν. 4014/2011, σχετικά με την άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων 
Εγκύκλιος 29960/3800/2012
Ενδεικτικές κατηγορίες Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) - Ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες διαχείρισης ΑΥΜ - Διευκρινίσεις επί ορισμένων απαιτήσεων της ΚΥΑ οικ.146163/2012 
Έγγραφο 214245/2012
Γενικές κατευθύνσεις εφαρμογής του όρου Ε3 της με α.π φ.15/4178/266 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1275/Β/11.4.2012) όσον αφορά εγκατάσταση εδαφοδεξαμενών εκτός γηπέδου ελαιουργείων 
Έγγραφο 2310/2013
Διαχείριση αποβλήτων (μη επικίνδυνων, επικίνδυνων και επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων) : Θεσμικό πλαίσιο - Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων 
Εγκύκλιος 191645/2013
Διευκρινίσεις για τη διάθεση υγρών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες μετά την έκδοση του Ν. 4042/2012 
Εγκύκλιος 24040/2590/2013
Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διασυνοριακή μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων 
Εγκύκλιος 1498/2013
Ισχύον θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση 
Έγγραφο 9995/680/2013
Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της υ.α. Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ 948/Β) για την ταξινόμηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων 
Έγγραφο 4834/2013
Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β) 
Εγκύκλιος ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ. 119061/2013
Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) 
Έγγραφο Δ17α/50/2/ΦΝ 444.1/2013
Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β) 
Εγκύκλιος 161486/2014
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 8γ, του Ν. 4014/2011 
Εγκύκλιος 174403/2014
Τροποποίηση της εγκυκλίου 161486/10.3.2014 εγκυκλίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2, παρ. 8γ, του ν. 4014/2011, ως προς την προθεσμία της παρ. 5 
Έγγραφο 3191/2014
Συστάσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, λόγω αυξημένων συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (Α.Σ.10) 
Έγγραφο ΔΥΓ2/Γ.Ρ. 22601/2014
Εφαρμογή και ισχύς της Ε1β/221/1965 Υγειονομικής Διάταξης «Περί Διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» μετά την έκδοση του άρθρου 59 παρ.2 του Ν. 4042/2012 
Εγκύκλιος 21766/1480/2014
Παροχή διευκρινίσεων περί των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων 
Εγκύκλιος 5706/443/2014
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για σταθμούς ανεφοδιασμού οχημάτων με υγρά ή αέρια καύσιμα, συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων 
Εγκύκλιος ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ. 6972/2014
Διευκρινίσεις για την Ορθή Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) 
Εγκύκλιος ΔΥΓ2/οικ. 9283/2014
Λήψη μέτρων διασφάλισης της ποιότητας του πόσιμου νερού σε περιπτώσεις εκτάκτων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών 
Εγκύκλιος Γ1δΓ.Π. οικ. 52384/2015
Σχετικά με τη διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων