ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΕ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ TEE ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ PORTAL ΤΟΥ ΤΕΕ
www.ti-soft.com
Ενημερωτικά Δελτία έτους 2004 :: 2304


Για να διαβάσετε το Ενημερωτικό Δελτίο χρειάζεστε το Αdobe Reader για download πατήστε εδώ

 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 - Τεύχος 2304   


 


Προηγούμενα Ενημερωτικά Δελτία
Προηγούμενα Ενημερωτικά Δελτία
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Αυλαία διαλόγου για την Παιδεία

Αυλαία διαλόγου για την Παιδεία

 

Η υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Μαριέττα Γιαννάκου με επιστολή της προς τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας  κ. Γιάννη Αλαβάνο, στις 21 Ιουνίου 2004 τον καλεί «να ορίσει το ταχύτερο δυνατό, εκπρόσωπό του, με τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συγκροτηθεί Επιτροπή, η οποία θα εξετάσει θέματα βασικών αρχών καθορισμού επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης».

 

Το ΤΕΕ, με συνέπεια και επιμονή, όλα τα προηγούμενα χρόνια ανέλαβε πρωτοβουλίες, δυστυχώς πολλές φορές απευθυνόμενο σε «ώτα μη ακουόντων», ζητώντας ουσιαστικό διάλογο για την Παιδεία, τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις ακαδημαϊκές ισοτιμίες, με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων πλευρών, προκειμένου να  καθοριστούν ρόλοι και κανόνες για όλους, σε ενιαία αναπτυξιακή κατεύθυνση. Η πρόταση διαλόγου για την Παιδεία, που διατύπωσε το ΤΕΕ, μαζί με τους άλλους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς της χώρας κατατέθηκε στον προεκλογικό διάλογο. Η αντίστοιχη προγραμματική δέσμευση της κυβέρνησης και του υπουργείου Παιδείας στη νέα Βουλή έγινε αποδεκτή από όλα τα κόμματα. Εξάλλου η αναγκαιότητα ενός  εθνικού διαλόγου για την Παιδεία επιβεβαιώθηκε μετά τις εξελίξεις, που σημειώθηκαν στη σύνοδο των Υπουργών Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μετά το σκεπτικό της πρόσφατης  απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκανε δεκτή την προσφυγή του ΤΕΕ, κρίνοντας  με συντριπτική πλειοψηφία ως αντισυνταγματικό το Προεδρικό Διάταγμα 318/1994, το οποίο απένειμε επαγγελματικά δικαιώματα σε πτυχιούχους ΤΕI τριετούς φοίτησης, επιπλέον των όσων είχαν και κατ’ ουσία απεριόριστων.

Τόσο ο εθνικός διάλογος, όσο και αυτός για τα επαγγελματικά δικαιώματα θα πρέπει να δώσει αρχικά απαντήσεις σε ερωτήματα, όπως: Ποιές είναι οι παραγωγικές δομές και ποιές οι ανάγκες της χώρας;  Τί διαφοροποιεί και τί συνδέει την Ελλάδα με τις χώρες της Ε.Ε. και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σε θέματα Παιδείας, ελεύθερης κυκλοφορίας μηχανικών; Ποιές είναι οι πραγματικές νομικές δεσμεύσεις, πώς ασκείται η κατοχυρωμένη από τη συνθήκη της Ρώμης εθνική πολιτική στα θέματα της παιδείας, τί διεκδικεί η χώρα μας, σε ποιές περιπτώσεις οι διατάξεις του Συντάγματος υπερισχύουν αυτών των οδηγιών της Ε.Ε., πώς διασφαλίζονται οι διατάξεις των τελευταίων για την προστασία του πολίτη σε θέματα υγείας, ασφάλειας κλπ;

Ειδικότερα ο διάλογος πρέπει να δώσει απαντήσεις και σε μια σειρά ερωτημάτων, όπως είναι ενδεικτικά:

· Τί ειδικότητες σπουδάζουν οι έλληνες τεχνικοί, υπάρχουν ανάγκες για νέες εξειδικευμένες προπτυχιακές σπουδές, πέραν των βασικών ειδικοτήτων, που καλύπτει το ΤΕΕ;

· Ποιές είναι οι ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας των πολυτεχνικών σχολών για να θεωρούνται ΑΕΙ Πανεπιστημιακής κατεύθυνσης;

· Τί σημαίνει και τί συνεπάγεται η μη πανεπιστημιακή κατεύθυνση των ΤΕΙ; Υπάρχει λόγος ύπαρξης ΤΕΙ ίδιας κατεύθυνσης με των ελληνικών Πολυτεχνείων;

· Σε ποιό νομοθετικό πλαίσιο στηρίζεται η λειτουργία των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών; Μπορούν τα ΙΕΚ να γίνουν θυγατρικά παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων;

· Τί επιδιώκουμε με τις μεταπτυχιακές σπουδές;

Ο νέος χάρτης των επαγγελματικών δικαιωμάτων, θα λάβει υπόψη του κανόνες, ρόλους, ευθύνες, την έννοια της ομάδας, το δημόσιο συμφέρον, την ασφάλεια, τις γνώσεις και την εμπειρία, ώστε με στέρεη λογική να διαφοροποιεί τους αποφοίτους διαφορετικών βαθμίδων;

 

Το ΤΕΕ είναι έτοιμο να συμμετάσχει και να προσφέρει στο διάλογο για την Παιδεία ολοκληρωμένες προτάσεις, οι οποίες θα καλύπτουν ολόκληρο το εύρος των ανοιχτών θεμάτων, θα απαντούν εμπεριστατωμένα στις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήμης και θα συγκεντρώνουν τη μέγιστη δυνατή συναίνεση και αποδοχή, ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα σε θεσμικό και παραγωγικό επίπεδο. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ
Αισίως 100.000...

Αισίως 100.000...

 

 ο αριθμός του μητρώου, ο οποίος αποδόθηκε σε ένα ακόμη μέλος του ΤΕΕ που απόκτησε την άδεια άσκησης επαγγέλματος τον προηγούμενο μήνα.

Αν και η εύλογη υστέρηση της εκκαθάρισης του μητρώου δίνει μια σχετικά πλασματική εικόνα (ένα 7% μικρότερος από τον ονομαστικό, είναι ο πραγματικός κατάλογος των μελών, όπως, άλλωστε, προκύπτει από τα στοιχεία), εντούτοις το συμπέρασμα είναι ένα και ξεκάθαρο: οι διπλωματούχοι μηχανικοί στη χώρα μας και πολλοί έγιναν και συνεχίζουν να αυξάνονται με σταθερά μεγάλους ρυθμούς από χρόνο σε χρόνο.

Αυτό δεν είναι κακό (σπεύδουμε να απαντήσουμε στους εύκολους σχολιασμούς). Κακό είναι ότι η ελληνική πολιτεία δεν διαμορφώνει εκείνες τις συνθήκες που θα επιτρέψουν την αξιοποίηση ενός δυναμικού, το οποίο έχει εφοδιαστεί με γνώσεις και ικανότητες πολύπλευρες, σύνθετες και πολλαπλά αξιοποιήσιμες. Προς όφελος, φυσικά, του κοινωνικού συνόλου.

 

 

Ένα νέο δρόμο ...

Ένα νέο δρόμο ...

 

... στους διαγωνισμούς για την ανάθεση των δημοσίων έργων επιχειρεί να ανοίξει η ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ με το σχέδιο νόμου «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και συναφείς διατάξεις».

Ως αύριο (20/7) υπάρχει δέσμευση να δοθούν στο ΥΠΕΧΩΔΕ οι απόψεις των φορέων των εργοληπτικών οργανώσεων, αλλά και του ΤΕΕ επί του σχεδίου νόμου. Και θα δοθούν · τουλάχιστον από το ΤΕΕ · που έχει επεξεργασμένες θέσεις εδώ και αρκετά χρόνια.

Δεν παραγνωρίζεται το γεγονός ότι με νόμους που θεσπίστηκαν το 1979, και στη συνέχεια το 1984, η πολιτεία αποφάσισε να κατακυρώνει τους διαγωνισμούς στο μειοδότη. Μόνο που αυτή η απόφαση οδήγησε σε  ξεστράτισμα, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο και έφτασε μια περίοδος κατά την οποία κατακυρώνονταν έργα με εκπτώσεις πάνω από 70% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Συνέπεια: έργα κακότεχνα ή και ημιτελή, με μεγάλες αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό και σοβαρές περιπλοκές στην απορρόφηση πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με το νόμο 2229/94 δόθηκε το δικαίωμα στις υπηρεσίες του Δημοσίου να μην κατακυρώνουν ένα έργο στη χαμηλότερη προσφορά, αποκλείοντας τις προσφορές τις οποίες θεωρούσε απαράδεκτα χαμηλές. Ένα καθεστώς που λειτουργούσε, ως ήταν επόμενο, με βάση υποκειμενικές κρίσεις, αφήνοντας ανοικτό τον δρόμο και στη διαφθορά.

Επόμενη λύση ο «μαθηματικός τύπος», που εισήχθη με το ν. 2576/98. Φάνηκε να προσπερνά τα προβλήματα του παρελθόντος, όμως, γρήγορα διαπιστώθηκε ότι με μαθηματική ακρίβεια οδηγούσε στη νόθευση του ανταγωνισμού, σε συμφωνίες (και συμπαιγνίες) επιχειρήσεων.

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Συμβούλιο της Επικρατείας, με αλλεπάλληλες αποφάσεις του, έθεσαν εκτός  μάχης τον «μαθηματικό τύπο».

Σήμερα επιχειρείται με ένα νέο σχέδιο νόμου να αντιμετωπιστούν παθογένειες του τομέα των δημοσίων έργων. Η διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου, όπως δείχνει η μακρά ιστορία, είναι μια πτυχή της. Οι άλλες · όπως υπογραμμίσαμε και σε προηγούμενο τεύχος · συνδέονται με την απαξίωση του δυναμικού των δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών, η επίβλεψη των έργων, οι πλήρεις και αξιόπιστες μελέτες, τα επικαιροποιημένα τιμολόγια.

Το ΤΕΕ εξακολουθεί να θεωρεί ως μοναδική και μακρόπνοη λύση τη συνολική · και όχι αποσπασματική · αντιμετώπιση του συνολικού προβλήματος. Απαιτεί κράτος αξιόπιστο, ικανό και αποφασισμένο. Γιατί πιστεύει ακράδαντα πως το «λιγότερο κράτος» σημαίνει «καλύτερο κράτος» και τίποτα λιγότερο ή περισσότερο.

 

 

ΘΕΜΑ
Διάλογος για το νέο σύστημα ανάδειξης αναδόχων

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Διάλογος για το νέο σύστημα ανάδειξης αναδόχων

 

Επιμελεια: Νικος Περπερας

 

Ολοκληρώνεται η φάση διαλόγου μεταξύ του ΤΕΕ, των συλλόγων των τεχνικών, των κατασκευαστικών φορέων και των κομμάτων με το ΥΠΕΧΩΔΕ επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Μειοδοτικό Σύστημα Ανάθεσης των Δημοσίων Έργων και Συναφείς Διατάξεις» και το τελικό κείμενο του σ/ν, σύμφωνα με τους προγραμματισμούς του ΥΠΕΧΩΔΕ πριν το τέλος Ιουλίου κατατίθεται για ψήφιση στη Βουλή.

Με το νομοσχέδιο αυτό καταργείται η μαθηματική μέθοδος ανάδειξης αναδόχου στα έργα, καθιερώνεται το σύστημα της μειοδοσίας, ενώ προβλέπεται μια σειρά ρυθμίσεων, ως ασφαλιστικές δικλείδες - κατά τον υπουργό - για τον περιορισμό του φαινομένου των υπερβολικών εκπτώσεων και την επικράτηση συνθηκών αντικειμενικότητας και διαφάνειας στις αναθέσεις και τη διαχείριση των έργων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η δέσμευση, που ανέλαβε η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ ότι οι προτάσεις και παρατηρήσεις των φορέων και κομμάτων, εφόσον είναι τεκμηριωμένες, θα ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο του προς ψήφιση σ/ν.

 

O δεκάλογος των αλλαγών στο σύστημα ανάθεσης δημοσίων έργων

 

Ως «σημαντική τομή για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προώθηση της διαφάνειας στο δημόσιο βίο» χαρακτήρισε το νέο νομοσχέδιο για τις αναθέσεις των δημοσίων έργων, παρουσιάζοντάς το στους δημοσιογράφους την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2004 η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ από τον υπουργό κ. Γ. Σουφλιά, τον υφυπουργό κ. Θ. Ξανθόπουλο και το γενικό γραμματέα Δημοσίων Έργων κ. Γ. Τρυφωνίδη. Με το νέο νομοσχέδιο - δήλωσε ο υπουργός - καταργείται ο «μαθηματικός τύπος», καθιερώνεται το σύστημα της μειοδοσίας και ταυτόχρονα προβλέπονται ασφαλιστικές δικλίδες για να μην υπάρξει το φαινόμενο των υπερβολικών εκπτώσεων, που στο παρελθόν είχε ως αποτέλεσμα να μένουν μισοτελειωμένα έργα, να χάνονται πόροι και να δημιουργούνται εστίες συναλλαγής και διαφθοράς.

 

Νωρίτερα, την ίδια μέρα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γιάννης Αλαβάνος μιλώντας από το βήμα της Ημερίδας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Oικονομίας Κατασκευών (ΙOΚ) είχε μιλήσει για την αναγκαιότητα προώθησης νέου θεσμικού πλαισίου παραγωγής δημοσίων έργων, «με στόχο να κατασκευάζονται έργα ποιοτικά άψογα, με τον οικονομικότερο τρόπο». «Με δεδομένο ότι η επιλογή του αναδόχου πρέπει να είναι μονοσήμαντη, υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, χωρίς να υπεισέρχονται υποκειμενικές, άρα και διαβλητές κρίσεις, όπως συμβαίνει με κάθε είδους αιτιολόγηση - τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ - η ανάθεση του έργου πρέπει να γίνεται στο μειοδότη. Αυτό προϋποθέτει διασφάλιση σωστών και με ενιαία κριτήρια κοστολογίων, ενιαία εφαρμογή τιμολογίων και τεχνικών προδιαγραφών, ορθό θεσμικό πλαίσιο μελετών, ισχυρή δημόσια διοίκηση, αξιόπιστο σύστημα προσδιορισμού ευθυνών και καταλογισμού ποινών. Oι παραπάνω προϋποθέσεις, η πληρότητα των οποίων μπορεί να διαβαθμίζεται χρονικά, δεν μπορούν να αποτελούν διαρκές άλλοθι για να μην αναλαμβάνει η πολιτεία τις ευθύνες της».

Στην ίδια Ημερίδα, άλλωστε, κοινή ήταν η διαπίστωση ότι μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης που διαμορφώνεται στο επιχειρηματικό περιβάλλον του κατασκευαστικού κλάδου, μετά το 2004, αποτελεί και η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τα δημόσια έργα.

Το νομοσχέδιο, που ήδη από την πρώτη στιγμή προκάλεσε έντονους προβληματισμούς ανάμεσα στους συλλόγους των τεχνικών, απεστάλη στο ΤΕΕ, τις εργοληπτικές οργανώσεις και τα κόμματα, προκειμένου να διατυπώσουν τις προτάσεις τους και τις παρατηρήσεις τους ως τις 20 Ιουλίου, καθώς επιδίωξη του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ είναι η κατάθεσή του στη Βουλή πριν το τέλος του μήνα. Για την πλήρη εφαρμογή του νόμου δεν απαιτείται η έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων, παρά μόνο τριών Υπουργικών Αποφάσεων, οι οποίες, όπως δήλωσε ο κ. Γ. Σουφλιάς, θα είναι έτοιμες μόλις ψηφιστεί.

Oι δέκα τομές, του νομοσχεδίου, σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ είναι οι εξής:

 

1) Καταργείται ο «μαθηματικός τύπος» και, συνεπώς, η οποιαδήποτε δυνατότητα «προκατασκευής» του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή υποκειμενικής αιτιολόγησης των χαμηλών προσφορών.

 

2) Θεσπίζεται, με ισχυρές ασφαλιστικές δικλίδες, το σύστημα του μειοδοτικού διαγωνισμού σε όλα τα έργα τα οποία θα κατακυρώνονται αναγκαστικά και χωρίς παρέμβαση υποκειμενικής κρίσης στην εταιρεία ή κοινοπραξία που θα καταθέτει τη χαμηλότερη προσφορά και διαθέτει τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη προσόντα και δικαιολογητικά.

 

3) Τιμωρούνται αυστηρά συμπαιγνίες μεταξύ των μειοδοτών, με ακύρωση του διαγωνισμού, αποκλεισμό των εμπλεκομένων στη συμπαιγνία από την καθοιονδήποτε τρόπο συμμετοχή στο έργο, κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και πειθαρχική δίωξη.

 

4) Καθιερώνεται απόλυτα διαφανής και αντικειμενική διαδικασία κρίσης των υποβαλλόμενων προσφορών, με τη θέσπιση μιας και μόνης Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία απαλλαγμένη από την οποιαδήποτε δυνατότητα υποκειμενικής κρίσης θα διενεργεί σε μια και μόνη μέρα, σε δημόσια συνεδρίαση, παρουσία των ενδιαφερομένων, την παραλαβή και τον έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας: πρώτον, των δικαιολογητικών συμμετοχής, δεύτερον, των οικονομικών προσφορών και ανακοινώνει αμέσως τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

 

5) Τίθενται ισχυρά αντικίνητρα για παράλογες και τυχοδιωκτικές εκπτώσεις που στο παρελθόν τίναξαν το σύστημα δημοσίων έργων στον αέρα. Συγκεκριμένα:

· Όταν το ύψος της προσφερόμενης έκπτωσης υπερβαίνει ένα λογικό όριο, το οποίο καθορίζεται εκ των προτέρων για όλα τα εκτελούμενα στη χώρα δημόσια έργα, ανά κατηγορία και είδος έργου, το ποσοστό των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης επί του προϋπολογισμού του έργου αυξάνεται γεωμετρικά πέραν του σημερινού 5% έως 10%.

· Διπλασιάζονται οι χρηματικές ποινές για τη μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, ακόμα και των ενδιάμεσων προθεσμιών.

· Αντικειμενικοποιείται, καθίσταται υποχρεωτική για ορισμένους σαφείς λόγους και απλοποιείται η διαδικασία της έκπτωσης του αναδόχου του έργου και καταπίπτει στο ακέραιο, υπέρ του δημοσίου η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Συνεχίζεται δε αμέσως η εκτέλεση του έργου με ανάθεση στον επόμενο μειοδότη.

 

6) Αλλάζει το σύστημα υπεργολαβιών που χρησιμοποιήθηκε ως μέσο ενίσχυσης μεθοδεύσεων για την προσυμφωνημένη κατανομή του έργου μέσω του μαθηματικού τύπου. Μέχρι σήμερα ο ανάδοχος ενός έργου μπορούσε να «μοιράσει» κατά το δοκούν το 70% της εργολαβίας και ήταν υποχρεωμένος να εκτελέσει ο ίδιος το 30%. Αυτή η αναλογία πλέον αντιστρέφεται και ο ανάδοχος καθίσταται πραγματικός και εκτελεί τουλάχιστον το 70% των εργασιών.

 

7) Επανελέγχονται και συμπληρώνονται οι εκπονηθείσες μελέτες των έργων πριν από τη δημοπράτησή τους από τριμελή επιτροπή στην οποία συμμετέχουν η προϊσταμένη αρχή, η επιβλέπουσα υπηρεσία και ο μελετητής, με την πρόβλεψη να ενισχυθεί η επιτροπή όταν και όπου χρειάζεται με τη συνδρομή τεχνικών συμβούλων.

 

8) Καθιερώνονται με Υπουργική Απόφαση επικαιροποιημένα, αξιόπιστα και ενιαία ανά κατηγορία και είδος έργου τιμολόγια για όλα τα εκτελούμενα στη χώρα Δημόσια Έργα και τυποποιείται το τεύχος της διακήρυξης των έργων και τα έντυπα των προσφορών.

 

9) Αλλάζει ριζικά το σύστημα επίβλεψης των έργων. Θεσμοθετείται ομάδα επιβλεπόντων για κάθε σύνθετο έργο και προβλέπονται συγκεκριμένες και αυστηρότερες ποινές για τους επιβλέποντες και όλους τους εμπλεκόμενους στην κατασκευή του έργου, αν δεν τηρηθούν συγκεκριμένες υποχρεώσεις τους, όπως η στενή παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων και των ποιοτικών παραμέτρων του έργου.

 

10) Επαναδημοπρατούνται τα έργα για τα οποία υπάρχουν δικαστικές εμπλοκές ή άλλοι λόγοι που επιφέρουν αδυναμία σύναψης της σύμβασής τους για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών από την ημέρα δημοσίευσης της διακήρυξής τους.

 

 

Επιστολή Γ. Σουφλιά προς Γ. Αλαβάνο

Το ΤΕΕ κινητοποίησε αμέσως το εξειδικευμένο στελεχιακό του δυναμικό, έγκυρους τεχνικούς και νομικούς επιστήμονες, αλλά και παραγωγούς των έργων, προκειμένου, με βάση τις πάγιες θέσεις του, να διατυπώσει και να καταθέσει προτάσεις και παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου.

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο επιδόθηκε στον πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γιάννη Αλαβάνο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργο Σουφλιά στις 7 Ιουλίου, με την παράκληση οι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις να κατατεθούν μέχρι τις 20 Ιουλίου.

Η επιστολή του υπουργού έχει ως εξής:

«Αγαπητέ Πρόεδρε,

Σας αποστέλλουμε το Σχέδιο Νόμου με τίτλο ?Το μειοδοτικό Σύστημα Ανάθεσης των Δημοσίων Έργων και Συναφείς Διατάξεις?

Για τη σύνταξή του λάβαμε υπόψη μας τα σημερινά δεδομένα, αλλά και τις κατά καιρούς υποβληθείσες προτάσεις και παρατηρήσεις σας για το σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων.

Αυτό το κείμενο είναι αποτέλεσμα συστηματικής ανάλυσης, μελέτης και σύνθεσης των δεδομένων.

Σας αποστέλλουμε Σχέδιο Νόμου και όχι γενικόλογες προτάσεις των θεμάτων που πραγματεύεται και παρακαλούμε οι παρατηρήσεις σας - που πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουλίου 2004 - να είναι αντίστοιχα συγκεκριμένες».

 

 

Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και συναφείς διατάξεις
Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και συναφείς διατάξεις

ΤO ΣΧΕΔΙO ΝOΜOΥ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Oμάδες Εργασίας του ΤΕΕ

 Oμάδες Εργασίας του ΤΕΕ

 

Δημοσιεύουμε παρακάτω, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ, τις Oμάδες Εργασίας, που συγκροτήθηκαν με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, έπειτα και από πρόταση των Μονίμων και Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων του ΤΕΕ.

 

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι, που στελεχώνουν τις ομάδες να περάσουν από τη Νομική Υπηρεσία του ΤΕΕ (Καρ. Σερβίας 4, 3ος όροφος, γραφ. 12) για να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση, μέσα σε 15 ημέρες, τις εργάσιμες ώρες, έχοντας μαζί τους:

α) Τον αριθμ. μητρώου του ΤΕΕ.

β) Το ΑΦΜ τους.

 

1) O.Ε. για τη «Μελέτη του ελάχιστου προϋπολογισμού των Ιδιωτικών Oικοδομικών Έργων», (αποφ. Δ.Ε. Γ12/Σ17/2004).

Η Oμάδα Εργασίας αποτελείται από τους κ.κ.:

1) Σταύρο Λιβαδά, Μ.Η.Μ.,

2) Γρηγόριο Πενθερουδάκη, Π.Μ.,

3) Χρήστο Πατρώνη, Α.Μ..

 

2) O.Ε. για την «Τροποποίηση και αναθεώρηση της ΤOΤΕΕ 2451/86 «Μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με νερό», (αποφ. Δ.Ε. Γ9/Σ17/2004).

Η Oμάδα Εργασίας αποτελείται από τους κ.κ.:

1) Κυριάκο Παπαϊωάννου, Π.Μ., Καθηγ. Α.Π.Θ.,

2) Μωυσή Μόρδο, Μ.Μ., Υποπυραγό,

3) Γεώργιο Μπατή, Χ.Μ., Καθηγ. Ε.Μ.Π.,

4) Αλέξανδρο Μπαϊμπά, Μ.Η.,

5) Στέφανο Σπανέα, Χ.Μ., Πυραγό,

6) Χρήστο Σινάνη, Μ.Η.,

7) Χρήστο Πάττα, Η.Μ.

 

3) O.Ε. Τροποποίηση της Oμάδας Εργασίας για τον «Κύκλο διαλέξεων για την Παθολογία των Κατασκευών», (αποφ. Δ.Ε. Γ32/Σ14/2004).

Η Oμάδα Εργασίας συμπληρώνεται με την κ. Ανδρ. Μιλτιάδου.

 

4) O.Ε. Τροποποίηση της Oμάδας Εργασίας για την «υποστήριξη της λειτουργίας του ΤΣΜΕΔΕ», (αποφ. Δ.Ε. Γ11/Σ17/2004).

Η Oμάδα Εργασίας συμπληρώνεται με την κ. Ελένη Χριστοδούλου.

 

 

Η διείσδυση του φυσικού αερίου στην αγορά ενέργειας
Ημερίδα - 4 Νοεμβρίου 2004  

 Ημερίδα - 4 Νοεμβρίου 2004

Η διείσδυση του φυσικού αερίου στην αγορά ενέργειας

 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει · την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2004, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7, 6ος όροφος) · ημερίδα με θέμα: «Διείσδυση του Φυσικού Αερίου στην αγορά ενέργειας. Τεχνικά προβλήματα, προοπτικές, ασφάλεια».

 

 

Η αγορά του φυσικού αερίου στην Ελλάδα αποτελείται από τους βιομηχανικούς καταναλωτές, τους οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές, την ηλεκτροπαραγωγή και τη χρήση του φυσικού αερίου στη λεωφορειοκίνηση.

Τα τελευταία χρόνια έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για τη διείσδυση του φυσικού αερίου στους οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές. Ιδρύθηκαν οι τρεις εταιρείες παροχής αερίου, ΕΠΑ Αττικής, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας, οι οποίες έχουν ήδη αναπτύξει μεγάλο μέρος των δικτύων διανομής και έχει ξεκινήσει ήδη η διασύνδεση οικιακών και εμπορικών καταναλωτών με τα δίκτυα διανομής.

Τα υπουργεία Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ εξέδωσαν τον σχετικό τεχνικό κανονισμό «Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar».

Το ΤΕΕ διαπιστώνει την ανάγκη να συζητηθούν κυρίως θέματα που αφορούν τη διείσδυση του φυσικού αερίου στους οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές όπως τα τεχνικά προβλήματα που πρόκειται να αντιμετωπίσουν οι μελετητές και επιβλέποντες μηχανικοί για τη διασύνδεση παλαιών και νέων οικοδομών με τα δίκτυα αερίου, τη δυνατότητα κατασκευής δικτύων εσωτερικών εγκαταστάσεων σε υφιστάμενες οικοδομές, και τα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.

 

Συνοπτικά η θεματολογία της ημερίδας θα είναι η ακόλουθη:

1. Oικιακές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις επαγγελματικών χώρων

2. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις (ψύξη με φυσικό αέριο - συμπαραγωγή - παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με στοιχεία καυσίμου (fuel cells)

3. Νομοθετικό πλαίσιο

a. Κανονισμοί νέων συνδέσεων και εσωτερικών εγκαταστάσεων

b. ΓOΚ

c. Oικοδομικές άδειες

4. Ασφάλεια δικτύων και εγκαταστάσεων

5. Πιστοποίηση εγκαταστάσεων

6. Προσόντα τεχνικού προσωπικού

7. Το φυσικό αέριο στην αυτοκίνηση

 

Oι ενδιαφερόμενοι να παρουσιάσουν εισήγηση καλούνται να υποβάλουν περίληψη μίας σελίδας (μέχρι 10 Σεπτεμβρίου) στο Τμήμα Επιστημονικού Έργου (κα Δ. Κανέλλου). Τηλ.: 210-3291.252-4, fax: 210-3226.015, email: dcanel@central. tee.gr, ή στο Γραφείο Ενέργειας ΤΕΕ (κος Α. Αυλωνίτης), τηλ.: 210-3291.260, Fax: 210-3291.303, email: anavlon@central. tee.gr.

 

Πράξη αντικατάστασης Μέλους της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ
ΤΕΕ - ΑΝΤΙΠΡOΣΩΠΕΙΑ  

 ΤΕΕ - ΑΝΤΙΠΡOΣΩΠΕΙΑ

Πράξη αντικατάστασης Μέλους της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ

 

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ έχοντας υπ’ όψη:

1) Την από 5.6.2004 παραίτηση του συναδέλφου Γεωργίου Γούλα από Μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ,

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, όπως εγκρίθηκε με τις υπ’ αρθμ. Δ16/02/231/Γ/1.4.88 και Δ16γ/07/795/11.12.90 αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,

3) Τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών της 30.11.2003 για την ανάδειξη αιρετών Μελών οργάνων του ΤΕΕ.

Αποφασίζει την αντικατάσταση του παραιτηθέντος συναδέλφου με το συνάδελφο Αριστοτέλη Παπασάββα που είναι ο αμέσως επόμενος σε σειρά επιτυχίας υποψήφιος του ιδίου συνδυασμού με τον οποίο είχε εκλεγεί ο συνάδελφος Γεώργιος Γούλας.

 

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2004

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ

O Πρόεδρος

ΔΗΜ. ΑΓOΡΗΣ

O Α’ Αντιπρόεδρος

ΡΩΜΥΛOΣ ΝΤΩΝΑΣ

O Β’ Αντιπρόεδρος

ΕΥΣΤΑΘΙOΣ ΤΣΕΓΚOΣ

O Γεν. Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙOΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ

O Αναπλ. Γενικός Γραμματέας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚOΠOΥΛOΣ

 

 

Ιδρύεται Τμήμα Πληροφορικής Επικοινωνιών και Νέων Τεχνολογιών

 Ιδρύεται Τμήμα Πληροφορικής Επικοινωνιών και Νέων Τεχνολογιών

 

Την ίδρυση Τμήματος Πληροφορικής Επικοινωνιών και Νέων Τεχνολογιών προωθεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με τη συμμετοχή του συνόλου των επιστημόνων ΤΠΕ προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα της συνολικής έκφρασης των επιστημόνων ΤΠΕ στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό ορίστηκε ομάδα εργασίας η οποία διαμόρφωσε πρόταση καταστατικού για το Τμήμα Πληροφορικής Επικοινωνιών και Νέων Τεχνολογιών το κείμενο του οποίου το ΤΕΕ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 30 Ιουλίου του 2004 παρέχοντας τη δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων από όλους τους ενδιαφερόμενους.

Όσοι θέλουν μπορούν να στείλουν τις παρατηρήσεις τους στο email: info-tpe@central.tee.gr ή στη διεύθυνση ΤΕΕ Καρ. Σερβίας 4 Τ.Κ. 102481, Αθήνα με θέμα «ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΠΕ/ΤΕΕ».

 

 

Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο και το Πειθαρχικό Συμβούλιο των Μελών του ΤΕΕ

Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο και το Πειθαρχικό Συμβούλιο των Μελών του ΤΕΕ

 

Την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2004 έγινε ενώπιον του Προέδρου του ΤΕΕ, κ. Γιάννη Αλαβάνου, η ορκωμοσία των τακτικών και αναπληρωματικών Μελών του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του Πειθαρχικού Συμβουλίου, το οποίο αποτελείται από τρία τμήματα.

 

Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου έγινε εκλογή Προέδρου, αντιπροέδρων και των αναπληρωτών τους.

Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Λεωνίδας Λογοθέτης και Αντιπρόεδροι οι κ.κ. Διονύσιος Βγόντζας και Ιωσήφ Κοέν. Αναπληρωτές Προέδρου και Αντιπροέδρων οι κ.κ. Δημήτριος Αλεξόπουλος, Κων/νος Μπάκος και Γεώργιος Βαδαλούκας. Η σύνθεση των τριών τμημάτων του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Μελών του ΤΕΕ είναι:


ΤΜΗΜΑ 1ο

1. Λεωνίδας Λογοθέτης - 2. Δημήτριος Αλεξόπουλος - 3. Θεόδωρος Πάνας - 4. Μανώλης Κοκκινάκης - 5. Κων/νος Γιαχνής - 6. Απόστολος Λυμπέρης - 7. Γεώργιος Κουντούρης


ΤΜΗΜΑ 2ο      

1. Διονύσιος Βγόντζας - 2. Κων/νος Μπάκος - 3. Αικατερίνη Νενεδάκη - 4. Σπυρίδων Λεκατσάς - 5. Ευάγγελος Μοσχόπουλος - 6. Κων/νος Καραπάνος - 7. Γεώργιος Μανούρης


ΤΜΗΜΑ 3ο

1. Ιωσήφ Κοέν - 2. Γεώργιος Βαδαλούκας - 3. Ειρήνη Λευκαδίτου - Παπαντωνίου - 4. Αντιγόνη Πέππα - 5. Ιάκωβος Αλαβάνος - 6. Γεώργιος Χατζηαργυρός - 7. Επαμεινώνδας Αγγέλης

 

Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

κ. Θεόδωρο Ρεντζεπέρη, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους (Πρόεδρο),  κ. Θεόδωρο Βουδικλάρη, κ. Δημήτριο Γραικιώτη, κ. Νικόλαο Γρατσία, κ. Μιχαήλ Μιχελάκη, κ. Αθανάσιο Κωστή, κ. Αιμιλία Αλευρά.

 

 

 

Τις 100.000 έφθασαν τα μέλη του ΤΕΕ

Τις 100.000 έφθασαν τα μέλη του ΤΕΕ

 

Πριν λίγους μήνες το ΤΕΕ γιόρτασε τα 80 χρόνια από την ίδρυσή του. Αυτές τις ημέρες, με την εγγραφή των επιτυχόντων στις εξετάσεις για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2004, χορηγείται ο Αριθμός Μητρώου 100.000 σε Μέλος του ΤΕΕ.

 

Υπολογίζεται ότι εν ζωή βρίσκεται περίπου το 93% από τα συνολικώς εγγεγραμμένα Mέλη. Έτσι στην Ελλάδα ένας Μηχανικός Μέλος του ΤΕΕ αντιστοιχεί σε 110 περίπου κατοίκους. Αναλογία διόλου ευκαταφρόνητη, που μάλιστα είναι αρκετά μεγαλύτερη της αντίστοιχης των περισσοτέρων ευρωπαϊκών χωρών. Το γεγονός αυτό δίκαια χαρακτηρίζει το ΤΕΕ ως τον πιο πολυπληθή επιστημονικό φορέα της χώρας και αποτελεί θετικό στοιχείο όσον αφορά την εκπλήρωση των σκοπών του.

Στο διάγραμμα 1 δίνονται οι εγγραφές των τακτικών Μελών του ΤΕΕ στην πορεία του χρόνου. Φαίνεται ότι υπάρχει συνεχής αυξητικός ρυθμός εγγεγραμμένων Μελών, που φτάνει τη μεγαλύτερη τιμή του μετά το 1980 με περίπου 2.500 Μέλη/έτος.

Από το διάγραμμα 2 συμπεραίνεται το νεαρόν της ηλικίας του μεγαλύτερου ποσοστού των Μελών του ΤΕΕ (δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό των τακτικών Μελών του ΤΕΕ είναι έως 40 ετών).

Από το διάγραμμα 3 φαίνεται η αύξηση του γυναικείου πληθυσμού στην οικογένεια των Μηχανικών.

Αυτή τη στιγμή το σύνολο των τακτικών Μελών του ΤΕΕ ανέρχεται στον αριθμό 87.338 και των Oμοτίμων στον αριθμό 6.954.

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
Στελέχωση Μονίμων Επιτροπών
ΤΕΕ - Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου  

ΤΕΕ - Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου

 

Στελέχωση Μονίμων Επιτροπών

 

Με απόφαση της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου του ΤΕΕ, που συνεδρίασε τις 23 Μαΐου 2004 και μετά από εισήγηση του προέδρου της Δ.Ε. Γεωργίου Σπανέλλη, εγκρίθηκε ο αριθμός, το αντικείμενο και οι αρμοδιότητες των Μόνιμων Επιτροπών του Π.Τ. Βορειοανατολικού Αιγαίου του ΤΕΕ για την περίοδο 2004-2007 και καταγράφονται επιγραμματικά παρακάτω:

 

Μ.Ε. Περιβάλλοντος Υδατίνων Πόρων και Χωροταξίας

1. (Για τη Λέσβο Πενταμελής)

2. (Για τη Χίο Πενταμελής)

3. (Για τη Σάμο Πενταμελής)

΄Εχει ως αντικείμενο: Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος των βιοτόπων και των οικοσυστημάτων. Θέματα επεξεργασίας και διαχείρισης λυμάτων, στερεών, υγρών, αερίων αποβλήτων. Παρακολούθηση περιβαλλοντικών μελετών. Διερεύνηση οχλουσών και ρυπογόνων δραστηριοτήτων σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους του ΒΑ Αιγαίου. Το Χωροταξικό και Πολεοδομικό σχεδιασμό του ΒΑ Αιγαίου. Χρήσης γης και γενικά πολεοδομικά θέματα. Την παρακολούθηση και επεξεργασία θέσεων των πολεοδομικών και χωροταξικών μελετών που εκπονούνται. Περιβαλλοντικός τουρισμός και εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Κυκλοφοριακά προβλήματα.

 

Μ.Ε. Αρχιτεκτονικών και Oικιστικών Θεμάτων.

1. (Για τη Λέσβο Πενταμελής)

2. (Για τη Χίο Τριμελής)

3. (Για τη Σάμο Τριμελής)

Έχει ως αντικείμενο: Τη διατήρηση και προστασία της Αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στο ΒΑ Αιγαίο και γενικά του δομημένου περιβάλλοντος. Επεξεργάζεται θέματα πολεοδόμησης παραδοσιακών οικισμών και ΓOΚ. ΕΠΑΕ κ.α.

 

Μ.Ε. Προγραμματισμού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης (Oκταμελής).

Έχει ως αντικείμενο: Την επεξεργασία και παρακολούθηση προγραμμάτων αρμοδιότητας Νομαρχιακού, Περιφερειακού Συμβουλίου και OΤΑ, συλλογή στατιστικών στοιχείων. Μελετά με δική του πρωτοβουλία ή έπειτα από ανάθεση, αναπτυξιακά θέματα και προγραμματισμού έργων σε επίπεδο OΤΑ, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή Περιφέρειας ΒΑ Αιγαίου. Παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης και χρηματοδότησης έργων στο ΒΑ Αιγαίο καθώς και τη σημασία αυτών κ.α.

 

Μ.Ε. Απασχόλησης - Νέων Μηχανικών, Επαγγελματικών Θεμάτων - Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

1. (Για τη Λέσβο Πενταμελής)

2. (Για τη Χίο Πενταμελής)

3. (Για τη Σάμο Τριμελής)

΄Εχει ως αντικείμενο: Την ένταξη των νέων μηχανικών στο επάγγελμα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στις παραμεθόριες και νησιώτικες περιοχές. Ανεργία νέων και επαγγελματικά προβλήματα. Επιμόρφωση - συνεχιζόμενη κατάρτιση. Ασφάλιση νέων. Συλλογή στοιχείων εύρεσης εργασίας σε επίπεδο περιφέρειας και ολοκλήρου της χώρας. Εφαρμογή θεσμικού πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού. Θεσμικό πλαίσιο παραγωγής τεχνικού έργου και ρόλος του Μηχανικού. Μηχανικός και Δημόσια Διοίκηση κ.ά.

 

Μ.Ε. Βιομηχανίας και Ενέργειας

1. (Για τη Λέσβο Πενταμελής)

2. (Για τη Χίο Τριμελής)

3. (Για τη Σάμο Τριμελής)

΄Εχει ως αντικείμενο:

Ενεργειακά θέματα.

Βιομηχανικά θέματα.

 

Μ.Ε. Πληροφορικής (Πενταμελής)

Έχει ως αντικείμενο:

Θέματα Η/Υ και πληροφορικής.

Μ.Ε. Λήμνου (Επταμελής)

Έχει ως αντικείμενο:

Θέματα πάσης φύσεως που αφορούν το νησί της Λήμνου.

 

Μ.Ε. Ικαρίας (Τριμελής)

Έχει ως αντικείμενο:

Θέματα που αφορούν το νησί της Ικαρίας.

Προκειμένου η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/Τμήμα Β.Α. Αιγαίου να στελεχώσει τις Μόνιμες Επιτροπές του Τμήματος, καλεί τους συναδέλφους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμπληρώνοντας την σχετική έντυπη αίτηση, την οποία πρέπει να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν στα γραφεία του ΤΕΕ / Τμήμα Β.Α. Αιγαίου (Ερεσού 5, 81100 Μυτιλήνη) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο του Τμήματος Γεώργιο Σπανέλλη, τηλ.: (22510) 40.847 - 48.126, fax: (22510) 48.127.

 

 

Δυτικός Κάθετος Άξονας

ΤΕΕ - Τμήμα Ηπείρου

 

Δυτικός Κάθετος Άξονας

Να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης της κατασκευής του

 

Να ολοκληρωθεί, εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν ανακοινωθεί, η προγραμματισμένη από τριετία διαδικασία ανάθεσης της κατασκευής του έργου του Δυτικού Κάθετου Άξονα Βορρά - Νότου (Κακαβιά - Καλαμάτα), ζητά ο πρόεδρος του ΤΕΕ - Τμήματος Ηπείρου Γεώργιος Σταμουλάκης με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ. Στην επιστολή υπογραμμίζονται τα ακόλουθα:

Oι κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, στα Βαλκάνια και στην Ασία και η αναζήτηση νέων διεθνών οδικών, εμπορικών, ενεργειακών, τουριστικών κ.α. αξόνων διασύνδεσης της χώρας μας και της Ευρώπης με αυτές τις αναπτυσσόμενες περιοχές του πλανήτη, που παρουσιάζουν μεγάλο ενεργειακό και οικονομικό ενδιαφέρον, έπαιξαν βασικό ρόλο στη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης των συγκοινωνιακών υποδομών της χώρας.

O σχεδιασμός περιλαμβάνει ένα δίκτυο κλειστών αυτοκινητοδρόμων (Εγνατία, ΠΑΘΕ, Δυτικός Άξονας), τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου, που θα αποτελέσουν τη συγκοινωνιακή ραχοκοκαλιά της χώρας, αλλά και την ανάπτυξη των λοιπών μεταφορικών υποδομών (Λιμάνια, Αεροδρόμια, Τερματικές και Επικοινωνιακές υποδομές).

Όλα τα παραπάνω ενταγμένα στα διευρωπαϊκά δίκτυα συνδυασμένων μεταφορών, συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο πλέγμα μεταφορικών υποδομών και αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για μια ευνοϊκότερη ανακατανομή του διεθνούς μεταφορικού έργου σε όφελος της χώρας και για την ισόρροπη ανάπτυξή της.

O Δυτικός οδικός άξονας Βορρά - Νότου (Κακαβιά - Καλαμάτα) ή Ιόνια οδός, αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο τμήμα αυτού του σχεδιασμού και, σύμφωνα με όλες τις μελέτες σκοπιμότητας, παρουσιάζει τεράστιο εθνικό και περιφερειακό ενδιαφέρον.

Μέσω αυτού οι Περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδος, περιοχές με μεγάλη υστέρηση στους οικονομικούς δείκτες ανάπτυξης, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά και με σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες, εντάσσονται πλέον στον εθνικό σχεδιασμό από διαφορετική αφετηρία και στη βάση νέων δεδομένων και στρατηγικής.

Η άρση της συγκοινωνιακής απομόνωσης (μεταξύ τους και με τη χώρα) θα προσδώσει σ’ αυτές νέες δυνατότητες και νέους ρόλους και θα ενεργοποιήσει θετικά το σύνολο των παραγωγικών τους δυνάμεων σε όφελος των ιδίων και κυρίως της χώρας.

Η εθνική σημασία του έργου και η αναγκαιότητα επιτάχυνσης των διαδικασιών για την έναρξη της κατασκευής του και για την προγραμματισμένη και δεσμευτική χρονικά ολοκλήρωσή του, επιβεβαιώθηκε, ομόθυμα, από το σύνολο των εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας, των κομμάτων, της αυτοδιοίκησης και της επιστημονικής κοινότητας, στη διημερίδα που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο στις 14 και 15 Μαΐου στην Πρέβεζα, με θέμα «Ιόνια οδός: Στοίχημα περιφερειακής ανάπτυξης».

Η σκοπιμότητα έγκαιρης προώθησης του έργου και το ενδιαφέρον των τοπικών κοινωνιών της Δυτικής Ελλάδας και των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της χώρας για την ομαλή εξέλιξή του, αποτυπώνεται, ανάγλυφα, στην συναπόφαση για τη δημιουργία παρατηρητηρίου όλων των φορέων, υπό την αιγίδα του ΤΕΕ, για την αδιάλειπτη παρακολούθηση της πορείας του.

Oι διαφορετικές, όμως, και μάλιστα αντικρουόμενες προσεγγίσεις των εκπροσώπων της Κυβέρνησης, για το επίπεδο τεχνικής προετοιμασίας και ωριμότητας του έργου, τη διαδικασία κατασκευής του, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τις δυνατότητες χρηματοδότησης, προκάλεσαν, εύλογα, σοβαρά ερωτήματα, προβληματισμό και αβεβαιότητα για την πορεία και το επίπεδο προτεραιότητας του έργου.

Η Διοικούσα Επιτροπή του τμήματος, με αφορμή αυτούς τους προβληματισμούς και με γνώμονα πάντοτε τη συμβολή στην προσπάθεια υλοποίησης και στον καλύτερο σχεδιασμό του σημαντικού για τη χώρα και την περιοχή μας έργου, συζήτησε εκ νέου τις εξελίξεις και κατέληξε ομόφωνα στα παρακάτω:

 • Η εθνική και περιφερειακή σημασία του έργου, η σκοπιμότητά του, η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα έγκαιρης και κατά προτεραιότητα ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την κατασκευή του, έχουν τεκμηριωθεί πλήρως κοινωνικά, οικονομικά, τεχνικά και πολιτικά.
 • Η ολοκλήρωση των παρακάμψεων Αγρινίου και Άρτας - Φιλιππιάδας, που αποτελούν τμήματα του Δυτικού άξονα και κατασκευάζονται ως δημόσιο έργο, είναι αναγκαίο να επιταχυνθεί με την ανάθεση των συμπληρωματικών έργων που έχουν ήδη δημοπρατηθεί, ώστε να καταστούν έγκαιρα λειτουργικές.
 • Η προγραμματισμένη, από τριετίας, διαδικασία ανάθεσης της κατασκευής του έργου με σύμβαση παραχώρησης, είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν ανακοινωθεί, ώστε μέσα στο 2005 να αναδειχθεί ο παραχωρησιούχος για την έναρξη και την τμηματική κατασκευή του έργου με πόρους του Γ’ ΚΠΣ στο οποίο είναι ήδη ενταγμένο.
 • Oι τεχνικές υποστηρικτικές και περιβαλλοντικές μελέτες του έργου, που έχουν ανατεθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη, πρέπει να χρηματοδοτηθούν και να ολοκληρωθούν μέσα στο ταγμένο χρονοδιάγραμμα (τέλος του 2004) ώστε να οριστικοποιηθούν οι όροι του διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης.
 • Oι τεχνικές παρατηρήσεις του φορέα μας σχετικά με τις προδιαγραφές του άξονα, την ένταξη στο σχεδιασμό του τμήματος Άκτιο - Αμφιλοχία και τη χάραξη στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, οι οποίες έχουν γνωστοποιηθεί έγκαιρα με την 1268/25-11-98 παρέμβασή μας, ισχύουν στο ακέραιο και πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψη στον τελικό σχεδιασμό.
 • Επισημαίνουμε με έμφαση ότι, στο σημερινό στάδιο εξέλιξης του έργου, ο επαναπροσδιορισμός της προτεραιότητας, του προγραμματισμού, της χρηματοδότησης και του τρόπου κατασκευής του, μόνον πρόσθετες και ανεπίτρεπτες καθυστερήσεις συνεπάγεται και μάλλον ισοδυναμεί με οριστική ματαίωση της κατασκευής του.
 • Δεδομένου ότι η αναγκαιότητα της περιφερειακής ανάπτυξης και της οικονομικής σύγκλισης των περιφερειών της χώρας, αποτελεί πλέον κοινό τόπο όλων των δυνάμεων και μείζονα εθνικό στόχο, θεωρούμε απαραίτητη και εξαιρετικά σημαντική, την αποσαφήνιση της κυβερνητικής θέσης για την εξέλιξη του έργου.
 • Πιστεύουμε, τέλος, ότι η ανάληψη, σύντομα, συγκεκριμένης και σαφούς δέσμευσης από την κυβέρνηση, για τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, τον τρόπο κατασκευής και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, θα ενεργοποιήσει θετικά τις τοπικές κοινωνίες και τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, ώστε να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να δρομολογήσουν όλες εκείνες τις συμπληρωματικές επενδύσεις και δραστηριότητες, οι οποίες σε συνέργια με τον οδικό άξονα θα μεγιστοποιήσουν τα προσδοκώμενα για τον τόπο οφέλη.

Κυκλοφοριακές διευθετήσεις στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων

Κόμβος Πεδινής

Κυκλοφοριακές διευθετήσεις στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων

 

O Πρόεδρος του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου Γεώργιος Σταμουλάκης απέστειλε προς τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Γεώργιο Σουφλιά, τον υφυπουργό Στ. Καλογιάννη και την Εγνατία οδό Α.Ε. την ακόλουθη επιστολή:

Είναι γνωστό ότι η ανάπτυξη και το μέλλον της περιοχής μας, είναι άμεσα συνδεδεμένα με την άρση της συγκοινωνιακής απομόνωσής της με την κατασκευή των μεγάλων συγκοινωνιακών έργων, όπως της Εγνατίας οδού και της Ιονίας οδού.

Είναι επίσης γνωστό ότι τα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά προβλήματα του Λεκανοπεδίου, έχουν γίνει σχεδόν ανυπέρβλητα και ότι δεν διαφαίνεται λύση αυτών στο άμεσο μέλλον.

Είναι λοιπόν λογικό κατά τη διέλευση μεγάλων οδικών αξόνων, από περιοχές που επιβαρύνονται έντονα από τέτοιου είδους προβλήματα, να λαμβάνονται αυτά σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό, ώστε όχι μόνο να μην δημιουργούνται επιπρόσθετα, αλλά να γίνεται προσπάθεια για τον περιορισμό τους.

Η Διοικούσα Επιτροπή του τμήματός μας, σε συνεδρίασή της, που συζήτησε το θέμα που ανέκυψε από την μελετώμενη από την Εγνατία οδό Α.Ε., κατασκευή ημικόμβου στη θέση Άγιοι Απόστολοι του Δημοτικού διαμερίσματος Πεδινής, λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω σκεπτικό, και κατόπιν ενημέρωσης από τον κ. Γεωργανόπουλο Χρήστο, προϊστάμενο της Δ/νσης μελετών της Εγνατίας Α.Ε. και από την κα Στεφοπούλου Καίτη, προϊσταμένη του τμήματος Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας της Εγνατίας οδού, κατέληξε ομόφωνα στα ακόλουθα:

 • Η διέλευση της Εγνατίας οδού και της Ιόνιας οδού από το Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, όπως και οι συνδέσεις αυτών με τις βασικές οδικές αρτηρίες της περιοχής, πρέπει να συμβάλουν στην άρση των κυκλοφοριακών προβλημάτων, και σε καμία περίπτωση να μην δημιουργήσουν επιπλέον περιβαλλοντικά και πολεοδομικά προβλήματα.
  Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι το τμήμα της Ιονίας οδού που θα διέρχεται από το Λεκανοπέδιο, μιας και η διεύθυνσή της είναι παράλληλος της πόλης των Ιωαννίνων, πρέπει να παίξει το ρόλο της ευρείας παράκαμψης του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης, και να αποφευχθεί η διέλευσή της από τις Ανατολικές υπώρειες της λοφοσειράς του Λεκανοπεδίου, όπως είχαμε επισημάνει με αντίστοιχη παρέμβασή μας από το 1998, υιοθετώντας τη λύση της υψηλής χάραξης.
 • Η Ιόνια οδός και η Εγνατία οδός με την ολοκλήρωσή τους θα αποτελέσουν εκ των πραγμάτων τον ευρύτερο δακτύλιο του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαίο να επισπευσθεί η κατασκευή τους και ιδιαίτερα της Ιονίας οδού, με άμεση προτεραιότητα του τμήματος Πεδινή - Κοσμηρά - ΒΙΠΕ που βρίσκεται σε πλήρη στασιμότητα, καθώς και η μελέτη και η κατασκευή μιας σειράς από κόμβους ενταγμένους σε ένα γενικότερο κυκλοφοριακό σχεδιασμό σύνδεσης του δακτυλίου με τους υφιστάμενους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, ή με νέους που θα κατασκευασθούν όπως η παραλίμνια οδός, κ.λπ.

* Σαν βασικούς κόμβους ενταγμένους στην πιο πάνω λογική, θεωρούμε, πέρα από τον κόμβο που ενώνει την Εγνατία με την Ιόνια οδό, τον κόμβο της Εγνατίας με την Εθνικό οδό Ιωαννίνων - Αθηνών, τον ημικόμβο της Εγνατίας με την επαρχιακή οδό Κατσικάς - Κουτσελιό (κόμβος Παμβώτιδας) και τη δημιουργία των κόμβων που είναι απαραίτητοι (αρχή - μέση - τέλος) για τη σύνδεση της Ιόνιας οδού με την υφιστάμενη παράκαμψη της πόλης των Ιωαννίνων και το δίκτυο των κυρίων αξόνων.

Επειδή κατά την άποψή μας, ο κόμβος της Εγνατίας με την Εθνική Ιωαννίνων - Αθηνών, θα εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό κόμβο σύνδεσης της πόλης με την Εγνατία και κατ’ επέκταση και της Ιονίου οδού, προτείνουμε να εξευρεθούν άμεσα οι πόροι για τη βελτιστοποίησή του, με λύσεις που υπερβαίνοντας την σημερινή θα επιτρέψουν την διέλευσή του με το δυνατόν λιγότερα κυκλοφοριακά προβλήματα.

Είναι επίσης απαραίτητο για την απρόσκοπτη λειτουργία του κόμβου και για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης στην Εθνικό οδό Ιωαννίνων - Αθηνών, να ξεκινήσουν άμεσα έργα διαπλάτυνσής της σε δύο κλάδους ανά διεύθυνση κυκλοφορίας, με νησίδα και παράλληλους δρόμους, τουλάχιστον μέχρι το ύψος του Μπιζανίου.

 • O ημικόμβος Παμβώτιδας θεωρούμε ότι πρέπει να κατασκευαστεί δίνοντας διεύθυνση προς όλες τις κατευθύνσεις (Ανατολικά και Δυτικά), διότι με αυτόν τον τρόπο πέρα της σύνδεσης των υφισταμένων αξόνων και των νέων με την Εγνατία και τη διαφυγή της κυκλοφορίας προς Ανατολάς, θα γίνει εφικτή και η δυνατότητα της λειτουργίας των δύο μεγάλων οδικών αξόνων ως δακτύλιος του Λεκανοπεδίου που αναφέραμε παραπάνω.
 • Τέλος, όσο αφορά τον ημικόμβο στη θέση Άγιοι Απόστολοι του Δ.Δ. Πεδινής, που σχεδιάζει να κατασκευάσει η Εγνατία Α.Ε., θεωρούμε ότι δεν πρέπει να αποτελέσει επί του παρόντος μέρος του ανωτέρου κυκλοφοριακού σχεδιασμού και επειδή θα δημιουργήσει μια σειρά από επιπρόσθετα περιβαλλοντικά, οικιστικά και κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή και από επιπρόσθετα περιβαλλοντικά, οικιστικά και κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή και ιδίως στην Εθνική οδό Ιωαννίνων - Πεδινής, που είναι ήδη επιβαρημένη κυκλοφοριακά, δεν πρέπει να κατασκευαστεί. Επειδή όμως η κατασκευή του είναι ιδιαίτερα εύκολη και δεν απαιτεί σημαντικούς πόρους, μπορεί να αποτελέσει εφεδρεία για τη λύση κυκλοφοριακών προβλημάτων που πιθανόν θα προκύψουν στο μέλλον, μετά την ολοκλήρωση και λειτουργία του παραπάνω κυκλοφοριακού σχεδιασμού.

Συγκρότηση Oμάδων Εργασίας

ΤΕΕ - Τμήμα Δυτικής Ελλάδας

Συγκρότηση Oμάδων Εργασίας

 

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΔΕ στην υπ’ αριθμ. 19η/29-6-2004 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη συγκρότησης ομάδας εργασίας με θέμα: «Αναβάθμιση πληροφοριακού κόμβου του ΤΕΕ/ΤΔΕ» αποτελούμενη από (2) Διπλωματούχους Μηχανικούς ειδικότητας Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών με διετή εμπειρία σε συναφείς δραστηριότητες, πολύ καλή γνώση web Programming (ghp) & Html), βάσεις δεδομένων (SQL) ενώ είναι επιθυμητή η γνώση γραφικών εργαλείων (Photoshop ή Corel). Το αντικείμενο της ομάδας εργασίας θα είναι:

 

1. Η υλοποίηση της σχεδιαστικής δομής του νέου κόμβου ώστε να είναι εύκολα προσπελάσιμος και ελκυστικός στα μέλη του ΤΕΕ/ΤΔΕ αλλά και στο ευρύ κοινό.

2. Η υλοποίηση - εισαγωγή εύχρηστων εργαλείων για τη συνεχή επικαιροποίηση του κόμβου με νέο υλικό (εβδομαδιαία ή και καθημερινή βάση) από το προσωπικό υποστήριξης του κόμβου.

 

Ως αμοιβή ορίζεται το ποσό των 2.500 ευρώ συνολικά. O χρόνος διάρκειας της εργασίας θα είναι (4) μήνες.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι να εκδηλώσουν το σχετικό ενδιαφέρον τους με αίτησή τους συνοδευόμενη απαραιτήτως από σύντομο βιογραφικό, στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΔΕ (Τριών Ναυάρχων 40, 26.222 Πάτρα, τηλ. 2610-346.724, 334.787, Fax: 2610-330.632) εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής του στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ.

 

 

Εξάλλου η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΔΕ στην υπ’ αριθμ. 19η/29-6-2004 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη ομάδας εργασίας με θέμα: «Συγκέντρωση στοιχείων και ιεράρχηση ακινήτου για στέγαση Υπηρεσιών Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος» αποτελούμενη από δύο (2) Διπλωματούχους Μηχανικούς ειδικότητας (1) ένας Πολιτικός Μηχανικός, ένας (1) Αρχιτέκτων Μηχανικός και (1) ένας Δικηγόρος.

Το αντικείμενο της ομάδας εργασίας θα είναι:

 

1. Η αξιολόγηση κτιρίων από λίστα που έχει ήδη σχηματισθεί αλλά και νέες προτάσεις οι οποίες να ανταποκρίνονται στο κτιριολογικό πρόγραμμα του Τμήματος. Η έρευνα αφορά είτε κτίριο υπάρχων 1.200 έως 1.600 τ.μ. είτε οικόπεδο στο οποίο να μπορεί να ανεγερθεί αντίστοιχου μεγέθους κτίριο. Στο κτίριο πρέπει να διασφαλίζεται χώρος περίπου 300μ² για αίθουσα εκδηλώσεων του Τμήματος όπως επίσης γραφεία περίπου 1.000μ² και αίθουσα σεμιναρίων περίπου 100μ². Πρέπει ακόμα να εκτιμηθεί και η δυνατότητα στάθμευσης.

2. Στην αξιολόγηση θα πρέπει να υπάρχουν τα οικονομικά στοιχεία ήτοι αντικειμενική αξία, εμπορική αξία και οικονομικές απαιτήσεις του κυρίου του ακινήτου.

3. Πρέπει ακόμα να σχηματισθεί πίνακας με τα στοιχεία της νομικής και ιδιοκτησιακής κατάστασης κάθε ακινήτου.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το σχετικό ενδιαφέρον τους με αίτησή τους συνοδευόμενη απαραιτήτως από σύντομο βιογραφικό, στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΔΕ (Τριών Ναυάρχων 40, 26222 Πάτρα, τηλ. 2610-346.724, 334.787, Fax: 2610-330.632, πληροφορίες Χριστόπουλος Κων/νος, Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΔΕ ή κα Μπουζαμανάκη Μαρία) εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής του στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ.

 

 

Διευκρίνιση για τις μελέτες

ΤΕΕ - Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας

Διευκρίνιση για τις μελέτες

 

O πρόεδρος του ΤΕΕ - Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας Ν. Κοϊμτσίδης με έγγραφό του προς το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τους Νομάρχες Δυτικής Μακεδονίας, τους Δήμους Δυτικής Μακεδονίας, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, τα Νομαρχιακά Συμβούλια Δημοσίων Έργων, τις ΤΥΔΚ Δυτικής Μακεδονίας, ΑΝΚO Α.Ε., ΑΝΓΡΕ, ΑΝΦΛΩ, ΑΝΚΑΣ, ΔΕΜΚO, ΑΝΔΕΠ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και τα Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ, διευκρινίζει τα εξής:

 

«Μετά από ερωτήματα που μας έχουν γίνει από διάφορες υπηρεσίες σχετικά με τη σύνταξη και θεώρηση μελετών Αναπτυξιακών και Δημοτικών επιχειρήσεων, η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ θέλει να διευκρινίσει ότι στο σχετικό έγγραφό μας αναφερόμαστε στις μελέτες που συντάσσονται από ιδιώτες ’’μελετητές’’ στους οποίους γίνονται αναθέσεις εκπόνησης μελετών με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών μέσω προγραμματικών συμβάσεων.

Δεν αναφερόμαστε στις μελέτες που συντάσσονται από συναδέλφους διπλωματούχους μηχανικούς στελέχη των Αναπτυξιακών και Δημοτικών επιχειρήσεων που εργάζονται μόνιμα στις αναφερόμενες εταιρείες με υπαλληλική σχέση και γίνονται για λογαριασμό των μετόχων των εταιρειών».

 

Προγραμματισμός δράσης

ΤΕΕ - Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Προγραμματισμός δράσης

Στις προτάσεις του ΤΕΕ - Τμήματος Ανατολικής Κρήτης για τον Προγραμματισμό Δράσης του ΤΕΕ, απέστειλε προς τη Δ.Ε. του ΤΕΕ, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ Γ. Κολυβάκης. Στο έγγραφο τονίζονται τα εξής:

«Συνάδελφοι,

Μετά τη συνάντηση των Προέδρων που πραγματοποιήθηκε στις 20/5/04 στην Αθήνα και ενόψει του προγράμματος δράσης του ΤΕΕ, σας καταθέτουμε τις προτάσεις του τμήματός μας, οι οποίες περιλαμβάνονται και στο δικό μας προγραμματισμό, όπως έχει εγκριθεί από την Αντιπροσωπεία μας και αποτελούν πρώτη προτεραιότητα στην παρούσα τριετία. Ειδικότερα:

Όσον αφορά τη συμβολή μας σε αλλαγές θεσμικού χαρακτήρα παραμένουν σε πρώτη προτεραιότητα:

 • Η κατάργηση της "ποινικοποίησης του επαγγέλματος του Μηχανικού" που μας επεβλήθη από την προηγούμενη κυβέρνηση ’’εν θερμώ’’ μετά το σεισμό του Αιγίου και που εξακολουθεί να βαρύνει άδικα με ποινικές και αστικές ευθύνες το επάγγελμά μας.
 • Η κατάργηση της ανωτατοποίησης των ΤΕΙ και η ξεκάθαρη καθιέρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων για όλες τις βαθμίδες των τεχνικών εξακολουθεί να είναι βασικός στόχος διεκδίκησης, σε μια ενωμένη Ευρώπη όπου λαμβάνονται αποφάσεις για την παιδεία και τα προγράμματα σπουδών, και θα πρέπει έγκαιρα να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες από τη ληφθείσα απόφαση των Υπουργών Παιδείας της Κοινότητας στην Μπολόνια για την καθολική εφαρμογή έως το 2010 σε όλα τα κράτη μέλη, του Αγγλοσαξονικού συστήματος σπουδών όπου σε 3 χρόνια αποκτάς πτυχίο και μπαίνεις στην αγορά εργασίας, σε 2 επιπλέον χρόνια αποκτάς μάστερ και σε άλλα 3 χρόνια διδακτορικό τίτλο. Ήδη το παραπάνω σύστημα εφαρμόζεται σε Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία. Είναι περισσότερο από ποτέ ανάγκη να προβληματισθούμε περιφερειακά και κεντρικά για το μέλλον του Μηχανικού στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης και να αναλάβουμε πρωτοβουλίες απαιτώντας να ξεκαθαρισθούν τα επαγγελματικά δικαιώματα κάθε βαθμίδας σπουδών στην αγορά εργασίας.
 • Η τροποποίηση του Ν. 716/77 ’’περί μελετών του δημοσίου’’ με διατάξεις που θα διορθώνουν τις στρεβλώσεις που η μέχρι σήμερα εφαρμογή του μας έχει δείξει και που θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη του και τη βιωσιμότητα των περιφερειακών γραφείων μελετών ως αναγκαίο κύτταρο για την αποκέντρωση και την ανάπτυξη της περιφέρειας.
 • Η κωδικοποίηση της Νομοθεσίας ’’Περί δημοσίων έργων’’, χωρίς παρεκκλίσεις και χαριστικές διατάξεις, με υποχρεωτική εφαρμογή για ολόκληρο το δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τα νομικά πρόσωπα. Η τροποποίηση του ’’μαθηματικού τύπου’’ διορθώνοντας τις όποιες στρεβλώσεις από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του και η αναγκαιότητα για πλήρεις μελέτες και ποιοτικά έργα.
 • Η τροποποίηση του νέου τρόπου έκδοσης αδειών, όπου θα γίνεται καταμερισμός ευθυνών για όλους τους συντελεστές ενός τεχνικού έργου και που ο έλεγχος της νομιμότητας του παραγόμενου έργου θα γίνεται από ορκωτούς Μηχανικούς με τη συμμετοχή του ΤΕΕ και των άλλων κλαδικών συλλόγων. O Μηχανικός πρέπει να πάψει να είναι ο διακινητής φακέλων στα πολεοδομικά γραφεία και πρέπει να αποκτήσει επιτέλους το ρόλο που του ανήκει στη μελέτη και επίβλεψη κάθε οικοδομικού έργου.
 • Η επίλυση των ασφαλιστικών μας προβλημάτων, η κατοχύρωση του Ειδικού λογαριασμού πρόσθετων παροχών για τους μονοσυνταξιούχους και η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών από το ΚΥΤ.
 • Η κατοχύρωση του ρόλου του Μηχανικού στο δημόσιο τομέα και η αναβάθμισή του σε όλα τα επίπεδα, αφού χωρίς Μηχανικούς δεν υπάρχει ανάπτυξη και η αντικατάστασή του με Συμβούλους, ούτε μπόρεσε μέχρι σήμερα, ούτε μπορεί να υποκαταστήσει το διπλωματούχο Μηχανικό του δημόσιου τομέα.

Επιπλέον πιστεύουμε ότι θα πρέπει άμεσα να αξιοποιήσετε το καλό κλίμα που έχει η Διοικούσα του ΤΕΕ με τη Νέα Κυβέρνηση προωθώντας τις βασικές αλλαγές θεσμικού χαρακτήρα που χρόνια τώρα αποτελούν βασικές διεκδικήσεις του κλάδου μας».

ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Άμεση υιοθέτηση νέου θεσμικού πλαισίου
ΣΠΜΕ 

ΣΠΜΕ

 

Άμεση υιοθέτηση νέου θεσμικού πλαισίου

 

Την αναγκαιότητα της άμεσης προώθησης των επεξεργασιών για τη θεσμοθέτηση ενός νέου συνολικού πλαισίου για τα δημόσια έργα, επισημαίνει με επιστολή του στον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ.Γ. Σουφλιά ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, με την προσθήκη ότι θεωρεί δεδομένη τη διάθεση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά να προχωρήσει το γρηγορότερο δυνατό στη θεσμοθέτηση νέου συστήματος ανάθεσης και εκτέλεσης των έργων, το οποίο θα είναι φερέγγυο, αποτελεσματικό και πλήρες, καλύπτοντας όλο το εύρος ανάθεσης και εκτέλεσης με νέους σύγχρονους και διάφανους όρους.

 

Υπέρ του αντικειμενικού συστήματος ανακήρυξης αναδόχου

Η εφαρμογή νέου θεσμικού πλαισίου για τα δημόσια έργα θα διευκολύνει και την απεμπλοκή πολλών μεγάλων δημόσιων έργων που χρηματοδοτούνται από το Γ’ ΚΠΣ και φαίνεται ότι ·εν αναμονή των αποφάσεων του Σ.τ.Ε. και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων- θα ακυρωθούν λόγω απώλειας των πιστώσεων.

Είμαστε υπέρ της θεσμοθέτησης αντικειμενικού συστήματος ανακήρυξης αναδόχου. Στοιχεία υποκειμενικά · όπως η αιτιολόγηση των προσφορών που ίσχυσε στο παρελθόν με σκανδαλώδεις συνέπειες και που επανέρχεται με την πρόσφατη γνωμοδότηση του ΝΣΚ · το μόνο που θα καταφέρουν είναι την επέκταση της διαπλοκής και των μηχανισμών της.

 

Διάτρητος ο «μαθηματικός τύπος»

O «μαθηματικός τύπος» επιλογής των αναδόχων στην παραγωγή δημοσίων έργων αποδεικνύεται διάτρητος και αναποτελεσματικός. Στα μεγάλα έργα · όπου κυριαρχούν ολιγοπωλιακές συνθήκες μεταξύ των εργοληπτικών εταιρειών- εμφανίζονται συμπτώματα εκ προοιμίου ανάθεσης.

Στα μικρά έργα το κόστος συμμετοχής στις δημοπρασίες έχει αυξηθεί υπερβολικά και επιβαρύνει δυσανάλογα τους πραγματικούς ΕΔΕ επιπλέον, δεν λαμβάνεται υπόψη · ούτε άμεσα ούτε έμμεσα- η πραγματική τεχνική ικανότητα των εργοληπτικών εταιριών και των μεμονωμένων εργοληπτών.

 

Αμεση κατάργηση του «μαθηματικού τύπου»

Πιστεύουμε ότι βασική παράμετρος για τη λύση είναι η άμεση κατάργηση του «μαθηματικού τύπου», με ανάθεση στον απόλυτο μειοδότη με παράλληλο εκσυγχρονισμό όλου του θεσμικού πλαισίου εκτέλεσης και δημοπράτησης των δημοσίων έργων.

Η ενίσχυση των δημοσίων τεχνικών υπηρεσιών, εξυγίανση του μητρώου εργοληπτών με θέσπιση κριτηρίων που να απομακρύνουν τους μη ενεργούς ΕΔΕ, σύγχρονο σύστημα τεχνικών προδιαγραφών και ενιαίου τιμολογίου, δημοπράτηση έργων ώριμων με πλήρεις, λεπτομερείς και σωστές μελέτες, με εμπλοκή του μελετητή στην επίβλεψη, εκσυγχρονισμός διαδικασιών (ΑΠΕ, πιστοποιήσεις, χρόνος πληρωμής κ.λπ.) είναι μερικά από τα άμεσα μέτρα που πρέπει να εφαρμοσθούν για την καλύτερη υλοποίηση των έργων.

 

Συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι κάθε αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο εκτέλεσης και ανάθεσης των δημοσίων έργων θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς των Εργοληπτών, Εργοληπτικών εταιριών κ.λπ., το ΤΕΕ και τους Κλαδικούς Συλλόγους (ΣΠΜΕ κ.λπ.) και η μετάβαση να είναι ομαλή χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στα υπό δημοπράτηση έργα.

O ΣΠΜΕ εκπροσωπώντας τους 22.000 Πολιτικούς Μηχανικούς που συμβάλλουν καθημερινά στην ανάπτυξη της χώρας, είναι διατεθειμένος και απαιτεί να μετέχει στις διαδικασίες σύνταξης του νέου συστήματος παραγωγής των έργων στη χώρα.

 

Παράπονα για διαγωνισμό

ΣΤΕΑΤ

Παράπονα για διαγωνισμό

 

Σε επιστολή του προς τον Νομάρχη ο Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρας Τάξεως αναφέρεται σε παράπονα μελών του στο διαγωνισμό για το έργο του ΤΣΜΕΔΕ «Ανέγερση νέου κτιρίου κεντρικών γραφείων ΤΣΜΕΔΕ (Π.Π. Γερμανού 3-5) και Ανακαίνιση · Επισκευή υπάρχοντος» στην οδό Κολοκοτρώνη 4.

 

Στην επιστολή επισημαίνονται τα εξής:

O Σύνδεσμός μας έγινε αποδέκτης πολλών παραπόνων και έντονων διαμαρτυριών από εταιρίες 6ης τάξεως μέλη μας, για τον αποκλεισμό τους από το διαγωνισμό του έργου που αναφέρεται στο θέμα και διενεργήθηκε στις 24-3-2004 από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας σας.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, απεκλείσθησαν 20 από τις 27 συμμετέχουσες εταιρείες 6ης τάξεως ΜΕΕΠ για έλλειψη τεχνικής εμπειρίας, γεγονός που από μόνο του δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την διαδικασία, που, όπως φαίνεται, παρουσιάζει χαρακτηριστικά ιδιαίτερης και πρωτοφανούς αυστηρότητας.

Κύριε Νομάρχα, σας παρακαλούμε, εν όψει της εξέτασης από την Προϊσταμένη Αρχή των αντιρρήσεων που υπεβλήθησαν, να δώσετε τις κατάλληλες οδηγίες για εξασφάλιση δίκαιης κρίσης επ’ αυτών προς χάρη του υγιούς ανταγωνισμού, της ισότιμης αντιμετώπισης των διαγωνιζομένων και της διασφάλισης τήρησης αρχών διαφάνειας.

Άλλωστε, ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός που επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή περισσότερων διαγωνιζομένων και η αποφυγή κατά το δυνατόν της συνήθους διαδικασίας δικαστικών εμπλοκών αποβαίνει σε όφελος του έργου.

 

Βράβευση αποφοίτων
ΕΠΩΝΥΜΩΣ
Τι είναι τα απόβλητα λιπαντικά έλαια

Τι είναι τα απόβλητα λιπαντικά έλαια

 

 

του Πάνου Μετσοβίτη*

 

 

(*) O κ. Πάνος Μετσοβίτης είναι Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

 

 

Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) περιλαμβάνουν τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά μηχανών και κιβωτίων ταχυτήτων, υδραυλικά λάδια, λάδια κοπής, μονωτικά λάδια και τα μίγματα/γαλακτώματα αυτών με νερό ή άλλους οργανικούς διαλύτες.

 

 

Η Ελληνική νομοθεσία (Υπουργική Απόφαση 1939/1546, ΦΕΚ 604/18 Ιουλίου 1997, «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων») χαρακτηρίζει τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων ως επικίνδυνα απόβλητα (Άρθρο 2, «Oρισμοί» και Παράρτημα Ι, «Κατάλογος Επικινδύνων Αποβλήτων», Oμάδα 13), σε εναρμόνιση με την αντίστοιχη Κοινοτική Oδηγία (91/689/ΕΚ).

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία, απαγορεύεται οποιαδήποτε απόρριψη ή εναπόθεση των υλικών αυτών στο περιβάλλον. Η νομοθεσία προβλέπει την ανάπτυξη ελεγχόμενου συστήματος συλλογής και δίνει προτεραιότητα στην αναγέννηση τους προς παραγωγή λιπαντικών εφάμιλλων των πρωτογενών (Προεδρικό Διάταγμα Υπ. Αρ. 82, ΦΕΚ 64/2 Μαρτίου 2004, Άρθρο 5, παράγραφος 2.1 α και 2.2.δ).

 

ΑΛΕ επικίνδυνα τοξικά απόβλητα

Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα γιατί περιέχουν χημικά στοιχεία, όπως βαρέα μέταλλα, τα οποία βρέθηκαν μέσα στα ΑΛΕ είτε από τα πακέτα προσθέτων είτε λόγω της χρήσης και του τρόπου συλλογής τους. Η διαφυγή τέτοιων συστατικών στο περιβάλλον (ατμόσφαιρα, νερά κ.λπ.) δημιουργεί σημαντικότατα προβλήματα οικοτοξικότητας.

Ίσως ακόμη να μην συνειδητοποιούμε πλήρως τα προβλήματα και τις συνέπειες που δημιουργούνται στο περιβάλλον και την δημόσια υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, καθώς οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από την αναγέννησή τους, «οδηγεί» τις επικίνδυνες και καρκινογόνες ουσίες που περιέχουν στην τροφική αλυσίδα. Πρόσφατο είναι το γεγονός που συγκλόνισε την Ευρώπη, με τα κοτόπουλα που καταναλώθηκαν στο Βέλγιο και περιείχαν μεγάλες ποσότητες διοξινών. Παράλληλα, όλο και περισσότερες επιστημονικές μελέτες αποδεικνύουν την αύξηση της περιεκτικότητας σε τοξικές ουσίες στα εδάφη και τα ύδατα της πατρίδας μας.

Ίσως λοιπόν να μην είναι τυχαίο ότι στην χώρα μας, κατά τα τελευταία χρόνια, τα κρούσματα θανάτου από καρκίνο αυξάνονται, και σίγουρα η λανθασμένη διάθεση των απόβλητων λιπαντελαίων έχει σημαντικό μερίδιο ευθύνης σε αυτό το θλιβερό στατιστικό στοιχείο.

 

Ορθολογική χρήση των ΑΛΕ

Παρότι τόσο η εθνική όσο και η κοινοτική νομοθεσία αναφέρουν ρητά ότι τα ΑΛΕ πρέπει να αξιοποιούνται μέσω της διαδικασίας της αναγέννησης, αρκετά μεγάλες ποσότητες απορρίπτονται αλόγιστα στο περιβάλλον ή καταλήγουν στη παράνομη καύση σε καμίνια, θερμοκήπια κ.τ.λ., αντικαθιστώντας το μαζούτ ή το πετρέλαιο με αποτέλεσμα να σημειώνεται σημαντική βλάβη στο περιβάλλον.

Τα ΑΛΕ μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη σε μονάδες αναγέννησης ορυκτελαίων οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με το σχέδιο περί Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (Best Available Techniques) για βιομηχανίες επεξεργασίας αποβλήτων (Φεβρουάριος 2003) το οποίο βασίζεται στην κοινοτική οδηγία 96/61/EC. Πρέπει να σημειωθεί ότι για την αναγέννηση των απόβλητων λιπαντελαίων η βέλτιστη και πλέον τεχνολογικά σύγχρονη τεχνική είναι η καταλυτική υδρογόνωση.

Στην Ελλάδα λειτουργεί μονάδα επεξεργασίας απόβλητων λιπαντελαίων, ιδιοκτησίας της εταιρείας CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε., δυναμικότητας άνω των 40.000 τόνων ετησίως. Η μονάδα αυτή χρησιμοποιεί την πλέον σύγχρονη και ενδεδειγμένη, σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες, μέθοδο επεξεργασίας και αποτελεί μια από τις πιο σύγχρονες μονάδες αναγέννησης παγκοσμίως.

 

Νομοθετικό πλαίσιο

Το 2001 θεσπίσθηκε ο Νόμος 2939/01 που αποτελεί πια για την Ελλάδα το νομοθετικό πλαίσιο για τις διαδικασίες διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων και άλλων υλικών. Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων είναι η Κοινοτική Oδηγία 87/101/ΕOΚ και η ΚΥΑ. 98012/2001/95 «Καθορισμός μέτρων και όρων για την διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων». Στο Νόμο 2939/2001 (ΦΕΚ 159 Α), με θέμα «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων · Ίδρυση Εθνικού Oργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕOΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στα άρθρα 15 έως 18 του Κεφαλαίου Γ, γίνεται αναφορά στα «άλλα προϊόντα», μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα λιπαντικά έλαια.

Τον Μάρτιο του 2004 θεσπίστηκε το Προεδρικό Διάταγμα, Π.Δ. 82(ΦΕΚ 64Α/2-3-2004), με θέμα: «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» το οποίο καθορίζει την εφαρμογή του νόμου για τα ΑΛΕ.

 

Υποχρεώσεις διαχειριστών -καταναλωτών: Ν2939/01 &Π. Δ 82/ΜΑΡΤΙOΣ 2004

Το Π.Δ. καθορίζει ως υπόχρεους:

 • Αυτούς οι οποίοι παράγουν λιπαντικά έλαια «Παραγωγοί»
 • Αυτούς οι οποίοι εισάγουν λιπαντικά έλαια «Εισαγωγείς».
 • Αυτούς οι οποίοι διαθέτουν στην αγορά λιπαντικά έλαια προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τον τελικό χρήστη ή καταναλωτή- «διακινητές».

 

Oι διαχειριστές (παραγωγοί και εισαγωγείς) των λιπαντικών ελαίων, έχουν ευθύνη:

1. Να οργανώνουν ατομικά συστήματα ή να συμμετέχουν σε συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.

2. Να προβαίνουν σε συλλογή των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και να μεριμνούν ώστε τα απόβλητα αυτά να οδηγούνται προς επεξεργασία σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις κατά περίπτωση.

 

Oι διακινητές έχουν ευθύνη να μην διακινούν λιπαντικά έλαια τα οποία δεν είναι ενταγμένα σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, επιπλέον δε να συλλέγουν τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων και να τα παραδίδουν σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν στο πλαίσιο συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω διαχείριση.

Oι μεγάλοι καταναλωτές (Βιομηχανίες, Tεχν. Εταιρείες, Δημόσιοι οργανισμοί κλ.π.) έχουν ευθύνη να χρησιμοποιούν λιπαντικά έλαια τα οποία είναι ενταγμένα σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, και επιπλέον υποχρεούνται να συλλέγουν τα απόβλητα λιπαντελαίων και να τα παραδίδουν σε εγκεκριμένους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω διαχείριση.

 

Ανακύκλωση ΑΛΕ στην Ελλάδα

Oι ποσότητες των λιπαντικών που διακινούνται στην Ελλάδα ετησίως υπολογίζονται στους 140.000 μετρικούς τόνους (ΜΤ) ενώ οι συλλέξιμες ποσότητες Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) υπολογίζονται στο 60% (85.000ΜΤ) κατά μέσο όρο περίπου των ποσοτήτων των λιπαντικών που διακινούνται. Σύμφωνα με το Π.Δ. 82 ΦΕΚ 64Β/02-03-2004 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΛΕ» και τους ποσοτικούς στόχους που θέτει στο άρθρο 9, μέχρι 31-12-2006 πρέπει να συλλέγονται 60.000 μετρικοί τόνοι και εξ αυτών να αναγεννάται τουλάχιστον το 80% δηλαδή 48.000 μετρικοί τόνοι.

Από τις προαναφερθείσες υπό συλλογή ποσότητες, δυστυχώς σήμερα αναγεννώνται μόνο 25.000 μετρικοί τόνοι, ενώ οι υπόλοιπες ποσότητες απλώς απορρίπτονται στο περιβάλλον ή καταναλώνονται παράνομα ως καύσιμο.

 

Επεξεργασία εντός Ελλάδος

Oι μονάδες που λειτουργούν αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα μπορούν να επεξεργαστούν όλες τις ποσότητες των ΑΛΕ που παράγονται στην χώρα μας. Επιπλέον, βάσει της συνθήκης της Βασιλείας, η εξαγωγή και η διασυνοριακή μεταφορά ενός αποβλήτου επιτρέπεται μόνο όταν η επεξεργασία του συγκεκριμένου απόβλητου δεν είναι δυνατή στη χώρα παραγωγής του.

 • Επιπλέον, στην Ελλάδα λειτουργεί μια από τις πιο σύγχρονες παγκοσμίως μονάδες αναγέννησης χρησιμοποιώντας πρωτοποριακές τεχνικές (φιλικές προς το περιβάλλον) με δυναμικότητα επεξεργασίας άνω των 40.000 μετρικών τόνων, ιδιοκτησίας της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε., η οποία εγγυάται την πλήρη εφαρμογή του Ν2939/01 στη προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος από τα επικίνδυνα λιπαντέλαια.

 

Αξιοποίηση των ΑΛΕ

1. Η αλυσίδα που ακολουθείται για την αξιοποίηση των ΑΛΕ έχει τέσσερις κρίκους:

2. Επεξεργασία (αναγέννηση)

3. Blending

4. Συσκευασία

5. Διάθεση

 

ΕΛΤΕΠΕ: Εγκεκριμένος φορέας διαχείρισης ΑΛΕ

H ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. κατέθεσε προς έγκριση στο ΓΕΔΣΑΠ (Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων) φάκελο ΣΕΔ ΑΛΕ (Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων) στις 06.02.03, ο οποίος εγκρίθηκε από την ΕΠΕΔ την 06.06.03.

 

Ποια είναι η ΕΛΤΕΠΕ

Η Ελληνική Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε. (ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε.) με τη σημερινή της μορφή ιδρύθηκε το 1998

Στα πλαίσια του νόμου 2939/2001 και του Π.Δ. 82 ΦΕΚ 64Β/02-03-2004 η ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. υπέβαλε φάκελο σαν συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ στο Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων

Σκοπός του συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ, είναι ο εθνικός σχεδιασμός και η άσκηση της πολιτικής διαχείρισης των ΑΛΕ σε εθνικό επίπεδο.

Με τον όρο εθνικό σχεδιασμό εννοούμε την οργάνωση και λειτουργία ενός πανελλήνιου δικτύου εναλλακτικής διαχείρισης

Από τις προαναφερθείσες υπό συλλογή ποσότητες, δυστυχώς μόνο ένα πολύ μικρό μέρος τους οδεύει για αναγέννηση σήμερα.

* Η χρήση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων για παραγωγή λιπαντικών από αναγέννηση (σημειώνεται ότι με τη σωστή διαδικασία αναγέννησης τα παραγόμενα βασικά λιπαντικά είναι ίδιας ποιότητας με τα πρωτογενή) αποτελεί έναν τρόπο εξοικονόμησης εγχωρίων πρώτων υλών με τις σχετικές θετικές επιπτώσεις για την Ελληνική οικονομία.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν προχωρήσει πολύ στον τομέα της υποστήριξης της ορθολογικής διάθεσης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και της αναγέννησής τους κάτι που στην Ελλάδα θα επιτευχθεί με την εφαρμογή του σχετικού ΠΔ82(ΦΕΚ 64Α/2-3-2004) το οποίο είναι πρωτοποριακό τόσο από περιβαλλοντικής-τεχνολογικής αλλά όσο και από κοινωνικοπολιτικής άποψης.

 

Στόχος της ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε

Η ανάπτυξη του ΣΕΔ της ΕΛΤΕΠΕ διέπεται από τις εξής κυρίαρχες αρχές:

 

 • Προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος
 • Εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το πρόβλημα που προκύπτει από την κακή διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.
 • Ενθάρρυνση της υπεύθυνης διαχείρισης τους από τους καταναλωτές.
 • Εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του συστήματος
 • Παροχή επαρκών και αντιπροσωπευτικών στοιχείων αναφορικά με τις ποσότητες και την προέλευση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων τα οποία θα είναι άμεσα διαθέσιμα στους αρμόδιους φορείς.
 • Αύξηση του ποσοστού αναγέννησης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.

 

Με βάση τα παραπάνω η ανάπτυξη/δράση του ΣΕΔ της ΕΛΤΕΠΕ, που πραγματοποιείται με γνώμονα την πιστή εφαρμογή του εθνικού και κοινοτικού δικαίου, θα επιτύχει για την Ελλάδα σημαντικότατη βελτίωση στον τομέα της συλλογής και αξιοποίησης των ΑΛΕ έτσι ώστε η χώρα μας να αποτελέσει πρότυπο στον τομέα αυτό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

 

ΚΕΠΕΔ: Εθνικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών λιπαντικών

Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί σ΄ αυτό το σημείο ότι η ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. έχει αντιμετωπίσει συνολικά το ζήτημα της εναλλακτικής διαχείρισης των λιπαντικών. Για το λόγο αυτό προχώρησε σε ίδρυση και λειτουργία ΣΕΔ συσκευασιών λιπαντικών μέσω της εταιρείας ΚΕΠΕΔ Α.Ε. της οποίας είναι ο κύριος μέτοχος. Το εν λόγω σύστημα εγκρίθηκε την 04.02.03 και είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που έχει την έγκριση του κράτους για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών λιπαντικών. Η ΚΕΠΕΔ Α.Ε. έχει ήδη ξεκινήσει επιτυχώς την λειτουργία της και δραστηριοποιείται εντός του προκαθορισμένου στόχου, όπως αυτός περιγράφεται στον εγκεκριμένο της φάκελο

 

Δημόσια υγεία και ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Δημόσια υγεία και ηλεκτρομαγνητικά πεδία

 

του Γεωργίου Μ. Σαρηγιάννη(*)

 

(*) O κ. Γιώργος Μ. Σαρηγιάννης είναι Καθηγητής Ε.Μ. Πολυτεχνείου

 

 

Μετά από μια αναγκαστική διακοπή του διαλόγου (εκλογές κ.ά.) αλλά και αφ’ ενός την ασάφεια για τις προθέσεις της ΔΕΗ στην Αργυρούπολη, και αφ’ ετέρου το άνοιγμα νέου μετώπου στον Κορυδαλλό, είμαι υποχρεωμένος να επανέλθω στο θέμα μια και οι απαντήσεις από τη ΔΕΗ ως τώρα δεν ήταν σαφείς (τελευταία στο Ε.Δ. του ΤΕΕ στις 23.6.03) και εστιάζω στο θέμα της Δημόσιας Υγείας:

 

 

O καρκίνος είναι μια ασθένεια που προκαλείται από την συνεχή έκθεση σε καρκινογόνο περιβάλλον και εκδηλώνεται μετά από 1-2 δεκαετίες. Με το γεγονός αυτό, κατανοώ τον πανικό της ΔΕΗ που με κάθε τρόπο επιθυμεί να προβάλλει ως δήθεν «ακίνδυνες» τις εγκαταστάσεις της, δεδομένου ότι έχει έλθει η εποχή της μαζικής εκδήλωσης της νόσου, μετά από πολυετείς εκθέσεις στο υπ’ όψιν καρκινογόνο περιβάλλον · πάντα υπήρχαν ΚΥΤ και γραμμές μεταφοράς, όμως πριν 10-20 χρόνια οι κατοικίες άρχισαν να πλησιάζουν σ’ αυτές, με τη χαλάρωση των μέτρων ασφαλείας κάτω από την πίεση της οικοδόμησης αλλά και την εξυπηρέτηση προεκλογικών στόχων.

Και βεβαίως οι πολιτικοί εγκλημάτισαν επεκτείνοντας το Σχέδιο Πόλης σε εν γνώσει τους καρκινογόνο περιβάλλον, αλλά και η ΔΕΗ είναι συνένοχος που το απεδέχθη. Μια ομολογία λοιπόν της ΔΕΗ για τις συνέπειες των εγκαταστάσεών της στη Δημόσια Υγεία, πέρα από τα ποινικά επακόλουθα για τα αρμόδια στελέχη ΔΕΗ και ΥΠΕΧΩΔΕ, θα είχε και οικονομικά αποτελέσματα αφ’ ενός αποζημιώσεων αλλά και αφ’ ετέρου μετατόπισης των παλαιών γραμμών μεταφοράς, και από εδώ πηγάζει και ο πανικός της.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε τις δεκάδες ιατρικές έρευνες που αναμφισβήτητα πλέον επιρρίπτουν ευθύνες καρκινογενέσεων σε περιβάλλον Η/Μ ακτινοβολίας, και είμαι βέβαιος ότι η ΔΕΗ γνωρίζει τις δημοσιεύσεις του ΙΕΕΕ (Institute of Electrical and Electronic Engineers «Biological Effects of Electromagnetic Radiation», Special Issue, IEEE Press 1984) όπου δημοσιεύονται 64 τέτοιες μελέτες, ή τις έρευνες του Cancer Research Center, Seattle, Washington, ή του Cancer Registry, Oslo, και πολλές άλλες που αποδεικνύουν οριστικά και αμετάκλητα μέσα από επιδημιολογικές μελέτες την παθογένεια του Η/Μ περιβάλλοντος σε καρκίνο.

Η κ. Στρίντζη στην επιστολή μου (ΕΔ ΤΕΕ 3.2.03) απαντά μόνο στην έκθεση του Denis Henshaw, ο οποίος αποδίδει το καρκινογενές του περιβάλλοντος στη συγκέντρωση ραδιενεργών μορίων στα Η/Μ πεδία. Το αν αυτό ισχύει ή όχι, είναι θέμα που αφορά τους ερευνητές φυσικούς. Αυτό όμως που αφορά τη δημόσια υγεία δεν είναι ο τρόπος που παράγεται το καρκινογόνο περιβάλλον (απ’ ευθείας από τα Η/Μ πεδία ή δευτερογενώς από ραδιενεργά μόρια ή από οτιδήποτε άλλο, ας το βρουν οι φυσικοί και οι γιατροί αυτά) αλλά το γεγονός αυτό καθαυτό, η ύπαρξη δηλαδή του καρκινογενούς περιβάλλοντος.

Έτσι, αποφεύγει να απαντήσει σχετικά με τις εκθέσεις και έρευνες που ανέφερα στην επιστολή μου, και συγκεκριμένα: α. Του Εθνικού Συμβουλίου Προστασίας από τις Ακτινοβολίες (National Council of Radiation Protection) των ΗΠΑ, β. των Nancy Wertheimer, Robert Becker, Ed. Leaper (ΗΠΑ, 1979), Paul Brodeur, Louis Siesin (ΗΠΑ 1978), Lennard Tomenius (Σουηδία 1979), Stanislav Szmigielski (Πολωνία 1980). Και για να την βοηθήσω, της συστήνω να μελετήσει τις επιδημιολογικές μελέτες που αναφέρει ο αρμόδιος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κ. Λιολούσης στο βιβλίο του «Βιολογικές επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας» Αθήναι 1997, κεφάλαιο «επιδημιολογικές έρευνες» σελ. 42 κ.εφ. (Πρόκειται για το «κάποιο βιβλίο» όπως το ονομάζει η κ. Στρίντζη...).

Συμπερασματικά αναφέρω ότι η έκθεση του National Council of Radiation Protection προτείνει για τον γενικό πληθυσμό τη σταδιακή μείωση των ορίων ασφαλείας αρχικά στα 1μΤ και 100V/m. Σήμερα ισχύουν 100μΤ και 5.000 V/m, (όπως άλλωστε αναφέρει και η κ. Στρίτζη), δηλαδή 100 και 50 φορές υψηλότερα!!!) και τελικά με ένα χρονικό ορίζοντα δεκαετίας η Έκθεση προτείνει τα 0,2 μΤ και 10 V/m. (Λιολιούσης, οπ. παρ. σελ. 98). Σημειώνεται ότι στη Δύση ισχύει ο κανόνας «όχι άμεσες επιπτώσεις στην υγεία» ενώ στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες ίσχυε ο κανόνας «καμία επίπτωση στην υγεία», με όρια 100 φορές μικρότερα (World Health Organization, Geneva 1981, Environmental Health Criteria in Radiofrequensy and Microwawes, αναφ. στου Λιολιούση, σελ. 96).

Είναι αστήρικτο το επιχείρημα ότι η ασφάλεια δεν εκφράζεται με την απόσταση, η απόσταση είναι το τελικό πρακτικό νούμερο που μπορεί να νομοθετηθεί, αφού φυσικά εξασφαλισθούν όλα τα άλλα τεχνικά στοιχεία, και κατά συνέπεια θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει τουλάχιστον ανήθικο το επιχείρημα της ΔΕΗ ότι «θα αποτελούσε παγκόσμια πρωτοτυπία» το να αφήναμε αδόμητη ζώνη 250 μέτρων εκατέρωθεν των γραμμών μεταφοράς σε μήκος 11.000 χιλιομέτρων! Αν και έτσι κι αλλιώς θα ώφειλε η ΔΕΗ να το κάνει για την προστασία της δημόσιας υγείας, εν τούτοις είναι σαφές ότι δεν έχει πρόβλημα να νομοθετηθεί «δουλεία» όπου περνάν γραμμές στα βουνά και τα λαγκάδια και να απαγορευτεί η επέκταση σχεδίων πόλεως όπου πλησιάζουμε σε κατοικημένους τόπους, και παράλληλα να απαλλοτριώσει τις αντίστοιχες ζώνες όπου σήμερα υπάρχουν γραμμές μέσα σε κατοικημένους τόπους. Και τις ευθύνες, οικονομικές και ποινικές ας τις αναζητήσει στους αρμόδιους Υπουργούς και τους εκάστοτε yesmens συμβούλους τους καθώς και στους Διοικητές της ΔΕΗ και στα στελέχη της που υπέκυψαν, αλλά και στους εκτός ΔΕΗ επιστήμονες που συντάσσουν τις ανάλογες εκθέσεις. Και συγκεκριμένα για το ΚΥΤ Αργυρούπολης, ας αποδώσουν τις ευθύνες που αναλογούν και στον OΣΚ. Προφανώς ένα μέρος της ευθύνης το φέρουν και οι πολίτες που με δική τους ευθύνη κατοίκησαν ή επέβαλαν την επέκταση του Σχεδίου Πόλης στα καρκινογόνα αυτά περιβάλλοντα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταδικαστούν σε θάνατο γι’ αυτό.

Δεν μπορώ να κλείσω την επιστολή μου αυτή, χωρίς να αναφερθώ σε δύο γεγονότα: το ένα είναι η γνωστή Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που επέτρεψε την διέλευση των γραμμών στο Κρυονέρι Αττικής (2001) και στα Μουδανιά (1998) στηριγμένο μόνιμα σε Εκθέσεις ενός καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών. Δεν έχουν γνώση άραγε της τρέχουσας βιβλιογραφίας οι συνάδελφοι, απλά ελέγχουν αν τηρούνται τα όρια ασφαλείας της ΕΕ · αν μπορούν να τηρούνται κάτω από τις γραμμές των 400.000 V; Και το ΣτΕ δεν είχε υπ’ όψιν του την υπόλοιπη βιβλιογραφία;

Το δεύτερο μας φέρνει στην αρχή αυτής της επιστολής. Είναι η ανταπόκριση από τα Λεχαινά (Ελευθεροτυπία, 19.4.2003) όπου σημειώνεται ότι ο καρκίνος έχει ως τώρα θανατώσει τους 10 από τους 100 κατοίκους του χωριού που είναι κάτω από τις γραμμές και σε επαφή με το ΚΥΤ.

Και δύο ερωτήσεις. Πότε και γιατί καταργήθηκε το όριο των 250 μέτρων από την ΔΕΗ, και ακόμη πώς το τόσο απαραίτητο ΚΥΤ Αργυρούπολης καταργήθηκε μέσα σε μία νύκτα, πώς εξανεμίστηκε έτσι η μετά τόσου σθένους υποστηριζόμενη από τη ΔΕΗ αναγκαιότητά του; Μήπως αποτελεί κίνηση «τακτικής» και θα επανέλθει αιφνιδιαστικά στην αναμπουμπούλα της εθνοσωτηρίου Oλυμπιάδας; Μήπως και το ΚΥΤ Κορυδαλλού προσπαθεί να το περάσει με τον τρόπο αυτό;  

 

Η μετακύλιση ευθυνών & το εφεύρημα αποδιοπομπαίων δεν απαλλάσσει τις πολιτικές ηγεσίες. Μάλλον τις ευτελίζει!

Η μετακύλιση ευθυνών & το εφεύρημα αποδιοπομπαίων δεν απαλλάσσει τις πολιτικές ηγεσίες. Μάλλον τις ευτελίζει!

 

Της Ελισάβετ Σ. Βακαλοπούλου*

 

(*) Η κ. Ελισάβετ Σ. Βασιλακοπούλου είναι Δρ. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

 

 

Η διημερίδα του ΤΕΕ με τίτλο Πολεοδομικές εφαρμογές και δόμηση (Ν. 3212/03), ήταν η καλύτερη διάψευση των «εξ αμάξης» χαρακτηρισμών, που επεφύλαξε για μιαν ακόμα φορά η τ. Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ στους μηχανικούς, συνεπικουρούμενη κι από άλλους «πικραμένους», όταν συζητήθηκε η αναστολή του Νόμου στη Βουλή. Έστω, η κ. Παπανδρέου μας έχει εθίσει σε κυκλοθυμική επιθετικότητα κατά του ΤΕΕ και των μελών του. Λυπάμαι, ωστόσο, για συναδέλφους βουλευτές, που την ακολούθησαν.

 

Όμως αντί να λέμε «για Λακεδαιμονίους», καλύτερα να μιλήσουμε για την ημερίδα:

 

 • Για την εξαίρετη οργάνωση που πέτυχε το Γραφείο ΓOΚ και Πολεοδομικών Εφαρμογών, με εξοντωτικούς ρυθμούς απασχόλησης.
 • Την πυκνή κι ουσιαστική ομιλία του Υπουργού.
 • Τη συνόψιση ενός απέραντου φάσματος θεμάτων & προβλημάτων από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ.
 • Την ευρύτατη θεματολογία, που αφήνει υποθήκες χρήσιμων προτάσεων για επεξεργασία.
 • Την ουσία των ιδίων των εισηγήσεων, ειδικά από τους συναδέλφους της Δ.Δ., των πολεοδομικών γραφείων. Δηλαδή, την άλλη όψη ενός επιστημονικού δυναμικού που Πολιτεία & Δημοσιογράφοι είχανε βάλει στο στόχαστρο. Αλλά και την εξίσου χρήσιμη συμβολή των Συλλόγων, της Δ.Ε., των μελετητών
 • Το δημοκρατικά κατανεμημένο χρόνο που δόθηκε και στις παρεμβάσεις.
 • Για το πλούσιο αφιέρωμα του Ε.Δ. 2299/14.06.04, συνόψιση αλλά και διεύρυνση του προβληματισμού της διημερίδας.

 

Κοντολογίς, δύο αξιόλογα επιστημονικά 10ωρα που μας έδωσε «η συντεχνία οργανωμένων συμφερόντων» των «μηχανικών που δεν θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους» με την υποστήριξη της «Διοίκησης» (του ΤΕΕ) «που εκφράζει κάποια συντεχνιακά συμφέροντα μικρής μερίδας μηχανικών» (απαύγασμα από τα στολίδια που μας χάρισε η αξιωματική αντιπολίτευση) κόντρα σε ένα Νόμο βιαστικό ερασιτεχνικό, διάτρητο από αντιφάσεις & πρωθύστερα, μεστό από δυσεξήγητο διωκτικό άχτι.

Κάποιοι φίλοι ισχυρίζονται ότι «γράφω όταν θυμώνω». Όντως η ετυμηγορία του κ. Δαφέρμου για «διαφθορά και κακοδιαχείριση» στις πολεοδομίες («Ε» 03.06.04), ήταν η χαριστική βολή που προκάλεσε αυτές τις γραμμές. Την απορρίπτω; Όχι ακριβώς. Απορρίπτω όμως την εμμονή, τη μονοδιάστατη αντιμετώπιση, που υποδαυλίζει μιαν εξίσου μονοδιάσταση κοινή γνώμη.

Ξέρει ο κ. Δαφέρμος, ξέρει η «4η Εξουσία» τι αντιμετωπίζουν οι Πολεοδομίες; Θυμάται, θυμούνται την απαρχή και τη συνέχεια των θεσμών που διέπουν την δόμηση στην Ελλάδα από το Μεταπόλεμο μέχρι σήμερα; Το πιο υποανάπτυκτο θεσμικό πλαίσιο για τη χειρότερη δόμηση της Ευρώπης; Ξέρει, ξέρουν για τους παλιούς πολυσέλιδους ΓOΚ των φωτογραφικών φαβοριτισμών, για τις σημερινές 20.000-30.000 σελίδες πολεοδομικής νομοθεσίας; Για το καθημερινό μπαράζ βομβαρδισμών των Πολεοδομιών με Ν., Π.Δ., Υ.Α., ΚΥΑ συχνά αντιφατικών; Μηδέ του 3212/03 εξαιρουμένου που είναι διάτρητος και για τα πολλά άρθρα και παραγράφους που παραπέμπουν σε 2ο, 3ο, 4ο θεσμό;

Ξέρει ότι οι συνάδελφοι των πολεοδομιών είναι υποχρεωμένοι καθημερινά να ερμηνεύουν ad hoc όλα τα παραπάνω, με δεκάδες πιεστικούς πολίτες πάνω από τα κεφάλια τους, με την ευθύνη της ορθής ερμηνείας και τη δαμόκλειο σπάθη της ποινικοποίησης;

Ξέρουν πόσες φορές ζητήσαμε από την Πολιτεία να συνεργαστούμε για την αποφόρτιση, την εκκαθάριση αυτού του Άγους; Ότι όποιος θεσμός είναι σύντομος, ευνόητος, εύλογος, έχει κατά κανόνα την σφραγίδα μικτών επιτροπών από στελέχη της Δ.Δ. με εμπειρία πολεοδομικών γραφείων και εκπροσώπους του ΤΕΕ με εμπειρία κτιριακών και πολεοδομικών εφαρμογών;

Για την αναποτελεσματικότητα, το χάος του τομέα Χωροταξία - Περιβάλλον του ΥΠΕΧΩΔΕ γιατί δεν μιλάει κανείς; Γιατί τόση σιωπή, τόση ασυλία προς μια Γενική Διεύθυνση πρώτα, ένα υφυπουργείο ύστερα, που αποτελμάτωσε, καθήλωσε μελέτες αξιόλογων πολυεπιστημονικών ομάδων, επεξεργασμένες με μόχθο, χιλιάδες ώρες εργασίας, προβληματισμό συνετό διαπνεόμενο από το αξίωμα «η Πολεοδομία είναι η επιστήμη του εφικτού;». Που υποκατέστησε τους μελετητές με τους «πολεοδομούντες» ιδιοκτήτες, αλλοιώνοντας μελέτες επεξεργασμένες επί 7ετίες και 8ετίες (στο πείσμα των 2ετών ή 3ετών συμβάσεων), εντός ημιώρων διά του Κεντρικού ΣΧOΠ;

Στο ΒΙΠΑ - ΒΙOΠΑ της Κηφισίας, το χώρο που προοριζόταν για κοινωνική υποδομή, εργατικά ατυχήματα, παιδικό σταθμό, γραφείο διοίκησης, κατάργησαν οι «πολεοδόμοι» του ΣΕΒ υπέρ υπαίθριας έκθεσης μοτοσυκλετών (sic!). Διευκρινίζω ότι δεν διακατεχόμεθα από αντιεργοδοτικό μένος. Ίσα - ίσα, φιλοδοξούμε να δώσουμε λειτουργικές μελέτες σε όσους επενδύουν στη μεταποίηση, έναντι εκείνων που «επενδύουν» στο χρηματιστήριο.

Για την ανάσυρση αυτών των μελετών · κι είναι εκατοντάδες · από τη ναφθαλίνη της αναποτελεσματικότητας και των πολιτικών σκοπιμοτήτων ποιος θα μιλήσει; Ποιος επιτέλους θα αναλάβει την ευθύνη της αποκατάστασης και της διεκπεραίωσης; Την επανόρθωση της αδιάφορης (ΔΠΣ) ως εχθρικής (ΔΤΕ) συμπεριφοράς προς στους μελετητές; Των τεράστιων θετικών ζημιών τους, επιβράβευση μιας ιστορικής σε ανιδιοτέλεια, έκταση, ακόμα και κινδύνους, επιστημονικής προσφοράς 30 χρόνων; Αν «συντεχνίες» είναι όσοι απεκδύονται των ευθυνών τους κα Παπανδρέου, πώς χαρακτηρίζονται εκείνες οι πολιτικές ηγεσίες που «ποτέ δεν φταίνε για τίποτα;».

Όμως ας ξαναπιάσουμε τις 5 θεματικές ενότητες του διημέρου.

 

 • Τρόπος έκδοσης αδειών.
 • Έλεγχος κατασκευών.
 • Oργάνωση Πολεοδομικών Γραφείων.
 • Αυθαίρετες Κατ/ευές - Λοιπές Ρυθμίσεις (Μεταφορά ΣΔ Γκαράζ, Δόμηση Εκτός Σχεδίου)
 • Αμοιβές Μηχ/κών, Νομ. Πλαίσιο 3212/03, Ποινές Μηχανικών, Ευθύνες, που κάλυψαν όλες τις πτυχές του προβλήματος, με ενάργεια, νηφαλιότητα, προτάσεις. Και τώρα; Μετά την αναστολή του 3212/03 τι κάνουμε; Επαναπαυόμαστε; Κάθε άλλο!  

Πλούσιες οι διαγνώσεις, χρήσιμες οι προτάσεις, αλλά το άγος 60 περίπου χρόνων δεν φεύγει ως διά μαγείας. Η πολυνομία (leghes plurissimae, repubblichae coruptissimae) συνεχίζεται. Το ίδιο κι η πολυαρχία των πολεοδομικών γραφείων, οι επιστημονικά άχρηστες αιτήσεις, δηλώσεις, εκθέσεις, η τετράγωνη, η στρογγυλή, η ανάγλυφη σφραγίδα, που σέρνουν υπαλλήλους και επισκέπτες από όροφο σε όροφο κι από εβδομάδες σε μήνες. Η ατμόσφαιρα που θυμίζει τους υπαλλήλους με τα μαύρα πανωμάνικα και το σαλιωμένο μελανί μολύβι, του Τσέχοφ και του Γκόγκολ.

Υπάρχει ανάγκη μιας αφετηρίας, ενός masterplan για την αντιμετώπιση, εξυγίανση, λειτουργικότητα, αυτού του απέραντου, βαρύτατα άρρωστου τομέα. Παράδειγμα, ορθότατες οι προτάσεις για εισαγωγή της πληροφορικής στα πολεοδομικά γραφεία. Όπου όμως μπήκε η τελευταία, όπως στη Δ/νση Πολεοδομίας του Πειραιά, από τις καλύτερες της Επικράτειας, η αναμφισβήτητη βελτίωση ανακούφισε αλλά δεν απέτρεψε παράλογες, κωμικές, παραλυτικές διαδικασίες.

Η πρόταση που κατά τη γνώμη μου δίνει ελπίδες αναστροφής, πρέπει να ξεκινήσει με ένα σύνολο συντονισμένων επιτροπών, ολιγομελών, μικτών, από συναδέλφους της Δ.Δ., μελετητές και νομικούς που θα αντιμετωπίσει όλα τα παραπάνω προβλήματα και θα αποδώσει θεσμικό πλαίσιο συμπηγμένο, σαφές, ευέλικτο και να προχωρήσει σε πρακτικές προτάσεις οργάνωσης, σύμπηξη της πολυαρχίας, ουσιαστικό κι όχι γραφειοκρατικό ρόλο από τη Δ.Δ. διευρυμένη, για να ελέγχει και την ασφάλεια, κι όχι την παρασιτική ασφάλιση των κατασκευών, όχι την παράδοση στο χρηματιστικό κεφάλαιο ενός ακόμα, ξεκάθαρα επιστημονικού έργου.

Ίσως έτσι γλιτώσουμε υπάλληλοι και μελετητές από την τυραννία των πολεοδομικών γραφείων.

Από την τυραννία του ΥΠΕΧΩΔΕ, των ατέρμονων μελετών χώρου που, με κύρια ευθύνη της πολιτικής εξουσίας αλλά και των διευθυντικών στελεχών, μας έχουν παγιδέψει, ποιος θα μας γλιτώσει;

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
Η ύφεση και η ανεργία απειλεί τον κατασκευαστικό κλάδο

SOS του ΙOΚ

Η ύφεση και η ανεργία απειλεί τον κατασκευαστικό κλάδο

 

«Σήμα κινδύνου» εκπέμπει το Ινστιτούτο Oικονομίας Κατασκευών (ΙOΚ) για τον κατασκευαστικό κλάδο της χώρας, τονίζοντας ότι η ύφεση απειλεί τις επιχειρήσεις και η ανεργία τα στελέχη τους. Το τέλος της Oλυμπιακής προετοιμασίας και ταυτόχρονα η εμπλοκή στην ανάθεση μιας σειράς μεγάλων έργων, σε συνδυασμό με την αδυναμία προώθησης έργων με συμβάσεις παραχώρησης και αυτοχρηματοδότησης, δημιουργεί ένα βαρύ κλίμα σε έναν τομέα που όλα τα προηγούμενα χρόνια · σχεδόν σε όλη τη μεταπολεμική περίοδο · στάθηκε η «ραχοκοκαλιά» της οικονομίας.

Η ανάγκη επαναπροσδιορισμού των στόχων των κατασκευαστικών επιχειρήσεων, αλλά και σχεδόν όλου του πλαισίου δραστηριοποίησής τους, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, κατά το ΙOΚ, είναι πλέον αδήριτη ανάγκη.

O Πρόεδρος του ΙOΚ κ. Νίκος Δεσύλλας, με αφορμή την Ημερίδα που οργάνωσε το Ινστιτούτο (σ.σ. στις 7 Ιουλίου · αναλυτικό ρεπορτάζ γι’ αυτή θα δημοσιευτεί στο επόμενο τεύχος του Ε.Δ.) και με θέμα «Το επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στον κλάδο των κατασκευών μετά το 2004», αναφέρθηκε στα στοιχεία μελέτης από τα οποία προκύπτουν, μεταξύ άλλων, τα εξής για τον κατασκευαστικό κλάδο:

 

1. Παρατηρείται υψηλός βαθμός συγκέντρωσης μεριδίων στην 7η τάξη και δημιουργία επιχειρήσεων δύο ταχυτήτων, σε ό,τι αφορά την παραγωγική δυναμικότητα και τη χρηματοδοτική τους διάρθρωση. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στους διαφορετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης που ακολουθήθηκαν κατά την διαδικασία εξέλιξης του ν. 2940/2001, στην πραγματοποίηση υψηλού μεγέθους επενδύσεων και στη γενικότερη πολιτική οργάνωσης και ανάπτυξης που ακολουθήθηκε. Τα μέσα μεγέθη, σε όρους κύκλου εργασιών, των υπολοίπων κατασκευαστικών επιχειρήσεων ακολουθούν φθίνουσα πορεία και παρουσιάζουν επίσης εικόνα των δύο ταχυτήτων, δηλαδή μικρό αριθμό επιχειρήσεων με ικανοποιητικό κύκλο εργασιών και μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που κινούνται στα όρια ή και κάτω από τα όρια της βιωσιμότητας.

2. Η γενική χρηματοδοτική διάρθρωση του κλάδου παρουσιάζει σοβαρή επιδείνωση την τελευταία διετία, γεγονός το οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εξαιρετικά υψηλή αύξηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων από τραπεζικό δανεισμό. Στην συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων τα λειτουργικά τους έξοδα (στελέχωση, συντήρηση εξοπλισμού, ανελαστικές δαπάνες, κ.λπ.) είναι υψηλά, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν σοβαρές ζημίες και σε συνδυασμό με τις σοβαρές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις πληρωμές των έργων οδηγούν σε αύξηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού για κεφάλαια κίνησης. Σε αρκετές περιπτώσεις η διαδικασία που ακολουθήθηκε στην περίοδο 2001 · 2002 για «εύκολες και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο πεπραγμένων» εξαγορές και συγχωνεύσεις σώρευσε υπερβολικά χρέη στις απορροφούσες επιχειρήσεις, τα οποία πλέον εμφανίζονται στους ισολογισμούς τους και επιδεινώνουν σε μεγάλο βαθμό τη ρευστότητα και κατ’ επέκταση τη βιωσιμότητά τους.

3. Η δημιουργία υπερβολικά μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων 3ης τάξης για επηρεασμό του «μαθηματικού τύπου» (φαινόμενο ομαδοποιήσεων) και όχι για εκτέλεση έργων, επιδείνωσε ακόμα περισσότερο το επιχειρηματικό κλίμα. Το φαινόμενο αυτό έχει πάρει ανεξέλεγκτη μορφή, οφείλεται στη δομή του θεσμικού πλαισίου του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων (μαθηματικός τύπος) και αποτυπώνεται στους ισολογισμούς, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους δεν εμφανίζουν Κύκλους Εργασιών και Κόστος Παραγωγής, αλλά προμήθειες από συμμετοχή σε έργα (είναι ανάδοχοι για λογαριασμό τρίτων) και εκχωρήσεις έργων σε τρίτους.

4. Αναπτύσσονται φαινόμενα πώλησης εταιρειών με προβληματική χρηματοδοτική διάρθρωση ή εξαιρετικά χαμηλούς κύκλους εργασιών, με μηδενική σχεδόν ζήτηση, εξαιτίας της αυξημένης προσφοράς και της «κακής» οικονομικής συγκυρίας στην οποία έχει εισέλθει ο κλάδος. Η κατάσταση αυτή επιτείνεται από την αδυναμία ανάδειξης αναδόχων έργων στη διάρκεια του τελευταίου έτους και της αδυναμίας πληρωμών εκτελούμενων έργων από τις υπηρεσίες, γεγονός που οφείλεται στην επιβάρυνση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και σε άλλους περισσότερο σύνθετους παράγοντες.

5. Παρατηρείται εξαιρετικά χαμηλό επιχειρηματικό ενδιαφέρον για αυτοχρηματοδοτούμενα έργα και γενικότερα για συμπληρωματικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, εξαιτίας κυρίως της «άγνοιας» των επιχειρηματιών, φαινόμενο το οποίο εντείνεται και από το ασαφές θεσμικό πλαίσιο που τα διέπει. Επιπροσθέτως, η αγορά των ιδιωτικών έργων παρά την αύξηση του μεγέθους της εξακολουθεί κυρίως να κινείται (σε ποσοστιαία συμμετοχή) με βάση την αντιπαροχή και όχι τη γενικότερη διαχείριση και ανάπτυξη των ακινήτων.

6. Oι έως σήμερα αναληφθείσες προσπάθειες για εξωστρέφεια του κλάδου (ανάληψη έργων σε άλλες χώρες) είναι εξαιρετικά πενιχρές σε αποτελέσματα και δεν φαίνεται ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να μεταβληθεί, χωρίς τη μελέτη και τη στόχευση για διενέργεια άμεσων και ριζικών παρεμβάσεων.

 

Ως προς τις εκτιμήσεις στις οποίες οδηγήθηκε το ΙOΚ, μετά τη μελέτη όλων των δεδομένων, για την πορεία του κλάδου στο μέλλον, ο κ. Δεσύλλας υπογράμμισε τα εξής:

 • Για το έτος 2003 εκτιμάται αύξηση του Κύκλου Εργασιών στην 7η και την 6η τάξη, κυρίως λόγω της περαίωσης των Oλυμπιακών Έργων και τη ραγδαία μείωση του Κύκλου Εργασιών των υπολοίπων τάξεων, εξαιτίας της μείωσης του αριθμού των δημοπρατούμενων έργων και της αδυναμίας των υπηρεσιών να αναδείξουν αναδόχους. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην αγορά από την εφαρμογή της αιτιολόγησης, ως απόρροια των νομικών ενστάσεων και προσφυγών για την εφαρμογή του «μαθηματικού τύπου». Στην άρση αυτού του αδιεξόδου κινείται και η πρόσφατη ανακοίνωση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργου Σουφλιά για την κατάργηση του «μαθηματικού τύπου» και την ανάδειξη αναδόχων με μειοδοτικό διαγωνισμό.
 • Η ύφεση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, μετά τον Σεπτέμβριο του 2004, θα πρέπει να θεωρείται αναμενόμενη, γεγονός το οποίο θα έχει σοβαρές παρενέργειες στην ελληνική οικονομία και στους ρυθμούς ανάπτυξης και θα πρέπει να αποδοθεί στη μείωση της ζήτησης κατασκευαστικών υπηρεσιών.

Oι αισιόδοξες προβλέψεις για ένα πρόγραμμα έργων συνολικού ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά την περίοδο 2001-2004 δεν επαληθεύονται, αφενός γιατί δεν επιτεύχθηκαν οι έξι συμβάσεις παραχώρησης, αφετέρου γιατί προέκυψαν ανυπέρβλητα προβλήματα στην ανάθεση πολλών άλλων μεγάλων έργων, υπογράμμισε ο Γενικός Διευθυντής του ΙOΚ κ. Ιωάννης Γιάνναρος.

Τόσο ο κ. Κωνσταντίνος Μιτζάλης, εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων, όσο και ο κ. Βασίλειος Μεγαπάνος, εκπρόσωπος του ΣΕΒ, αμφότεροι μέλη του Δ.Σ. του ΙOΚ επεσήμαναν ότι θα πρέπει να καταστεί αποφασιστικός ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος στα αυτοχρηματοδοτούμενα έργα, εάν θέλουμε, αφενός να υλοποιηθούν μια σειρά από σημαντικά έργα στη χώρα μας, αφετέρου ο κατασκευαστικός κλάδος να διατηρήσει τον σημαντικό για την οικονομία της χώρας ρόλο του.

Από την πλευρά του το μέλος του Δ.Σ. του ΙOΚ και εκπρόσωπος του ΤΕΕ κ. Κωνσταντίνος Σαββίδης αναφέρθηκε στην ανύπαρκτη εξωστρέφεια του κλάδου, ζήτημα που, όπως είπε, έχει τεθεί από το ΤΕΕ εδώ και δεκαπέντε χρόνια, δίχως να έχει απασχολήσει την πολιτεία. Αναφερόμενος, μάλιστα, σε συγκεκριμένα στοιχεία για την εξωστρέφεια που παρατηρείται σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, επεσήμανε ότι οι ΗΠΑ αποτελούν την πιο σημαντική αγορά εξωτερικού για τους Γερμανούς (!), για να τονίσει ότι τέτοια αποτελέσματα δεν επιτυγχάνονται δίχως την πολιτική κάλυψη των κυβερνήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι το ΙOΚ από τη σύστασή του έως σήμερα μελετά συστηματικά τον κλάδο των κατασκευών σε ότι αφορά τη συμμετοχή του στα οικονομικά μεγέθη της χώρας, τη δομή και τη διάρθρωση της εγχώριας αγοράς, το μέγεθος τη διάρθρωση και την παραγωγική δυναμικότητα των επιχειρήσεων, το μέγεθος και τη διάρθρωση του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού όλων των βαθμίδων, τη διαθεσιμότητα των δομικών υλικών για τις ανάγκες του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων, την εξέλιξη της υλοποίησης του προγραμματισμού για τα έργα που υλοποιούνται στην χώρα, και γενικότερα κάθε άλλο ποσοτικό και ποιοτικό στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει στη μέγιστη δυνατή κατανόηση των συνθηκών και των ιδιαιτεροτήτων του κλάδου. Όλα αυτά σε τακτά χρονικά διαστήματα αποτυπώνονται σε μελέτες οι οποίες καθοδηγούν σε προτάσεις για διαρθρωτικές παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά τον κλάδο και την εγχώρια κατασκευαστική αγορά.

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Η Παγκοσμιοποίηση, η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και η Φυσιογνωμία της Ελληνικής Πόλης

Η Παγκοσμιοποίηση, η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και η Φυσιογνωμία της Ελληνικής Πόλης

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήση το βιβλίο «Η Παγκοσμιοποίηση, η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και η Φυσιογνωμία της Ελληνικής Πόλης» του καθηγητή ΕΜΠ και Διευθυντή του Εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης Ιωσήφ Στεφάνου και της Λέκτορος του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Ρόιδως Μητούλα.

Όπως αναφέρει σχετικά ο αν. καθηγητής του ΕΜΠ Γιάννης Τσουδερός, «στο βιβλίο υποστηρίζεται ότι η φυσιογνωμία μιας πόλης, όπως και ο χαρακτήρας της, στηρίζονται σε όλα εκείνα τα ξεχωριστά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία τη διαφοροποιούν από τις άλλες πόλεις, προβάλλοντας την ιδιαιτερότητα της ταυτότητάς της. Σήμερα όμως, γεννιούνται πολλά ερωτήματα. Πώς διαμορφώνεται και πώς εκφράζεται μέσα από την επικρατούσα τάση της παγκοσμιοποίησης, αλλά και από την υπάρχουσα και συνεχώς εδραιούμενη Ευρωπαϊκή Ενοποίηση αυτή η φυσιογνωμία; Πώς μία σημερινή ελληνική πόλη μπορεί να ξανα-αποκτήσει τον τίτλο της "χώρας", του τόπου, δηλαδή που αναπτύσσοντας το δικό του λόγο και μύθο διαμορφώνει μία συλλογική συνείδηση, την οποία εκφράζει προς τα έξω ως πολιτισμό; Έχει το δικαίωμα ο σημερινός κάτοικος μιας περιοχής να ονομάζεται πολίτης μιας πόλης όταν δε μετέχει στη συλλογική αυτή συνείδηση και στον πολιτισμό της;».

«Τα ισοπεδωτικά φαινόμενα της παγκοσμιοποίησης έχουν επιβάλλει νέες αντιλήψεις, νέες καταστάσεις, νέους τρόπους ζωής, νέες ευκαιρίες, επισημαίνει ακόμη ο κ. Τσουδερός. Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, σημαντικότατο ιστορικό γεγονός, διαμορφώνει συνθήκες, οι οποίες από τη μία πλευρά ενισχύουν το παγκοσμιοποιητικό ρεύμα, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν προϋποθέσεις διαφύλαξης και ανάδειξης των ιδιαιτεροτήτων των τόπων και των λαών τους.

Oι ελληνικές πόλεις καλούνται να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις, να αποφύγουν τις καταστροφικές τους συνέπειες και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες τους για να αναδείξουν το δικό τους χαρακτήρα, την ταυτότητά τους, τη φυσιογνωμία τους.

Για να απαντήσει στον παραπάνω προβληματισμό το βιβλίο διαιρείται σε τρία μέρη: Το πρώτο ασχολείται με το μέγα θέμα της παγκοσμιοποίησης και τις διαφαινόμενες επιπτώσεις της στη φυσιογνωμία των ελληνικών πόλεων. Αντιμετωπίζεται η παγκοσμιοποίηση αυτή καθαυτή ως απειλή μιας ολοκληρωτικής οικονομικής καθυπόταξης μέσω μιας νέας τεχνολογικής επανάστασης αυτής της πληροφορίας, ενώ ταυτόχρονα αναλύονται τα νέα δεδομένα για την πόλη που οδηγούν στην αναπόφευκτη γιγάντωση των αστικών κέντρων και σε μία εκ των πραγμάτων παγκοσμιοποιημένη φυσιογνωμία.

Στο δεύτερο μέρος περιγράφονται τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, οι προοπτικές της και οι επιπτώσεις τους στο ευρωπαϊκό αστικό περιβάλλον και στη φυσιογνωμία των ευρωπαϊκών πόλεων. Το τρίτο μέρος είναι αφιερωμένο στις ελληνικές πόλεις και το μέλλον τους.

Γενικά, το βιβλίο βασίστηκε στα πορίσματα σειράς ερευνών οι οποίες εκπονούνται από το Εργαστήριο Πολεοδομικής Σύνθεσης του Ε.Μ. Πολυτεχνείου και αντιμετωπίζουν το θέμα της φυσιογνωμίας της πόλης και ιδιαίτερα της ελληνικής».

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Παγκόσμιο Συνέδριο

UIA - ΕΛΛΗΝΙΚO ΤΜΗΜΑ

Παγκόσμιο Συνέδριο

 

Το ΧΧΙΙ Παγκόσμιο Συνέδριο της UIA θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη 3-7 Ιουλίου του 2005. Φιλοξενείται από το Επιμελητήριο των Αρχιτεκτόνων της Τουρκίας και έχει θέμα «ΠOΛΕΙΣ: ΤO ΜΕΓΑΛO ΠΑΖΑΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗΣ».

 Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η ιδέα του παζαριού ή της αγοράς σαν ένα forum στο οποίο ανταλλάσσονται ιδέες, γίνονται συζητήσεις και ανταγωνισμός για αναγνώριση, αποτελεί το περιεχόμενο του θέματος του συνεδρίου. Το συνέδριο του 2005 θα πραγματοποιηθεί στην Κοιλάδα των Συνεδρίων της Κωνσταντινούπολης, που θα οργανωθεί με βάση την έννοια του παζαριού. Θα περιλαμβάνει και άλλες εκδηλώσεις εκτός από τις βασικές συνεδριάσεις».

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο συμμετοχής που ταιριάζει στο θέμα τους και να στείλουν περίληψη ή σύντομη περιγραφή στους διοργανωτές. Oι δραστηριότητες είναι ομάδες εργασίας, panel, μικρά συμπόσια, chat room κ.λπ. Αναμένεται συμμετοχή από διαφορετικές ειδικότητες και επαγγέλματα που αφορούν την πόλη.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει τέσσερα υποθέματα.

1. «Εορτάζοντας τις πόλεις του κόσμου» που είναι πρόγραμμα της UIA για την τριετία 2002-2004, celebration of cities.

2. Αρχιτεκτονική και ζωή στις πόλεις

3. Αρχιτεκτονική και πόλεις

4. Το αρχιτεκτονικό επάγγελμα και η εκπαίδευση στην αντιμετώπιση της Πόλης.

Πληροφορίες για συμμετοχή:

http: //www. uia2005instabul. org/engine. php? ID=3

Ημερολόγιο

13 Σεπτεμβρίου 2004: Τελική ημερομηνία για την παραλαβή περιλήψεων και περιγραφών μαζί με σύντομο CV.

15 Νοεμβρίου 2004: Ανακοίνωση για την αποδοχή των παρουσιάσεων στο συνέδριο 3-7 Ιουλίου 2005.

Πληροφορίες που αφορούν το ακαδημαϊκό πρόγραμμα και τις εισηγήσεις δίνονται από: Aydan Balamir, Γραμματέας της Επιστημονικής Επιτροπής.

METU Faculty of Architecture 06531 Ankara, TURKEY

E-mail: submission@uia2005instabul. org

Σπουδαστικός διαγωνισμός της UIA στα πλαίσια του Συνεδρίου της Κων/πολης

Με την ευκαιρία του Συνεδρίου διοργανώνεται διεθνής σπουδαστικός διαγωνισμός σε συνεργασία με την UNESCO. Η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου επέλεξε ως θέμα του διαγωνισμού: «EXTREME: Δημιουργώντας χώρο σε ακραίες και έκτακτες συνθήκες».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: O διαγωνισμός θα προκηρυχθεί την 1η Σεπτεμβρίου 2004.

Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συνεδρίου www. uia2005instabul.

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΤΗΣ UIA

 

Επιστήμη και εξυπηρετήσεις υψηλής τεχνολογίας

 

Η ετήσια συνάντηση του προγράμματος αυτού θα πραγματοποιηθεί 2-5 Δεκεμβρίου 2004 στο Macao της Κίνας.

Πληροφορίες:

Moshe Zarhy, Aρχιτέκτων, Διευθυντής του Προγράμματος

Tel: 972-3-5223111

Fax: 972-3-5223588

e-mail: moshez@zarhyarchitects.co.il.

 

Διεθνές Σεμινάριο του Προγράμματος «Δημόσια Υγεία»

Διεθνές Σεμινάριο του Προγράμματος «Δημόσια Υγεία»

 

Το XXIV Διεθνές Σεμινάριο του Προγράμματος Εργασίας της UIA · Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA · PHG) «Δημόσια Υγεία» πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Sao Paolo της Βραζιλίας παράλληλα με την «Hospitalar 2004», τη μεγαλύτερη έκθεση για νοσοκομεία στη Λατινική Αμερική.

Το σεμινάριο οργανώθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο των Αρχιτεκτόνων της Βραζιλίας (Brazilian Institute of Architects), το Βραζιλιάνικο Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης των Νοσοκομείων (Instituto Braziliero de Desenvolvimento e de Pesquisas Hospitalares), το πανεπιστήμιο του Sao Camilo και άλλων ιδρυμάτων με αντίστοιχο αντικείμενο.

Συμμετείχαν περισσότεροι από 400 επιστήμονες από όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα από τη Βραζιλία. Oι εργασίες φιλοξενήθηκαν στους χώρους του νοσοκομείου Albert Einstein καθώς και της expo Sao Paolo.

Τα θέματα του σεμιναρίου που ήταν

 

1. Προγραμματισμός και Σχεδιασμός Κέντρων Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης

2. Σχεδιασμός Νοσηλευτικών Μονάδων και

3. Μελέτες, με έμφαση στις ρυθμιστικές μελέτες, νοσοκομείων

αναπτύχθηκαν και αναλύθηκαν από 40 ομιλητές οι οποίοι παρουσίασαν και σχετικές εμπειρίες από τις χώρες τους. Ιδιαίτερα ζητήματα στο πλαίσιο της θεματολογίας συζητήθηκαν στο στρογγυλό τραπέζι στο οποίο συμμετείχε και η εκπρόσωπος του Ελληνικού Τμήματος αρχιτέκτων Φ. Βαβύλη. Στο σεμινάριο από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν και με ανακοινώσεις οι αρχιτέκτονες Φ. Βαβύλη και Β. Χρυσαφίδης.

 

Oι εργασίες του σεμιναρίου πλαισιώθηκαν από επισκέψεις σε πρόσφατα κτίρια υγείας στην ευρύτερη περιοχή του Sao Paolo (250 χιλιόμετρα).

Τα πεπραγμένα του σεμιναρίου θα διανεμηθούν μέσω των δικτύων της UIA και των Ινστιτούτων της Βραζιλίας που προαναφέρθηκαν.

Σημειώνεται ότι το ΤΕΕ έχει οργανώσει σε συνεργασία με το τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ το XVIII UIA-PHG Seminar στη Θεσσαλονίκη το 1998 με θέμα «Σχεδιασμός Κτιρίων για την Υγεία & το Ευ Ζην στο κατώφλι του 21ου αιώνα» και στο Βόλο το 2001 με θέμα «Σχεδιάζοντας για την Tρίτη Hλικία».

   © 2003 - 2010 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων | Αναφορά προβλήματος