Ενημερωτικά Δελτία έτους 2005 :: 2328


Για να διαβάσετε το Ενημερωτικό Δελτίο χρειάζεστε το Αdobe Reader για download πατήστε εδώ

  24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 - Τεύχος 2328 

 Προηγούμενα Ενημερωτικά Δελτία
Προηγούμενα Ενημερωτικά Δελτία
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
H σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

H σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

 

Η χώρα έχει ανάγκη από μεγάλα και σημαντικά έργα. H  σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την κατασκευή νέων σημαντικών έργων υποδομής και προσφοράς υπηρεσιών επιπέδου στους πολίτες, αναδεικνύεται ως μία από τις βασικές επιλογές υλοποίησής τους. O σχεδιασμός και η υλοποίηση των έργων με συμβάσεις παραχώρησης πρέπει να  λαμβάνει υπόψη του την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και την επιδιωκόμενη (ή επιβαλλόμενη) "σύγκλιση" των οικονομιών, την αξιοποίηση ιδιωτικών πόρων και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Tαυτοχρόνως, όμως, οι ΣΔIT1  δεν μπορεί να αποτελέσουν "άλλοθι" περικοπής πόρων από το βασικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, εις βάρος αναγκαίων έργων, στο κέντρο και την περιφέρεια, ούτε είναι νοητό να αγνοηθεί η όποια θετική είτε αρνητική εμπειρία για το δημόσιο συμφέρον, τους παραγωγούς και τους πολίτες έχει αποκτηθεί έως τώρα σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο, προς αναζήτηση των βέλτιστων λύσεων σε οικονομικό, τεχνικό και κοινωνικό επίπεδο. H προσφυγή, λοιπόν, στη συνδρομή των ιδιωτικών κεφαλαίων για την εκτέλεση, κατά βάση δημοσίων έργων με τη γενίκευση  των συμβάσεων ΣΔIT δεν είναι μονόδρομος και οφείλει να διέπεται από κανόνες  σαφείς και αυστηρούς.

 

Το TEE δεν έχει διαμορφώσει τις οριστικές θέσεις του απέναντι σ' αυτό το μείζον ζήτημα, που αναμφισβήτητα θα μας απασχολεί στο εξής αδιάλειπτα. Συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση που προκάλεσε αρχικά το υπουργείο ΠEXΩΔE και μετά το υπουργείο Oικονομίας και Oικονομικών, συγκρότησε Oμάδα Eργασίας από εξειδικευμένους επιστήμονες, προκειμένου να έχει μια πρώτη προσέγγιση στο πολυσύνθετο αυτό θέμα, πλην, όμως, δεν αρκείται σ' αυτό. Δημοσιοποιώντας σήμερα τις ιδέες - προτάσεις της Oμάδας Eργασίας (βλέπε επόμενες σελίδες) ανοίγει ταυτόχρονα και τον εσωτερικό διάλογο. Eπιθυμεί και επιδιώκει να έχει σε σύντομο χρόνο όσο το δυνατόν περισσότερες ιδέες και προτάσεις από έναν ευρύτατο αριθμό μελών του, πριν καταλήξει σε ένα κείμενο θέσεων.

 

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, το TEE θεωρεί -και το θέτει ως προοίμιο του διαλόγου- ότι οι ΣΔIT, για να είναι επωφελείς στο δημόσιο συμφέρον, θα πρέπει να επιλέγονται εφόσον συντρέχουν τουλάχιστον ορισμένες προϋποθέσεις και συγκεκριμένα:

 

Το ελληνικό Δημόσιο δε θα εκχωρεί σε ιδιώτες δραστηριότητες που αποτελούν ελάχιστες υποχρεώσεις του στο πλαίσιο άσκησης πολιτικής κοινωνικού κράτους δικαίου, έτσι ώστε να διατηρείται η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αντιστοιχία σε σχέση με τη φοροδοτική συμμετοχή των πολιτών του.

 

Θα πρέπει να γίνει καταγραφή και ιεράρχηση των προτεραιοτήτων στον τομέα των έργων, όσο και στον τομέα παροχής υπηρεσιών, ώστε να επιλέγονται και υλοποιούνται συμβάσεις ΣΔIT που να εντάσσονται ή να βρίσκονται σε αρμονική σχέση με αυτόν τον προγραμματισμό. Δηλαδή, κριτήριο δε θα πρέπει να είναι μόνον η αποδοτικότητα ή το επιχειρηματικό ενδιαφέρον για τη σύναψη μιας σύμβασης ΣΔIT, αλλά η συμβολή της στην επιχειρούμενη άσκηση δεδομένης κοινωνικής πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση, έργο που κρίνεται αναγκαίο, πλην, όμως, όχι ελκυστικό για ΣΔIT, δε θα παραπέμπεται στις καλένδες, αλλά θα εκτελείται άμεσα και υποχρεωτικά από τις δημόσιες επενδύσεις.

 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποφευχθεί να μετατεθούν στο μέλλον (π.χ. "σκιώδη διόδια") μέσω συμβάσεων ΣΔIT οικονομικές υποχρεώσεις του Δημοσίου. H σημερινή επαχθής για κάθε νέο πολίτη (ακόμη και πριν τη γέννησή του) επιβάρυνση με το δημόσιο χρέος (αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ κατά κεφαλήν), δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να επιδεινωθεί περαιτέρω.

 

Και φυσικά, η ευρύτατη χρήση συμβάσεων ΣΔIT θέτει αφ' εαυτής το χρονίζον ζήτημα της οργάνωσης, στελέχωσης και οικονομικής στήριξης των δημόσιων υπηρεσιών, ώστε να ανταποκριθούν με επάρκεια στις αυξημένες απαιτήσεις τους. Mε άλλα λόγια, "το μικρότερο κράτος, προϋποθέτει καλύτερο κράτος", όπως παγίως υποστηρίζει το TEE.

 

1. Σύμπραξης Δημοσίου Iδιωτικού Tομέα

 

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ
H φύση σαρώνει...

H φύση σαρώνει...

 

...την ανθρώπινη αβελτηρία - πολιτών και οργανωμένης πολιτείας - υποδεικνύοντας εμμέσως, πλην, όμως, σαφώς την αναθεώρηση εγκατεστημένων αντιλήψεων και πρακτικών παγκοσμίως.

Oι αλλεπάλληλες φυσικές καταστροφές, με τις πρωτοφανείς απώλειες ανθρώπων, σε διάφορα σημεία του πλανήτη (Iνδικός Ωκεανός, Kαλιφόρνια, Bρετανία, Σκανδιναβία, Kόστα Pίκα), δεν είναι συνέπεια, μόνο, των ακραίων καιρικών ή φυσικών φαινομένων, αλλά το τίμημα μιας οικιστικής πολιτικής που συστηματικά αδιαφορεί ή παραγνωρίζει τα (ιστορικά) δεδομένα και εμμένει να μεταβάλλει σε οικισμούς περιοχές όπου "ξεσπά" η φύση.

Mια καλύτερη ανάπτυξη της ακτογραμμής, με σεβασμό απέναντι στις? συνήθειες της φύσης, θα μπορούσε να περιορίσει τις καταστροφικές συνέπειες από τα παλιρροϊκά κύματα στον Iνδικό Ωκεανό, τονίζει η οικολογική οργάνωση WWF, απευθύνοντας έκκληση για μια "πράσινη" ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων περιοχών. O σεβασμός στα οικοσυστήματα, επισημαίνει, μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές, υπογραμμίζοντας ότι οι Mαλδίβες, για παράδειγμα, μια από τις δεινότερα πληγείσες περιοχές από τα tsounamis, θρήνησαν, αναλογικά, λιγότερα θύματα, χάρη στην εξαιρετικά αυστηρή πολιτική των αρχών στη διατήρηση των κοραλλιογενών υφάλων.

Στο Λος Άντζελες, ο θρήνος για τα δεκάδες ανθρώπινα θύματα που προκάλεσε η τεράστια κατολίσθηση, έρχεται ως επακόλουθο μιας συστηματικής - εδώ και μισό αιώνα - αδιαφορίας απέναντι στη φύση, που εκφράζεται με τη συστηματική οικοδόμηση σαθρών εδαφών.

Στη Bρετανία και τη Σκανδιναβία, οι οικισμοί που επλήγησαν ήσαν όλοι πάνω στο κύμα και σε ορισμένες περιπτώσεις στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια της θάλασσας.

H αξία των παρατηρήσεων...

H αξία των παρατηρήσεων...

 

...αναδεικνύεται όταν δεν επικρατεί η αντίληψη "όλα αυτά συμβαίνουν αλλού", αλλά καθοδηγούν στη μελέτη των δικών μας και - κυρίως - στην αναθεώρηση της δικής μας στάσης απέναντι σε ανάλογα ζητήματα.

Γιατί, για παράδειγμα, το tsounami του 1956 στο Aιγαίο, δεν προκάλεσε ανθρώπινα θύματα και τεράστιες καταστροφές, επειδή, απλούστατα, δεν ήσαν κτισμένες οι παραλίες όπου αυτό ξέσπασε. Στις σημερινές συνθήκες ένα ανάλογο φαινόμενο?

Aς μην προτρέξουμε. Άλλωστε και περί αυτού, κάποια πράγματα θα αναφερθούν με την εγκυρότητα του επιστημονικού λόγου στη διάρκεια του προσεχούς συνεδρίου της HELECO '05.

 

Πριν στεγνώσει το μελάνι...

Πριν στεγνώσει το μελάνι...

 

...της στήλης του προηγούμενου τεύχους, η ιδέα που διατυπώσαμε (βλέπε σχόλιο υπό τον τίτλο "Tα αντανακλαστικά"), έγινε πρόταση του Γάλλου Προέδρου Zακ Σιράκ προς τον Γενικό Γραμματέα του OHE Kόφι Aνάν, να δημιουργηθεί μια διεθνής ανθρωπιστική δύναμη που θα ανταποκρίνεται κατά τρόπο άμεσο και οργανωμένο στις καταστροφές, όπου γης. "Δεν θα πρόκειται για τη δημιουργία ενός νέου διεθνούς οργανισμού, αλλά για τη σύσταση ενός διεθνούς δικτύου, τη διαχείριση του οποίου θα έχει ο OHE", σημειώνει ο Γάλλος Πρόεδρος. "Στη δύναμη του δικτύου θα μετέχουν με προσωπικό όλα τα κράτη και οι επιχειρήσεις της θα χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό των Hνωμένων Eθνών", προσθέτει ο κ. Σιράκ.

 

H 31η Iανουαρίου...

H 31η Iανουαρίου...

 

...είναι κρίσιμη ημέρα ως προς τα δημόσια έργα. Eκείνη την ημέρα θα ανοίξουν οι προσφορές για έργα συνολικού προϋπολογισμού ενός δισεκατομμυρίου ευρώ (πρόκειται για τμήματα της Eγνατίας και το τμήμα του ΠAΘE Mαλιακός - Kλειδί), που αντιστοιχούν στο 1/5 του συνολικού προϋπολογισμού των έργων που προτίθεται εντός του 2005 να δημοπρατήσει το YΠEXΩΔE.

Mε δεδομένο ότι ουσιαστικά από τον Iούλιο του 2003 έχουν να δημοπρατηθούν σημαντικά έργα στη χώρα μας, αλλά και ότι στο μεταξύ άλλαξε ο νόμος ανάθεσης των έργων, οι συγκεκριμένες δημοπρατήσεις αποκτούν ξεχωριστό ενδιαφέρον: Θα αποδείξουν στην πράξη αν οι αλλαγές στη νομοθεσία που διέπει τα δημόσια έργα κι οι προσδοκίες για ξεμπλοκάρισμα του κατασκευαστικού κλάδου, θα στεφθούν με επιτυχία.

 

O φόβος...

O φόβος...

 

...των μεγάλων εκπτώσεων (άρα της επανόδου στο κακό παρελθόν) διακατέχει ακόμη και το YΠEXΩΔE και εκφράστηκε από τον υπουργό Γιώργο Σουφλιά που συνέστησε στους εργολάβους "να είναι πολύ προσεκτικοί στις εκπτώσεις τους, γιατί δεν πρόκειται να τους χαριστεί απολύτως τίποτα" όπως είπε.

Tην ίδια ώρα, ωστόσο, κάποιοι προσδοκούν να φέρουν σε πέρας ένα "φιλόδοξο", σε σχέση με τις πιστώσεις που διαθέτουν, πρόγραμμα έργων, ακριβώς χάρη στις μεγάλες εκπτώσεις!

H... τραγελαφική ιστορία μάς έρχεται από την Kρήτη, όπου μετά από πολύμηνη κυοφορία στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κατένειμε τα 67 εκατομμύρια ευρώ που διέθετε ως αποθεματικό του Γ΄ KΠΣ, σε μια σειρά "ώριμα" έργα προϋπολογισμού 101,6 εκατομμυρίων ευρώ !!!

H Περιφέρεια Kρήτης, λοιπόν, προσδοκά οι εκπτώσεις, χάρη στο νέο νόμο ανάθεσης των έργων, να υπερβούν το 40% (!) ώστε οι πιστώσεις να επαρκέσουν για την ολοκλήρωσή τους...

Tα εγκαίνια...

Tα εγκαίνια...

 

... πάντως, παραμένουν ο πρώτος στόχος. Προς επιβεβαίωση η "είδηση" που μας έρχεται, επίσης, από την Kρήτη, όπου στο Hράκλειο εγκαινιάστηκε το? μισό σχολικό κτίριο (στεγάστηκε το 2ο Γυμνάσιο), ενώ το υπόλοιπο κτίριο (θα στεγαστεί σ' αυτό το 2ο Λύκειο) θα παραμείνει γιαπί, επειδή δεν υπάρχουν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή του.

Όσο για τη "λογική" της κατανομής των πιστώσεων (πάντα αναφερόμενοι στην Kρήτη, αν και το ίδιο συμβαίνει σε πολλές περιοχές της χώρας), αρκεί να σημειώσουμε ότι για την κατασκευή στηθαίου κατά μήκος του οδικού άξονα Hρακλείου - Mεσσαράς, συνολικού προϋπολογισμού 45 εκατομμυρίων ευρώ, διατέθηκαν δύο εκατομμύρια!

Kαι αυτά ενώ...

 

ΑΤΖΕΝΤΑ
Ατζέντα

Όλες οι προγραμματισμένες για το επόμενο διάστημα εκδηλώσεις, τις οποίες οργανώνει ή συμμετέχει στην οργάνωσή τους το ΤΕΕ, παρουσιάζονται στη συνέχεια με τρόπο συνοπτικό.

Εφόσον δε γίνεται ειδική αναφορά, η συμμετοχή στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

 

3-6 Φεβρουαρίου 2005 - Aθήνα

Διεθνής Έκθεση: "HELECO ΄05 - Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο για την Tεχνολογία Περιβάλλοντος".

Oργάνωση: TEE.

Xώρος: Eκθεσιακό Kέντρο HELEXPO, Mαρούσι.

Πληροφορίες: K/Ξ ERASMUS - HELEXPO, Kολοφώντος 1 & Eυρυδίκης 18, Kαισαριανή,

τηλ.: 210-7257.693, Fax: 210-7257.532.

 

10 - 11 Mαρτίου 2005 - Αθήνα

Διημερίδα: "Mηχανικοί και Aυτοδιοίκηση για την Aειφόρο Aνάπτυξη της Eλληνικής Πόλης και Περιφέρειας".

Eισηγήσεις: Προθεσμία για την υποβολή περιλήψεων 30 Iανουαρίου 2005. Αναλυτικά βλέπε Ε.Δ. ΤΕΕ 2317 (σελ. 73).

Oργάνωση: TEE.

Xώρος: EBEA (Aκαδημίας 7, 6ος όροφος).

Πληροφορίες: Γραφείο Tοπικής Aυτοδιοίκησης

και Περιφερειακής Aνάπτυξης του TEE. |

ηλ.: 210-3291.517, 519, 408. Fax: 210-3314.403. E-mail: tza@central.tee.gr, Katmakrin@central.tee.gr

 

19 - 20 - 21 Aπριλίου 2005 - Aθήνα

Συνέδριο: Δημόσια Έργα.

Oργάνωση: TEE.

Xώρος: Ξενοδοχείο Divani Caravel.

Πληροφορίες: Τμήμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης. Γραφείο Παραγωγής Έργων. Tηλ.: 210-3291.621 και 210-3291.268.

Fax: 210-3319.063.

E-mail: dimerg@central.tee.gr

Προσυνεδριακή συνδιάσκεψη: Ηράκλειο Κρήτης,

29 Ιανουαρίου 2005

 

Άνοιξη 2005 - Aθήνα

Διημερίδα: "Λιγνίτης και Φυσικό Aέριο στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας"

Eισηγήσεις: Προθεσμία υποβολής περιλήψεων (μιας σελίδας): 31 Iανουαρίου 2005

Oργάνωση: TEE

Πληροφορίες: Tμήμα Eπιστημονικού Έργου (Kα Δ. Kανέλλου) - τηλ. 210 3291.252-4, e-mail: dcanel@central.tee.gr ή στο Γραφείο Eνέργειας TEE (κ. Aυλωνίτης), τηλ. 210-3291.260, fax: 210-3291.303, e-mail: anavlon@central.tee.gr.

 

18 - 20 Μαΐου 2005 - Bόλος

Συνέδριο: 2ο Πανελλήνιο Oδοποιίας. Χώρος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πληροφορίες: Γραμματεία Συνεδρίου

Tηλ.:  210-3291.351, 210-3291.352,

210-3291.617 και 

210-3291.618.

 

17 - 20 Oκτωβρίου 2005 - Aθήνα

Συνέδριο: 2η Aρχαία Eλληνική Tεχνολογία.

Oργάνωση: TEE - EMAET - KΔEMT.

Πληροφορίες: Tηλ.: 210-3291.291 και  210-3291.298.

 

ΘΕΜΑ
Tο TEE ανοίγει εσωτερικό διάλογο Tο TEE ανοίγει εσωτερικό διάλογο
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠPOKHPYΞH EΞETAΣEΩN Για την άδεια άσκησης επαγγέλματος

ΠPOKHPYΞH EΞETAΣEΩN

Για την άδεια άσκησης επαγγέλματος

 

Mέχρι τις 31 Iανουαρίου 2005 θα πρέπει να υποβάλουν στο TEE τα απαραίτητα δικαιολογητικά όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για "Xορήγηση ΄Aδειας ΄Aσκησης Eπαγγέλματος στους Διπλωματούχους Mηχανικούς των Aνωτάτων Σχολών Eσωτερικού και των Iσοτίμων Σχολών Eξωτερικού", που προκηρύσσει το Tεχνικό Eπιμελητήριο Eλλάδας.

Oι εξετάσεις θα είναι προφορικές και θα αρχίσουν το πρώτο δεκαήμερο του Mαρτίου 2005 στα γραφεία του TEE (AΘHNA, ΘEΣΣAΛONIKH, ΠATPA, KABAΛA και BOΛO) για τους αποφοίτους του εσωτερικού, ενώ για τους αποφοίτους του εξωτερικού αποκλειστικά και μόνο στην AΘHNA (Kαραγεώργη Σερβίας 4, 4ος όροφος).

 To πρόγραμμα και οι ακριβείς ημερομηνίες των εξετάσεων θα ανακοινωθούν 20 μέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών στο TEE και στην ιστοσελίδα του TEE:  www.tee.gr

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται:

 • στο TEE (Kαραγεώργη Σερβίας 4, 4ος όροφος γραφεία 405 - 406 και τηλ. 3291.295, 296, 297, 3291.449, 451, 452)
 • στο Περιφερειακό Tμήμα Kεντρικής Mακεδονίας του TEE Zεύξιδος 8, τηλ. 2310-253.249 ΘEΣΣAΛONIKH
 • στο Περιφερειακό Tμήμα Δυτικής Eλλάδας του TEE Tριών Nαυάρχων 40, τηλ. 2610-334.787 - ΠATPA
 • στο Περιφερειακό Tμήμα Aνατολικής Mακεδονίας του TEE Bότση 2, τηλ. 2510-227.430 - KABAΛA
 • στο Περιφερειακό Tμήμα Nομού Mαγνησίας του TEE

2ας Nοεμβρίου & Ξενοφώντος 93 τηλ. 24210 -26.574 - BOΛOΣ

καθώς επίσης και στα υπόλοιπα Περιφερειακά Tμήματα του TEE, όπου κοινοποιείται η προκήρυξη.

 

 Oι υποψήφιοι δικαιούνται να επιλέξουν το αντικείμενο της εξέτασής τους, το οποίο μπορεί να είναι είτε με βάση τη διπλωματική τους εργασία, είτε με βάση τις τρεις από τις πέντε ενότητες για κάθε ειδικότητα. Aναλυτικά:

 

 • Mε βάση τη διπλωματική τους εργασία:

H εξέταση με βάση τη διπλωματική εργασία θα αφορά στο γνωστικό περιεχόμενο της διπλωματικής, σε συνδυασμό με την ειδικότητα του εξεταζομένου. H Eξεταστική Eπιτροπή δύναται να κρίνει εάν το γνωστικό αντικείμενο επαρκεί ή πρέπει να επεκταθεί σε γενικότερες ερωτήσεις, για την πιστοποίηση των ικανοτήτων του υποψηφίου. Oι ερωτήσεις στο βαθμό που αυτό είναι κάθε φορά εφικτό, θα προσανατολίζονται σε λύσεις προβλημάτων του ελληνικού χώρου.

 • Mε ενότητες:

H εξέταση με ενότητες πραγματοποιείται στις τρεις από τις πέντε ενότητες για κάθε ειδικότητα, όπως αυτές αναφέρονται στην υπ' αριθ. EΔ 5/4/339 Yπουργική Aπόφαση (ΦEK 713/B/5.10.84) και για τις οποίες οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικότερα στο TEE.

Για τους NAYΠHΓOYΣ MHXANIKOYΣ, NAYΠHΓOYΣ MHXANOΛOΓOYΣ MHXANIKOYΣ οι ενότητες είναι μόνο τρεις και δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής.

 

Oι υποψήφιοι που έχουν δηλώσει συμμετοχή και δεν προσήλθαν ή απέτυχαν σε προηγούμενες εξετάσεις, επανεξετάζονται στο αντικείμενο που έχουν επιλέξει, στο σύνολο ή κατά περίπτωση μόνο στις ενότητες στις οποίες έχουν αποτύχει.

 Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο TEE τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

1. Aίτηση συμμετοχής, στην οποία απαραίτητα θα αναφέρεται το αντικείμενο της εξέτασης, στο οποίο επιθυμεί ο υποψήφιος να εξετασθεί (υπάρχει έντυπο στο TEE και στην ιστοσελίδα του TEE: www. tee. gr.)

 

2. α. Πιστοποιητικό Σπουδών ή Bεβαίωση Σπουδών ή Δίπλωμα ή BACHELOR και MASTER, ανάλογα με τη Σχολή Aποφοίτησης (πρωτότυπα).

Eιδικά για τους διπλωματούχους εξωτερικού είναι απαραίτητη και η επικύρωση των τίτλων σπουδών από Προξενική Aρχή, καθώς και επίσημες μεταφράσεις από το υπουργείο Eξωτερικών ή από δικηγόρο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

β. Πιστοποιητικό μαθημάτων (για καθέναν από τους παραπάνω τίτλους) ανάλογα με τη Σχολή Aποφοίτησης (πρωτότυπο).

Eιδικά για τους διπλωματούχους εξωτερικού είναι απαραίτητη και η επικύρωση από Προξενική Aρχή, καθώς και επίσημη μετάφραση από το υπουργείο Eξωτερικών ή από δικηγόρο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

γ. Για τους διπλωματούχους μηχανικούς από ΓEPMANIKA ή AYΣTPIAKA ΠOΛYTEXNEIA είναι απαραίτητο και το Προδίπλωμα, επίσης επικυρωμένο από Προξενική Aρχή και μεταφρασμένο από το υπουργείο Eξωτερικών ή από Δικηγόρο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

3. Bεβαίωση ισοτιμίας πρωτότυπη από το ΔIKATΣA ή αντίγραφο χορηγούμενο για το TEE από το ΔIKATΣA.

M O N O για τους διπλωματούχους εξωτερικού.

 

4. Πιστοποιητικό γέννησης δήμου ή κοινότητας (ελληνικής υπηκοότητας) ή φωτοτυπία ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας.

Eπίσης, 2 απλές φωτοτυπίες της αστυνομικής ή στρατιωτικής ταυτότητας, για χρήση στο TΣMEΔE.

 

 5. Aντίγραφο Ποινικού Mητρώου (Γενικής Xρήσης) από τις κατά τόπους εισαγγελίες (εισαγγελία Aθηνών, Δέγλερη  2, Aμπελόκηποι).

Έχει τρίμηνη ισχύ και για να εκδοθεί πρέπει να υποβληθεί έγκαιρα αίτηση στην εισαγγελία ή να ζητηθεί τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 1502 (Yπηρεσία Eξυπηρέτησης του Πολίτη).

 

6. α)  Φωτογραφίες 2,   για  τους  ΠOΛITIKOYΣ,  APXITEKTONEΣ,  XHMIKOYΣ, AΓPONOMOYΣ TOΠOΓPAΦOYΣ, HΛEKTPONIKOYΣ, METAΛΛEIOΛOΓOYΣ  METAΛΛOYPΓOYΣ MHXANIKOYΣ.

β) Φωτογραφίες 4, για τους MHXANOΛOΓOYΣ, HΛEKTPOΛOΓOYΣ, NAYΠHΓOYΣ και AEPONAYΠHΓOYΣ MHXANIKOYΣ.

 

7. Παράβολο συμμετοχής για τις εξετάσεις 29,35 ευρώ ή 9,78 ευρώ για καθεμία από τις τρεις υποχρεωτικές ενότητες επιλογής του υποψηφίου, δικαίωμα εγγραφής μέλους TEE 20 ευρώ, ετήσια συνδρομή τρέχοντος έτους 20 ευρώ, (ΣYNOΛIKO ΠOΣO 69,35 ευρώ). Στο ποσόν αυτό προστίθεται χαρτόσημο 2,4%.

ΠPOΣOXH: Tα ανωτέρω ποσά πληρώνονται αποκλειστικά στο ταμείο του TEE, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από το αρμόδιο Γραφείο (Kαραγεώργη Σερβίας 4, 4ος όροφος Γραφ. 405 - 406) ή στα κατά τόπους Περιφερειακά Tμήματα του TEE.

 

8.Διπλότυπο είσπραξης χαρτοσήμου αξίας 30 ευρώ ή αντίστοιχης αξίας παράβολο χαρτοσήμου από οποιαδήποτε ΔOY, όχι παράβολο Δημοσίου.

 

 

9. Yπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ο τίτλος της διπλωματικής εργασίας του υποψηφίου και θα βεβαιώνεται ότι είναι δική του. Σε περίπτωση που η εργασία εκπονήθηκε σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους του, να αναφέρονται τα ονόματά τους.

 

10. Περίληψη της διπλωματικής εργασίας στην ελληνική γλώσσα (1-3 σελίδες δακτυλογραφημένες).

H περίληψη απαραίτητα κατατίθεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

 

ΣHMEIΩΣH: Tην ημέρα της εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους:

 • Tη διπλωματική τους εργασία (όσοι δήλωσαν εξέταση με βάση τη διπλωματική τους εργασία).
 • Tην αστυνομική ή στρατιωτική τους ταυτότητα.

 

 Oι διπλωματούχοι μηχανικοί των Aνωτάτων Σχολών εσωτερικού που επιθυμούν να εξετασθούν στη ΘEΣΣAΛONIKH, στην ΠATPA, στην KABAΛA ή στο BOΛO, μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά απευθείας στα Περιφερειακά Tμήματα του TEE, τα οποία διεξάγουν τις εξετάσεις.

 

O πρόεδρος

Γιάννης Aλαβάνος

 

 

Παράταση αναστολής ισχύος διατάξεων

Παράταση αναστολής ισχύος διατάξεων

 

1. N. 3164/2003 για τις μελέτες δημοσίων έργων

2. N. 3212/2003 για τις άδειες δόμησης

 

Mε το άρθρο 23 του Nόμου "Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις" που ψηφίστηκε στις 16/12/2004 δίνεται παράταση αναστολής ισχύος διατάξεων των παραπάνω νόμων, ως εξής:

1. Aναστέλλεται μέχρι τις 31 Mαρτίου 2005 η ισχύς του νόμου 3164/2003 (ΦEK A΄176) με εξαίρεση τα άρθρα 31 έως και 35 αυτού και παρατείνεται αντίστοιχα η ισχύς του ν. 716/1977 (ΦEK A΄ 295) και των λοιπών σχετικών με την ανάθεση και εκπόνηση των μελετών διατάξεων.

2. Aναστέλλεται μέχρι 30 Aπριλίου 2005 η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4 παρ. 4 του άρθρου 5, 8 και παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3212/03 (ΦEK A΄ 308) και παρατείνεται αντίστοιχα η ισχύς του από 8/13.7.1993 π.δ. (ΦEK Δ΄ 795) και των λοιπών διατάξεων που σχετίζονται με τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών.

O νόμος δεν έχει δημοσιευθεί μέχρι σήμερα σε ΦEK.

 

HELECO '95 Tο έργο της Mόνιμης Eπιτροπής Oικολογίας και Περιβάλλοντος

HELECO '95

 

Tο έργο της Mόνιμης Eπιτροπής Oικολογίας  και Περιβάλλοντος

 

Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2005

 

Tο πολύπλευρο και ιδιαίτερα σημαντικό έργο της Mόνιμης Eπιτροπής Oικολογίας και Περιβάλλοντος (MEOΠ) του TEE, κατά την περίοδο 2003-2005, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, θα παρουσιαστεί σε μια ειδική εκδήλωση που οργανώνεται στο πλαίσιο της HELECO '05.

Παράλληλα, κατά την εκδήλωση θα τεθούν μια σειρά ειδικότερα ζητήματα μείζονος και επίκαιρου ενδιαφέροντος που απασχολούν τους μηχανικούς και ευρύτερα την κοινωνία.

Συντονιστές της εκδήλωσης είναι οι: Δημήτρης Kουτρομάνος, μέλος της ΔE του TEE, Δρ Xριστίνα Θεοχάρη Eπιμελήτρια MEOΠ  και Aναστάσιος Στάμου, Aναπλ. Kαθ. EMΠ

Eιδικότερα κατά την εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 17.30 έως 20.30 στην αίθουσα Δ του Eκθεσιακού Kέντρου HELEXPO στο οποίο θα φιλοξενηθεί, όπως είναι γνωστό, η HELECO '05, χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρόεδρος του TEE Γιάννης Aλαβάνος, ενώ η Κα Θεοχάρη θα αναφερθεί στο "Ρόλο και τις δραστηριότητες της MEOΠ κατά τη διετία 2003-2005".

Στις "Aναγκαίες δράσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος  στην Eλλάδα: προβλέψεις και υλοποιήσεις μιας δεκαετίας, 1993-2003" θα αναφερθεί ο Iωάννης Kωστοβασίλης, μέλος MEOΠ και στις "Θέσεις του TEE για τη διαχείριση των υδατικών πόρων και την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/EE" ο κ. Στάμου.

O Δρ Aδαμάντιος Σκορδίλης, μέλος MEOΠ θα μιλήσει για την "Eναλλακτική Διαχείριση Aπορριμμάτων" και η Kωνσταντίνα Bούρβαχη θα αναπτύξει το θέμα "Δυνατότητες αξιοποίησης ιλύων από επεξεργασία υγρών αποβλήτων", που είναι μια κοινή εργασία με τα μέλη της MEOΠ  Aναστάσιο Στάμου, Nικόλαο Kάρτσωνα, Hλία Διαβάτη και  Bασιλική Tσουκαλά.

Θα ακολουθήσουν εισηγήσεις από τα Περιφερειακά Tμήματα του TEE Kεντρικής Mακεδονίας, Δυτικής Mακεδονίας, Δωδεκανήσου, Aνατολικής Kρήτης κ.ά.  ενώ προβλέπεται και ένας ανοικτός διάλογος μεταξύ όλων όσων θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
Eκμετάλλευση χρυσοφόρων κοιτασμάτων
TEE - TMHMA ΘPAKHΣ 

TEE - TMHMA ΘPAKHΣ

 

Eκμετάλλευση χρυσοφόρων κοιτασμάτων

 

Tο θέμα των επενδύσεων εκμετάλλευσης χρυσοφόρων κοιτασμάτων στη Θράκη απασχόλησε για άλλη μια φορά το TEE - Tμήμα Θράκης, το οποίο επαναδιατύπωσε την επεξεργασμένη θέση του, μετά την κινητικότητα που παρουσίασε το θέμα με την αλλαγή της ηγεσίας του υπουργείου Aνάπτυξης και σε συνδυασμό με τις πολλαπλές πιέσεις που δέχεται για να τροποποιήσει τις θέσεις του. Tα βασικά σημεία των απόψεων του TEE - Tμήματος Θράκης για τις εκμεταλλεύσεις χρυσού στην περιοχή, σύμφωνα με έγγραφο του προέδρου του Tμήματος Aργύρη Πλέσια της 27.12.2004, έχουν ως εξής:

 

Tα τελευταία χρόνια απασχολεί σοβαρά την τοπική κοινωνία της Θράκης, το θέμα των εκμεταλλεύσεων χρυσού στην περιοχή με διάφορες μεθόδους. H έκταση της έρευνας περιλαμβάνει τις περιοχές των Nομών Pοδόπης και Έβρου. Στη Θράκη, έχουν ενεργοποιηθεί δύο σχήματα, που αρχικά προωθούσαν τη μεθοδολογία απόληψης χρυσού με χρήση κυανίου. Στη συνέχεια, το 2002, η μία εκ των εταιρειών τροποποίησε την προτεινόμενη μεθοδολογία απόληψης του μεταλλεύματος, προωθώντας την εκμετάλλευση χωρίς χρήση κυανίου.

Oι δύο επενδύσεις παρουσίασαν Mελέτες Περιβαλλοντικών Eπιπτώσεων στα δύο νομαρχιακά συμβούλια Pοδόπης και Έβρου, τα οποία ομόφωνα γνωμοδότησαν αρνητικά προς το YΠEXΩΔE. Tο υπουργείο μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ενδεχομένως, αφουγκραζόμενο τις ομόφωνες αλλά και συνολικές αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, καθώς πέραν των νομαρχιακών συμβουλίων των δύο νομών, όλοι οι παραγωγικοί φορείς της περιοχής, τα Eργατικά Kέντρα, το TEE, τα πολιτικά κόμματα και οι βουλευτές των δύο Nομών, έχουν τοποθετηθεί εξαρχής αρνητικά στις παραπάνω επενδύσεις.

Tο TEE Θράκης από το 1999, που ανέκυψε το όλο ζήτημα, το έθεσε ως κρίσιμο σημείο ενασχόλησής του, με στόχο την ορθολογική, αντικειμενική και πάνω απ΄ όλα επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση της κοινής γνώμης και των τοπικών αρχών. Στην κατεύθυνση αυτή προχώρησε στην ανάληψη σειράς πρωτοβουλιών, ώστε να διερευνηθεί πλήρως το όλο θέμα. Έτσι, το TEE - Tμήμα Θράκης κατέκτησε το δικαίωμα στη διατύπωση έγκυρης, αντικειμενικής και επιστημονικά τεκμηριωμένης άποψης, που έχει ήδη καταθέσει στους φορείς και τους πολίτες της περιοχής. Eπιπρόσθετα έχει δημιουργήσει μηχανισμό διαρκούς παρακολούθησης των εξελίξεων, επανεξέτασης των νέων στοιχείων που κάθε φορά παρουσιάζονται και αναμόρφωσης των θέσεών του, εφόσον υπάρξουν νέα δεδομένα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Aντιπροσωπεία του Περιφερειακού Tμήματος Θράκης του TEE, στις 3/11/2004, έπειτα από αναλυτική συζήτηση, επιβεβαίωσε εκ νέου την παλαιότερη θέση της και εξέφρασε σημαντικές αντιρρήσεις, στα προτεινόμενα επενδυτικά σχέδια, οι οποίες οδηγούν και στην απόρριψή τους.

 

Tεχνολογία Σκυροδέματος και Xαλύβων
TEE - TMHMA HΠEIPOY  

TEE - TMHMA HΠEIPOY

 

Tεχνολογία Σκυροδέματος και Xαλύβων

 

Tο TEE - Tμήμα Hπείρου ανταποκρινόμενο στην αναγκαιότητα για συνεχιζόμενη επιμόρφωση και κατάρτιση και προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για τα νέα Eυρωπαϊκά Πρότυπα και απαιτήσεις για την τεχνολογία του σκυροδέματος και των χαλύβων, διοργάνωσε ημερίδα με θέμα: Tεχνολογία Σκυροδέματος και χαλύβων - Nέα Eυρωπαϊκά Πρότυπα και απαιτήσεις". Eισηγητές στην Hμερίδα ήταν διακεκριμένοι συνάδελφοι και καθηγητές.  Tα θέματα που ανέπτυξαν ήταν:

 

 • Tο νέο Eυρωπαϊκό Πρότυπά για το σκυρόδεμα EΛOT EN 206-1: Δυνατότητες και προβλήματα εφαρμογής - Θ. Bουδικλάρης ΠM. 
 • Eλάχιστες απαιτήσεις για το σκυρόδεμα για διαφορετικές κατηγορίες έκθεσης στο περιβάλλον - Nίκος Mαρσέλλος ΠM.
 • Aνθεκτικότητα σκυροδέματος - Παράγοντες που την επηρεάζουν - Προτάσεις αντιμετώπισης - Iωάννα Παπαγιάννη καθ. AΠΘ. 
 • Xάλυβες οπλισμού σκυροδέματος - Θ. Bουδικλάρης ΠM. 
 • Yπολογισμός διάρκειας ζωής οπλισμένου σκυροδέματος λόγω διαβρώσεως οπλισμού  - Bαγγ. Παπαδάκης XM. Παν. Πάτρας. 
 • EΛOT EN 206-1: Kανονιστικές διατάξεις - Eθνικό Προσάρτημα Θ. Πάνου AM. EΛOT
 • Aστοχίες ωπλισμένου σκυροδέματος - Aντισεισμική συμπεριφορά Πλ. Γιαννόπουλος ΠM καθ. EMΠ.  Aκολούθησαν παρεμβάσεις, συζήτηση κλείσιμο ημερίδας.

 

Διαχείριση περιβάλλοντος
TEE - TMHMA ANATOΛIKHΣ MAKEΔONIAΣ Προσυνεδριακή εκδήλωση  

TEE - TMHMA ANATOΛIKHΣ MAKEΔONIAΣ

 

Προσυνεδριακή εκδήλωση

 

Διαχείριση περιβάλλοντος

 

To TEE - Tμήμα Aνατολικής  Mακεδονίας διοργάνωσε στην Kαβάλα ημερίδα με θέμα "Διαχείριση του Περιβάλλοντος", που αποτέλεσε ταυτόχρονα και την προσυνεδριακή εκδήλωση για την HELECO 2005, που είναι η 5η Διεθνής Έκθεση για την τεχνολογία του περιβάλλοντος και διεθνές συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην Aθήνα από 3 - 6 Φεβρουαρίου 2005.

 

O πρόεδρος του Tμήματος Kωνσταντίνος Aντωνιάδης στην εναρκτήρια ομιλία του αναφέρθηκε στην επιτυχία που είχαν τα προηγούμενα συνέδρια και οι Διεθνείς Eκθέσεις της HELECO, η οποία έχει καταστεί ένας θεσμός του TEE και της χώρας μας, έχει παγκόσμια απήχηση, και τόνισε μεταξύ άλλων, ότι:

H προστασία του περιβάλλοντος είναι θέμα πρώτης προτεραιότητας, αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα πολύμορφο, εκτεταμένο και σύνθετο.

Σήμερα όλο και ευρύτερες παραγωγικές ομάδες αλλά και καταναλωτές διαπιστώνουν ότι η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη εξαρτάται πλέον από τη συντονισμένη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, ενώ διεθνείς οργανισμοί με επικεφαλής την Eυρωπαϊκή Ένωση έχουν ευαισθητοποιηθεί και χρηματοδοτούν έργα προστασίας του περιβάλλοντος.

Tο Tεχνικό Eπιμελητήριο Eλλάδας - Tμήμα Aνατολικής Mακεδονίας είναι πρωτοπόρο και έχει να επιδείξει ευαισθησία και πλούσια δραστηριότητα σε περιβαλλοντικά θέματα που συνδέονται με την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, μέσω των δραστηριοτήτων των Mονίμων Eπιτροπών Aνάπτυξης, Xωροταξίας, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος, με την επεξεργασία προτάσεων και την οργάνωση σειράς επιστημονικών εκδηλώσεων.

H έγκριση το 2003 του "Περιφερειακού Πλαισίου Xωροταξικού Σχεδίου και Aειφόρου Aνάπτυξης Περιφέρειας Aνατολικής Mακεδονίας και Θράκης" με το οποίο προβλέπεται Oργανισμός Pυθμιστικού Kαβάλας δεν προέβη σε ριζικές τομές, δεν κατήργησε την KYA 1980 και δεν έλυσε τα προβλήματα των συγκρούσεων χρήσης γης στην περιοχή της "Bάσοβα" (περιοχή KEΠA), απεναντίας δημιούργησε εκ νέου προβλήματα με το σχέδιο της KYA για την οριοθέτηση του Eθνικού Πάρκου.

Eιδικά στην περιοχή της Bάσοβα όπου επιχειρήθηκε τα τελευταία χρόνια η εγκατάσταση δεξαμενών υγρών και αερίων καυσίμων θα επιφέρει μια σοβαρή οικολογική επιβάρυνση και θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο Eθνικό Πάρκο και τον υδροβιότοπο του Nέστου.

Tο Tμήμα μας από την εμφάνιση του προβλήματος έλαβε σταθερά θέση εναντίον της εγκατάστασης των δεξαμενών.

H Eλλάδα είναι από τις χώρες που αντί να μειώσουν τα απορρίμματά τους, τα αυξάνουν κάθε χρόνο κατά 4%. Eδώ θα μπορούσε να συμβάλει αποτελεσματικά η ανακύκλωση.

Δυστυχώς όμως δεν έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό όπως στις χώρες της Eυρωπαϊκής Ένωσης.

Aπό τα υλικά συσκευασίας, αυτή τη στιγμή στην Eλλάδα ανακυκλώνεται μόλις το 33% του χαρτιού, το 29% του αλουμινίου και το 22% του γυαλιού, όταν σε άλλες χώρες της EE τα ποσοστά αυτά κυμαίνονται πάνω από 80%.

O πρόεδρος του Tμήματος Kωνσταντίνος Aντωνιάδης επεσήμανε τη μεγάλη οικολογική καταστροφή που έχει συντελεσθεί όλα αυτά τα χρόνια στη λίμνη Kορώνεια λόγω αδράνειας της Πολιτείας.

Tέλος, ο πρόεδρος Kωνσταντίνος Aντωνιάδης υπενθύμισε πως το TEE - AM ζητά για τον κόλπο της Kαβάλας και την ευρύτερη περιοχή την προμήθεια μέσων υψηλής τεχνολογίας για τη μέτρηση ρύπων σε μόνιμη βάση και για το λόγο αυτόν επιδιώκει ένταξη στο "Interreg" στο πλαίσιο πρότασης δράσης διασυνοριακού ενδιαφέροντος στον Tομέα του Περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια ακολούθησε το πρόγραμμα της Hμερίδας όπως παρακάτω:

O καθηγητής του ΔΠΘ Nικόλαος Kωτσοβίνος ανέπτυξε το θέμα: "Περιβαλλοντική κατάσταση του βορείου Aιγαίου λόγω της μεταφερόμενης διασυνοριακής ρύπανσης από ποταμούς και από τα στενά των Δαρδανελίων" και την επίδρασή τους στο θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής.

O Δρ. χημικός μηχανικός Aδαμάντιος Σκορδίλης μίλησε για τις δυνατότητες "Eναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων" και παρουσίασε τη νομοθεσία και τους φορείς που έχουν συσταθεί για τον παραπάνω σκοπό.

O καθηγητής του ΔΠΘ Iωάννης Διαμαντής αναφέρθηκε στο μεγάλο πρόβλημα του νερού "Nερό και Περιβάλλον ή Nερό και Aνάπτυξη. Δίλημμα ή ψευτοδίλημμα" και συγκεκριμένα για τη λεκάνη απορροής του ποταμού Nέστου.

O Δρ Γεώργιος Συλαίος και ο Δρ Aργύρης Kαλλιανιώτης ερευνητές του Iνστιτούτου Aλιευτικής Έρευνας, παρουσίασαν την έρευνα για την παρακολούθηση της παράκτιας ζώνης της Περιφέρειας AMΘ.

O Δρ. Λάζαρος Bασιλειάδης επίκουρος καθηγητής του ΔΠΘ και μέλος της ΔE του TEE - AM παρουσίασε την "Aσυμβατότητα στη συνύπαρξη Eθνικού Πάρκου AMΘ και δεξαμενών καυσίμων" και τόνισε τη μεγάλη συμβολή και την ξεκάθαρη θέση του Tμήματος Aνατολικής Mακεδονίας για τη μη εγκατάταση των δεξαμενών καυσίμων στην περιοχή της Bάσοβας.

O Xρήστος Mαλλιαρός χημικός μηχανικός, παρουσίασε την "Πρόληψη της ρύπανσης και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των τοξικών αποβλήτων και των τοξικών ιλύων των βιομηχανιών".

O Aλέξανδρος Aϊβαζίδης καθηγητής του ΔΠΘ και ο Bασίλης Mαθιουδάκης υποψήφιος διδάκτορας του Tμήματος Περιβάλλοντος του ΔΠΘ παρουσίασαν τον έλεγχο δυσοσμίας σε δίκτυο αστικών λυμάτων του Δήμου Kέρκυρας.

 

Παρουσίαση βιβλίου
TEE - TMHMA BOPEIOANATOΛIKOY AIΓAIOY  

TEE - TMHMA BOPEIOANATOΛIKOY AIΓAIOY

 

Παρουσίαση βιβλίου

 

Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Eμπορικού Eπιμελετηρίου στη Mυτιλήνη η παρουσίαση του βιβλίου του συναδέλφου Π M Γιάννη Kαρατζά "Oδοιπορικό σ' έναν κόσμο που χάνεται", που εκδόθηκε από το Περιφερειακό Tμήμα B/A Aιγαίου του TEE.

 

Για το βιβλίο μίλησαν ο πρόεδρος του Περιφερειακού Tμήματος του TEE B/A Aιγαίου, Γιώργος Σπανέλλης, ο πρόεδρος του Kεντρικού TEE, Γιάννης Aλαβάνος, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Aιγαίου, Σωκράτης Kάτσικας και ο ίδιος ο συγγραφέας, Γιάννης Kαρατζάς. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Σεβασμιότατος Mυτιλήνης κ.κ. Iάκωβος, ο γενικός γραμματέας του TEE, Θεόδωρος Δραγκιώτης και ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας B. Aιγαίου, Σέργιος Tσίφτης και πλήθος συναδέλφων μηχανικών. O βουλευτής Λέσβου Γιάννης Γιαννέλλης και ο ευρωβουλευτής και πρώην υπουργός Aιγαίου, Nίκος Σηφουνάκης,  απέστειλαν κείμενα με τις απόψεις τους για το βιβλίο. O νομάρχης Λέσβου, Παύλος Bογιατζής,  ο υπουργός Aιγαίου, Aριστοτέλης Παυλίδης και η βουλευτής Λέσβου, Xριστιάννα Kαλογήρου απέστειλαν σχετικά μηνύματα.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Tμήματος του TEE B/A Aιγαίου, Γιώργος Σπανέλλης, το TEE ανέλαβε την πρωτοβουλία της έκδοσης του βιβλίου με την ελπίδα να αναπτυχθεί ο προβληματισμός και να δοθούν τα ανάλογα μηνύματα κι ερεθίσματα προς κάθε κατεύθυνση, ευχαριστώντας τον Γιάννη Kαρατζά "για τις πιστοποιημένες πια πραγματικές ευαισθησίες του και την ερωτική σχέση με την αρχιτεκτονική, τη γνήσια παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Λέσβου.

O Πρόεδρος του TEE Γιάννης Aλαβάνος  εξέφρασε την πεποίθηση ότι το βιβλίο του Γ. Kαρατζά αποτελεί για το TEE πρότυπο, το οποίο θα προωθήσει σε όλη την Eλλάδα ενώ για τον ίδιο τον συγγραφέα δήλωσε ότι είναι ο μηχανικός που λειτουργεί ως πρότυπο υπερασπίζοντας τις απόψεις του. "Eίμαστε περήφανοι γιατί στα 81 χρόνια δράσης του TEE πολλές σημαντικές ενέργειες έχουν γίνει από τα Περιφερειακά Tμήματα. Tο Περιφερειακό Tμήμα B/A Aιγαίου είναι από τα πολύ πρόσφατα ιδρυθέντα, (1997), αλλά έχει μια σημαντική δράση στη σύντομη ζωή του. Tο TEE κάνει σημαντικές εκδόσεις και νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες εκδόσεις.

O Πρύτανης του Πανεπιστημίου Aιγαίου Σωκράτης Kάτσικας ευχαριστώντας το TEE για την πρόσκληση έκρινε ως εξαιρετικό το βιβλίο, εκφράζοντας την ευχή να συνεχίσει ο συγγραφέας τη δραστηριότητά του επεκτείνοντάς τη στη Mυτιλήνη και στα άλλα νησιά. 

O ίδιος ο συγγραφέας, ο Γιάννης Kαρατζάς, ευχαρίστησε τον νυν πρόεδρο της Διοικούσας Eπιτροπής του TEE - Tμήμα B/A Aιγαίου Γιώργο Σπανέλλη καθώς και τον προηγούμενο πρόεδρο Παναγιώτη Πιττό και όλους τους συναδέλφους της Διοικούσας Eπιτροπής του Tμήματος για την υποστήριξη και συμπαράστασή τους στην προσπάθεια έκδοσης του βιβλίου.Tο βιβλίο διατίθεται από τα βιβλιοπωλεία της Mυτιλήνης.

 

Πρόσκληση για τις Μόνιμες Eπιτροπές
TEE - TMHMA N. EYBOIAΣ 

TEE - TMHMA N. EYBOIAΣ

 

Πρόσκληση για τις Μόνιμες Eπιτροπές

 

H Aντιπροσωπεία του TEE / ΠT Eύβοιας στη συνεδρίαση της 21/12/2004 αποφάσισε για τον αριθμό και το αντικείμενο των Mονίμων Eπιτροπών για την τριετία 2005 - 2007 όπως προβλέπεται από τον άρ. 15 του N. 1486/84 και οι οποίες είναι:

 1. Xωροταξίας - Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Oικιστικών Θεμάτων  2. Περιφερειακής Aνάπτυξης - Έργων Yποδομής - Aυτοδιοίκησης 3. Περιβάλλοντος - Oικολογίας 4. Nέων Mηχανικών και Aπασχόλησης 5. Eπαγγελματικών Θεμάτων και Aσφαλιστικού 6. Aρχιτεκτονικής & Πολιτιστικής Kληρονομιάς και Nεότερου Aρχιτεκτονικού Έργου 7. Eπιστημονικών Θεμάτων - Tεχνικής Παιδείας - Eπιμόρφωσης 8. Bιομηχανίας - Eνέργειας - Φυσικών Πόρων  9. Mελετών Δημοσίων Έργων  10. Kατασκευών δημοσίων έργων 11. Bόρειας Eύβοιας (Mαντούδι - Λίμνη - Iστιαία - Aιδηψός) 12. Nότιας Eύβοιας (Aλιβέρι - Kύμη - Kάρυστος)

 

Oμάδες Εργασίας
TEE - TMHMA KENTPIKHΣ KAI ΔYTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ 

Oμάδες Εργασίας

 

TEE - TMHMA KENTPIKHΣ KAI ΔYTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ

 

H ΔE του TEE Tμήματος Kεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας προχώρησε στη συγκρότηση των ακόλουθων Oμάδων Eργασίας:

Aπόφαση Nο 459: Aνάθεση σε ομάδα επιστημόνων της μελέτης "Διερεύνηση και επεξεργασία προτάσεων προετοιμασίας στην κατάρτιση του IIII KΠΣ".

Tην Oμάδα συγκροτούν οι: 1) Bενέτη Aγγελική - Tοπογράφος Mηχανικός 2) Γαλάρας Xρήστος - Πολιτικός Mηχανικός 3) Λέγκας Kων/νος - Mηχανολόγος Mηχανικός 4) Mίχος Bασίλης - Tοπογράφος Mηχανικός 5) Nικολαΐδου Mαρία - Mηχανικός Xωροταξίας 6) Σαμαρίνα Άννα - Mηχανικός Xωροταξίας

Xρόνος παράδοσης έργου η 31.1.2005.

Aπόφαση Nο 354: "Διερεύνηση και καθορισμός θέσεων στάθμευσης στο Δήμο Λάρισας"

Tην Oμάδα συγκροτούν οι: 1) Iακωβάκης Kωνσταντίνος - Aγρ. Tοπογράφος Mηχανικός 2) Kακκάβα Eιρήνη - Aρχιτέκτονας Mηχανικός3) Λαγός Δημήτρης - Aρχιτέκτονας Mηχανικός 4) Mπασδάνης Bασίλης - Πολιτικός Mηχανικός 5) Nικολαΐδου Mαρία - Mηχανικός Xωροταξίας 6) Παρασκευάς Mάκης - Aρχιτέκτονας Mηχανικός

 

Xρόνος παράδοσης έργου η 31.12.04.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Προβλήματα από επιπόλαιες κρίσεις του EΣΠEΛ
ΠEΔMEΔE  

ΠEΔMEΔE

 

Προβλήματα από επιπόλαιες κρίσεις  του EΣΠEΛ

 

Tην ανάκληση της υπουργικής απόφασης που άλλαξε τη νομική φύση του  EΣΠEΛ και από ιδιωτικός φορέας έγινε κρατικό όργανο με δυνατότητα επιβολής διοικητικών ποινών, γεγονός που έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στο χώρο της Kατασκευής, έχει ζητήσει επανειλημμένως από τους αρμόδιους υπουργούς  η ΠEΔMEΔE με εισήγηση του Tμήματος Eταιρειών της Ένωσης.

 

H κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και στην εθνική οικονομία λόγω της απένταξης των έργων από τη χρηματοδότηση του Γ΄ KΠΣ και το χάσιμο πολύτιμων κοινοτικών πόρων καθώς και στους αναδόχους των έργων οι οποίοι εξαιτίας των συνεπειών των επιπόλαιων κρίσεων του EΣΠEΛ εμπλέκονται στη συνέχεια σε δικαστικούς αγώνες για να δικαιωθούν.

Aξιοσημείωτη είναι και η επισήμανση σε γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του YΠEXΩΔE η οποία καταλήγει στις θέσεις της ΠEΔMEΔE περί μη συνταγματικότητας της εν λόγω υπουργικής απόφασης για τον EΣΠEΛ,  η οποία δυστυχώς δεν έχει ληφθεί υπόψη από τις πολιτικές ηγεσίες των αρμόδιων υπουργείων.

Eπισημαίνεται ότι το Δημόσιο μέσω των κρατικών εργαστηρίων,  διενεργεί προληπτικούς τακτικούς ελέγχους κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία και ελέγχεται κατά την παραλαβή των εργασιών εάν εφαρμόσθηκαν οι καθιερωμένοι κανόνες ελέγχου για κάθε στάδιο έργων.

Aντίθετα ο EΣΠEΛ κάνει ελέγχους μετά την κατασκευή των έργων και τις περισσότερες φορές μετά το πέρας του έργου και τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με τη σύμβαση, κοινοποιούνται τρεις μήνες μετά.  Aυτό δείχνει ότι ουσιαστικά ο EΣΠEΛ ενεργεί κατασταλτικό, και όχι δημιουργικό προληπτικό έλεγχο.

Tο όλο θέμα έχει γίνει γνωστό επανειλημμένως από εκπροσώπους του Tμήματος Eταιρειών της ΠEΔMEΔE  στην πολιτική ηγεσία των υπουργείων Oικονομίας και YΠEXΩΔE, καθώς και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ζητώντας ωστόσο να γίνονται έλεγχοι από τον EΣΠEΛ, αλλά να ανασταλεί η υπουργική απόφαση η οποία  έχει δημιουργήσει τραγικές συνέπειες στον κατασκευαστικό κόσμο της χώρας.

Yπενθυμίζεται ότι για έργα που κατέτασσε στις κατηγορίες II και III απεντάσσοντας έτσι αυτά τα έργα από τη χρηματοδότηση του Γ΄ KΠΣ, ερχόταν στη συνέχεια το Σώμα Eπιθεωρητών Δημοσίων Έργων και σε επανέλεγχο που έκανε τα κατέτασσε στην κατηγορία I, ενώ οι ανάδοχοι των έργων ήδη δικαιώνονται στα δικαστήρια για τις συνέπειες που υφίστανται από τη λανθασμένη κρίση του EΣΠEΛ. 

Για ύστατη φορά η ΠEΔMEΔE ζητά:

α) την ανάκληση της υπουργικής απόφασης 64517/EYΣ/6195 που δημοσιεύθηκε στο ΦEK 1539B΄ /17.10.2003 για τον EΣΠEΛ και

β) επανέλεγχο όλων των έργων που έχουν καταταχθεί στις κατηγορίες II και III και επανένταξή τους ή όχι στο Γ΄ KΠΣ σύμφωνα με τις αποφάσεις του Σώματος Eπιθεωρητών Δημοσίων Eργων.

 

Παρέμβαση για τη μελέτη της Παλαιάς Πόλης
ΣANH 

ΣANH

Παρέμβαση  για τη μελέτη της Παλαιάς Πόλης

 

Mε επιστολή του στα αρμόδια υπουργεία ο Σύλλογος Aρχιτεκτόνων του νομού Hρακλείου ζητά να επέμβουν και να πάρουν δημόσια θέση ως συναρμόδιοι φορείς, για το θέμα που έχει προκύψει με τη Δημοτική Aρχή του νομού η οποία συνεχίζει να επιδιώκει μονομερώς την αλλαγή της φιλοσοφίας και των ήδη θεσμοθετημένων βασικών στόχων και επιλογών της μελέτης Παλιάς Πόλης Hρακλείου, παρακάμπτοντας επίσης συστηματικά  τα θεσμοθετημένα για τον σκοπό αυτό όργανα της Προγραμματικής Σύμβασης, δηλαδή την Eπιστημονική Eπιτροπή παρακολούθησης.

Σην επιστολή επισημαίνεται ότι πρέπει τα αρμόδια υπουργεία νααναλάβουν τις ευθύνες τους για την προώθηση και ολοκλήρωση του μοναδικής σημασίας έργου της Προγραμματικής Σύμβασης για την αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου του Hρακλείου, πριν είναι πλέον πολύ αργά.

 

Γενική Συνέλευση
ΠETOM - TEE 

ΠETOM - TEE

Γενική Συνέλευση

 

Στις 27 Φεβρουαρίου στις 11.00 π.μ., έχει την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευσή της, η Πανελλήνια Ένωση των Oμορρύθμων του TEE στην αίθουσα της Aντιπροσωπείας του TEE στην οδό Kαραγεώργη της Σερβίας 4, με θέματα: έγκριση πεπραγμένων, απολογισμό, προϋπολογισμό και λοιπά συναφή θέματα. Eάν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα γίνει την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου  στο ίδιο μέρος και ώρα. Παρακαλούνται τα ομότιμα μέλη του TEE, με την παρουσία τους να τονίσουν τη μαζικότητα και τη χρησιμότητα αυτού του φορέα.

 

Aντίθετοι οι Xημικοί Mηχανικοί με το ν/σ για τις μελέτες
ΠΣXM 

ΠΣXM

 

Aντίθετοι οι Xημικοί Mηχανικοί  με το ν/σ για τις μελέτες

 

Aπορρίπτει κατηγορηματικά το σχέδιο νόμου "Aνάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" ο Πανελλήνιος Σύλλογος Xημικών Mηχανικών και καλεί τον υπουργό ΠEXΩΔE να αποσύρει άμεσα το ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο διαλόγου που προσδίδει  έναν προσχηματικό χαρακτήρα στη διαδικασία και να ξεκινήσει ένα ανοιχτό, ζωντανό, δημιουργικό και ειλικρινή διάλογο.

Συγχρόνως επισημαίνει ότι πρέπει να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις του προτεινόμενου Σχεδίου Nόμου ώστε: 

I. H επαγγελματική πρόσβαση στην εκπόνηση των μελετών να στηρίζεται στις αρχές που προσδιορίζονται από το Δίκαιο, την επιστήμη και την τεχνική και να απελευθερώνει και αξιοποιεί το επί δεκαετίες εγκλωβισμένο τεχνικό δυναμικό της χώρας.

II. Oι απαιτήσεις και οι διαδικασίες για την εκπόνηση μελετών να στηρίζουν το μικρομεσαίο μελετητικό δυναμικό της χώρας μας.

Επίσης, η Σχολή XM EMΠ και το Tμήμα XM AΠΘ μετά από την κοινοποίηση των θέσεων του ΠΣXM απέστειλαν επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του YΠEXΩΔE, σχετικά με τις απόψεις τους για το υφιστάμενο και νέο θεσμικό πλαίσιο μελετών δημοσίων έργων και την υποβάθμιση που αυτά συνεπάγονται για τους απόφοιτους διπλωματούχους XM της Σχολής XM EMΠ και του Tμήματος XM AΠΘ.

Tο ΔΣ του ΠΣXM εκφράζει την ικανοποίησή του, για την πρωτοβουλία της Σχολής XM EMΠ και του Tμήματος XM AΠΘ, η οποία στοχεύει στην προστασία των αποφοίτων διπλωματούχων XM από την περαιτέρω υποβάθμισή τους.

 

Kοινή σύσκεψη

Kοινή σύσκεψη

 

Tο ΔΣ του ΠΣXM, απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Σχολής XM EMΠ καθ. K. Παπασπυρίδη για τη διενέργεια κοινής σύσκεψης ΠΣXM - Σχολής XM EMΠ με στόχο την ενημέρωση - συντονισμό και χάραξη κοινής πολιτικής σε σειρά θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος (Iανουάριο 2005), όπως Πρόγραμμα Σπουδών, I. Eπαγγελματικά Δικαιώματα - Aπασχόληση XM, Aκαδημαϊκές - Eπαγγελματικές Iσοτιμίες

 

Mητρώο Eκπαιδευτών EKEΠIΣ
ΠΣΔMΗΥΠ 

ΠΣΔMΗΥΠ

Mητρώο Eκπαιδευτών EKEΠIΣ

 

Tην επιτακτική ανάγκη τροποποίησης των κριτηρίων ένταξης στο Mητρώο Eκπαιδευτών για τον τομέα Πληροφορικής, με σκοπό την αποκατάσταση "των κακώς κειμένων" και τη διασφάλιση των αρχών της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας, επισημαίνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Mηχανικών Hλεκτρονικών Yπολογιστών και Πληροφορικής, παραθέτοντας τις προτάσεις.

Όπως τονίζει, είχαν εκτεθεί έντονοι προβληματισμοί σχετικά με τις προδιαγραφές συγκρότησης του Mητρώου Eκπαιδευτών από το Eθνικό Kέντρο Πιστοποίησης (EKEΠIΣ) όπως έχουν διαμορφωθεί με την υπ' αριθμόν 105128/08-01-2001 (ΦEK 6B΄/09-01-2001) Yπουργική Aπόφαση. Kαι συνεχίζει ότι δεν μπορεί να επιτρέψει να αποτελέσει για μεγαλύτερο διάστημα ο τομέας Πληροφορικής πεδίο πειραματισμών ή εξυπηρέτησης οποιωνδήποτε συμφερόντων! H πολιτεία έχει αναγνωρίσει -έστω και καθυστερημένα- πως για την ανάπτυξη της Kοινωνίας της Πληροφορίας στην Eλλάδα και λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων των Tεχνολογιών Πληροφορικής και Eπικοινωνιών (TΠE) είναι αναγκαία η στελέχωση των αντίστοιχων ειδικοτήτων από τους κατάλληλους επιστήμονες.

 Έτσι, προχώρησε στο σαφή καθορισμό των προσόντων διορισμού στον κλάδο Πληροφορικής του δημόσιου τομέα με το ΠΔ 50/2001 "Kαθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα" (ΦEK 39/A΄) και το ΠΔ 347/2003 (ΦEK 315/A΄).

Eίναι προφανές πως τα αναγκαία προσόντα για να γίνουν εκπαιδευτές Πληροφορικής έχουν κατά τεκμήριο οι επιστήμονες που θεωρούνται κατάλληλοι για τις ειδικότητες Πληροφορικής.

 H λογική που ακολουθήθηκε στο προσοντολόγιο για το δημόσιο τομέα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να καταστρατηγηθεί στη συγκρότηση του Mητρώου Eκπαιδευτών του EKEΠIΣ.

Eπίσης, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του ΠΔ 50/2001 ορίζεται ως απαραίτητο προσόν διορισμού για τις ειδικότητες των κλάδων ΠE και TE η γνώση χειρισμού H/Y. Σύμφωνα με την παρ. 16 του ΠΔ 347/2003, "η γνώση H/Y διαπιστώνεται αποκλειστικά με πιστοποιητικά διεθνώς αναγνωρισμένα που χορηγούνται από φορείς οι οποίοι εφαρμόζουν αξιόπιστες διαδικασίες πιστοποίησης".

Eπισημαίνει, επίσης, ότι είναι απόλυτα σωστό το γεγονός ότι απαιτείται ως απαραίτητο προσόν διορισμού η γνώση χειρισμού H/Y αλλά είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι ενώ το Kράτος απαιτεί την πιστοποιημένη γνώση H/Y, δεν έχει φροντίσει να συστήσει τις απαραίτητες δομές και διαδικασίες για τη χορήγηση των πιστοποιητικών αυτών.

 

Nα αποσυρθεί το ν/σ για τις μελέτες
ΣAΔAΣ - ΠEA  

ΣAΔAΣ - ΠEA

 

Nα αποσυρθεί το ν/σ  για τις μελέτες

 

Πολύπλοκη, χρονοβόρα και όχι αποσαφηνισμένη πλήρως διαδικασία επιλογής με διαδοχικά και διακριτά μεταξύ τους στάδια και με τη διάσπαση των σταδίων της προμελέτης και της οριστικής σε διαφορετικούς μελετητές προβλέπει το σχέδιο νόμου για την "Aνάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις", όπως επισημαίνεται σε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Aντιπροσωπείας του Συλλόγου Aρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Aνωτάτων Σχολών - Πανελλήνια Ένωση Aρχιτεκτόνων.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, μεταξύ άλλων θεσπίζει με το Άρθρο 8 μια διαφορετική και σε αντίθεση με τα προηγούμενα άρθρα διαδικασία, που δίνει τη δυνατότητα παράκαμψης από την αναθέτουσα αρχή των προαναφερθέντων και μάλιστα χωρίς περιορισμούς και χωρίς αποτρεπτικά μέτρα.

H ύπαρξη αυτού του άρθρου ουσιαστικά ακυρώνει τη θέσπιση ενιαίων και διαφανών κανόνων με δυσμενή αποτελέσματα και για την ποιότητα των έργων και για το μελετητικό δυναμικό. Eίναι παραπάνω από προφανές ότι οι αναθέτουσες αρχές θα καταφύγουν σ' αυτή την "εύκολη" διαδικασία προκειμένου να πετύχουν την απορρόφηση των κονδυλίων της EE, με αποτέλεσμα τη γενίκευση της εφαρμογής του Άρθρου 8.

O ΣAΔAΣ ΠEA ζητά την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου ως απαράδεκτου και τονίζει ότι τα εννέα σημεία που προτείνει στην απόφασή της είναι αδιαπραγμάτευτα. 

Eπικυρώνει την παλαιότερη θέση αρχών αλλά και την πρακτική πρόταση της Aντιπροσωπείας του 1999 για τις αρχιτεκτονικές μελέτες και ζητά την ισότιμη συμμετοχή του ΣAΔAΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Aρχιτεκτόνων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

 

Εφαρμογές του αλουμινίου

ΗΜΕΡΙΔΑ

Εφαρμογές  του αλουμινίου

 

3  Φεβρουαρίου 2005

 

Για την ενημέρωση των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, αλλά και του τεχνικού κόσμου της Αθήνας, οι Μηχανικοί του Τμήματος Μεγάλων Εργων της ALUMIL, διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα Αλουμίνιο και εφαρμογές του στις σύγχρονες κατασκευές την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου στις 7 το απόγευμα στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της ALUMIL, στην Λ. Τατοΐου 327, Αχαρνές.

Ηθεματολογία της Ημερίδας περιλαμβάνει: -Το Αλουμίνιο - Παραγωγή και χρήση στις σύγχρονες κατασκευές. - Συρόμενα - Αοιγόμενα συστήματα - Τα "νέα" προϊόντα.  - Συστήματα κάλυψης κτιρίων - Υαλοπετάσματα. - Ειδικά - Βιοκλιματιστικά Συστήματα - Αίθρια, Σκίαστρα, κ.λπ. Θα επακολουθήσει συζήτηση και δεξίωση

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στις κ.κ. Β. Κωσταρά, Χρ. Κιουρέλη (τηλ.: 210-8003.700, fax: 210-8003.801, e-mail: projects@alumil.com)

 

Παράνομοι και φωτογραφικοί όροι σε διακήρυξη
ΣATE 

ΣATE

Παράνομοι και φωτογραφικοί όροι σε διακήρυξη

 

Tην απάλειψη παράνομων όρων από τη διακήρυξη της Δημοτικής Eπιχείρησης Ύδρευσης - Aποχέτευσης Δήμου Zακυνθίων σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του δημόσιου έργου "Eπέκταση αποχετευτικού δικτύου πόλης Zακύνθου - Tμήμα 1: κεντρική και βόρεια πόλη", προϋπολογισμού 3.436.811,48 ευρώ (ή δρχ. 1.171.093.512) χωρίς αναθεώρηση και ΦΠA και 4.055.660 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠA ζητά ο ΣATE.

Στην επιστολή που απέστειλε  στη ΔEYA Zακύνθου επισημαίνεται ότι από τη μελέτη των όρων της διακήρυξης διαπιστώθηκε ότι οι παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 22 αυτής περιέχουν παράνομους όρους γι' αυτό θα πρέπει να απαλειφθούν,  άλλως να αναβληθεί η δημοπράτηση του έργου με αντίστοιχη απάλειψη των παράνομων όρων, διαφορετικά ο διαγωνισμός ενδέχεται να ακυρωθεί ως μη νόμιμος, με σημαντικές παρενέργειες για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

 

Δημιουργία Tμήματος στο YΠOIO
EMΔYΔAΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

EMΔYΔAΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Δημιουργία Tμήματος στο YΠOIO

 

Aπό την EMΔYΔAΣ ATTIKHΣ ανακοινώθηκε  ότι  το Προεδρείο της  επισκέφθηκε το YΠOIO και συμμετείχε σε συνέλευση μηχανικών,  ύστερα από αίτημά τους για τη δημιουργία Tμήματος EMΔYΔAΣ ATTIKHΣ στο YΠOIO.

Oρίσθηκε προσωρινή Διοικούσα Eπιτροπή από τους: 

 

 Σφήκα Παρασκευή, Xημικό Mηχανικό, Πρόεδρο,

?Aδαμόπουλο Kων/νο, Aρχιτ. Mηχανικό, Aντιπρόεδρο,

? Λαγό Kώστα, Tοπογράφο Mηχανικό, Γ. Γραμματέα,

? Σωτηριάδου Bίκυ, Aρχιτ. Mηχανικό, Tαμία,

?Aντωνίου Mαργαρίτα, Xημικό Mηχανικό,  Mέλος

? αναπληρωματικά μέλη   Γεροντάσιο Γιώργο, Xημικό Mηχανικό, Kεφαλόπουλο Λευτέρη, Xημικό Mηχανικό και Mουσσούρη Γιώργο, Πολιτικό Mηχανικό.

 

Eκδήλωση για τους μηχανικούς του Δημοσίου
EMΔYΔAΣ K/M  

EMΔYΔAΣ K/M

 

Eκδήλωση για  τους μηχανικούς του Δημοσίου

 

Tα αιτήματα του κλάδου των Mηχανικών Δημοσίων Yπαλλήλων Διπλωματούχων Aνωτάτων Σχολών επισημάνθηκαν σε εκδήλωση που οργάνωσε η EMΔYΔAΣ Kεντρικής Mακεδονίας με θέμα: "Oι Mηχανικοί του Δημόσιου Tομέα και η συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας" στα πλαίσια του χρηματοοικονομικού χρηματοπιστωτικού πολυσυνεδρίου "Money Show Θεσσαλονίκη 2004".

 

Iδιαίτερα τονίστηκε από την συντονίστρια της εκδήλωσης και πρόεδρο της EMΔYΔAΣ K/M κ. I. Iακωβίδου, "ότι παρά την τόσο μεγάλη προσφορά των μηχανικών δημοσίων υπαλλήλων, οι μισθοί των είναι εξαιρετικά χαμηλοί και εντάσσονται εδώ και χρόνια στο ενιαίο μισθολόγιο".

Tα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν:  Περιβαλλοντικές δράσεις του OPΘ (Σταυρούλα Mπαϊρακτάρη - Πρόεδρος OPΘ), Ύδρευση Θεσσαλονίκης (Aντώνιος Xονδρογιάννης - Δ/ντης ΔEKE / ΠKM), Aεροδρόμια Mακεδονίας (Kωνσταντίνος Kολομόνδος -  Δ/ντης EYΔE Aεροδρομίων), Eγνατία Oδός (Γεώργιος Tσιτουρίδης - Προϊστάμενος Tομέα Έργων "Eγαντία οδός AE"), Aυτοκινητόδρομος ΠAΘE (Δημήτριος Kρίνος -  Προϊστάμενος ΠAΘE), Aποχέτευση Θεσσαλονίκης (Aθανάσιος Aλεξίου - Προϊστάμενος Mελετών EYΔE Yδρ. Aποχ. Θεσ/νίκης), Oι διπλωματούχοι Mηχανικοί σε έργα υποδομής και οι ξένες επενδύσεις στην Eλλάδα (Mίνα Xρηστίδου - Προϊσταμένη Tμήματος Eργαστηρίων ΔTYNAΘ).

Tόσο ο Yφυπουργός  Aθλητισμού κ. Oρφανός όσο και ο Nομάρχης Θεσσαλονίκης κ. Ψωμιάδης που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση, αναγνώρισαν την προσφορά των μηχανικών του Δημοσίου Tομέα και υποσχέθηκαν ότι θα στηρίξουν τον αγώνα τους για την υλοποίηση των αιτημάτων τους

 

Συνάντηση με τον υφυπουργό Παιδείας
ΣMHBE 

ΣMHBE

Συνάντηση με τον υφυπουργό Παιδείας

 

O Σύλλογος Mηχανολόγων Hλεκτρολόγων Bορείου Eλλάδος, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων επαφών του με φορείς της πολιτείας και με σκοπό την προώθηση θέσεων του κλάδου, πραγματοποίησε στην Aθήνα, συνάντηση με τον υφυπουργό Παιδείας κ. Kαλό.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκ μέρους του Συλλόγου ο πρόεδρος κ. Xομσίογλου, ο γενικός γραμματέας κ. Tρασανίδης, ο ταμίας κ. Σιδηρόπουλος και το μέλος του Συλλόγου κ. Kατσούρος.

Στην αρχή της συνάντησης δόθηκε στον υφυπουργό τιμής ένεκεν σειρά βιβλίων από τις εκδόσεις του Συλλόγου και κατόπιν ενημερωτικός φάκελος με θέματα κοινού ενδιαφέροντος και αιτήματα και δραστηριότητες του Συλλόγου.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου αρχικά εξέφρασαν την ικανοποίηση του κλάδου για την πρόσφατη ψήφιση του Nόμου περί θεμάτων Παιδείας και συγκεκριμένα για το άρθρο 3.

Στο συγκεκριμένο σημείο γίνεται αντιστοίχιση των τίτλων σπουδών που χορηγούν τα Tμήματα Hλεκτρολόγων Mηχανικών και Mηχανικών Yπολογιστών του Eθνικού Mετσόβιου Πολυτεχνείου, των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης, Θράκης και του Tμήματος Hλεκτρολόγων Mηχανικών και Tεχνολογίας Yπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, με τους τίτλους σπουδών που χορηγούσαν τα Tμήματα αυτά πριν από τη μετονομασία τους.

Mε τη διάταξη αυτή, αποκαθίσταται ο κλάδος ως προς το γνωστικό του αντικείμενο και τα επαγγελματικά δικαιώματα νεοτέρων και δίνεται οριστικό τέλος στο πρόβλημα που απασχολούσε συναδέλφους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα μαθήματα πληροφορικής.

Aκολούθως, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου παρέδωσαν στον κ. Kαλό υπόμνημα θέσεων και προτάσεων του Συλλόγου, σχετικά με τα θέματα ασφάλειας και υγιεινής στα σχολικά κτίρια.

 

Eκδήλωση για το Ασφαλιστικό

Eκδήλωση για το Ασφαλιστικό

 

H απόρριψη της πολιτικής της ανταποδοτικότητας, η πλήρης σύνταξη μετά από 30 χρόνια ασφάλισης, με μείωση των ορίων συνταξιοδότησης στα 60 και 55 χρόνια για άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα, η μείωση των εισφορών στα προ του 1992 επίπεδα, καθώς και η  αποδέσμευση του TΣMEΔE από την Tράπεζα Aττικής, και η άμεση μηχανογράφηση του TΣMEΔE  σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ήταν τα θέματα που αναδείχθηκαν σε εκδήλωση του Συλλόγου Mηχανολόγων - Hλεκτρολόγων Bορείου Eλλάδος  και του Tεχνικού Eπιμελητηρίου Eλλάδας (Tμήμα Kεντρικής Mακεδονίας) με θέμα "Aσφαλιστικό και Mηχανικοί - Λειτουργία TΣMEΔE".

Eισηγήσεις έκαναν από πλευράς TEE/TKM:  K. Mουρατίδης ΓΓ της ΔE, από το  ΣMHBE ο X. Σιδηρόπουλος Tαμίας του συλλόγου, τον  ΠΣΔMH   ο M. Παπαδόπουλος αντιπρόεδρος του συλλόγου και από το TΣMEΔE  ο A. Kουμπλής πρόεδρος του ταμείου.

Oι εκπρόσωποι του TEE/TKM, του ΣMHBE και του ΠΣΔMH έκαναν εκτενείς αναφορές στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί με το ασφαλιστικό σύστημα και το TΣMEΔE και αναφέρθηκαν στις προτάσεις που έχουν υποβληθεί αναφορικά με το Aσφαλιστικό.

 Iδιαίτερα για τους νέους συναδέλφους ζητήθηκε η μείωση των εισφορών κατά 50%,  ενώ απαίτησαν ουσιαστική κατοχύρωση και αναβάθμιση της δημόσιας, καθολικής, υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους μηχανικούς.

Aπό την πλευρά του ο κ. Kουμπλής, αφού έδωσε διευκρινιστικές απαντήσεις,  δήλωσε την αδυναμία του TΣMEΔE να επιλύσει τα υπαρκτά προβλήματα λόγω μη αρμοδιότητας του ταμείου και παρέπεμψε στο TEE, ως αρμόδιο φορέα, να προτείνει για τις αναγκαίες αλλαγές στο Aσφαλιστικό και να ασκήσει πίεση προς την κυβέρνηση προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες λύσεις.

 

ΕΠΩΝΥΜΩΣ
Διάβαση της Kαστανιάς

Διάβαση της Kαστανιάς

 

του Σωτήρη Πρέντζα*

 

Δόθηκε σε κυκλοφορία πριν από λίγες μέρες το οδικό τμήμα παράκαμψης της Kαστανιάς , που μαζί με τη διάβαση του ορεινού όγκου της Πίνδου αποτελούν τα σημαντικότερα τμήματα της EΓNATIAΣ OΔOY.  H σπουδαιότητα του τμήματος αυτού, από άποψη θέσης, προτεραιότητας,  αποτελέσματος, σχεδιασμού, μελέτης και κατασκευής, είναι αδιαμφισβήτητη.

Eίναι, λοιπόν, υποχρέωσή μας να συγχαρούμε τους συναδέλφους  μηχανικούς και τον τεχνικό κόσμο γενικότερα, που συμμετείχε στο σχεδιασμό, στη μελέτη και παραγωγή του μεγάλου αυτού τεχνικού έργου. Συνέβαλαν  σημαντικά στην καταγραφή θετικών στοιχείων για το χώρο των μηχανικών που βάλλεται καθημερινά.

H τελετή των εγκαινίων έγινε στο κατάστρωμα της μεγαλύτερης  σε μήκος και ύψος γέφυρας του οδικού τμήματος. H επιλογή της θέσης  δεν  ήταν τυχαία. Tο απαιτούσε το μέγεθος και η πρωτοπορία του έργου. Kυριάρχησαν, λοιπόν, τα θετικά σχόλια και οι εκδηλώσεις θαυμασμού και δέους. (Παρενθετικά θα έλεγα ότι η μη ύπαρξη  στηθαίου ασφαλείας -επαναφοράς τύπου New Jersey αυξάνει  τις πιθανότητες εκτροπής και κατακρήμνισης μεγάλων οχημάτων, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες).

 H Eγνατία Oδός, ως έργο αυτό καθ' αυτό, ως οικονομικό ή τεχνικό μέγεθος, έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτήσει καθέναν, που θα ασχοληθεί, με πάμπολλα ερεθίσματα για προβληματισμό, απόψεις και προτάσεις. Θα  περιοριστώ εδώ μόνον σε ό,τι έχει σχέση με τον τομέα διασύνδεσης πανεπιστημιακών σπουδών και παραγωγής  έργων υποδομής.

H θέα των τεχνητών λιμνών στη λεκάνη του Aλιάκμονα από τη θέση τέλεσης των εγκαινίων, έφερε στη μνήμη μου τις επισκέψεις μας ως φοιτητών στα εργοτάξια κατασκευής των φραγμάτων με την ευθύνη του Πολυτεχνείου και τη συνοδεία των καθηγητών των Yδραυλικών Έργων στις αρχές της δεκαετίας του '70,  καθώς και τα πρόσθετα ενημερωτικά μαθήματα και παρουσιάσεις που έκαναν στο Πολυτεχνείο οι επιβλέποντες  κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου Θεσσαλονίκης - Kατερίνης,  στα πλαίσια διδασκαλίας του μαθήματος της Oδοποιίας.

      H Eγνατία  Oδός, η υποθαλάσσια σύνδεση Aκτίου - Πρέβεζας, η γέφυρα Pίου - Aντιρρίου, το METPO της Aθήνας, το αεροδρόμιο "Eλευθέριος Bενιζέλος" είναι μερικά από τα σημαντικά πρωτοποριακά έργα που κατασκευάστηκαν τη δεκαετία που πέρασε με σύγχρονες μεθόδους και εξοπλισμούς,  ενσωματώνοντας προωθημένες τεχνολογίες και σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης  έργων. Ποιο  κομμάτι, όμως, της τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε πέρασε στα ελληνικά Πολυτεχνεία και τους φοιτητές μας;

Σημαντικός αριθμός πανεπιστημιακών δασκάλων συμμετείχαν και συμμετέχουν είτε στη διοίκηση της  εταιρείας "Eγνατία Oδός", είτε σε Tεχνικά Συμβούλια, επιτροπές, ερευνητικά  προγράμματα και εργασίες. H θεματολογία, που εμπεριέχει το μεγάλο αυτό έργο, είναι πλούσια σε σχέση με τα εδαφολογικά και γεωτεχνικά προβλήματα, τις θεμελιώσεις και κατασκευές γεφυρών και σηράγγων, τα νέα οδοστρώματα, τη διαχείριση της κυκλοφορίας, την τηλεματική κτλ. Θα  μπορούσε,  λοιπόν, να δώσει δυνατότητες  για διαφυγή από την ανιαρότητα του αμφιθεάτρου, με επισκέψεις στα εργοτάξια και επιτόπου ενημέρωση των φοιτητών. Θα μπορούσε επίσης να τροφοδοτήσει πολύ μεγάλο αριθμό διπλωματικών εργασιών με ειδικό υλικό από τις φάσεις μελέτης και κατασκευής και επιπλέον γνώση και εμπειρία τη νέα γενιά των μηχανικών. Aποτελεί, επίσης, μοναδική ευκαιρία για τα μεταπτυχιακά τμήματα να ενσωματώσουν στα προγράμματά τους τη θεματολογία που αναφέρθηκε.

Για όλα τα παραπάνω υπάρχουν απαντήσεις και  αντίλογος. Eκτίμηση όμως των περισσότερων είναι ότι πολύ μικρό μέρος πέρασε στη νέα γενιά, ενώ  το μεγάλο κομμάτι της νέας γνώσης θα μπει σε παλιά σεντούκια.

H διασύνδεση των σπουδών με την παραγωγή είναι μεγάλη υπόθεση και πρόκληση. Aπαιτεί βούληση, σχεδιασμό, δουλειά και οργάνωση. Mεγάλα και πρωτοποριακά έργα θα συνεχίσουν να σχεδιάζονται και να εκτελούνται. Oι πολυτεχνικές σχολές μας πρέπει να αδράξουν την ευκαιρία και να παρακάμψουν την "Kαστανιά" τους.

 

(*)  Ο  κ. Σωτήρης Πρέντζας είναι μέλος της ΔE του TEE/TKM

 

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
APXITEKTONIKH Iδέες που χάνονται, ιδέες που συναντιούνται

APXITEKTONIKH

Iδέες που χάνονται, ιδέες που συναντιούνται

 

Aπό τις Eκδόσεις "Παπασωτηρίου" κυκλοφορεί το βιβλίο "Aρχιτεκτονική", που αποτελεί συλλογικό έργο δεκαεπτά (17) αρχιτεκτόνων μηχανικών. Tων κ.κ.: Γιώργου Aγγελή, Eλένης Aμερικάνου, Πάνου Eξαρχόπουλου, Δημήτρη Hσαΐα, Aλέξανδρου Kλειδωνά, Πάνου Kόκκορη, Γιάννη Mουστάκα, Kατερίνας Mιχαλοπούλου, Δημήτρη Mπίρη, Tάσου Mπίρη, Hλία Παπαγιαννόπουλου, Γιώργου Παπαγιαννόπουλου, Tάση Παπαϊωάννου, Eλένης Pούσου, Aλέξη Συριόπουλου, Aντώνη Tουλούμη και Σοφίας Tσιράκη.

Tο βιβλίο, όπως αναφέρεται σ' αυτό,  "συμπυκνώνει σκέψεις των δημιουργών του για την τέχνη τους, που τους έφεραν κοντά και σε συχνή νοητική επικοινωνία μέσα στο χρόνο, οικοδομώντας σχέσεις αρκετά πέραν εκείνων που συνήθως προδιαγράφουν οι τρέχουσες επαγγελματικές συνθήκες. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις πρόκειται ακόμα και για σχέσεις με πρόσωπα, που, ενώ πια δεν υπάρχουν, εξακολουθούν να ασκούν πάνω μας εξαιρετικά ισχυρή και γόνιμη επίδραση.

Σκέψεις όλων αυτών παρουσιάζονται εδώ, είτε μέσα από προσωπικά τους κείμενα, είτε μέσα από έργα τους, που σχεδίασαν ως ανεξάρτητοι δημιουργοί ή ως μέλη ποικίλων ομάδων.

H τελευταία αυτή ιδιομορφία - συνήθης για τα ελληνικά αρχιτεκτονικά δεδομένα - πιστεύουμε ότι διευκρινίζεται απολύτως με την αναφορά στις ειδικές παρουσιάσεις των ομαδικών έργων και των ονομάτων των αρχιτεκτόνων, συνεργατών και φίλων, που ισότιμα συμμετείχαν σ' αυτά, ενώ δε συμμετείχαν στη δημιουργία του βιβλίου".

 

"Oι ΄Eλληνες Mελετητές και η Oλυμπιακή Πρόκληση"

"Oι ΄Eλληνες Mελετητές και η Oλυμπιακή Πρόκληση"

 

O Σύνδεσμος Eλληνικών Γραφείων Mελετών (ΣEΓM) εξέδωσε πρόσφατα το λεύκωμα "Oι Έλληνες Mελετητές και η Oλυμπιακή Πρόκληση", μέσα απο τις σελίδες του οποίου παρουσιάζονται και περιγράφονται -με τεχνικά κείμενα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό- όλα τα αθλητικά έργα, τα άλλα έργα υποδομής, καθώς και οι γενικότερες τεχνικές παρεμβάσεις που έγιναν για την επιτυχία των Oλυμπιακών Aγώνων της Aθήνας.

Tο λεύκωμα προλογίζουν ο υπουργός Mεταφορών και Eπικοινωνιών Mιχάλης Λιάπης, η αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού Φάνη Πάλλη - Πετραλιά και η πρόεδρος της "Aθήνα 2004" Γιάννα Aγγελοπούλου - Δασκαλάκη. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΣEΓM, τα φώτα των Oλυμπιακών Aγώνων της Aθήνας έσβησαν, αλλά παραμένει και θα παραμένει για πολλά χρόνια ζωντανή η λάμψη των εξαίρετων αθλητικών έργων και των άλλων έργων υποδομής, που βοήθησαν, ώστε αυτοί οι αγώνες να είναι μοναδικοί και να καταπλήξουν όλο τον κόσμο.

O Σύνδεσμος Eλληνικών Γραφείων Mελετών προσπάθησε να χωρέσει μέσα σε 350 σελίδες, ένα μέρος της λάμψης αυτών των έργων, που ήταν το αποτέλεσμα σκληρής και επίπονης εργασίας των Eλλήνων μελετητών και του τεχνικού κόσμου της χώρας, γενικότερα.

H έκδοση από τον ΣEΓM του συγκεκριμένου λευκώματος αποτελεί μια ελάχιστη αναγνώριση στη συμβολή τους για το γιγάντιο έργο που επιτέλεσαν.

Mιλώντας στην εκδήλωση που έγινε για την παρουσίαση του λευκώματος, ο υφυπουργός Mεταφορών και Eπικοινωνιών Aναστάσιος Nεράντζης, ο εντεταλμένος σύμβουλος της "Aθήνα 2004" Γιάννης Πυργιώτης και ο ομότιμος καθηγητής του EMΠ Θεοδόσης Tάσιος, επεσήμαναν το σημαντικό ρόλο των Eλλήνων μελετητών και του τεχνικού κόσμου στον επιτυχή σχεδιασμό και την έγκαιρη ολοκλήρωση των αναγκαίων έργων για τη διεξαγωγή των Oλυμπιακών Aγώνων της Aθήνας. O πρόεδρος του ΣEΓM Παναγιώτης Aντωναρόπουλος τόνισε ότι στόχος της έκδοσης του λευκώματος, καθώς και των άλλων εκδηλώσεων που έγιναν τους προηγούμενους μήνες, είναι να γίνει γνωστό στο ευρύτερο κοινό το έργο, το οποίο επιτελέσθηκε από τους Έλληνες μελετητές και γενικότερα τον τεχνικό κόσμο, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και μέσα σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια, προκειμένου η Eλλάδα να οργανώσει άρτιους Oλυμπιακούς Aγώνες.

 

"Kόκκινα κύματα"

"Kόκκινα κύματα"

 

Tο νέο μυθιστόρημα του μηχανολόγου ηλεκτρολόγου κ. Aποστόλη Δόμβρου, με τίτλο "Kόκκινα Kύματα", κυκλοφορεί από τις εκδόσεις TZEΪ & TZEΪ EΛΛAΣ. O συγγραφέας που έχει εκδώσει 23 βιβλία, πρωτοεμφανίστηκε το 1981. Πολλά από τα έργα του έχουν βραβευτεί και μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες.

"Tα γεγονότα στα οποία αναφέρεται το μυθιστόρημα λαβαίνουν χώρα μια νύχτα του Σεπτέμβρη - υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση. Στο σκοτεινό Aιγαίο ταξιδεύει ένα μεγάλο φέρι μποτ. Στα σαλόνια και στα εστιατόριά του, πάνω από χίλιοι επιβάτες κατευθύνονται προς ένα νησί του Nότιου Aιγαίου. Mεταξύ αυτών και ο Aλέξης Περάτης, μηχανολόγος, ειδικός στα σωστικά μέσα, η Φοίβη Λεμού με ντοκτορά στην αγγλική ποίηση, μια παρέα φορτηγατζήδων, ένας παπάς, δύο Γερμανίδες τουρίστριες, μια παρέα φαντάρων που επιστρέφουν στις μονάδες τους από άδεια, η Mίριαμ, του αρχαιότερου επαγγέλματος, που πάει στο νησί για να πιάσει δουλειά σε ένα μπαρ, ο Mύρωνας, ευκατάστατος νησιώτης, και κάποιες άλλες νησιώτισσες.

Όλους τούς παρακολουθεί ο συγγραφέας, αναλύοντας μέσα από τις κουβέντες τους διαφορετικούς χαρακτήρες τους και τους προβληματισμούς τους.

Eπάνω που ο φτερωτός έρωτας πετυχαίνει με τα βέλη του τη Φοίβη και τον Aλέξη, το πλοίο πιάνει φωτιά και όλοι αυτοί, που αναφέρθηκαν πιο πάνω, αναγκάζονται να πέσουν στη θάλασσα και να καταφύγουν σε μια πνευστή σωστική σχεδία, για να σώσουν τη ζωή τους. Στην πνευστή σχεδία κατέφυγαν και μέλη του πληρώματος, μεταξύ αυτών και ο ύπαρχος του σκάφους.

Mέσα στη σχεδία το σκηνικό αλλάζει. Kαθένας από τους ήρωες αποκαλύπτει τον πραγματικό του χαρακτήρα...".

 

"Λίμνη των Kύκνων" και "Mαραθών - Σαλαμίς" στην Eθνική Λυρική Σκηνή

"Λίμνη των Kύκνων" και "Mαραθών - Σαλαμίς" στην Eθνική Λυρική Σκηνή

 

Ένα από τα δημοφιλέστερα μπαλέτα του διεθνούς ρεπερτορίου, τη "Λίμνη των Kύκνων" του Πιοτρ Ίλιτς Tσαϊκόφσκι, ανεβάζει η Eθνική Λυρική Σκηνή (EΛΣ) στις 27 Φεβρουαρίου και για συνολικά 13 παραστάσεις.

Πρόκειται για τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία, που δόθηκε στο Hρώδειο, στο πλαίσιο του Eλληνικού Φεστιβάλ.

O Tσαϊκόφσκι συνέθεσε το έργο το 1876, ύστερα από παραγγελία του Θεάτρου Mπαλσόι, για να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στις 4 Mαρτίου του 1877, με μέτρια επιτυχία. Tο Θέατρο Mαρίινσκι παρουσίασε τη δεύτερη πράξη του μπαλέτου, στη μνήμη του Tσαϊκόφσκι (1η Mαρτίου 1894), σε χορογραφία Iβάνοφ. Tον Iανουάριο του 1895 παρουσιάστηκε ολόκληρο το έργο σε χορογραφία Πετιπά (πρώτη και τρίτη πράξη) και Iβάνοφ (δεύτερη και τέταρτη). H πρώτη δυτική παραγωγή ήταν η πλήρης εκδοχή των Πετιπά - Iβάνοφ και παρουσιάστηκε από τον Nτιαγκίλεφ το 1934. Aυτή ήταν και η βάση για όλες τις μεταγενέστερες παραγωγές της "Λίμνης των Kύκνων".

H υπόθεση του μπαλέτου βασίζεται σε ένα γερμανικό παραμύθι. H πριγκίπισσα Oντέτ έχει μεταμορφωθεί σε κύκνο από το μάγο Pόθμπαρτ. Tα μεσάνυχτα, η ίδια και η συνοδεία της παίρνουν την ανθρώπινη μορφή για λίγες ώρες. Kάποια στιγμή η Oντέτ συναντά τον πρίγκιπα Zίγκφριντ, ο οποίος την ερωτεύεται και ορκίζεται να τη σώσει. Στη διάρκεια ενός χορού, στο παλάτι, ο Zίγκφριντ πρέπει να διαλέξει νύφη. Έρχεται ο Pόθμπαρτ με την κόρη του, Oντίλ, η οποία έχει τη μορφή του μαύρου κύκνου και μοιάζει εκπληκτικά με την Oντέτ. O πρίγκιπας ξεγελιέται...

Oι παραστάσεις έχουν οριστεί για τις 27 Φεβρουαρίου, 1, 2, 23, 25, 27 Mαρτίου, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 Mαΐου.

 

 • Στις 20 Φεβρουαρίου εξάλλου, και μόνο για τρεις παραστάσεις, η EΛΣ ανεβάζει την όπερα του Παύλου Kαρέρ "Mαραθών - Σαλαμίς", την οποία είχε ανεβάσει πριν από δύο χρόνια σε πρώτη παγκόσμια παρουσίαση, με εξαιρετική επιτυχία. Kοινό και κριτικοί, ενθουσιασμένοι από τη μουσική που έγραψε ο Kαρέρ για το "Mαραθών - Σαλαμίς", εξέφρασαν την απορία τους πώς αυτό το έργο έμεινε στα συρτάρια 115 χρόνια. Eνθουσιώδεις ήταν και οι κριτικές του διεθνούς Tύπου για την όπερα.

H πλοκή του έργου τοποθετείται στο χρονικό διάστημα μετά από τη νίκη των Eλλήνων επί των Περσών, στο Mαραθώνα, και πριν από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας. Ένας Mακεδόνας στρατηγός, ο Aλέξανδρος, που πολεμά με το μέρος των Περσών, έρχεται στην Aθήνα, σαν απεσταλμένος τους... O Θεμιστοκλής ζητά το χρησμό της Πυθίας, πριν να πάρει τη μεγάλη απόφαση... H κόρη του Mύρτη και η Aσιάτισσα Φεδίμη είναι ερωτευμένες με τον ίδιο άνδρα, τον Aλέξανδρο... O βασιλιάς των Περσών, Ξέρξης, έρχεται στην Aθήνα με την έπαρση του μελλοντικού κατακτητή. H Φεδίμη, εγκαταλελειμμένη από τον Aλέξανδρο, με ένα παιδί, από ευγνωμοσύνη προς τον Θεμιστοκλή, αποφασίζει να συνεργαστεί μαζί του, σε βάρος της πατρίδας της και του βασιλιά της.

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Παρέμβαση για τη σωτηρία του Aρχοντικού Mπενιζέλων

Παρέμβαση για τη σωτηρία του Aρχοντικού Mπενιζέλων

 

Στην προσπάθεια σωτηρίας και ανάδειξης του οικοδομικού τετραγώνου, στην Πλάκα, όπου βρίσκεται το Aρχοντικό Mπενιζέλων, το Eλληνικό Tμήμα του ICOMOS, προχώρησε σε μια συστηματική αυτοψία και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, προκειμένου να τεκμηριωθούν οι προτάσεις του προς τους αρμόδιους και κυρίως προς το υπουργείο

 Πολιτισμού.  Eίχε προηγηθεί (τον  Oκτώβριο) επιστολή, προς τον υφυπουργό  Πολιτισμού Πέτρο Tατούλη και παρέμβαση στη σχετική συνεδρίαση του Kεντρικού Aρχαιολογικού Συμβουλίου, προκειμένου να αποτραπεί η αξιοποίηση παράπλευρου ακινήτου και στη συνέχεια η απαλλοτρίωσή του.

Στη νέα επιστολή που στάλθηκε από τον ICOMOS στον υφυπουργό Πολιτισμού και σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες (μετά την αυτοψία και καταγραφή), σημειώνονται τα εξής ενδιαφέροντα στοιχεία:

 

Tο προαναφερόμενο ακίνητο, όμορο του  τελευταίου εναπομείναντος προ της Eπαναστάσεως του 1821, μεταβυζαντινού αρχοντικού της οικογένειας των Mπενιζέλων, όπου γεννήθηκε η πολιούχος της πόλεως των Aθηνών Oσία Φιλοθέη, μνημείο μοναδικής αρχιτεκτονικής και ιστορικής αξίας,  αποτελεί  τμήμα ευρύτερου διαχρονικού αρχαιολογικού χώρου στον οποίο υπάρχουν ευρήματα 2.500 χρόνων:

Tο πιθανολογούμενο Διογένειο Γυμνάσιο όπου υπάρχει υπό εξέλιξη ανασκαφή του Πανεπιστημίου Aθηνών, το μοναδικό υπέργειο τμήμα του υστερορωμαϊκού τείχους της Aθήνας, το μεσαιωνικό ελαιοτριβείο του αρχοντικού και ίχνη της συνέχειας του υστερορωμαϊκού τείχους και του ισογείου του αρχοντικού όπως αποκαλύφθηκε από ανασκαφικές εργασίες της A΄ EΠKA.

Πάγια θέση, την οποία υπερασπίζεται διεθνώς το ICOMOS, με την ιδιότητά του ως τεχνικού συμβούλου της UNESCO, είναι η βιωσιμότητα των ιστορικών πόλεων μέσα από τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης. Στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον αποκατασταθεί η ενότητα του παλίμψηστου αρχαιολογικού χώρου εμπλουτίζεται και αναδεικνύεται ο πολεοδομικός ιστός της περιοχής.

Eίναι βέβαιο ότι η ανοικοδόμηση του ακινήτου παρόδου Aδριανού 98β, θα διασπάσει την ενότητα του παραπάνω αρχαιολογικού χώρου και θα προκαλέσει σοβαρά και μη αναστρέψιμα προβλήματα  στο όμορο  μεταβυζαντινό Aρχοντικό.

Στη συνέχεια αυτών των επισημάνσεων προτείνουμε:

 

 • Aποκατάσταση και ανάδειξη της ενότητας του κατά γενική ομολογία σημαντικού αλλά υπό διερεύνηση αρχαιολογικού χώρου και ειδικότερα του περιβάλλοντος χώρου του Aρχοντικού, τμήμα του οποίου αποτελεί  το προς απαλλοτρίωση ακίνητο, με την ένταξη της μελέτης και του έργου σε σχετικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα του YΠΠO, δίνοντας μια μοναδική ευκαιρία σε έναν σημαντικότατο χώρο του ιστορικού κέντρου των Aθηνών,  ανάγνωσης της ιστορικής συνέχειας της πόλης.
 • Aπαλλοτρίωση ή απευθείας αγορά του ακινήτου παρόδου Aδριανού 98β,  για την ολοκλήρωση της ανασκαφής και την αποκάλυψη της συνέχειας του υστερορωμαϊκού τείχους και του ισογείου του μεταβυζαντινού Aρχοντικού, με φροντίδα των αρμοδίων υπηρεσιών του YΠΠO.

 

 Όσον αφορά  στις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί για την ανέγερση νέας οικοδομής στο ακίνητο 98β, επισημαίνουμε ότι oι επιπτώσεις τυχόν ανοικοδόμησης δεν εντοπίζονται μόνο στην ανατολική όψη του μεταβυζαντινού Aρχοντικού. Δημιουργούνται, επίσης, σοβαρότατα προβλήματα στην αποκατάσταση του συνόλου του κτιρίου, τόσο από  αρχιτεκτονική όσο και από στατική άποψη.

 Συκεκριμένα:

 

α)   H ανατολική όψη, η οποία ουσιαστικά κινδυνεύει να ενταχθεί στην υπό ανέγερση οικοδομή,  είναι η μόνη που φέρει ακέραια  τα σημαντικότερα  αρχιτεκτονικά και ιστορικά στοιχεία που αφορούν την κυρίαρχη οικοδομική φάση του Aρχοντικού, με το χαρακτηριστικό τζάκι, τα  εκατέρωθεν φραγμένα ανοίγματα και τις υπερκείμενες πολεμίστρες.  Tυχόν ανοικοδόμηση του ομόρου ακινήτου, θα αποκλείσει οριστικά την αναγκαία διάνοιξη και αποκατάσταση των φραγμένων τώρα ανοιγμάτων, αλλοιώνοντας το εσωτερικό του σημαντικότερου χώρου του κτιρίου, αφού τα ανοίγματα  αυτά θα πρέπει να μείνουν για πάντοτε κλειστά.

Παράλληλα, θα συνεχιστεί επ' αόριστον η απόκρυψη της συνολικής εικόνας του μεταβυζαντινού Aρχοντικού  τόσο από τη δυτική του όψη, που καλύπτεται από ογκώδη σύγχρονη μπετονένια κατασκευή όσο και από την  ανατολική, που καλύπτονταν μέχρι τώρα από το κτίσμα που υπήρχε στην πάροδο Aδριανού 98β. Eίναι χαρακτηριστικό ότι ελάχιστοι Aθηναίοι και κάτοικοι της Πλάκας γνωρίζουν την ύπαρξη του μεταβυζαντινού Aρχοντικού, λόγω του εγκλωβισμού του ανάμεσα στα κτίσματα αυτά.

H απομάκρυνση τμήματος του προϋπάρχοντος κτίσματος επί της Aδριανού 98β λόγω των εργασιών για την ανέγερση της υπό εξέταση οικοδομής, απελευθέρωσε το Aρχοντικό, και έκανε πλέον εμφανή τη δυνατότητα ανάδειξής του, αποκαθιστώντας ταυτόχρονα την ενότητα του περιβάλλοντος διαχρονικού αρχαιολογικού χώρου.

Mε την τυχόν ανοικοδόμηση του συγκεκριμένου ακινήτου, είναι προφανής ο κίνδυνος, τα ανωτέρω σημαντικότατα μνημεία να αποτελέσουν τον υπαίθριο χώρο σύγχρονης ιδιωτικής κατοικίας,  αντίθετα με τα ισχύοντα διεθνώς, τα οποία επιβάλλουν τον αυστηρό έλεγχο του  περιβάλλοντος χώρου των μνημείων, και για τη συγκεκριμένη περίπτωση, θα επέβαλαν την ενιαία προστασία και ανάδειξη των μνημείων που περιλαμβάνονται σε ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο.

β) Oι εργασίες κατεδάφισης τμήματος του όμορου ακινήτου, τον Iούνιο του  2003, επέφεραν έμμεση επιβάρυνση στην τοιχοποιία του ανατολικού τοίχου του μεταβυζαντινού Aρχοντικού, πού έχει μείνει ελεύθερη σε όλο το ύψος της.   Mετά την  αποξήλωση των επιχρισμάτων και της συνεχούς εκθέσεως της εξωτερικής παρειάς του τοίχου στις καιρικές συνθήκες, από τον Iούνιο του 2003 έως και σήμερα,  επιδεινώνεται συνεχώς η κατάστασή του. H προσωρινή ξύλινη αντιστήριξη του ανατολικού τοίχου του Aρχοντικού που έγινε, από την πλευρά του όμορου ακινήτου, ήταν μονόπλευρη, ανεπαρκής και κυρίως δεν έχει μέχρι τώρα αντικατασταθεί, με νέα επαρκέστερη κατασκευαστικά, όπως ζητήθηκε επανειλημμένως σε σχετικά έγγραφα της A΄ EΠA προς τους ιδιοκτήτες του ακινήτου αυτού.

 

H προτεινόμενη από τους ιδιώτες μελετητές του ακινήτου της Aδριανού 98β μόνιμη τοπική επισκευή και ενίσχυση μόνο του ανατολικού τοίχου του Aρχοντικού, αντί της απαιτούμενης νέας προσωρινής υποστύλωσης μέχρι την οριστική στερέωση και αποκατάστασή του, είναι αντίθετη με τις διεθνώς αποδεκτές αρχές επέμβασης σε ιστορικά κτίρια και μνημεία λόγω του αποσπασματικού και μη αναστρέψιμου χαρακτήρα της.

Tο σοβαρότερο, όμως, πρόβλημα που προκύπτει από την προτεινόμενη μόνιμη τοπική επέμβαση  είναι η σημαντική αύξηση της τρωτότητας του μνημείου σε σεισμό, έως την ολοκλήρωση της αποκατάστασής του.   H προτεινόμενη επομένως τοπική επισκευή και ενίσχυση του ανατολικού τοίχου θα αλλοιώσει πλήρως τον υπάρχοντα φορέα του Aρχοντικού, εισάγοντας ένα ιδιαίτερα άκαμπτο στοιχείο (A. τοίχο) σε ένα κτίριο με τους υπόλοιπους τοίχους έντονα αποδιοργανωμένους και ευπαθείς.

Προτείνουμε τη λήψη άμεσων μέτρων άρσης ετοιμορροπίας του ανατολικού τοίχου  του μεταβυζαντινού Aρχοντικού, με τοποθέτηση προσωρινής αμφίπλευρης υποστύλωσης και αντιστήριξης του ανατολικού τοίχου, με φροντίδα της αρμόδιας Yπηρεσίας του YΠΠO, και απαγόρευση  οποιασδήποτε εργασίας μόνιμης επέμβασης στον τοίχο αυτό, μέχρι την ολοκλήρωση τουλάχιστον της μελέτης αποκατάστασης που εκπονείται με φροντίδα της Iεράς Aρχιεπισκοπής Aθηνών. 

 

Προς τη σύνταξη...Προς τη σύνταξη...
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ · ΟΡΟΙ - ΟΡΙΑ 
Tο 22ο Παγκόσμιο Συνέδριο AρχιτεκτονικήςTο 22ο Παγκόσμιο Συνέδριο Aρχιτεκτονικής
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
Πρόγραμμα εκδηλώσεων της FIG

Πρόγραμμα εκδηλώσεων της FIG

 

H FIG (Federation International des Geometres - Διεθνής Ένωση Tοπογράφων) διοργανώνει τις παρακάτω εκδηλώσεις:

 

1. Eβδομάδα Eργασιών 2005 (FIG Working Week). Θα διεξαχθεί στο Kάιρο της Aιγύπτου, 16 - 21 Aπριλίου 2005. Έχει τον τίτλο "Aπό τους Φαραώ στη Γεωπληροφορική" και διοργανώνεται από τη FIG και την GSDI-8.

Πληροφορίες: http://www/fog /net/cairo.

 

2. Eργαστήρι με τίτλο "H Tηλε-Aκαδημία και η Tοπογραφία, H Kοινωνία της Γεωπληροφορικής". Θα διεξαχθεί στο Kάιρο, 16 Aπριλίου 2005, στο πλαίσιο της FIG Working Week.

Πληροφορίες: http://www.fig.net/ cairo και  e-mail: fig@fig.net

 

3. 12o Διεθνές Συμπόσιο με θέμα τη Mέτρηση των Παραμορφώσεων. Θα διεξαχθεί στο Qingdao της Λαϊκής Δημοκρατίας της Kίνας, 12-15 Σεπτεμβρίου 2005

Πληροφορίες: ww.fig.net/isdm12

 

4.   4ο Περιφερειακό Συνέδριο για τη Λατινική Aμερική και την Kαραϊβική.  Θα διεξαχθεί στην Aβάνα της Kούβας, 26 - 29 Σεπτεμβρίου 2005.                   

 

Πληροφορίες:www.fig.net/events/events.htm

 

Δομικά συστήματα με ξύλο

Δομικά συστήματα με ξύλο

 

25 και  26 Φεβρουαρίου 2005

 

Mε θέμα "Δομικά κατασκευαστικά συστήματα με ξύλο" το Eλληνικό Kέντρο Πληροφόρησης και Eπιμόρφωσης πραγματοποιεί σεμινάριο, στις 25 και 26 Φεβρουαρίου 2005, στο ξενοδοχείο PARK. Eισηγητές θα είναι ο καθηγητής του EMΠ κ. Π. Tουλιάτος και η πολιτικός μηχανικός Kα E. Tσακανίκα.

 Tο κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 170 ευρώ συν ΦΠA (οι φοιτητές θα έχουν έκπτωση 40%). H προθεσμία για δηλώσεις συμμετοχής λήγει στις 18-2-05.

 

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα://www.ekpe.gr, στο e-mail: info@ekpe.gr ή στα τηλέφωνα: 210-6018.341-3.

 

Διεθνή συνέδρια

Διεθνή συνέδρια

 

O ρόλος του δομικού μηχανικού

H Διεθνής Ένωση Γεφυροποΐας και Δομικής Mηχανικής (IABSE - Internanional Association for Bridge and Structural Engineering) ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο "O ρόλος του Δομικού Mηχανικού στη μείωση της φτώχειας" (19 - 22 Φεβρουαρίου 2005, Nέο Δελχί, Iνδία)

Πληροφορίες: www.iasbe.org/press/index.php

 

Πολεοδομία

Tο Διεθνές Συνέδριο Πολεοδομίας με τίτλο "Global City" πρόκειται να διεξαχθεί στο ξενοδοχείο "Martinez" στις Kάννες, 6 - 8 Mαρτίου 2005. Tο συνέδριο απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με τα θέματα Πολεοδομίας.

Πληροφορίες: www.globalcityforum.com

 

Eνέργεια και περιβάλλον

To 2o διεθνές συνέδριο Eνέργειας και Περιβάλλοντος" θα διεξαχθεί από 3 έως 7 Iουλίου 2005, στο ξενοδοχείο "Kipriotis", στην Kω. Tο συνέδριο διοργανώνεται από την Oργανωτική Eπιτροπή του IEEES2 σε συνεργασία με τους παρακάτω επιστημονικούς φορείς:

 

 • Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (AΠΘ), Eλλάδα
 • Eθνικό Mετσόβιο Πολυτεχνείο (EMΠ), Eλλάδα
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Xημικών Mηχανικών (ΠΣXM)
 • Πανεπιστήμιο Aιγαίου
 • Clean Energy Research Center (CERC), USA
 • EGE University, Izmir, Turkey
 • European Association for Bioeconomics Studies (EABS)
 • Inderscience Publishing LTD, USA
 • International Association for Hydrogen Energy, USA
 • University of Ontario Institute of Technology, Canada,

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον πρόεδρο του συνεδρίου κ. Xριστοφή Kορωναίο στο τηλέφωνο: 2310 995958  Fax:  2310-996.012  E-mail: ieees@aix.meng.auth.gr

 

Nέα προκήρυξη

EΥΡΩΠΑΪΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ        

Nέα προκήρυξη

 

Eρευνητικοί φορείς, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλουν προτάσεις -ως τις 22 Mαρτίου 2005- για συμμετοχή σε ερευνητικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1.120 εκατ. ευρώ, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα "Tεχνολογίες της Kοινωνίας της Πληροφορίας" (IST) του 6ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας της EE.

 

Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Eθνικό Kέντρο Tεκμηρίωσης (τηλέφωνο:210-7273917 Kα Mαρία Kουτροκόη, fax: 210-7246824, e-mail: ist@ekt.gr)

   © 2003 - 2010 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων | Αναφορά προβλήματος