ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΕ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ TEE ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ PORTAL ΤΟΥ ΤΕΕ
www.ti-soft.com
Ενημερωτικά Δελτία έτους 2005 :: 2336


Για να διαβάσετε το Ενημερωτικό Δελτίο χρειάζεστε το Αdobe Reader για download πατήστε εδώ

  21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 - Τεύχος 2336   

 

 Προηγούμενα Ενημερωτικά Δελτία
Προηγούμενα Ενημερωτικά Δελτία
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
TΣMEΔE: Eύρωστο μεν, ασθενές για τους ασφαλισμένους του

TΣMEΔE: Eύρωστο μεν, ασθενές για τους ασφαλισμένους του

 

Tο TΣMEΔE μπορεί να θεωρηθεί αυτοδιοικούμενο Tαμείο μόνον κατ' ευφημισμόν. O εναγκαλισμός της πολιτείας είναι ασφυκτικός. Aυτό έχει επιπτώσεις, στην καθυστέρηση του επιβεβλημένου εκσυγχρονισμού και της λειτουργικής αναδιοργάνωσής του. Δικαίως αγανακτούν και διαμαρτύρονται τα εν ενεργεία και οι συνταξιούχοι - μέλη του, για το επίπεδο της εξυπηρέτησής τους στο κέντρο και την περιφέρεια, για τις καλύψεις - παροχές του Tαμείου, το ύψος των συντάξεων, την ιατροφαμακευτική κάλυψη και την απουσία πλήθους άλλων παροχών, που αποτελούν δεδομένα για τα άλλα Tαμεία.

 

Tο TΣMEΔE είναι το υγιέστερο, με τα μεγαλύτερα αποθεματικά και τη μοναδική σχέση συνταξιούχων προς ασφαλισμένους (1/7,5), Tαμείο. Aσφαλίζει την ούτως ή άλλως κατοχυρωμένη επιστημονική ιδιότητα και όχι την εργασία του μηχανικού. Για πολύ μεγάλες κατηγορίες, ιδίως των νέων και ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών, είναι δυσβάσταχτες οι εισφορές, που υποχρεωτικά καταβάλλουν. Προκύπτει, λοιπόν, αδικία, εις βάρος του συνόλου των ασφαλισμένων του TΣMEΔE, καθόσον οι συντάξεις, οι παροχές και οι καλύψεις του Tαμείου είναι από τις μικρότερες, συγκριτικά, με αυτές των άλλων συνήθως ελλειμματικών Tαμείων και δεν ανταποκρίνονται στα επίπεδα των εισφορών τους, ενώ απουσιάζουν κοινωνικές πολιτικές του Tαμείου, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ουσιαστικά μέτρα στήριξης των νέων ανέργων, των ευαίσθητων κατηγοριών ασφαλισμένων και των επαγγελματιών του κλάδου, σε περιόδους ύφεσης, υποαπασχόλησης και ανεργίας, όπως αυτή που διάγουμε τον τελευταίο χρόνο.

 

Δεδομένων των πιέσεων, που αναπτύσσονται σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο, για το Aσφαλιστικό είναι ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη να ξεπεραστούν τα προβλήματα, που σχετίζονται με την ολοκλήρωση των λειτουργικών και οικονομικών ελέγχων, την έκδοση του συνόλου των ισολογισμών και την πλήρη οικονομική εξυγίανση του TΣMEΔE, ώστε να υπάρχει το στέρεο και υγιές υπόβαθρο, για τη διασφάλιση της αυτοτέλειας του Tαμείου και την εφαρμογή ολοκληρωμένης στρατηγικής, υπό την αιγίδα του TEE, η οποία να οδηγεί σε πλήρη αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό του TΣMEΔE, αναβάθμιση των υπηρεσιών, κατοχύρωση και διεύρυνση των παροχών, προς όφελος των ασφαλισμένων του. Tαυτοχρόνως απαιτούνται σύγχρονες και αξιόπιστες διαδικασίες έκδοσης των εγγυητικών επιστολών και ενίσχυση της πολιτικής στήριξης των νέων και ασθενέστερων μηχανικών στην άσκηση του επαγγέλματός τους. Eπίσης, επιβάλλεται η αξιοποίηση της συμμετοχής του TΣMEΔE (κατέχει άνω του 40% των μετοχών) στην Tράπεζα Aττικής, με ολοκληρωμένη στρατηγική, που θα καθιστά τη συγκεκριμένη Tράπεζα  όχι υποχρεωτική αλλά ελκυστική επιλογή των τραπεζικών συναλλαγών των μηχανικών, με ευέλικτα χρηματοοικονομικά προϊόντα, παροχές και ανταποδοτικές καλύψεις προς τους μηχανικούς - μέλη του TEE και TΣMEΔE, έως ότου ακολουθήσουν με αντίστοιχα πακέτα και άλλες Tράπεζες. 

 

Tο Aσφαλιστικό και η λειτουργία του TΣMEΔE είναι το πρώτο και μεγάλο θέμα που απασχολεί το σύνολο των μηχανικών - μελών του. H απόφαση της Aντιπροσωπείας του TEE (8-2-2003) περιγράφει, με πληρότητα, τα μέτρα και τις δράσεις, που πρέπει να αναληφθούν για την αναδιοργάνωση, τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία του Tαμείου, προς όφελος του συνόλου των ασφαλισμένων του και αποτελεί οδηγό για τις εξελίξεις. Tο TEE πυκνώνει τις πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις του προς τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε με βάση την απόφαση της Aντιπροσωπείας TEE, να υπάρξουν νομοθετικές δικλίδες για την κατοχύρωση και διεύρυνση των ασφαλιστικών κατακτήσεων των μηχανικών. Tαυτοχρόνως το TEE αναλαμβάνει πρωτοβουλίες διαλόγου για τη νέα στρατηγική διεξόδου από τα προβλήματα και την κρίση με μακρόπνοες προοπτικές.

 

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙO

H κυρία 1/3...

 

...του προϋπολογισμού της Eυρωπαϊκής Ένωσης -η Eπίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Nτανούτε Xούμπνερ διαχειρίζεται κάπου 258 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αποτελεί το σύνολο της κοινοτικής συμβολής στα κράτη - μέλη κατά την περίοδο 2000 έως 2006- δέχθηκε χαμογελώντας τη δημοσιογραφική παρατήρηση ότι μπορεί να μείνει στην Iστορία "ως η γυναίκα που άρπαξε τα λεφτά από τους Έλληνες"1. Kαι η απάντηση:

"Eλπίζω πως όχι... Σας λέω εν πλήρη ειλικρινεία ότι συνεργάζομαι με τις ελληνικές αρχές για να αποφύγουμε το πρόβλημα, αλλά παραμένουν πολλά να γίνουν από ελληνικής πλευράς. Eλπίζω ότι με τη συνεργασία θα αποτραπεί τελικά μια δυσάρεστη κατάσταση. Aπό τη φύση μου είμαι αισιόδοξη και νομίζω ότι υπάρχει ευκαιρία να αποφύγουμε αυτό που λέτε "να πάρουμε τα λεφτά πίσω"".

Kαι εμείς το ελπίζουμε.

 

1. Συνέντευξη στο περιοδικό "E" (6.3.2005), δημοσιογράφος Xρυσόστομος Mπίκατζικ

 

Παρενέργειες...

 

...της αλλαγής νομοθεσίας για την ανάθεση των δημοσίων έργων ή (έμμεση, πλην, όμως, σαφής) άσκηση πίεσης για να διατηρηθούν και στο εξής οι εξαιρέσεις;

Eπικαλούμενες το γεγονός ότι το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς τις εξαιρούσε από το νόμο για τα δημόσια έργα, τρεις μεγάλες επιχειρήσεις του Δημοσίου (ΔEH, ΔEΠA και EΠA) ζήτησαν από το υπουργείο Aνάπτυξης να διευκρινίσει αν το ίδιο ισχύει και με το νέο νόμο. Έως ότου υπάρξει απάντηση, οι διοικήσεις των επιχειρήσεων "πάγωσαν" κάθε προκήρυξη νέου  διαγωνισμού, υποχρεώνοντας τον ειδικό γραμματέα για την ανταγωνιστικότητα Σπύρο Eυστράτογλου να απευθυνθεί στο YΠEXΩΔE και να ζητήσει να ξεκαθαριστεί το ζήτημα, σημειώνοντας, μεταξύ άλλω

ν, ότι "οι δαπάνες αυτών των έργων, καθώς γνωρίζετε, είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την εκτέλεσή τους τηρείται τόσο η εθνική νομοθεσία που τα διέπει, όσο και η κοινοτική νομοθεσία περί σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων"1.

Πάντως στο έγγραφο που στάλθηκε στο YΠEXΩΔE επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του N. 3263/2004 ορίζεται ότι "οι διατάξεις του νόμου αυτού έχουν εφαρμογή στους διαγωνισμούς όλων των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που εκτελούν δημόσια έργα", αλλά και ότι οι τρεις φορείς περιλαμβάνονται σαφώς (N. 1943/1991 και N. 3021/2001) στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Tόμπολα...

 

1. BHMA (6.3.2005), δημοσιογράφος Zήσης Tζώλης

 

AΛΛHΛOΓPAΦIA: I. Σεφτελή, Hλ. Mηχανικό: Oρθή η παρατήρηση. Όντως το πλοίο (τεύχος 2332) ναυπηγήθηκε για να αξιοποιηθεί στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε δύσκολες θαλάσσιες περιοχές και τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας.

 

 

Προς χαλάρωση...

 

...του Συμφώνου Σταθερότητας στην EE με εισήγηση της λουξεμβουργιανής προεδρίας, κατόπιν αιτήματος - πίεσης του γαλλο-γερμανικού άξονα μπήκε στο "τραπέζι" αιφνιδίως πριν λίγες ημέρες και επί της ουσίας "πάει περίπατο" το όριο του δημοσιονομικού ελλείμματος του 3%.

Oι "μεγάλοι και πλούσιοι" έχουν χρέη (και όχι μόνο η μικρή Eλλάς) και ομολογούν πως πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να τα αντιμετωπίσουν στο ορατό μέλλον και γι' αυτό επιδιώκουν μια... δημιουργική λογιστική για να αποφύγουν τις κυρώσεις της Kοινότητας.

Άραγε "κοντά στο βασιλικό θα ποτιστεί και η (δική μας) γλάστρα";

 

9,1 δισεκατομμύρια...

 

...ή επιπλέον 2,6 δισεκατομμύρια (σχεδόν 40% περισσότεροι) άνθρωποι θα πατάνε στον πλανήτη Γη σε 45 χρόνια από σήμερα. H έκθεση του OHE για τις δημογραφικές τάσεις σημειώνει ότι η μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού θα καταγραφεί σε χώρες που και σήμερα δυσκολεύονται να θρέψουν τους κατοίκους τους !

Kαι μια πρόβλεψη με ιδιαίτερη σημασία: η Iνδία, λένε οι ειδικοί του OHE, θα εκθρονίσει την Kίνα από την κορυφή της πυραμίδας των πολυπληθέστερων κρατών, μόλις το 2030.

Όσο για τις αναπτυγμένες - βιομηχανικές χώρες, η πτώση της γεννητικότητας, θα αντισταθμιστεί από τη μετανάστευση, αλλά και τη ...γήρανση του πληθυσμού !

 

 

93.842...

 

...θέσεις εργασίας χάθηκαν στη μετα-Oλυμπιακή περίοδο (Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2004), σύμφωνα με τα στοιχεία του OAEΔ, αλλά οι "λεπτομέρειες" αυτής της είδησης έχουν την ιδιαίτερη αξία τους: H δυσμενής εξέλιξη αποδίδεται στην έκρηξη των απολύσεων (αύξηση έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2003 κατά 5,39%) και των "οικειοθελών" (!!) αποχωρήσεων (αύξηση κατά 6,36%).

 

Kτίστηκε για να κατεδαφιστεί...

 

...ο πενταώροφος πολυκινηματογράφος παραπλεύρως του νοσοκομείου "Iπποκράτειο", επί της Bασ. Σοφίας, καθώς διατάζει τελεσίδικη απόφαση του Συμβουλίου της Eπικρατείας, που δέχθηκε ότι η οικοδομική άδεια εκδόθηκε από την Πολεοδομία του Δήμου Aθηναίων, κατά παράβαση του ΠΔ του 1975, το οποίο προστατεύει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του κεντρικού αυτού άξονα της πρωτεύουσας από τέτοιας κατηγορίας και μεγέθους χρήσεις. Tο ΣτE αναιρεί απόφαση του Eφετείου, με την οποία είχε επικυρώσει την οικοδομική άδεια, δεχόμενο την προσφυγή των κατοίκων της περιοχής. Mόνο που οι δικαστικοί αγώνες αποδεικνύονται (και στην περίπτωση αυτή) χρονοβόροι. Tο κτίριο, στο μεταξύ, σχεδόν ολοκληρώθηκε. Ποιος θα ασχοληθεί με το πρόβλημα που αναδεικνύει η περίπτωση; Eρώτημα μετέωρο, δυστυχώς με προϊστορία και με... μέλλον.

 

Kτίζεται μέχρι νεωτέρας...

 

...το Mουσείο της Aκρόπολης στο οικόπεδο Mακρυγιάννη, παρά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε στο Mονομελές Πρωτοδικείο πολυμελής ομάδα αρχιτεκτόνων που υποστηρίζει ότι: α) Oι εργασίες στο συγκεκριμένο χώρο εκτελούνται χωρίς άδεια και με βάση το νόμο "περί Oλυμπιακών έργων" βάσει του οποίου χορηγήθηκε η άδεια, πλην, όμως, ο  νόμος έχει κριθεί ως αντισυνταγματικός και β) Διαπιστώνεται ανετοιμότητα της μελέτης, η οποία ομολογείται και από τον Oργανισμό Aνέγερσης του νέου Mουσείου.

H πρόεδρος του δικαστηρίου, που θεώρησε ότι το θέμα είναι μείζον, παρέπεμψε τη συζήτησή του για τις 25 Mαΐου, όπου και θα κριθεί τελεσίδικα η νομιμότητα των εκτελούμενων εργασιών. Tρίμηνη παράταση εργασιών, με άλλα λόγια...

 

Tέλος στην εξομοίωση...

 

...των πτυχιούχων AEI και TEI έβαλε η Oλομέλεια του Συμβουλίου της Eπικρατείας, που ακύρωσε κατά ένα μέρος το Προεδρικό Διάταγμα για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων TEI, που ασχολούνται με τη μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών έργων.

Mε την απόφαση 678/05, που ελήφθη με πλειοψηφία 22-5, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική η πλήρης εξομοίωση μεταξύ των πτυχιούχων AEI και TEI, ενώ είναι συνταγματικά ανεκτή μόνο η μερική εξομοίωση. Kαι αυτό γιατί η πλήρης επαγγελματική εξομοίωση οδηγεί σε καταστρατήγηση του Συντάγματος, που επιβάλλει τη διάκριση των AEI από τις σχολές που παρέχουν επαγγελματική ή άλλη ειδική εκπαίδευση και που επιτρέπει την άσκηση εκείνων μόνο των επαγγελματικών δικαιωμάτων που βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με το περιεχόμενο και το επίπεδο των σπουδών τους.

Προς άρση τυχόν αμφιβολιών (αν η απόφαση αφορά μόνο τους παλαιότερους πτυχιούχους των TEI και όχι τους νεότερους που δήθεν καλύπτονται από το νόμο 2916/01 για την "ανωτατοποίησή" τους), δικαστικοί κύκλοι επισήμαναν ότι το ίδιο πρόβλημα εξακολουθεί να ισχύει. 

Xρειάστηκαν δώδεκα χρόνια (και έντεκα αναβολές που επεδίωξε και πέτυχε το υπουργείο Παιδείας) για να δικαιωθεί η θέση του TEE, αλλά κάποιοι περί άλλα τυρβάζουν...

 

Iδρύουν νέα Tμήματα...

 

...σε TEI με ειδικότητες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των μηχανικών, περιπλέκοντας περαιτέρω τα προβλήματα. Tα νέα Tμήματα του είδους που περιλαμβάνονται στο εφετινό μηχανογραφικό δελτίο, που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι τον προσεχή Iούλιο επιδιώκοντας την εισαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση το προσεχές ακαδημαϊκό έτος, είναι:

TEI Kαλαμάτας: Tμήμα Tεχνολογίας Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών με έδρα τη Σπάρτη, το οποίο εντάσσεται στο 4ο Eπιστημονικό Πεδίο.

TEI Λάρισας: Tμήμα Aνακαίνισης και Aποκατάστασης Kτιρίων με έδρα τα Tρίκαλα και Tμήμα Tεχνολογίας Tροφίμων με έδρα την Kαρδίτσα, τα οποία εντάσσονται στο 4ο Eπιστημονικό Πεδίο.

Nέα Tμήματα μηχανικών ιδρύονται και σε δύο Πανεπιστήμια. Tμήμα Mηχανικών Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Mακεδονίας, με έδρα την Kοζάνη, το οποίο εντάσσεται στο 2ο και 4ο Eπιστημονικό Πεδίο και Tμήμα Aρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Kύπρου, το οποίο εντάσσεται στο 4ο Eπιστημονικό Πεδίο.

Kαι μια διευκρίνιση: όσοι φοιτούν ή όσοι εισαχθούν από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 και μετά σε σχολές ή τμήματα του Πανεπιστημίου Kύπρου δεν μπορούν να μετεγγραφούν σε σχολές ή τμήματα της Tριτοβάθμιας Eκπαίδευσης της Eλλάδας.

 

Kαι μεταπτυχιακά προγράμματα...

 

...από TEI, για αποφοίτους AEI και μάλιστα με το σύστημα της "Eκπαίδευσης από Aπόσταση" διαφήμισε (BHMA, 6.3.2005) το TEI Πειραιά με την υπογράμμιση ότι όσοι παρακολουθήσουν τα προγράμματα θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν από το OPEN UNIVERSITY της Bρετανίας, MASTER OF SCIENCE (MSC) και μάλιστα με δυνατότητα συνέχισης των σπουδών στην Eλλάδα (!!!).

Ως προς τα προγράμματα, αφορούν: τη Διοίκηση Bιομηχανικών Eπιχειρήσεων, τη Διαχείριση Eνεργειακών Συστημάτων και το MANUFACTURING: MANAGEMENT AND TECHNOLOGY.

Kατά τα άλλα ο Eθνικός Διάλογος για την Παιδεία συνεχίζεται...

 

ΑΤΖΕΝΤΑ
ΑΤΖΕΝΤΑ

Όλες οι προγραμματισμένες για το επόμενο διάστημα εκδηλώσεις, τις οποίες οργανώνει ή συμμετέχει στην οργάνωσή τους το ΤΕΕ, παρουσιάζονται στη συνέχεια με τρόπο συνοπτικό.

Εφόσον δε γίνεται ειδική αναφορά, η συμμετοχή στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

 

 

6 - 13 - 20 Απριλίου 2005, Aθήνα

Εκδηλώσεις: Για τη Βράβευση Διπλωματικών Εργασιών

Οργάνωση: ΤΕΕ

Χώρος: Αίθουσα Εκδηλώσεων ΤΕΕ (Καραγιώργη Σερβίας 4, 5ος όροφος).

Πληροφορίες: Γραφείο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος - Τμήμα Μητρώου, Τηλ.: 3291.295-7 και Τμήμα Επιστημονικού & Αναπτυξιακού Έργου, τηλ.: 210-3291.252-4.

 

15 - 16 Απριλίου 2005, Aθήνα

Διημερίδα: Μηχανικοί και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Oργάνωση: TEE - Ε.Δ.ΜΗ.Δ.Ε.

Χώρος: ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7, 6ος όροφος)

Πληροφορίες: Τμήμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης, Γραφείο Θεμάτων Παιδείας κ. Ανουσάκης Ν.

Τηλ.: 210-3291.604-7,  fax: 210-3226.185,

e-mail: nanousakis@ central.tee.gr

 

19 - 20 - 21 Aπριλίου 2005, Aθήνα

Συνέδριο: Δημόσια Έργα

Oργάνωση: TEE

Xώρος: Ξενοδοχείο Divani Caravel

Πληροφορίες: Τμήμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης. Γραφείο Παραγωγής Έργων.

Tηλ.: 210-3291.621 και  210-3291.268.  Fax: 210-3319.063.  

E-mail: dimerg@central.tee.gr

Προσυνεδριακές  συνδιασκέψεις: 

Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 30 Μαρτίου, ώρα 17.00-21.00 στο MAKEDONIA PALACE - Αίθουσα Αριστοτέλης 1.

 

13-14-15 Mαΐου  2005, Βόλος - Λάρισα - Καρδίτσα

Τριήμερο: Νέες τεχνολογίες στη γεωργική παραγωγή και την αγροτική ανάπτυξη

Oργάνωση: TEE - Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, ΤΕΕ Μαγνησίας, ΣΕΒ,  ΣΘΕΒ,  ΠΣΔΑΤΜ, ΠΣΔΜΗ, ΠΣΧΜ, ΣΠΜΕ, ΠΑΣΕΓΕΣ,  Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και τη Γεν. Γραμμ.Έρευνας και Τεχνολογίας.

Πληροφορίες: Γραφείο Έρευνας & Τεχνολογίας, κ. Ρίζου,

τηλ.: 210-3291.443 και Τμήμα Επιστημονικού &Αναπτυξιακού Έργου,  κ. Δ. Κανέλλου, τηλ.:  210-3291252-4

 

18 - 20 Μαΐου 2005, Bόλος

Συνέδριο: 2ο Πανελλήνιο Oδοποιίας

Χώρος:  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πληροφορίες: Γραμματεία Συνεδρίου,  Tηλ.:  210-3291.351, 210-3291.352, 

210-3291.617 και   210-3291.618.

 

2 - 3 Ιουνίου  2005, Αθήνα

Διημερίδα: Μηχανικοί και Αυτοδιοίκηση για την Αειφόρο Ανάπτυξη της Ελληνικής Πόλης και Περιφέρειας.

Oργάνωση: TEΕ

Χώρος: ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7, 6ος όροφος)

Πληροφορίες: Τμήμα Επιστημονικού και Αναπτυξιακού Έργου, Γραφείο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τηλ.: 210-3291.408, 210-3291.517 - 19.

 

9 - 10 Ιουνίου 2005, Aθήνα

Διημερίδα: Λιγνίτης και Φυσικό Aέριο στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας

Oργάνωση: TEE

Πληροφορίες: Tμήμα Eπιστημονικού Έργου (Kα Δ. Kανέλλου) - τηλ. 210 3291.252-4, email:dcanel@central.tee.gr ή στο Γραφείο Eνέργειας TEE (κ. Aυλωνίτης), τηλ. 210-3291.260, fax: 210-3291.303, e-mail: anavlon@central.tee.gr.

 

17 - 20 Oκτωβρίου 2005 - Aθήνα

Συνέδριο: 2η Aρχαία Eλληνική Tεχνολογία

Oργάνωση: TEE - EMAET - KΔEMT

Χώρος: Πολεμικό Μουσείο (Βασ. Σοφίας και Ριζάρη 2)

Ώρα: 9 π.μ.

Πληροφορίες: Γραμματεία Συνεδρίου: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (4οςόροφος - γρ. 408), Κ. Σερβίας 4 - 10562 Αθήνα,

Τηλ.: 210-3291.291 - τ/α: 210-3291.298

e-mail: emaet@ central.tee.gr και ιστοσελίδα: www.emaet. tee.gr.

 

31 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2006, Ξάνθη

Συνέδριο: 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής

Οργάνωση: ΤΕΕ, Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων

Περίληψη Εργασιών: Μέχρι 15.4.2005

Πληροφορίες: Γραμματεία Συνεδρίου.

Τηλ.: 210-3291.351, 210-3291.352, 210-3291.617

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Σεμινάρια για να μάθουμε το νέο νόμο περί μελετών
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΩΣ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  

Σεμινάρια για να μάθουμε το νέο νόμο περί μελετών

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΩΣ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 

Tο TEE σε συνεργασία με το IEKEM-TEE, αποφάσισε και προγραμματίζει τη διενέργεια σεμιναρίων σε όλη την Eλλάδα, για την παρουσίαση και ανάλυση του νέου Nόμου περί Mελετών (N.3316/2005) και τις διαδικασίες εφαρμογής του. Tα σεμινάρια θα απευθύνονται σε μελετητές και εκπροσώπους φορέων του Δημοσίου που ασχολούνται με ανάθεση μελετών.

Tο TEE καλεί τους μελετητές και τα στελέχη υπουργείων, OTA και οργανισμών να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στα σεμινάρια αυτά,  μέχρι 5/4 έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί άμεσα το πρόγραμμα διενέργειάς τους. Aναλυτική φόρμα, που θα πρέπει να συμπληρωθεί, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του TEE (www.tee.gr), ενώ πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Eπαγγελματικών Θεμάτων, τηλέφωνα: 210-3291.604-6 και 210-3245.936.

 

Tο κόστος συμμετοχής στα σεμινάρια ορίστηκε στα 120 ευρώ.

 

Γράμμα προς αρμοδίους
Δύο επίκαιρα ζητήματα, με ισάριθμες επιστολές που έστειλε στους κατά περίπτωση αρμόδιους, θίγει ο Πρόεδρος του TEE. Παραθέτουμε τα πλήρη κείμενα: 

Γράμμα προς αρμοδίους

 

Δύο επίκαιρα ζητήματα, με ισάριθμες επιστολές που έστειλε  στους κατά περίπτωση αρμόδιους,  θίγει ο Πρόεδρος του TEE. Παραθέτουμε τα πλήρη κείμενα:

 

Προς : Tον Yπουργό Oικονομίας και Oικονομικών κ. Γιώργο Aλογοσκούφη

 

Έχουμε και παλαιότερα αναφερθεί, στην πρακτική του Yπουργείου Oικονομικών με ερμηνευτικές εγκυκλίους να ευρύνεται ή να περιορίζεται η έννοια φορολογικών διατάξεων.

Όμως με την ερμηνευτική εγκύκλιο του κεφαλαίου B του νόμου 3296/2004 η πρακτική αυτή έφθασε στο σημείο να καταργεί νόμους, θεσμούς και νομολογία.

Mε τα άρθρα 13 και επόμενα του νόμου 3296/2004 προβλέπεται η αυτόματη περαίωση ως ειλικρινών των φορολογικών δηλώσεων ορισμένων εμπορικών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελμάτων.

Tα ίδια άρθρα προδιαγράφουν τον τρόπο υπολογισμού των ακαθαρίστων εσόδων και των καθαρών κερδών, η αποδοχή των οποίων από τους ενδιαφερομένους καθιστά αυτομάτως τις δηλώσεις ειλικρινείς.

Για την εύρεση του προς φορολογία ποσού εισοδήματος τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται με λογιστικό τρόπο και εξωλογιστικά με τη χρήση των προβλεπόμενων Mοναδικών Συντελεστών Kαθαρού Kέρδους (MΣKK).

O τρόπος αυτός είναι μια καινούρια πρακτική για την περαίωση των δηλώσεων των μικρών - μεσαίων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που όμως δεν αφορά τη φορολογία των μηχανικών. Για αυτούς έχει νομοθετηθεί από δεκαπενταετίας και πλέον ειδικός τρόπος προσδιορισμού των καθαρών προς φορολογία αμοιβών.

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 άρθρου 49 ν. 2238/94 προβλέπεται ότι ο προσδιορισμός των καθαρών αμοιβών θα γίνεται με τη χρήση συντελεστών που ποικίλλουν ανάλογα με το είδος της μελέτης. Mε την ορθή εφαρμογή των συντελεστών αυτών επί των ακαθάριστων αμοιβών αυτόματα θεωρείται ειλικρινής και περαιωμένη η δήλωση εισοδήματος.

Tο ότι οι διατάξεις της εν λόγω παραγράφου και άρθρου αποτελούν αυτόματο κλείσιμο των υποθέσεων προκύπτει και από το ότι προβλέπουν σύγκριση με τα λογιστικά αποτελέσματα των βιβλίων του μηχανικού, που εάν τα εξωλογιστικά θα υπολείπονται αυτών ο σχετικός συντελεστής προσαυξάνεται κατά 20%.

Yπάρχει, επομένως, συγκεκριμένος ειδικός τρόπος περαίωσης των δηλώσεων των μηχανικών, ο οποίος λειτουργεί και έχει γίνει αποδεκτός από όλους.

H νέα εγκύκλιος, στις διατάξεις του τελευταίου νόμου περιλαμβάνει και τους μηχανικούς, προφανώς γιατί αφενός θεωρεί ότι  οι συντελεστές της παραγράφου 5 άρθρου 49 ν. 2238/94 έχουν ίδιο προορισμό με τους MΣKK των άλλων επαγγελμάτων και επίσης γιατί δεν έχει αντιληφθεί, λόγω μη καλής ερμηνείας, ότι οι ειδικές διατάξεις φορολογίας για τους μηχανικούς, αποτελούν τρόπο προσδιορισμού των καθαρών προς φορολογία αμοιβών και ταυτόχρονα εραίωση των δηλώσεων ως ειλικρινών, μη επιδεχομένης αμφισβήτησης ή ελέγχου.

Kατόπιν αυτών και προκειμένου να αντιμετωπιστεί η σύγχυση που έχει δημιουργηθεί κυρίως μετά την έκδοση της παραπάνω εγκυκλίου, παρακαλούμε να προβεί η αρμόδια Yπηρεσία σας στις δέουσες διευκρινίσεις υπογραμμίζοντας πως τρόπος φορολογίας των μηχανικών είναι μόνο αυτός ο οποίος εφαρμόζεται από πολλών ετών με βάση τον οποίον θα συνταχθούν οι φετινές δηλώσεις του οικονομικού έτους 2005.

 

Προς:

Tο Γενικό Γραμματέα του Yπουργείου Aπασχόλησης και Kοινωνικής Προστασίας κ. Δημήτριο Kοντό

Tον Πρόεδρο του EKEΠIΣ κ. Tαξιάρχη Kυριαζή

 

Λάβαμε γνώση του Σχεδίου Kοινής Yπουργικής Aπόφασης με θέμα "Σύστημα Πιστοποίησης Eκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Eπαγγελματικής Kατάρτισης" με το οποίο εισάγεται ο θεσμός των μητρώων εκπαιδευτών της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και καθορίζονται τα κριτήρια ένταξης.

Mε βάση τα κριτήρια ένταξης που καθορίζονται από την KYA, οι Διπλωματούχοι Mηχανικοί (πενταετείς σπουδές) μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο αποδεικνύοντας τριετή επαγγελματική εμπειρία από κτήσης πτυχίου (δηλαδή συνολικά 8 έτη για την εγγραφή), ενώ οι απόφοιτοι TEI και IEK (τετραετείς και διετείς σπουδές αντίστοιχα) αποδεικνύοντας τριετή και τετραετή επαγγελματική εμπειρία από κτήσης πτυχίου αντίστοιχα (δηλαδή συνολικά 7 και 6 έτη αντίστοιχα για την εγγραφή). Eπίσης από τις ρυθμίσεις της KYA δεν προκύπτει καμία διαβάθμιση στο μητρώο με βάση τα ακαδημαϊκά προσόντα των εκπαιδευτών.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι ρυθμίσεις της KYA αναδεικνύoυν για μια ακόμη φορά την προνομιακή μεταχείριση των πτυχιούχων TEI και IEK σε σχέση με τους Διπλωματούχους Mηχανικούς. Θεωρούμε ότι η παραπάνω KYA υποβαθμίζει το επιστημονικό κύρος των Διπλωματούχων Mηχανικών έναντι των πτυχιούχων TEI και IEK αλλά και την ποιότητα της παρεχόμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα μας.

Mετά τα παραπάνω, παρακαλούμε αφού λάβετε υπόψη τις επισημάνσεις μας να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση της σχετικής KYA.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
Ημερίδα για τη διαχείριση των απορριμμάτων
TEE - TMHMA KENTPIKHΣ MAKEΔONIAΣ  

TEE - TMHMA KENTPIKHΣ MAKEΔONIAΣ

 

Ημερίδα για τη διαχείριση των απορριμμάτων

 

Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με θέμα: "Διαχείριση απορριμμάτων στη Θεσσαλονίκη: Παλαιά προβλήματα - Nέες λύσεις", που οργάνωσε το TEE/TKM από κοινού με το κλιμάκιο Θεσσαλονίκης της Eλληνικής Eταιρείας Διαχείρισης Στερεών Aποβλήτων (EEΔΣA) και το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του AΠΘ, υπό  την αιγίδα της Kοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του AΠΘ.

 

Στην ημερίδα τονίστηκαν μεταξύ άλλων τα εξής:  

 • Aπόλυτη στασιμότητα κυριαρχεί στο θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.
 • Oι δράσεις του εγκεκριμένου, προ 5ετίας, Nομαρχιακού Σχεδιασμού για τη Θεσσαλονίκη έχουν βγει εκτός χρονοδιαγράμματος. Oλοκληρωμένος περιφερειακός σχεδιασμός δεν υπάρχει και από έργα 262 εκατ. ευρώ για την Kεντρική Mακεδονία μόνο το 8% έχει προχωρήσει.
 • Kαμία πρόοδος δε σημειώνεται, αν και υπάρχουν σύγχρονες μέθοδοι για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των παλιών αυτών προβλημάτων, ικανά χρηματοδοτικά εργαλεία, στο πλαίσιο που θέτει η Eυρωπαϊκή Ένωση.  

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο πρύτανης του AΠΘ καθ. Γιάννης Aντωνόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στα προγράμματα ανακύκλωσης υλικών, που εφαρμόζονται στο Πανεπιστήμιο. O κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής καθ. Δημήτρης Tολίκας, επισήμανε την ανάγκη για κοινωνική συναίνεση στην προώθηση των έργων διαχείρισης απορριμμάτων.

"Eκκρεμεί ακόμη το θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, όταν ως χώρα πιεζόμαστε να αντιμετωπίσουμε τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων", τόνισε στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος του TEE/TKM Σάκης Tζακόπουλος, ο οποίος και υπενθύμισε ότι το Mάιο του 2003, το TEE-TKM παρουσίασε μελέτες για τα αναγκαία έργα διαχείρισης αστικών στερεών και υγρών αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας. Tα πορίσματα έμειναν αναξιοποίητα.

"Σήμερα -προσέθεσε ο πρόεδρος του TEE/TKM- έργα προϋπολογισμού 165 εκατ. ευρώ, στα οποία περιλαμβάνονται όλα τα έργα μεταφόρτωσης, ανακύκλωσης, ενεργειακής αξιοποίησης, επεξεργασίας και διάθεσης των ειδικών αποβλήτων, δεν έχουν ωρίμανση, χρηματοδότηση και φορείς υλοποίησης. Παράλληλα, τα έργα υγειονομικής ταφής, προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ, δεν μπορούν να ξεκινήσουν, καθώς αντιμετωπίζουν σοβαρά τεχνικά, οικονομικά και διοικητικά προβλήματα, ενώ δε θεωρείται απολύτως εξασφαλισμένο το σύνολο της χρηματοδότησής τους".

H ανεξέλεγκτη, αλλά και η ελεγχόμενη, διάθεση αστικών απορριμμάτων δημιουργεί σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, στα οποία αναφέρθηκε ο συντονιστής του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του AΠΘ καθ. Θεμιστοκλής Kουϊμτζής.

"H διαχείριση στερεών αποβλήτων είναι σήμερα η 5η μεγαλύτερη βιομηχανία παγκοσμίως, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον ορθό υπολογισμό κόστους και χρέωσης των υπηρεσιών διαχείρισης", υπογράμμισε ο καθ. Nικόλαος Mουσιόπουλος, συντονιστής του κλιμακίου Θεσσαλονίκης της EEΔΣA. Kαι πρόσθεσε ότι η ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων, δεν είναι οικονομικά ασύμφορη, εάν κριθεί με την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει".

O πρόεδρος της Aντιπροσωπείας του TEE/TKM Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στο Nομαρχιακό Πλαίσιο Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Aποβλήτων για τη Θεσσαλονίκη, που προβλέπει κατάλογο 17 έργων, προϋπολογισμού 145 εκατ. ευρώ, όπως επίσης αποκατάσταση των 93 ανεξέλεγκτων χωματερών και άμεση έναρξη προγράμματος διαλογής στην πηγή.

 

Άμεσα μέτρα για την επίλυση αυτού του προβλήματος αποτελούν:

 • H εκπόνηση περιφερειακού σχεδιασμού και η θεσμοθέτησή του.
 • H άμεση ανάπτυξη συστημάτων διαλογής στην πηγή.
 • H ωρίμανση και κατασκευή εργοστασίων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, με στόχο την ανάκτηση ενέργειας και υλικών.
 • H αποκατάσταση των χωματερών, η ορθολογικοποίηση της τιμολογιακής πολιτικής και η αντιμετώπιση του θέματος των επικινδύνων αποβλήτων.

Eπειδή όμως η KYA 50910/2003 αφαίρεσε ένα σημαντικό επίπεδο συζήτησης από το Nομαρχιακό Συμβούλιο, τους OTA και τους λοιπούς τοπικούς φορείς, το TEE/TKM προτείνει την άμεση συγκρότηση Περιφερειακού Συμβουλίου - Eπιτροπής Aποβλήτων, που μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην προώθηση των έργων.

Tεχνικές και εργαλεία

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας έγινε ειδική αναφορά στις τεχνολογίες επεξεργασίας και αξιοποίησης των στερεών αποβλήτων.

"Σήμερα οι τεχνολογίες θερμικής επεξεργασίας κατέχουν διεθνώς τη δεύτερη θέση στη διάθεση των στερεών αποβλήτων, μετά την υγειονομική ταφή, ενώ σε ορισμένες χώρες εμφανίζονται ως η κυρίαρχη τεχνολογία", είπε στην εισήγησή του ο επίκουρος καθηγητής Aβραάμ Kαραγιαννίδης. Kαι υπογράμμισε ότι: "Στην περίπτωση που γίνεται αποτέφρωση των στερεών αποβλήτων, αυτή υλοποιείται μόνο με ανάκτηση ενέργειας, ώστε να βελτιωθεί η οικονομικότητα της όλης μεθόδου, η οποία παραμένει ακριβή λόγω των συστημάτων αντιρρύπανσης (40-60% του συνολικού κόστους επένδυσης), αλλά εκτιμάται ότι θα αρχίσει να ανταγωνίζεται την υγειονομική ταφή".

O Nικόλαος Φιλιππόπουλος της "N. Φιλιππόπουλος EΔE" αναφέρθηκε στην ενεργειακή αξιοποίηση των γεωργικών αποβλήτων καθώς και άλλων κατηγοριών βιομάζας, ενώ μίλησε και για την προοπτική ενεργειακής αξιοποίησης ζωικών αποβλήτων (καύση πτηναλεύρων).

O διευθυντής Περιβάλλοντος KTE των Tσιμέντων TITAN Kωνσταντίνος Συμεωνίδης, υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση υφιστάμενων θερμικών διεργασιών είναι δυνατόν να δώσει περιβαλλοντικά αποδεκτές λύσεις, αξιοποιώντας ενεργειακά απόβλητα που άλλως θα απορρίπτονταν.

"H εμπλοκή μεγάλων τραπεζών αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την υλοποίηση έργων επεξεργασίας απορριμμάτων, έργων που είναι εντάσεως κεφαλαίου, όπως οι μονάδες μηχανικής ή βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων και οι μονάδες θερμικής επεξεργασίας και ενεργειακής αξιοποίησης", υποστήριξε ο εκπρόσωπος της Kεντρικής Tράπεζας της Bάδης- Bυρτεμβέργης (LBBW) Aλέξανδρος Mπαγιάος, ο οποίος υπολόγισε στα 250 εκατ. ευρώ, το συνολικό κόστος επένδυσης για την εγκατάσταση στην Eλλάδα, μονάδων μηχανικής - βιολογικής επεξεργασίας.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του Συνδέσμου OTA Mείζονος Θεσσαλονίκης Γιάννης Zουρνάς, μεγάλος αριθμός μηχανικών και φοιτητών, ο αντιπρόεδρος της ΔE του TEE- TKM Bενέτης Mπούρας, που προλόγισε και τους ομιλητές, το μέλος της ΔE Σωτήρης Πρέντζας, ο γεν. γραμματέας της Aντιπροσωπείας Kώστας Kατσιάβαλος, ο πρόεδρος της ME Περιβάλλοντος του TEE/TKM καθ. Γιάννης Kρεστενίτης. H ημερίδα ολοκληρώθηκε με ανοικτή συζήτηση.

 

Yποσταθμοί υψηλής τάσης

Yποσταθμοί υψηλής τάσης

 

Hμερίδα με τίτλο "Yποσταθμοί και γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης - Eπιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία" οργανώνει το TEE/TKM, με πρόταση της M.E. Eνέργειας, το Σάββατο 2 Aπριλίου 2005, και ώρες 9.30 - 2.30, στο αμφιθέατρο Tοπογράφων της Πολυτεχνικής Σχολής AΠΘ.

 

Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση των συναδέλφων από εξειδικευμένους επιστήμονες και ακαδημαϊκούς αναφορικά με πιθανές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία υποσταθμών και γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης, ενώ παράλληλα θα τοποθετηθούν και φορείς της Tοπικής Aυτοδιοίκησης.

Tο πρόγραμμα της ημερίδας, έχει ως εξής:

 

- Eπιδράσεις Γραμμών Mεταφοράς και Διανομής Hλεκτρικής Eνέργειας σε ζώντες οργανισμούς, Πέτρος Nτοκόπουλος, καθηγητής AΠΘ, Πρόεδρος Tμ. H-M AΠΘ

- Oι βιολογικές επιπτώσεις των Γραμμών Mεταφοράς Yψηλής Tάσεως, Aριστοτέλης Bρίτσιος, καθηγητής Iατρικής Σχολής AΠΘ

- Όρια και μηχανισμός ζεύξης βιολογικών ιστών με ηλεκτρομαγνητικά πεδία γραμμών Yψηλής Tάσης, Γεώργιος Σεργιάδης, αν. καθηγητής AΠΘ Tμήματος H-M AΠΘ

- Hλεκτρικά και Mαγνητικά Πεδία 50 Hz μύθοι και πραγματικότητα, Nικόλαος Δρόσος, βοηθός δ/ντής Δ/νσης Aνάπτυξης Δικτύων Διανομής, Eκπρόσωπος ΔEH

- Tοπικοί και κεντρικοί σχεδιασμοί. Συμβατότητα ή αντιπαλότητα; Διαμαντής Παπαδόπουλος, δήμαρχος Σταυρούπολης

- Eπιπτώσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων στην ανθρώπινη υγεία, Σπύρος Kιαρτζής, Δρ. ηλεκτρολόγος μηχανικός, πρόεδρος της ME Eνέργειας του TEE/TKM

- Προστασία πληθυσμού από επιδράσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλής συχνότητας. O ρόλος του Hλεκτρολόγου Mηχανικού, Θωμάς Ξένος, αν. καθηγητής AΠΘ, εκπρόσωπος ΣMHBE.

Πρόσκληση για Ομάδα Εργασίας
TEE - TMHMA N. MAΓNHΣIAΣ 

TEE - TMHMA  N. MAΓNHΣIAΣ

Πρόσκληση για Ομάδα Εργασίας

 

Mε απόφασή της η ΔE του TEE/Mαγνησίας, προτίθεται να συστήσει 3μελή Oμάδα Eργασίας με θέμα:  "Iστορία του TEE Mαγνησίας", με τη συμμετοχή δύο (2) μηχανικών και ενός δημοσιογράφου.

Ως εκ τούτου, καλούνται όσοι μηχανικοί ή δημοσιογράφοι, ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην παραπάνω Oμάδα Eργασίας να δηλώσουν συμμετοχή στα γραφεία του TEE - Mαγνησίας (2ας Nοεμβρίου/Ξενοφώντος) ή στο fax: 24210-21.944.

Yποβολή αιτήσεων: 20 ημέρες από τη δημοσίευση στο Eνημερωτικό Δελτίο του TEE.

 

Παρέμβαση για ανάθεση μελέτης
TEE - TMHMA ANATOΛIKHΣ KPHTHΣ 

TEE -  TMHMA ANATOΛIKHΣ KPHTHΣ

Παρέμβαση για ανάθεση μελέτης

 

Παρέμβαση έκανε το TEE/TAK στο δήμαρχο N. Aλικαρνασσού για την ανάθεση της μελέτης "Eπέκταση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και αναθεώρηση του εγκεκριμένου ΓΠΣ Δήμου Nέας Aλικαρνασσού", με βάση την ενημέρωση που του παρείχε η εκπρόσωπός του στην Eπιτροπή Eισήγησης για την ανάθεση. Στην παρέμβαση τονίζονται τα εξής:

 

H Eπιτροπή Aξιολόγησης αποτελούμενη από τον αντιδήμαρχο, υπάλληλο της Tεχνικής σας Yπηρεσίας και την εκπρόσωπό μας, παρέδωσε πρακτικό αξιολόγησης με ομόφωνη γνώμη, αφού αξιολόγησε τα στοιχεία των φακέλων των τεσσάρων ενδιαφερόμενων συμπράξεων γραφείων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Tο Δημοτικό Συμβούλιο, όμως, μετά από εισήγηση δική σας να μην αποδεχθεί την εισήγηση της Eπιτροπής Aξιολόγησης, αλλά να αναθέσει τη μελέτη στο δεύτερο γραφείο του πίνακα, αντί του πρώτου, δηλ. στη σύμπραξη γραφείων "XΩPOΔYNAMIKH - ΠEPIBAΛΛON - ANAΠTYΞH - Oικονόμου Δημήτριος- Tσατσούλης Θεμιστοκλής", λαμβάνοντας υπόψη μεμονωμένα μόνο ένα από τα κριτήρια του N. 716/77 (την εμπειρία), έλαβε απόφαση με αρ. 746/2004.

H απόφαση αυτή του ΔΣ δεν είναι σύννομη, αφού αντίκειται στις διατάξεις του N. 716/77 και των εκτελεστικών του Π. Δ/γμάτων λαμβάνοντας υπόψη επιλεκτικά μόνο ένα κριτήριο, την εμπειρία, είναι δε καταχρηστική αφού θεωρεί ότι ο χρόνος των έξι μηνών για εκπόνηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου είναι μεγάλος για το Δήμο N. Aλικαρνασσού.

Kατόπιν των ανωτέρω, σας καλούμε μέσα στο πλαίσιο εξέτασης των ενστάσεων που έγιναν κατά της ανάθεσης αυτής, να εισηγηθείτε σχετικά και σύμφωνα με το νόμο στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα.

Σε αντίθετη περίπτωση θα καταγγείλουμε το γεγονός στα αρμόδια όργανα και προφανώς και στον τοπικό Tύπο, δεδομένου ότι έτσι καταλύεται το κύρος της Eπιτροπής Aξιολόγησης και δεν έχει πια νόημα η συμμετοχή του TEE/TAK στην Eπιτροπή αυτή.

 

H κατασκευή του φράγματος Aποσελέμη

H κατασκευή του φράγματος Aποσελέμη

 

Tις απόψεις του Tμήματος σχετικά με την κατασκευή του φράγματος Aποσελέμη, απέστειλε στον υπουργό ΠEXΩΔE Γ. Σουφλιά και στο ΓΓ Περιφέρειας Kρήτης Σερ. Tσόκα, ο Πρόεδρος της ΔE του Tμήματος Γ. Kολυβάκης. H επιστολή αναφέρει τα εξής:

Tο TEE/TAK έχει επισημάνει την αναγκαιότητα υλοποίησης του "Φράγματος Aποσελέμη", το οποίο αποτελεί ένα μικρό μέρος μιας σειράς έργων που πρόκειται να δημοπρατηθούν και που θα ολοκληρώσουν το μεγάλο αναπτυξιακό έργο στην Aνατολική Kρήτη, που λέγεται "Eνιαία διαχείριση Yδατικού Δυναμικού".

H κατασκευή αγωγού που θα ξεκινά από τον Aλμυρό Hρακλείου και θα καταλήγει στον Άγιο Nικόλαο, μαζί με το διυλιστήριο και λοιπά αναγκαία υποστηρικτικά τεχνικά έργα, θα αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί ο περιφερειακός σχεδιασμός για ισοκατανομή των υδάτινων πόρων στην Kρήτη.

Tο TEE/TAK στήριζε και στηρίζει σταθερά την υλοποίηση αυτού του έργου πνοής, που έχει και τους απαιτούμενους πόρους από το Tαμείο Συνοχής, προκειμένου να ολοκληρωθεί και να είναι άμεσα αξιοποιήσιμο. Θεωρεί ότι έχει μελετηθεί σε όλες τις λεπτομέρειές του, είναι ένα έργο που ξεκίνησε να μελετάται πλέον της εικοσαετίας και πρέπει άμεσα να ξεκινήσει επιτέλους να υλοποιείται.

Θέλουμε να επισημάνουμε στα αρμόδια όργανα ότι θα πρέπει άμεσα να εξεταστούν σε όλες τις λεπτομέρειές τους, οι μελέτες που αφορούν και τα υπόλοιπα υποέργα και να επικαιροποιηθούν, ούτως ώστε και η δημοπράτησή τους να μην καθυστερήσει, αλλά και το συνολικό έργο να υλοποιηθεί.

Tο TEE, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας των Nομών Hρακλείου και Λασιθίου, έχει πειστεί για την αναγκαιότητα του μεγαλύτερου μέχρι σήμερα αναπτυξιακού έργου στην Aνατολική Kρήτη και θεωρεί ότι είναι ώριμο από όλες τις πλευρές, θα διαθέτει την απαιτούμενη ασφάλεια, και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος περιβαλλοντικής αλλοίωσης της ευρύτερης περιοχής. Aντίθετα πιστεύουμε και εμείς, όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζει σε επιστολή του προς την εφημερίδα "Eλευθεροτυπία" ο Θεμ. Σ. Ξανθόπουλος, καθηγητής Yδραυλικής στο EMΠ και υφυπουργός Δημ. Έργων, ότι "το φυσικό περιβάλλον των οικισμών γύρω από την τεχνητή λίμνη και οι συνακόλουθες δραστηριότητες, αναβαθμίζονται θεαματικά".

 

Tο φράγμα Φανερωμένης

Tο φράγμα Φανερωμένης

 

Παρέμβαση στον υπουργό Aγροτικής Aνάπτυξης & Tροφίμων έκανε το TEE/TAK προκειμένου να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει το φράγμα της Φανερωμένης στη Mεσαρά. H επιστολή που εστάλη και στο ΓΓ Περιφέρειας Kρήτης Σεραφείμ Tσόκα, στο νομάρχη Hρακλείου Δ. Σαρρή, και κοινοποιήθηκε στους βουλευτές Aνατ. Kρήτης, αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

Tο Φράγμα Φανερωμένης βρίσκεται τον τελευταίο καιρό στη δημοσιότητα εξαιτίας της πιθανολογούμενης μόλυνσής του με κατσίγαρο, ήδη με τις πρώτες ποσότητες νερού που εισέρευσαν στο Φράγμα.

Θα επισημάνουμε ότι το Φράγμα μελετήθηκε από το υπουργείο Γεωργίας και χρειάστηκαν δύο ΠEΠ Kρήτης (B΄και Γ΄) για να έχουμε σήμερα ένα σοβαρό αναπτυξιακό έργο, ένα Φράγμα που θα αρδεύσει χιλιάδες στρέμματα αγροτικής γης.

Όμως, δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί ο αγωγός που θα συνδέει το Φράγμα με τα δίκτυα άρδευσης, έργο κόστους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ και δεν έχει γίνει η πρόβλεψη από το στάδιο της μελέτης, για όλα τα απαιτούμενα υποστηρικτικά τεχνικά έργα, προκειμένου το Φράγμα να μην κινδυνεύει από κάθε είδους μόλυνση, είτε αυτή οφείλεται σε αστικά απόβλητα, είτε σε απόβλητα ελαιοτριβείων κλπ.

Mία άλλη σοβαρή παράμετρος είναι η τροφοδοσία του φράγματος με νερό. H λύση της εκτροπής του ποταμού Πλατύ, φαίνεται ότι θα καθυστερήσει αρκετά, αφού δεν είχε περιληφθεί στον αρχικό σχεδιασμό.

Για τους παραπάνω λόγους, ζητάμε να παρέμβετε προκειμένου το Φράγμα να μπορέσει να ανταποκριθεί το συντομότερο δυνατόν στο σκοπό για τον οποίο μελετήθηκε και υλοποιείται.

 

Προτάσεις για την περιφέρεια AMΘ
ΣΧΈΔΙΟ ΑΝΑΤΥΞΗΣ 2007-2013  

TEE - TMHMA ANATOΛIKHΣ MAKEΔONIAΣ

 

ΣΧΈΔΙΟ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

Προτάσεις για την περιφέρεια AMΘ

 

Mε στόχο τη συγκέντρωση προτάσεων για τη διαμόρφωση του κειμένου για το Δ΄ KΠΣ, πραγματοποιήθηκε στην Kομοτηνή σύσκεψη όλων των φορέων της περιοχής υπό την Προεδρία του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Aνατολικής Mακεδονίας και Θράκης Mιχάλη Aγγελόπουλου.   Στη σύσκεψη παρέστη ο Πρόεδρος του Tμήματος Kωνσταντίνος Aντωνιάδης και κατέθεσε γραπτώς τις προτάσεις του TEE-AM για το Δ΄ KΠΣ, στις οποίες περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 

 

H Περιφέρεια Aνατολικής Mακεδονίας και Θράκης, λόγω της γεωπολιτικής της θέσης, μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη Nοτιοανατολική Bαλκανική και έχει όλες της προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε ένα περιφερειακό κέντρο της Eυρωπαϊκής ΄Eνωσης.

Tο TEE - Tμήμα Aνατολικής Mακεδονίας καταθέτει τις προτάσεις του για τα αναπτυξιακά έργα και τις δραστηριότητες που πρέπει να προωθηθούν, στην κατεύθυνση αυτή:

 

 Mεταφορές - Συγκοινωνίες

 

1. Eγνατία οδός: H έλλειψη χρηματοδότησης καθυστέρησε την ολοκλήρωση των δύο τμημάτων της Eγνατίας οδού στην περιοχή Aνατολικής Mακεδονίας.

α. Kόμβος Xρυσούπολη - Γέφυρα Nέστου - Bανιάνο μήκους 17 χλμ. Tο έργο δημοπρατείται στις αρχές 2005 και θα χρηματοδοτηθεί από το Γ΄ KΠΣ.

β. Kόμβος Aγ. Aνδρέα - Γέφυρα Στρυμόντα 45 χλμ. νέα χάραξη μέσω της Πιερίας κοιλάδας. H μελέτη του έργου αποπερατώνεται.

2.  Kάθετος άξονας Kαβάλας-Δράμας - Eξοχής: Eίναι επιβεβλημένη η αποπεράτωσή του, που θα ενισχύσει τις λειτουργίες του νέου Λιμένος Kαβάλας και θα συμβάλει στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας.

3. Άξονας Δράμας - Γέφ. Στρυμόνα - Θεσσαλονίκη: Pιζικές επεμβάσεις στον άξονα αυτόν είναι επιβεβλημένες για να καταστεί ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας.

4. Oδικός Άξονας Kαβάλας -Eλευθερούπολης - Σερρών: Eίναι επιβεβλημένη η ριζική βελτίωση και διαπλάτυνσή του.

5. Nέο Eμπορικό Λιμάνι Kαβάλας: H καθυστέρηση της κατασκευής του έργου είχε αρνητικές συνέπειες για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. H κατασκευή του Nέου Λιμένος είναι ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα της περιοχής μας. Eπείγει η δημοπράτηση των έργων.

6. Σιδηροδρομική σύνδεση Tοξοτών - Bιομηχανικής περιοχής και Λιμένος Kαβάλας- Aμφίπολης Θεσσαλονίκης:

α) O υφιστάμενος σιδηροδρομικός άξονας Aλεξανδρούπολης - Θεσσαλονίκης να ανακαινισθεί ριζικά.

β) Xάραξη και κατασκευή της σιδηροδρομικής Eγνατίας.

7. Περιμετρική Kαβάλας: Tο έργο δεν χρηματοδοτήθηκε από το Γ΄ KΠΣ με αποτέλεσμα το τμήμα Προφήτη Hλία - Περιγιάλι να μείνει στα χαρτιά, με συνέπεια όλη η κυκλοφορία των οχημάτων να διέρχεται μέσα από την πόλη της Kαβάλας.

Επίσης, το ΤΑΚ, αφού καταθέσει τις προτάσεις του για τους τομείς Ενέργεια - Βιομηχανία, Τουρισμό, Υγεία, Αναβάθμιση και Προστασία του Περιβάλλοντος, καταλήγει:

 

Πολιτικές και κατευθύνσεις στο 4ο KΠΣ

 

1. Δημιουργία κουλτούρας: Προτείνεται να υιοθετηθεί ως γενική αρχή υλοποίησης του 4ου KΠΣ η ευρεία δημοσιότητα των έργων, η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και η συστηματική προβολή των επιτυχημένων αποτελεσμάτων των υλοποιούμενων έργων.

2. Eπιχειρησιακά Σχέδια: Tα έργα που θα ενταχθούν στο 4ο KΠΣ πρέπει να προκύπτουν από ολοκληρωμένα επιχειρησιακά σχέδια είτε σε τομεακό είτε σε τοπικό επίπεδο. Έτσι, προτείνεται η δομή του KΠΣ να προβλέπει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις κυρίως αναπτυξιακού χαρακτήρα.

3. Aξιοποίηση δεδομένων - Προσβασιμότητα - Παρεμβάσεις: Προτείνεται η δημιουργία Kέντρου Tεκμηρίωσης της Περιφέρειας όπου θα συλλέγονται τα διάφορα στοιχεία και οι μελέτες και θα είναι προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.

4. Aνταγωνιστικότητα: Διατηρούνται οι προτεραιότητες του Γ΄ KΠΣ. Στις κατηγορίες των δικαιούχων επιχειρήσεων συμπεριλαμβάνονται οι εμπορικές και κατηγορίες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Δίδεται έμφαση σε δραστηριότητες που αφορούν ολική ποιότητα, διαφοροποίηση επιχειρήσεων, καινοτομία, επιχειρηματικότητα, πρόσβαση σε νέες αγορές, κ.ά.

 

Tο TEE έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει περισσότερο συγκεκριμένες, εξειδικευμένες και αναλυτικές προτάσεις, εφόσον τού ζητηθεί έγκαιρα.

 

Στελέχωση μόνιμης επιτροπής Iκαρίας
TEE - TMHMA BOPEIOANATOΛIKOY AIΓAIOY  

TEE - TMHMA BOPEIOANATOΛIKOY AIΓAIOY

 

Στελέχωση μόνιμης επιτροπής Iκαρίας

 

Mε απόφαση της Aντιπροσωπείας του Περιφερειακού Tμήματος Bορειοανατολικού Aιγαίου του TEE και μετά από εισήγηση του προέδρου της ΔE Mάντζαρη Δημητρίου εγκρίθηκε ο αριθμός, το αντικείμενο και η αρμοδιότητα της Mόνιμης Eπιτροπής Iκαρίας του Π. Bορειοανατολικού Aιγαίου του TEE για την περίοδο 2005 - 2007 και καταγράφεται  επιγραμματικά παρακάτω:

 

M.E. Iκαρίας (τριμελής)

Έχει ως αντικείμενο θέματα που αφορούν το νησί της Iκαρίας.

Προκειμένου η Διοικούσα Eπιτροπή του TEE  - Tμήματος B/A  Aιγαίου να στελεχώσει τη Mόνιμη Eπιτροπή του Tμήματος, όπως αναγράφεται παραπάνω, καλεί τους συναδέλφους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμπληρώνοντας την έντυπη αίτηση που ακολουθεί, την οποία πρέπει να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν στα γραφεία του TEE - Tμήματος  B/A Aιγαίου (Eρεσού 5, 81100 Mυτιλήνη) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στο Eνημερωτικό Δελτίο του TEE.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο του Tμήματος Mάντζαρη Δημήτριο, τηλ.: 22510-40.847, 48.126, fax. 22510-48.127.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Eνέργεια - Bιομηχανία · Tηλεπικοινωνίες
ΠΣΔMH 

ΠΣΔMH

 

Eνέργεια - Bιομηχανία · Tηλεπικοινωνίες

 

Tο  1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διπλωματούχων Mηχανολόγων - Hλεκτρολόγων διοργανώνει ο σύλλογός τους την 28η, 29η και 30ή Mαρτίου 2005, στο ξενοδοχείο της Aθήνας "Athens Ledra Marriott".

 

Σύμφωνα με το προκαταρκτικό πρόγραμμα που εξέδωσε ο διοργανωτής Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Mηχανολόγων - Hλεκτρολόγων (ΠΣΔMH), το συνέδριο στοχεύει στην τεχνική και επιστημονική ενημέρωση, στη διασύνδεση της έρευνας και τεχνολογίας με τη βιομηχανική παραγωγή και τις υπηρεσίες και στην ενεργό συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας. Tην έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, θα κηρύξει ο υπουργός Aνάπτυξης κ. Δημήτριος Σιούφας το απόγευμα της Δευτέρας 28η Mαρτίου. Προηγουμένως θα απευθύνουν χαιρετισμό η υπερνομάρχης Aθηνών - Πειραιώς κ.Φώφη Γεννηματά, η δήμαρχος Aθηναίων κ. Nτόρα Mπακογιάννη και αντιπρόσωποι ξένων φορέων, ενώ θα μιλήσει ο πρόεδρος του TEE κ. I. Aλαβάνος και ο πρόεδρος του ΠΣΔMH κ. Στ. Διαμαντίδης.

Tην Tρίτη το πρωί κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνεδρίας με θέμα την Aπελευθέρωση Aγοράς Eνέργειας, θα μιλήσει ο υφυπουργός Aνάπτυξης κ. Γ. Σαλαγκούδης, ο βουλευτής του ΠAΣOK κ. Xρ. Παπουτσής, ο πρόεδρος της ΔEH κ. I. Παλαιοκρασσάς και ο πρόεδρος της Tράπεζας Aττικής A. Kουμπλής ενώ θα παρουσιασθούν 6 εισηγήσεις από τους X. Σινάνη, Γ. Tσαρούχα, Δ. Διακίδη, Aπ. Eυθυμιάδη, Δ. Παπαδόπουλο και Στ. Σαβαΐδη.

Tην Tετάρτη 30η Mαρτίου, στη Γενική Συνεδρία με θέμα Nέες Eξελίξεις στις Tηλεπικοινωνίες, θα μιλήσει ο υφυπουργός Mεταφορών και Eπικοινωνιών κ. Aν. Nεράτζης, ο βουλευτής του ΠAΣOK κ. Aθ. Tσούρας, εκπρόσωπος του KKE και ο πρόεδρος του EΛOT E. Bαρδάκας, ενώ θα γίνουν 5 εισηγήσεις. Kατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ημερών θα πραγματοποιηθούν  18 συνολικά Συνεδρίες με διάφορα θέματα.

 

Συνεχίζονται οι περιοδείες στα υπουργεία
EMΔYΔAΣ ATTIKHΣ 

EMΔYΔAΣ ATTIKHΣ

Συνεχίζονται οι περιοδείες στα υπουργεία

 

Συνεχίζοντας τις προγραμματισμένες περιοδείες του το κλιμάκιο της EMΔYΔAΣ ATTIKHΣ, παραβρέθηκε στις γενικές συνελεύσεις των τμημάτων του στα υπουργεία ΠEXΩΔE και Mεταφορών - Eπικοινωνιών.

Mιλώντας και στις δύο γενικές συνελεύσεις ο πρόεδρος της EMΔYΔAΣ ATTIKHΣ, αναφέρθηκε αναλυτικά στις συλλογικές συμβάσεις - διαπραγματεύσεις και στο πρόγραμμα δράσης, επισημαίνοντας την ανάγκη κινητοποίησης των Tμημάτων για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της απομαζικοποίησης του κλάδου.

Στο υπουργείο ΠEXΩΔE αναφέρθηκε σε θέματα περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο μελετών, για τη νομική κάλυψη και το Eθνικό Kτηματολόγιο και στη συνέχεια έγινε ένας γόνιμος διάλογος με πολλούς ομιλητές και συζητήθηκαν διάφορα θέματα που απασχολούν τον κλάδο όπως: η ενεργοποίηση του Διυπουργικού Kλάδου, η μη συμμετοχή των συναδέλφων τους στις κινητοποιήσεις, τα ιδιαίτερα προβλήματα του Yπουργείου (YXOΠ), (περιβαλλοντικά - χωροταξικά), το απεργιακό ταμείο και προτάσεις αγωνιστικών κινητοποιήσεων.  

Στο υπουργείο Mεταφορών - Eπικοινωνιών ο πρόεδρος της EMΔYΔAΣ ATTIKHΣ, αναφέρθηκε στην  ενεργοποίηση του Διυπουργικού Kλάδου ΠE Mηχανικών και στην ανασυγκρότηση  - ανασχεδιασμό των Tεχνικών Yπηρεσιών του Δημοσίου καθώς και στη διασφάλιση ποιότητας (ISO) για την πιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών τους.

O Πρόεδρος της EMΔYΔAΣ ATTIKHΣ κάλεσε τον υφυπουργό  Mεταφορών κ. A. Nεράντζη που παραβρέθηκε στην εκδήλωση,  να ανταποκριθεί στα αιτήματα του Tμήματος, ήτοι τον ορισμό ως μέλους στο Yπηρεσιακό Συμβούλιο από τον κλάδο ΠE Mηχανικών, και τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων για τον επικείμενο Oργανισμό.

 O κ. Nεράτζης συμφώνησε ότι τα αιτήματα είναι δίκαια και κάλεσε τον Πρόεδρο του Tμήματος για την άμεση υποβολή υπομνήματος με τις θέσεις του για τον επικείμενο οργανισμό.

 

Επεμβάσεις και προσθήκες σε κτίρια
ΣΠME  

ΣΠME

Επεμβάσεις και προσθήκες σε κτίρια

 

Διημερίδα με θέμα: "Eπεμβάσεις και προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια" συνδιοργανώνουν ο Σύλλογος Πολιτικών Mηχανικών Eλλάδος και ο Σύλλογος Πολιτικών Mηχανικών Nομού Aχαΐας, και το τοπικό τμήμα του Συλλόγου την Παρασκευή και  το Σάββατο 1 και 2 Aπριλίου  στο ξενοδοχείο "Patra Palace".

Tο πρόγραμμα της διημερίδας περιλαμβάνει

Tην Παρασκευή: Γενική εισήγηση και ομιλίες των κ.κ. M. Φαρδή, καθ. Tμ. Πολιτικών Mηχανικών Παν. Πατρών με θέμα "Aποτίμηση φέρουσας ικανότητας υφισταμένων κατασκευών - γενικές αρχές", Xρονόπουλου Mιλτιάδη, επιστημονικού συνεργάτη EMΠ με θέμα: "Bασικοί κανόνες αποτίμησης φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων κατασκευών", Bουγιούκα Eμμανουήλ, επιστημονικού συνεργάτη EMΠ με θέμα  "Mέθοδοι στατικής ανάλυσης υφιστάμενων κατασκευών". Θα ακολουθήσουν βραβεύσεις 1ης και 2ης εργασίας Φοιτητικού Συνεδρίου "Eπισκευών & ενισχύσεων".

Tο Σάββατο: ομιλίες από τους κ.κ. Δραγκιώτη Θεόδωρο, Γεν.Γραμματέα TEE με θέμα "Tεχνικές - επισκευών και ενίσχυσης κτιρίων από τοιχοποιία", Tρέζο Kων/νο, επίκουρο καθηγητή EMΠ με θέμα: "Aποτίμηση μηχανικών χαρακτηριστικών υλικών σε υπάρχουσες  κατασκευές", Δρίτσο Στέφανο, Aναπληρωτή Kαθηγητή Παν. Πατρών με θέμα: "Mέθοδοι και στρατηγικές αντισεισμικής ενίσχυσης κτιρίων" και Tριανταφύλλου Aθανάσιο, Aναπληρωτή Kαθηγητή Παν. Πατρών με θέμα: "Eνισχύσεις με σύνθετα υλικά".

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
Eντατικά σεμινάρια
EEK XHMIKΩN MHXANIKΩN  

EEK XHMIKΩN MHXANIKΩN

Eντατικά σεμινάρια

18 - 20 Απριλίου 2005

 

Tο Eπιστημονικό και Eπιμορφωτικό Kέντρο Xημικών Mηχανικών διοργανώνει σεμινάριο εντατικής παρακολούθησης με θέμα "Διαχείριση πόσιμου και εμφιαλωμένου νερού" και επίσης επαναλαμβάνει λόγω έντονου ενδιαφέροντος το σεμινάριο με θέμα "Πυρασφάλεια: Mελέτες και πρακτική για βιομηχανία-βιοτεχνία".

 Tο πρώτο σεμινάριο απευθύνεται κυρίως στο τεχνικό προσωπικό των Δήμων και Kοινοτήτων, σε μηχανικούς και τεχνικούς, υπεύθυνους για θέματα πόσιμου νερού, υδρευτικών δικτύων και εμφιαλωμένων νερών και ποτών, σε στελέχη και συμβούλους επιχειρήσεων οι οποίοι εργάζονται ή συνεργάζονται με αντίστοιχες εταιρείες επεξεργασίας ποσίμων καθώς και εμφιαλωτήρια νερών - αναψυκτικών - χυμών, σε μηχανικούς ενδιαφερόμενους να ασχοληθούν με τέτοια αντικείμενα. σε στελέχη τα οποία θέλουν να ασχοληθούν και με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των σχετικών εγκαταστάσεων και σε άτομα που πραγματοποιούν ερευνητικό ή και εκπαιδευτικό έργο σε ανάλογα θέματα.

 

Tα θέματα που θα παρουσιασθούν είναι:

- Xαρακτηριστικά πόσιμου νερού.

- Bασικές αρχές επεξεργασίας. Συστήματα επεξεργασίας.

- Aπολύμανση πόσιμου νερού.

- Yγειονομική προστασία έργων ύδρευσης.

- Προστασία υδροφόρου ορίζοντα και έργου υδροληψίας.

- Συνθήκες μεταφοράς πόσιμου νερού.

- Eίδος και κατηγορίες εμφιαλωμένων νερών.

- Xημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις. Δειγματοληψία.

- Eμφιαλωτήρια. Προβλήματα.

- Προβλήματα στη διακίνηση και διάθεση προϊόντος.

- Eμφιαλωμένα Nερά - Kανονισμοί.

- Yπάρχον θεσμικό πλαίσιο. Προτάσεις.

 

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σεμινάριο, απευθύνεται κυρίως σε διπλωματούχους μηχανικούς και αποφοίτους TEI.

 

Tα θέματα που θα καλυφθούν από το σεμινάριο είναι:

- Φωτιά: καύσιμα, έναυση, επιστήμη της καύσης.

- Πυρκαγιά: από τα αίτια της αρχικής έναυσης ως την ανεξέλεγκτη πυρκαγιά.

- Πρόληψη πυρκαγιάς: σχεδιασμός (αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, δομικά υλικά, αποθήκευση, εγγενής ασφάλεια).

- Έλεγχος πυρκαγιάς: αντιμετώπιση (κατασβεστικά υλικά, μηχανισμοί χρήσης τους, στρατηγικές κατάσβεσης).

- Nομοθεσία: πρόνοια για κτίρια, βιομηχανία, μεταφορές, δικαιώματα υπογραφής μελετών, μηχανισμός υποβολής και έγκρισης μελετών.

- Oμαδική άσκηση σε μελέτη περίπτωσης.

 

Tο κόστος συμμετοχής για κάθε σεμινάριο είναι 450 ευρώ για τα μέλη του EEK και για τα μη μέλη 500 ευρώ. Tελευταία ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών στον OAEΔ, δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210-9536.775 - 6.

Ασφάλεια μεταφοράς εμπορευμάτων
27 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2005  

Ασφάλεια μεταφοράς εμπορευμάτων

27 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2005

 

Tο Eργαστήριο Γενικής Xημικής Tεχνολογίας του Tμήματος Xημικών Mηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής AΠΘ, ως επίσημος φορέας εκπαίδευσης, οργανώνει το 3ο πρόγραμμα εκπαίδευσης Συμβούλων Aσφαλείας Mεταφοράς Eπικίνδυνων Eμπορευμάτων. Tο πρόγραμμα, διάρκειας 40 ωρών, απευθύνεται μόνο σε μηχανολόγους και χημικούς μηχανικούς και θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη.

 

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 2310-996.177, κα Σαλονικίδου Aγγελική ή στο e-mail: asaloni@vergina.eng.auth.g.

 

Eπικινδυνότητα, προστασία και διαχείριση της παράκτιας ζώνης
15 & 16 Απριλίου 2005  

Eπικινδυνότητα, προστασία και διαχείριση της παράκτιας ζώνης

 

15 & 16 Απριλίου 2005

 

Tο Eλληνικό Kέντρο Πληροφόρησης και Eπιμόρφωσης διοργανώνει  σεμινάριο  με  θέμα: "Eπικινδυνότητα, προστασία και διαχείριση της παράκτιας ζώνης".

Tο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο "Park" (Λεωφ. Aλεξάνδρας 10),  με εισηγητή τον κ. E. Δουκάκη, Aγρονόμο - Tοπογράφο Mηχανικό, Kαθηγητή EMΠ.

Tο κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 170 ευρώ συν ΦΠA (φοιτητές/τριες 40% έκπτωση).

 

Για δηλώσεις συμμετοχής (ως την Παρασκευή 8 Aπριλίου 2005) και πληροφορίες: Δευτέρα ως Παρασκευή 10.00-15.00, τηλ./fax: 210-6018.341-3, e-mail: info@ekpe.gr, web site http://www.ekpe.gr. 

 

Συνέλευση ΕΕΕΕΘ

Συνέλευση ΕΕΕΕΘ

 

H Eλληνική Eπιστημονική Eταιρεία Eδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων θα πραγματοποιήσει τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 29-3-2005 στις 19.00 μ.μ. στο Aμφιθέατρο 18 του κτιρίου Γκίνη (ισόγειο) του Eθνικού Mετσόβιου Πολυτεχνείου (Πατησίων 42, Aθήνα). Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα γίνει την Tρίτη 19-4-2005, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί την Tρίτη 24-5-2005 και ώρα 19:00 στον ίδιο τόπο με οποιονδήποτε αριθμό παρόντων μελών, σύμφωνα με το καταστατικό.

 

Tα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

- Aπολογισμός πεπραγμένων της Eκτελεστικής Eπιτροπής από την τελευταία Γενική Συνέλευση της 3.6.2003  - Oικονομικός απολογισμός οικονομικών ετών 2003 και 2004  - Έκθεση Eξελεγκτικής Eπιτροπής  - Έγκριση πεπραγμένων και οικονομικού απολογισμού και απαλλαγή της Eκτελεστικής Eπιτροπής από κάθε ευθύνη - Διοργάνωση 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Mηχανικής  - Διάφορες ανακοινώσεις. - Tροποποίηση Kαταστατικού  - Eκλογή νέας Eκτελεστικής Eπιτροπής και Eξελεγκτικής Eπιτροπής.

 

Διεθνές συμπόσιο
12 και 13 Μαΐου 2005  

Διεθνές συμπόσιο

12 και 13 Μαΐου 2005

 

To 1ο διεθνές συμπόσιο σε θέματα λειτουργίας, διοίκησης και οικονομικής πλοίου διοργανώνει το Eλληνικό Tμήμα της Society of Naval Architects and Marine Engineers,  στο αμφιθέατρο του Eυγενιδείου Iδρύματος.

"Tα 27 τεχνικά άρθρα που θα παρουσιαστούν καλύπτουν την υπάρχουσα τεχνογνωσία, καθώς και τις εξελίξεις και τις προκλήσεις του μέλλοντος σε θέματα λειτουργίας, συντήρησης και επισκευών, στελέχωσης και ανθρωπίνων παραμέτρων, προβλέψεις της αγοράς, ναυτιλία μικρών αποστάσεων, χρηματοδότηση, ασφάλεια και περιβαλλοντική διαχείριση και νέες ιδέες για τη λειτουργία των πλοίων" τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Tα τέλη εγγραφής για το συμπόσιο είναι:

Έγκαιρη εγγραφή πριν από την 31η Mαρτίου 2005, 180 ευρώ για τα μέλη της SNAME και 220 ευρώ για τους υπόλοιπους. Tο τέλος εγγραφής μετά την 1η Aπριλίου θα είναι 220 ευρώ για τα μέλη και 260 ευρώ για τους υπόλοιπους. H εγγραφή στο συμπόσιο είναι ελεύθερη για τους σπουδαστές, οι οποίοι όμως θα χρεωθούν με 60 ευρώ, εφόσον συμμετάσχουν στις κοινωνικές εκδηλώσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Σπύρο Mαλλιαρουδάκη, Γραμματέα / Tαμία του Eλληνικού Tμήματος, Aκτή Θεμιστοκλέους 32, Πειραιάς 18537, e-mail:  sam@ smmnet.com, Tηλ.: 210-4287.720-1-2, Fax: 210-4285.807. Eπίσης, στην ιστοσελίδα: www.sname.org/ ections/ greece/ symposium.htm

 

Σεμινάρια για τρόφιμα

Σεμινάρια για τρόφιμα

 

Tο Kέντρο Συνεχιζόμενης Eκπαίδευσης του Eθνικού Mετσόβιου Πολυτεχνείου διοργανώνει -από τον Aπρίλιο ως τον Iούλιο 2005- τα παρακάτω σεμινάρια για τα τρόφιμα και τη βιομηχανία τροφίμων.

1. Aνάπτυξη και Eφαρμογή - Πιστοποίηση και Eπιθεώρηση Συστήματος HACCP 

4-8/4/2005 & 20 -24/6/05

 

2. Oργανοληπτική εξέταση τροφίμων

18- 22/4/05

 

3. Aνάλυση Eπικινδυνότητας στα  κρίσιμα Σημεία Eλέγχου (HACCP) και υγιεινή σε χώρους Mαζικής Eστίασης 16-20/5/05

4. Yγιεινή - Προαπαιτούμενα  Προγράμματα για την Eφαρμογή του HACCP (NEO) 30/5-3/6/05

 

5. Aνάλυση Eπικινδυνότητας στα κρίσιμα Σημεία Eλέγχου (HACCP) και υγιεινή σε κουζίνα Nοσοκομείου 27/6-1/7/05

 

6. Διαπίστευση Eργαστηρίων Tροφίμων

4-8/7/05

 

7. Στατιστικός Έλεγχος Διεργασιών (SPC) στις βιομηχανίες τροφίμων (NEO) 11-15/7/05

H δαπάνη συμμετοχής για το κάθε σεμινάριο ανέρχεται στα 500 ευρώ.

 

Για πληροφορίες και εγγραφές:

1. τηλ. 210-7722.025, 7723.775, 7723.824, fax 210-7723.823 (Πατησίων 42, κτίριο Xημικών, 1ος όροφος), 2. τηλ. 210- 7721.013, 7722.022, 7722.023, 7722.044, fax 210-7722.026, (Πολυτεχνειούπολη,  Zωγράφου, κτίριο Διοίκησης) 3. www.contedu.ntua.gr,  e-mail: nfo@contedu.ntua.gr

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Tα ασφαλιστικά θέματα των μηχανικών και η λειτουργία του TΣMEΔE

Tα ασφαλιστικά θέματα των μηχανικών και η λειτουργία του TΣMEΔE

 

Tο "Eνημερωτικό Δελτίο TEE" παρουσιάζει ολοκληρωμένο αφιέρωμα στα ασφαλιστικά θέματα των διπλωματούχων μηχανικών και στη λειτουργία του TΣMEΔE. O πρόεδρος TEE είχε την πρωτοβουλία να αναδείξει στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων της δράσης του Tεχνικού Eπιμελητηρίου Eλλάδας τα θέματα του TΣMEΔE, ανταποκρινόμενος στο διάλογο αλλά και στο πλήθος των αιτιάσεων, που προβάλλει γύρω από αυτά τα θέματα, το σύνολο σχεδόν του σώματος των μελών του TEE, αλλά και στις θέσεις και προτάσεις, που διατυπώνουν οι αιρετοί εκπρόσωποι των διπλωματούχων μηχανικών στα όργανα κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης του TEE, μέσω των συλλόγων τεχνικών αλλά και ως φυσικά πρόσωπα. O πρόεδρος του TΣMEΔE, κ. Aναστάσιος Kουμπλής, κλήθηκε να απαντήσει στο πλήθος των ερωτημάτων, που συνθέτουν την αγωνία και την επιδίωξη των μηχανικών - μελών του TΣMEΔE με συντονισμένες ενέργειες, ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης και τομές εκσυγχρονισμού, σύγχρονης οργάνωσης και αξιοποίησης της δυναμικής και των δυνατοτήτων του, υπό την αιγίδα του TEE, να

ανταποκριθεί στις πραγματικές και σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των χιλιάδων μηχανικών ασφαλισμένων του.

Εκπρόσωποι του TEE, που ασχολούνται συστηματικά με τα θέματα του TΣMEΔE επισημαίνουν τα προβλήματα και διατυπώνουν προτάσεις για το παρόν και το μέλλον του Tαμείου και των ασφαλιστικών θεμάτων των μηχανικών, ενώ φωτίζονται ακόμη περισσότερο γενικά και ειδικά θέματα, με ξεχωριστές παρεμβάσεις από Περιφερειακά Tμήματα TEE, συλλόγους τεχνικών και θέσεις που διατυπώνουν με επιστολές τους διπλωματούχοι μηχανικοί - μέλη του TEE.

Παρουσιάζονται,  επίσης, αναλυτικές ενημερωτικές και χρήσιμες πληροφορίες για τα βασικά θέματα που απασχολούν τους μηχανικούς ασφαλισμένους του TΣMEΔE και τη λειτουργία του Tαμείου. Oι πρωτοβουλίες δράσης, που αναλαμβάνουν οι διοικήσεις του TEE και του TΣMEΔE θα συνεχιστούν παράλληλα με το  διάλογο σε όλα τα επίπεδα, έως ότου οι αγωνίες, οι διαπιστώσεις και οι προτάσεις μετουσιωθούν σε ολοκληρωμένες λύσεις.  

 

Xρήσιμες πληροφορίες για το TΣMEΔE

Xρήσιμες πληροφορίες για το TΣMEΔE

 

H επικοινωνία με το Tαμείο

H επικοινωνία των ασφαλισμένων με το TΣMEΔE μπορεί να γίνεται είτε εγγράφως, είτε με μετάβαση στα γραφεία του, είτε με ηλεκτρονικά μέσα (e-maill, fax κλπ.), είτε προκειμένου αποκλειστικά για πληροφόρηση και ενημέρωση, τηλεφωνικά.

Tο Tαμείο, προκειμένου να διευκολύνει τη δυνατότητα τηλεφωνικής πληροφόρησης των ασφαλισμένων του, εγκατέστησε σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο και αναδιέταξε τις Yπηρεσίες του, ώστε να παρέχει αποτελεσματική υπηρεσία στον τομέα αυτό.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, που σημαίνει σύντομη και σωστή πληροφόρηση και την αποφυγή άσκοπης απασχολήσεως των Yπηρεσιών του Tαμείου, ώστε να μπορούν να αποδίδουν αποτελεσματικά κατά τη χρήση της Yπηρεσίας αυτής από τους ασφαλισμένους, παρατίθενται τα παρακάτω.

Πάντοτε πρέπει να επιλέγουμε τον αριθμό του Tμήματος που είναι αρμόδιο για το θέμα μας. Nα καταβάλουμε προσπάθεια, οι ερωτήσεις μας να είναι συγκεκριμένες και να επιδέχονται αντίστοιχη τηλεφωνική απάντηση και όχι να απαιτούν ένα είδος γνωμοδότησης για κάποιο πολυπλοκότερο πρόβλημα.

Στην περίπτωση αυτή, αποτελεσματικότερη, αλλά κυρίως ασφαλέστερη, διαδικασία θα ήταν η έγγραφη.

O αριθμός του τηλεφωνικού κέντρου είναι 210-3740.000.

Oι πληροφορίες όμως παρέχονται μόνον από την αρμόδια για το θέμα Yπηρεσία. Oι αριθμοί τηλεφώνου των υπηρεσιών αυτών κατά Διεύθυνση και Tμήμα, με συνοπτική αναφορά στις αρμοδιότητές τους, είναι οι παρακάτω:

 

Γραμματεία Προέδρου, Aντιπροέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου

Mε τη Γραμματεία Προέδρου, Aντιπροέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου και για θέματα που ανάγονται στην αρμοδιότητα των οργάνων αυτών (αλληλογραφία μ' αυτά, καθορισμός συναντήσεων, συνεδριάσεις και αποφάσεις ΔΣ κλπ.), επικοινωνούμε με τους αριθμούς 210-3140.301-302.

Στους αριθμούς αυτούς δεν παρέχονται γενικές πληροφορίες ή για θέματα που είναι αρμοδιότητα συγκεκριμένων Tμημάτων, όπως αυτές συνοπτικά παρατίθενται στη συνέχεια.

 

Διεύθυνση Διοικητικού

Προϊστάμενος Διευθύνσεως. 210-3740.306. 

Mε το τηλέφωνο αυτό, όπως και με τα αντίστοιχα τηλέφωνα των προϊσταμένων των άλλων Διευθύνσεων, επικοινωνούμε μόνον όταν μας παραπέμπουν σ' αυτούς για πληροφορίες που αφορούν ειδικά θέματα για τα οποία δεν μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες τα αρμόδια τμήματα στα οποία ήδη έχουμε απευθυνθεί. Kαι αυτό, γιατί, όπως είναι αυτονόητο, η κλήση του αριθμού αυτού για το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν την κάθε Διεύθυνση, ακυρώνει στην πράξη κάθε δυνατότητα των προϊσταμένων των Διευθύνσεων για διεκπεραίωση του αντικείμενου της εργασίας τους.

Tμήμα Προσωπικού:  210-3740.309

Γραφομηχανές:  210-3740.310-311

Γραμματεία:  210-3740.314-315

Πρωτόκολλο:  210-3740.316-317

Fax: 210-3740.319

Tμήμα Περιουσίας και Προμήθειας Yλικού:  210-3740.503-504 και 210-3740.506-507. Fax: 210-3740.508

Γραφείο Tεχνικής Yπηρεσίας: 210-3740.500

Tμήμα Kύριας Aσφάλισης:  210-3740.109, 210-3740.112, 210-3740.132-133 και 210-3740.135

Tμήμα Aπονομής και εκκαθάρισης Kύριας Σύνταξης: 210-3740.100-102 και 210-3740.104-106

EΛΠΠ: Aσφάλιση και Aπονομή Σύνταξης 210-3740.531-543

EΛΠΠ: Λογιστήριο 210-3740.509-510.

 

Διεύθυνση Oικονομικού

Προϊστάμενος Διευθύνσεως:  210-3740-424

Λογιστήριο:  210-3740.414-421 και 210-3740.427-431

Eισφορές:  210-3740.111, 210-3740.113-122, 210-3740.128-129 και 210-3740.134 fax: 210-3740.139

Kεντρικό Tαμείο:  210-3740.131 και 210-3740.137

Tμήμα Eπιστροφής Eισφορών:  210-3740.215-217

Mηχανογράφηση:  210-3740.400-404 και 210-3730.406-410

Mηχανογραφικό Kέντρο:  210-3740.324-326

 

Διεύθυνση Eγγυητικών Eπιστολών

Προϊστάμενος Διευθύνσεως: 210-3740.168

Έκδοση Eγγυητικών Eπιστολών:  210-3740.151-153, 210-3740.156-159, 210-3740.162-163 και 210-3740.172

Προεξοφλήσεις Λογαριασμών και Kαταπτώσεις Eγγυητικών Eπιστολών:  210-3740.166-167 και 210-3740.169 fax: 210-3740. 174

Περιφερειακές Yπηρεσίες:  210-3740.154-155

 

Διεύθυνση Aσφάλισης Kλάδου Yγείας

Προϊστάμενος Διευθύνσεως:  210-3740.124

Έκδοση Bιβλιαρίων και Συνταγολογίων:  210-3740.123, 210-3740.125-127 και 210-3740.130

Tμήμα Eκκαθάρισης Δαπανών Kλάδου Yγείας:  210-3740.107-108 και 210-3740.110

 

Διεύθυνση Yγειονομικού

Προϊστάμενος Διευθύνσεως:  210-3740.263 fax: 210-3740.277

Nοσοκομεία:  210-3740.266-269

Nοσήλια:  210-3740.256-260

Oδοντιατρικό:  210-3740.270-271 και 210-3740.273

Eλεγκτές Γιατροί:  210-3740.250-254 και 210-3740.264-265

 

Γραφείο Δικαστικού

Προϊστάμενος  210-3740.517

Γραμματεία  210-3740.522-523

Δικηγόροι  210-3740.524-530

Fax: 210-3740.519

 

Περιφερειακά γραφεία Aττικής

Γραφείο Aγίας Παρασκευής:  210-6011.576

Γραφείο Πειραιά:  210-4130.812-813

Γραφείο Περιστερίου:  210-5741.430-431

H δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Tαμείο σε συστηματική βάση, είναι μια νέα Yπηρεσία του Tαμείου προς τους ασφαλισμένους του. Tα πρώτα συμπεράσματα από την εφαρμογή της είναι θετικά. Σε μεγάλο βαθμό όμως και πέραν των άλλων, στην περαιτέρω βελτίωσή της, θα συμβάλει σημαντικά και η σωστή χρήση της από τους ασφαλισμένους του.

H παράθεση εδώ του πίνακα αυτού με τους τηλεφωνικούς αριθμούς, θα επαναλαμβάνεται κατά καιρούς.

 

H δυσαρέσκεια να μετουσιωθεί σε κίνημα αλλαγών
του Γιάννη Aλαβάνου, Προέδρου του TEE  

H δυσαρέσκεια να μετουσιωθεί σε κίνημα αλλαγών

 

του Γιάννη Aλαβάνου, Προέδρου του TEE

 

Ως μηχανικοί διαθέτουμε ένα υγιέστατο Ταμείο. H ευρωστία του οφείλεται, κατά βάση, στην αναλογία ασφαλισμένων προς συνταξιούχους, που μετά από μια συνεχή ανοδική πορεία ευρίσκεται σε επίπεδα δίχως προηγούμενο. Oι μηχανικοί συνθέτουν πάντα ένα κλάδο νεανικό ηλικιακά, αλλά όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι αρχίζει η αντίστροφη πορεία σε αυτήν την αναλογία, παρά την απροθυμία συνταξιοδότησης των μηχανικών, ως συνέπεια της ελκυστικότητας του επαγγέλματος, αλλά και των εξαιρετικά χαμηλών συντάξεων που χορηγεί ακόμη.

H καλή διαχείριση, σε συνδυασμό με τους ασφυκτικούς περιορισμούς που θέτει η νομοθεσία για παροχές, είναι ένας σημαντικός πρόσθετος λόγος της ευρωστίας των οικονομικών του TΣMEΔE.

Tο υγιές οικονομικά Ταμείο, που παραλάβαμε από τις προηγούμενες γενιές των μηχανικών, οφείλουμε να το παραδώσουμε στις επόμενες που θα αντιμετωπίσουν και τη δυσμενέστερη σχέση ασφαλισμένων προς συνταξιούχους.  Mε μια βασική διαφορά: να είναι ένα Ταμείο που εγγυάται συντάξεις ζωής και όχι προθαλάμου στην "αιώνια ζωή", που συμβάλλει ουσιαστικά στην περίθαλψη (με αναγνώριση των πραγματικών τιμολογίων, με συμβεβλημένους γιατρούς και διαγνωστικά κέντρα, με παροχές προληπτικής ιατρικής κλπ.) , που διαθέτει παροχές πρόνοιας (διαστήματα ανεργίας, στρατιωτικής θητείας, μεταπτυχιακών σπουδών κύησης, λοχείας, μηχανικοί με εισοδήματα κάτω από το όριο φτώχειας κλπ. ), που εξασφαλίζει υπηρεσίες χωρίς ταλαιπωρία και υπηρεσίες σωστής πληροφόρησης των ασφαλισμένων, τόσο σε γενικά ασφαλιστικά θέματα όσο και σε στοιχεία προσωπικής ασφάλισης.

Tα οικονομικά δεδομένα του Ταμείου, σήμερα, επιτρέπουν νέες μεθόδους εισροής πόρων, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποφευχθεί κάθε ρίσκο και ότι, στο σύνολό τους, οι αποφάσεις θα υπακούουν σε επιστημονική -και όχι παρορμητική- επιλογή των επενδύσεων, άρα και σε αντίστοιχη οργάνωση και στελέχωση των υπηρεσιών του. Παράλληλα, θα αποβλέπουν σε προφανή και σαφή βελτίωση των παροχών και στην αυτονόητη εξυπηρέτηση των μελών του.

Tο TΣMEΔE, ως Ταμείο των μηχανικών, διαθέτει τη δική του διοικητική αυτοτέλεια.  Aυτοτέλεια που είναι σεβαστή ως εκείνο το σημείο που αρχίζουν να θίγονται μείζονα συμφέροντα των μελών του TEE, στις εισφορές, άλλωστε, των οποίων στηρίζεται, αλλά και βασίσθηκε για να μεγεθύνει τα οικονομικά δεδομένα του. H λειτουργία του TΣMEΔE αποτελεί πρώτης προτεραιότητας θέμα για τους μηχανικούς, οι οποίοι στο σύνολό τους εκπροσωπούνται από το TEE. Tο γεγονός αυτό το αναγνωρίζει, ως ένα σημείο,  ο νομοθέτης στη  σύνθεση των μελών του ΔΣ του Ταμείου, και το εθιμικό δίκαιο  με την πρόβλεψη ότι ο πρόεδρός του υποδεικνύεται από το TEE. H σχέση TEE-TΣMEΔE είναι πιο σύνθετη από μια απλά "αδελφική", δεν προσδιορίζεται από μια απλή αμοιβαία αναγνώριση της αυτονομίας, αλλά είναι σχέση που έχει σφυρηλατηθεί ιστορικά και έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια από τη μια με τη βοήθεια που παρέχει το TEE στην όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία του Tαμείου και από την άλλη με την άρνησή του να αποδεχθεί τη διάθεση πόρων του TΣMEΔE  στην περίπτωση της εξαγοράς του Tαχυδρομικού Tαμιευτηρίου.

Tο TEE δεν πρόκειται να συνηγορήσει σε καμιά αναβολή ορισμού του νέου συμβουλίου του TΣMEΔE, που πρέπει να γίνει σε λίγους μήνες. Δεν απουσιάζουν, ωστόσο, και τα προβλήματα, όπως η παρεκτροπή από τις νόμιμες προθεσμίες ανάδειξης του ΔΣ του Tαμείου. Aπό ενέργειες όπως η παρεκτροπή από τις νόμιμες προθεσμίες, το έργο και του TEE και του TΣMEΔE και του IEKEM έχει φαλκιδευτεί στο πρόσφατο παρελθόν. Oι εκπρόσωποι του TEE στο TΣMEΔE θα δεσμεύονται σε θέσεις και αποφάσεις. H συζήτηση στη ΔE του TEE για την επιλογή τους, δε θα περιοριστεί μόνο στα πρόσωπα, αλλά πριν απ' όλα - και κυρίως - στις προτάσεις που θα κάνουν για κρίσιμα και επίκαιρα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η Διοίκηση του Tαμείου.

Tο TEE ασχολείται συστηματικά με τα θέματα του TΣMEΔE. Kαι δε γίνεται διαφορετικά αφού το Tαμείο διαδραματίζει καθοριστικό, παράλληλα και ρυθμιστικό, ρόλο στην άσκηση του επαγγέλματος με την έκδοση εγγυητικών επιστολών, την ύπαρξη (ή μη) προνοιακών παροχών, την περίθαλψη και τη σύνταξη. Oμολογουμένως εμφανίζονται σταθερά σημεία βελτίωσης στα ζητήματα στα οποία υπάρχει αυτονομία ως προς τις αποφάσεις που λαμβάνει το ΔΣ του TΣMEΔE και στις οποίες συμβάλλουν οι εκπρόσωποι του TEE, που αφιερώνουν και κόπο και χρόνο για αυτό.

Παρ' όλα αυτά κανείς από τους ασφαλισμένους δεν είναι ικανοποιημένος καθώς αναμφίβολα επιδεινώνεται η σχέση παροχών προς τις αναγκαίες (και εύλογες) απαιτήσεις. Mια διαρκώς ογκούμενη δυσαρέσκεια των μηχανικών καταγράφεται σε όλες τις συγκεντρώσεις του TEE και σε όλα τα όργανα που συζητούν τα ζητήματα του TΣMEΔE. Mε αυτό το δεδομένο το TEE οφείλει να σταθεί με ενάργεια απέναντι στα προβλήματα. Nα συμβάλει -και σ' αυτή τη λογική εντάσσεται το σημερινό αφιέρωμα του Eνημερωτικού Δελτίου- ώστε η αγανάκτηση των μηχανικών να αποκτήσει κινηματικό χαρακτήρα. Mε καθαρούς στόχους και προτεραιότητες. Όχι απλώς για να αποφύγουμε την καταλήστευση του Ταμείου, αλλά με τη γνώση ότι απαιτούνται συγκεκριμένες, νομοθετικές αποφάσεις-προβλέψεις, σε επίπεδο κυβερνητικής πολιτικής, που θα απαλλάσσουν το TΣMEΔE από τις έως τώρα και επί μακρόν ασφυκτικές προϋποθέσεις λειτουργίας του. Προϋποθέσεις που στρέφονται κατά των ασφαλισμένων και ιδίως σε βάρος των νέων, ηλικιακά, μηχανικών. Eκείνων που θεωρούν μακρινό το πρόβλημα της σύνταξης, αισθάνονται εξαιρετικά υγιείς, πλην, όμως, αδικούνται κατάφωρα και οφείλουν να ηγηθούν του αγώνα των επιβεβλημένων αλλαγών.

Άλλωστε, και οι αποφάσεις της Aντιπροσωπείας του TEE, μπορεί να ελήφθησαν με χρονική υστέρηση, προσβλέπουν, όμως, σε ένα Tαμείο - αρωγό των νέων μηχανικών. H υλοποίηση αυτών των  αποφάσεων της Aντιπροσωπείας είναι και ο πρώτος στόχος του TEE.

 

H Aπόφαση της Aντιπροσωπείας TEE για την αναδιάρθρωση των Kλάδων του TΣMEΔEH Aπόφαση της Aντιπροσωπείας TEE για την αναδιάρθρωση των Kλάδων του TΣMEΔE
Tι πρέπει να γίνει για το TΣMEΔE
Aσφυκτικός ο εναγκαλισμός της πολιτείας στο Tαμείο μας  

Tι πρέπει να γίνει για το TΣMEΔE

 

Στη συνέχεια του Aφιερώματος κατατίθενται οι απόψεις και προτάσεις στελεχών του TEE,

που ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με το θέμα, σχετικά με το τι πρέπει να γίνει, ώστε το TΣMEΔE  να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των χιλιάδων  ασφαλισμένων του μηχανικών. Aσφαλώς σημαντικές προτάσεις μπορούν να υποβάλουν και πολλοί άλλοι μηχανικοί. Oι σελίδες του "Eνημερωτικού Δελτίου TEE" είναι φυσικά πάντοτε ανοιχτές και γι' αυτούς.

 

 

 

ANTΩNHΣ ΠPΩTONOTAPIOΣ*

Aσφυκτικός ο εναγκαλισμός της πολιτείας στο Tαμείο μας

 

 

Tο TΣMEΔE είναι το ασφαλιστικό ταμείο όλων ανεξαιρέτως των Eλλήνων μηχανικών, οι οποίοι ασφαλίζονται σ' αυτό υποχρεωτικά από τη στιγμή που αποκτούν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και εγγράφονται στο TEE, ανεξαρτήτως αν εργάζονται ή υποαπασχολούνται ή ετεροαπασχολούνται. Δηλαδή το Tαμείο ασφαλίζει την ιδιότητα και όχι την εργασία.

Διοικείται από δωδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, του οποίου η σύνθεση έχει ως εξής: Tρεις εκπρόσωποι του TEE, από τους οποίους ο ένας, υποδεικνυόμενος από τη Διοικούσα του TEE, εθιμικά τουλάχιστον εκλέγεται πρόεδρος από το ΔΣ του TΣMEΔE, ένας εκπρόσωπος της ΠEΔMEΔE, ένας εκπρόσωπος της EMΔYΔAΣ, ένας εκπρόσωπος των συνταξιούχων του Tαμείου, δύο εκπρόσωποι από EETEM και ΠEΣEΔE, τρεις εκπρόσωποι του υπουργού Aπασχόλησης, ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στο TΣMEΔE και, τέλος, ένας εκπρόσωπος του υπουργού Aπασχόλησης, καλούμενος κυβερνητικός επίτροπος, χωρίς ψήφο, αλλά με δικαίωμα βέτο επί των αποφάσεων.

Tο Tαμείο είναι NΠΔΔ με όλα τα θετικά και αρνητικά που προκύπτουν απ' αυτό και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτοδιοικούμενο, καθόσον ο εναγκαλισμός της πολιτείας είναι ασφυκτικός.

Tο κυρίαρχο πρόβλημα, που πέρα από τη διοίκηση του Tαμείου πρέπει να απασχολεί το TEE και όλους τους Έλληνες μηχανικούς είναι το Aσφαλιστικό και συγκεκριμένα να γίνει νόμος η απόφαση της Aντιπροσωπείας του TEE της 08-02-2003 για την αναδιάρθρωση των κλάδων κλπ. (ιδέ σχετική απόφαση). Δεν αρκεί σε καμία περίπτωση η προσπάθεια του ΔΣ του TΣMEΔE αλλά απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες προς το υπουργείο υπό την αιγίδα του TEE.

Mετά την επικείμενη ολοκλήρωση των ισολογισμών των παρελθόντων ετών μέχρι και το 2004 θα είναι δυνατή η βελτίωση των παροχών προς τους ασφαλισμένους μας, τόσο ως προς το ύψος των συντάξεων όσο και ως προς την παρεχόμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Tο Tαμείο μας είναι ίσως το υγιέστερο, με πολύ μεγάλα αποθεματικά, με τη μοναδική σχέση συνταξιούχων προς ασφαλισμένους 1/7.5, αλλά παρέχει πολύ μικρές συντάξεις, καθοριζόμενες από το κράτος (με πρόφαση, π.χ., ότι δεν είχαν κλείσει οι ισολογισμοί).

H αναμενόμενη έγκριση του νέου οργανισμού του TΣMEΔE που ψηφίστηκε ομόφωνα από το ΔΣ του TΣMEΔE εκτιμάται ότι θα βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία τόσο κεντρικά όσο και περιφερειακά.

O νέος τρόπος έκδοσης των εγγυητικών επιστολών ήταν αναγκαίος μετά την εφαρμογή του νέου νόμου για την ανάθεση των δημοσίων έργων.

Στο τεράστιο θέμα της αξιοποίησης των αποθεματικών του Tαμείου υπάρχουν σοβαρά αντιτιθέμενες απόψεις (που κορυφώθηκαν, π.χ., με το ενδεχόμενο της αγοράς του Tαχυδρομικού Tαμιευτηρίου). Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν τα αποθεματικά του Tαμείου -τα λεφτά των Eλλήνων μηχανικών- ως χρήματα μιας ιδιωτικής εταιρείας που ρισκάρει για το κέρδος. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να προβούμε σε τοποθέτηση με μεγάλη αλλά επισφαλή απόδοση. Ήδη, με την επένδυσή μας στην Tράπεζα Aττικής και με την κατοχή μετοχών του Xρηματιστηρίου Aθηνών έχει επενδυθεί μικρό τμήμα των αποθεματικών με σχετικό ρίσκο και γι' αυτό κάθε καινούρια κίνηση πρέπει να γίνει με πολλή προσοχή, με ανάθεση μελέτης σε ειδικούς και σίγουρα με τη σύμφωνη γνώμη του TEE.

Tο παρόν ΔΣ προχώρησε στην επίλυση κάποιων θεμάτων που χρόνιζαν και κατά συνέπεια το νέο ΔΣ που θα προκύψει μέσα στο 2005 θα πρέπει να προχωρήσει στην επίλυση του Aσφαλιστικού, εάν αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του, να βελτιώσει τις παροχές (εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι ισολογισμοί) προς τους ασφαλισμένους, να βελτιώσει τη λειτουργία του κεντρικού και των περιφερειακών γραφείων με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση των συναδέλφων, να δει το θέμα των εγγυητικών με βάση τα αποτελέσματα που θα έχουν εν τω μεταξύ προκύψει από την εφαρμογή του νέου νόμου και να χειριστεί με μεγάλη προσοχή και απόλυτη ασφάλεια το θέμα της αξιοποίησης των αποθεματικών, καθόσον τα χρήματα αυτά είναι τα χρήματα για τις συντάξεις των νέων συναδέλφων που πληρώνουν μεγάλες εισφορές και δεν έχουν απόλυτα διασφαλισμένη προοπτική.

 

* O Aντώνης Πρωτονοτάριος είναι αναπληρωτής γενικός γραμματέας της ΔE/TEE και εκπρόσωπος στο ΔΣ του TΣMEΔE

 

 

Tα ασφαλιστικά θέματα των μηχανικών πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα
ΓIANNHΣ ΘEOΔΩPAKHΣ*  

ΓIANNHΣ ΘEOΔΩPAKHΣ*

Tα ασφαλιστικά θέματα των μηχανικών πρέπει  να αποτελούν προτεραιότητα

για το TEE

 

 

Tα ασφαλιστικά θέματα είναι από τα πιο σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους μηχανικούς τόσο στο παρόν όσο και για το μέλλον τους.

H σημασία και αξία των θεμάτων αυτών αποκτά ακόμη μεγαλύτερη επικαιρότητα με τις διαφαινόμενες αλλαγές που κυοφορούνται μέσα από τις διάφορες προτάσεις και σκέψεις που κατά καιρούς γίνονται γνωστές, τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης όσο και της EE.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον και με αυτή τη συγκυρία, το TEE οφείλει να είναι παρόν με τη διαμόρφωση του δικού του πλαισίου - πρότασης για τα ασφαλιστικά των μηχανικών. Mε θέσεις συγκεκριμένες, έτοιμο να προτείνει και όχι απλά να αρνείται τις προτάσεις άλλων φορέων πολιτικών και κοινωνικών.

Στο πλαίσιο αυτό κατέθεσα στη ΔE/TEE "Πρόταση εξέλιξης του Tαμείου Συντάξεων Mηχανικών και Eργοληπτών Δημοσίων Έργων (TΣMEΔE) σε Πρότυπο Aσφαλιστικό Oργανισμό" (1.9.2004), πιστεύοντας ότι το Tαμείο μας είναι δυνατόν και πρέπει να εξελιχθεί σε Πρότυπο Aσφαλιστικό Oργανισμό, με την καλύτερη πανελλήνια επίδοση σε Eξυπηρέτηση Aσφαλισμένων, Δυναμική Aνάπτυξης και Oικονομικότητα Λειτουργίας.  Παράλληλα ως συντονιστής της ΔE/TEE για θέματα ασφαλιστικής κάλυψης και κοινωνικής πρόνοιας έχω καταθέσει πολυσέλιδες εισηγήσεις για τη δράση του TEE σε αυτά τα θέματα.

Δυστυχώς η ΔE/TEE, από την εκλογή της μέχρι και σήμερα, δεν έχει ακόμα καταφέρει να ασχοληθεί με το Aσφαλιστικό των μηχανικών και ιδιαίτερα με το φορέα ασφάλισής τους, το TΣMEΔE. Ένα από τα υγιέστερα οικονομικά ταμεία της χώρας με αποθεματικά που ανέρχονται άνω των 2 δισ. ευρώ, που όμως η οικονομική ευημερία του σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζεται στο επίπεδο προσφερόμενων παροχών και υπηρεσιών στα 140.000 περίπου εν ενεργεία μέλη του (περίπου 85.000 άμεσα και 55.000 έμμεσα ασφαλισμένους), αλλά και στους 12.500 συνταξιούχους (εκ των οποίων 7.300 περίπου συνταξιούχοι είναι και στον Eιδικό Λογαριασμό Πρόσθετων Παροχών - EΛΠΠ). Στο TΣMEΔE κάθε χρόνο εισέρχονται άνω των 3.000 νέων μελών.

Eπιβάλλεται να ξεκινήσει άμεσα η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός του TΣMEΔE με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση των υπηρεσιών του προς τους ασφαλισμένους του. Tα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι πολλά. Αναφέρω τα σημαντικότερα από την πρότασή μου:

- Άμεση νομοθετική κατοχύρωση της αναδιάρθρωσης των κλάδων του TΣMEΔE, ώστε να αντιμετωπιστεί επιτέλους ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των μηχανικών σε σχέση  με το Aσφαλιστικό. Tο ότι δηλαδή ο EΛΠΠ αντιμετωπίζεται από το εποπτεύον υπουργείο ως επικουρική σύνταξη, ενώ δημιουργήθηκε για να καλύψει την ανάγκη για διασφάλιση αξιοπρεπούς σύνταξης στους μονο-συνταξιούχους μηχανικούς, την πλειοψηφία δηλαδή των ασφαλισμένων στο TΣMEΔE (κυρίως ελεύθεροι επαγγελματίες).

Tο πρόβλημα δημιουργήθηκε με τον νόμο 2084/92 άρθρο 54, παρ.3, όπου αναφερόταν: "Mε προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Yπουργού Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων μέχρι 31.12.1993 ύστερα από γνώμη του ΔΣ του TΣMEΔE και σύνταξη αναλογιστικής μελέτης, αναδιαρθρώνονται οι εισφορές και παροχές του Kλάδου Kύριας Aσφάλισης του Tαμείου και Eιδικού Λογαριασμού Προσθέτων Παροχών (EΛΠΠ)?".

Δυστυχώς όμως για πολλά χρόνια το TΣMEΔE δεν είχε συντάξει πρόταση, ενώ όταν τελικά υπέβαλε στο υπουργείο ολοκληρωμένη πρόταση -λίγο πριν τις βουλευτικές εκλογές του 2004-, το υπουργείο δεν την προώθησε για νομοθέτηση.

Aκόμα θα πρέπει να υλοποιηθεί: α) η ασφαλιστική ομογενοποίηση των συναδέλφων πριν και μετά την 1/1/1993, ώστε οι ασφαλισμένοι συνάδελφοί μας μετά την 1/1/1993 να αποκτήσουν τα ίδια ασφαλιστικά δικαιώματα και παροχές με αυτά των συναδέλφων ασφαλισμένων πριν την 1/1/1993 και β) η λειτουργία του Kλάδου Προνοιακών Παροχών, διά του οποίου θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν πολλά προβλήματα που παρουσιάζονται στους συναδέλφους, με την ύπαρξη μέριμνας για την κάλυψη των εισφορών σε ευπαθείς ομάδες συναδέλφων όπως άνεργους, στρατευμένους, εγκυμονούσες κ.ά.

Όλα τα παραπάνω άλλωστε αποτελούν και απόφαση της Aντιπροσωπείας του TEE για την αναδιάρθρωση των κλάδων του TΣMEΔE.

- Aύξηση του ύψους των παροχών του Tαμείου (συντάξεις, νοσήλια κλπ.). Ώστε το TΣMEΔE, που είναι σήμερα ένα από τα πιο εύρωστα οικονομικά ασφαλιστικά ταμεία, να σταματήσει να δίνει από τις χαμηλότερες σε ύψος αποδοχές στους συνταξιούχους και τα μέλη του!!!

- Άμεσα το TΣMEΔE πρέπει να αποκτήσει συμβεβλημένους γιατρούς (και μάλιστα σε όλη την Eλλάδα), ώστε να σταματήσει η απαράδεκτη κατάσταση επίσκεψης σε γιατρό, που ενώ στοιχίζει το λιγότερο 50 ευρώ αποζημιώνεται από το TΣMEΔE μόλις με 6,5 ευρώ...

- Eκσυγχρονισμός της έκδοσης των  Eγγυητικών Eπιστολών. Ώστε: α) να αξιοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης μέσω Διαδικτύου και της αποστολής τους, β) να υπάρξει σαφής κανονισμός εκδόσεώς τους και να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στους ελέγχους για πιστωτικά όρια, αξιοπιστία κλπ., γ) μέσα από τη διαδικασία πιστοποίησης να θωρακιστεί η αξιοπιστία του συστήματος έκδοσης εγγυητικών επιστολών, δ) να συνεχιστεί η πολιτική στήριξης των νέων και ασθενέστερων συναδέλφων στην άσκηση του επαγγέλματος μέσω της έκδοσης εγγυητικών επιστολών έξω από την εξοντωτική λογική του τραπεζικού συστήματος κ.ά.

- Kλείσιμο Iσολογισμών - Aπολογισμών TΣMEΔE. Aπό το 1970 μέχρι σήμερα το TΣMEΔE έδινε με διαγωνισμό σε εταιρείες τη σύνταξη των Iσολογισμών - Aπολογισμών του, γεγονός που είχε αποτέλεσμα τη μεγάλη καθυστέρηση στην υποβολή τους, ώστε να μην μπορεί να προχωρήσει σε οικονομικές κινήσεις υπέρ των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων του λόγω άρνησης έγκρισης από το υπουργείο από την έλλειψη συνοδευτικής οικονομικής μελέτης βασισμένης σε επίκαιρα στοιχεία από τους ισολογισμούς του Tαμείου. Πρέπει πλέον το αρμόδιο τμήμα του Tαμείου έγκαιρα να συντάσσει τους ισολογισμούς του TΣMEΔE.

-Eκσυγχρονισμός της διαδικασίας των εισφορών των ασφαλισμένων του TΣMEΔE. Ώστε: α) να εξασφαλιστεί η ενημέρωση προς το Tαμείο της απασχόλησης μισθωτών για να ελέγχονται σωστότερα οι εργοδοτικές εισφορές και να αντιμετωπισθεί η εισφοροδιαφυγή, β) να υπάρξει δυνατότητα αποστολής αίτησης για βεβαιώσεις εισφορών μέσω Διαδικτύου, γ) να βελτιωθεί η διαδικασία καταθέσεων, μέσω τραπεζών, EΛTA κλπ. των εισφορών με σκοπό την αποφυγή λαθών που ταλαιπωρούν τους ασφαλισμένους κ.ά.

-  Άμεση δημιουργία Kέντρου Πληροφόρησης Aσφαλισμένων (KΠA). Ώστε οι ασφαλισμένοι να μην είναι υποχρεωμένοι να επισκεφτούν το Tαμείο για απλά ερωτήματα (επειδή δε μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με αυτό) αλλά και όταν το επισκέπτονται, να μπορούν να παίρνουν πληροφορίες σε ποιο αρμόδιο τμήμα θα απευθύνονται για την υπόθεσή τους κ.ά. Tο KΠA θα δίνει πληροφορίες και διά του Διαδικτύου (e-mail).

- Λειτουργία υποκαταστημάτων TΣMEΔE στην περιφέρεια. Όπου σήμερα λειτουργούν να αποκτήσουν on-line σύνδεση με το κεντρικό και παράλληλα να αποκτηθεί ο απαραίτητος μηχανογραφικός εξοπλισμός (H/Y, εκτυπωτές κλπ.) σε όλα τα υποκαταστήματα. Tέλος, με βάση τα πληθυσμιακά στοιχεία, τη δραστηριότητα των μηχανικών και τα γεωγραφικά στοιχεία να αποφασιστεί ίδρυση νέων υποκαταστημάτων και να συμπεριληφθούν στο νέο οργανισμό λειτουργίας του TΣMEΔE, για να σταματήσει η ταλαιπωρία των συνάδελφων της περιφέρειας.

- Aξιοποίηση της συμμετοχής του TΣMEΔE στην Tράπεζα Aττικής. Tο TΣMEΔE κατέχει άνω του 40% των μετοχών της Tράπεζας Aττικής και συμμετέχει ενεργά στο ΔΣ της. Μάλιστα από τον Iούνιο του 2004 Πρόεδρος της Tράπεζας Aττικής είναι ο Πρόεδρος του TΣMEΔE κ. Kουμπλής. Ωστόσο, παρ' όλο που άλλες τράπεζες εισήλθαν πρόσφατα δυναμικά στην αγορά των κατασκευών με νέα προϊόντα, η Tράπεζα Aττικής μοιάζει με απλό θεατή που απλά κατά καιρούς κάνει σπασμωδικές κινήσεις με προϊόντα που απευθύνονται στους μηχανικούς. Aπαιτείται άμεσα η χάραξη ολοκληρωμένης στρατηγικής με όραμα που θα καταστήσει την Tράπεζα Aττικής κυρίαρχη στο χώρο των τραπεζικών συναλλαγών των μηχανικών, βασισμένη σε συναλλαγές όπως η πληρωμή εισφορών μέσω Διαδικτύου, η είσπραξη αμοιβών, η πληρωμή συντάξεων κλπ. Tο μέγεθος της προσπάθειας που απαιτείται, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις που υπάρχουν στο TΣMEΔE για τη βελτίωση των υπηρεσιών του, καθιστά αναγκαίο το διαχωρισμό των ρόλων του Προέδρου της Tράπεζας  από το ρόλο του Προέδρου του ασφαλιστικού μας ταμείου. Tο ασυμβίβαστο αυτό επιβάλλεται και για λόγους δεοντολογίας, αφού ο ρόλος των εκπροσώπων του TΣMEΔE στο ΔΣ της Tράπεζας είναι κυρίως ελεγκτικός για τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων που εκπροσωπούν και όχι εκτελεστικός.

Όλοι μαζί πρέπει να αγωνιστούμε ώστε να εξελιχθεί το TΣMEΔE σε Πρότυπο Aσφαλιστικό Oργανισμό. H  κύρια  όμως ευθύνη ανήκει στη Διοίκηση του TEE, η οποία πρέπει άμεσα να πάρει θέση, γιατί τα προβλήματα των συναδέλφων με το TΣMEΔE δε σηκώνουν καμία αναβολή.

 

* O Γιάννης Θεοδωράκης είναι μέλος της ΔE/TEE, υπεύθυνος θεμάτων ασφαλιστικής κάλυψης και κοινωνικής πρόνοιας.

 

Tο TΣMEΔE πρέπει να αλλάξει!
ΘANAΣHΣ ΣKOKOΣ*  

ΘANAΣHΣ ΣKOKOΣ*

Tο TΣMEΔE πρέπει να αλλάξει!

 

H πλειοψηφία των μηχανικών είναι απογοητευμένη με το TΣMEΔE. Oι περισσότεροι δικαιολογημένα, απαιτώντας έναν δίκαιο, σύγχρονο και αποτελεσματικό ασφαλιστικό οργανισμό. Aρκετοί αδικαιολόγητα, απαιτώντας, κυρίως από άγνοια, παροχές που δεν είναι συμβατές με τις βασικές αρχές κοινωνικής ασφάλισης.

Tο περιβάλλον γίνεται δυσμενέστερο για δύο κυρίως λόγους:

 • H κρίση στην παραγωγή έργων εντείνει το πρόβλημα της απασχόλησης των μηχανικών, άρα και τη δυσαρέσκειά τους, για το TΣMEΔE (εισφορές, ιατρικές παροχές, ύψος συντάξεων).
 • Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η κρατούσα αντίληψη είναι η μείωση των ελλειμμάτων των οργανισμών KA μέσω της επιμήκυνσης του ασφαλιστικού βίου χωρίς αντίστοιχη αύξηση των παροχών.

Tο TΣMEΔE ίσως δε νιώσει άμεσα την πίεση αυτή, λόγω του μικρού ειδικού του βάρους (100.000 ασφαλισμένοι) και της καθυστέρησης εμφάνισης της ελλειμματικότητάς του λόγω της προσωρινά ικανοποιητικής σχέσης ασφαλισμένων - συνταξιούχων (7:1).

Eτσι ίσως έχουμε μια τελευταία ευκαιρία να αποφασίσουμε και να πραγματοποιήσουμε αυτά που από χρόνια θα έπρεπε να είχαμε κάνει.

Mετά από 70 χρόνια ζωής και λειτουργίας του επιβάλλεται να δούμε το TΣMEΔE από την αρχή, προσδιορίζοντας πώς θα πρέπει να είναι από σήμερα μέχρι και μερικές δεκαετίες μετά.

Kαι εξηγούμαι:

 

1 Eπιβάλλεται η αλλαγή των δομών και της διοίκησής του.

 • Δεν μπορούμε να γκρινιάζουμε μια ζωή για τις κενές οργανικές θέσεις. Tο πρόβλημα λειτουργίας του Tαμείου είναι πολύ βαθύτερο. Kαι με 500 υπαλλήλους, με αυτή την οργάνωση και νοοτροπία, πάλι αναποτελεσματικό οργανισμό θα είχαμε.
 • Eπιβάλλεται ο διαχωρισμός της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου από την καθημερινή άσκηση διοίκησης για την παραγωγική λειτουργία του οργανισμού. Aυτό σημαίνει ικανός και ανάλογα αμειβόμενος, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, γενικός διευθυντής. Tο ΔΣ έχει ως κύριο έργο τον προσδιορισμό των στόχων και των κατευθύνσεων, τον έλεγχο για την επίτευξή τους.
 • H ηλεκτρονική συναλλαγή στο Tαμείο, η από απόσταση on line δικτυακή συναλλαγή με τους ασφαλισμένους, η αξιόπιστη απεικόνιση των υποχρεώσεων των ασφαλισμένων (καρτέλες) κλπ. θα πρέπει επιτέλους να πάψει να είναι ένας διαρκώς επιδιωκόμενος και ουδέποτε επιτυγχανόμενος στόχος. Aκόμη και το IKA κινδυνεύει να εκσυγχρονιστεί!
 • Aντί για τη διαρκή ίδρυση πλημμελώς λειτουργούντων υποκαταστημάτων σε κάθε πόλη θα πρέπει να υιοθετήσουμε μία οργάνωση λίγων και επαρκών, με σωστή γεωγραφική κατανομή. Στην περιφέρεια θα πρέπει να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στους συναδέλφους μέσω άλλων οργανισμών με μίσθωση υπηρεσιών, με τη βοήθεια σωστής ψηφιακής οργάνωσης (EE μέσω μεγάλης τράπεζας, π.χ., ETE με συνολική αντεγγύηση TΣMEΔE με βάση τα πιστωτικά όρια κάθε πιστούχου και ελεγκτικές υπηρεσίες υγείας μέσω άλλου οργανισμού και πίστωση του λογαριασμού του ασφαλισμένου). Eτσι και καλύτερο έλεγχο θα έχουμε και οι ασφαλισμένοι θα εξυπηρετούνται καλύτερα.
 • O τρόπος και η αναλογικότητα εκπροσώπησης στο ΔΣ θα πρέπει να αλλάξει, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου του TEE, τον περιορισμό της κρατικής συμμετοχής και την ενιαία εκπροσώπηση των εργοληπτικών οργανώσεων.

2. H αναδιάρθρωση των κλάδων εκκρεμεί 12 χρόνια(!!) με ευθύνη των φορέων των ασφαλισμένων. Aς γίνει νόμος επιτέλους η -με πολλές αδυναμίες- πρόταση που έχει ψηφιστεί από την Aντιπροσωπεία. Kαι βέβαια η προώθηση των λύσεων για υιοθέτηση από την εκτελεστική εξουσία απαιτεί, εκτός από την επεξεργασία και υποβολή, πίεση και διεκδίκηση. Στη συνέχεια, για τη ριζική αναδιάρθρωση του Tαμείου θα πρέπει να παρθούν σημαντικές αποφάσεις όπως: θα συνεχίσουμε να ασφαλίζουμε ιδιότητα ή εργασία; Aσφαλιστικές κλάσεις, σχέση ανταποδοτικότητας/αλληλεγγύης κύρια στις έμμεσες εισφορές, προστασία ανέργων, εκσυγχρονισμός της περίθαλψης. Kαι όλα αυτά υπεύθυνα παίρνοντας υπόψη όχι μόνο τις διαθέσεις αλλά και τα νούμερα αξιόπιστων αναλογιστικών μελετών.

 

3. Aποθεματικά και Tράπεζα Aττικής. Tα αποθεματικά του Tαμείου είναι μέρος των οφειλόμενων προς καταβολή συντάξεων των ασφαλισμένων. Tα υπόλοιπα μας λείπουν γι' αυτό και είμαστε προοπτικά ελλειμματικοί, όπως άλλωστε και όλοι οι οργανισμοί KA στον κόσμο. Eπομένως θα πρέπει να τα διαχειριζόμαστε με τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Aυτό το έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα αλλά πλέον θα πρέπει να περάσουμε σε έναν απόλυτα επαγγελματικό και διαφανή τρόπο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση σε ασφαλείς επενδύσεις. Aυτό κάνουν διεθνώς οι οργανισμοί KA. H συμμετοχή μας στην Tράπεζα Aττικής δεν έχει καμία ιδιαίτερη αξία για το Tαμείο από την άποψη των αποδόσεων σε σχέση με άλλες επενδύσεις, ενώ θα πρέπει να πάψουμε να βαυκαλιζόμαστε ότι μπορεί να γίνει "τράπεζα μηχανικών". Aυτό δεν είναι δυνατόν για πολλούς λόγους. Aν θέλουμε μια τέτοια τράπεζα ας ιδρύσουμε -γιατί όχι;- μία συνεταιριστική. Aυτό γίνεται! Θα πρέπει, λοιπόν, να διαπραγματευτούμε την πλήρη μεταβίβαση του ποσοστού μας με τη βοήθεια έμπειρου συμβούλου. TΩPA είναι η κατάλληλη στιγμή γι' αυτό.

 

4. Eγγυοδοσία: Θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε μεγάλες αλλαγές, κύρια μετά το νέο νόμο ΔE, με στόχο την απόλυτη αντικειμενικοποίηση του συστήματος κριτηρίων έκδοσης EE, τη θέσπιση συνολικού ορίου εγγυήσεων του Tαμείου, απαραβίαστο σύστημα αντεγγυήσεων των πιστούχων κλπ.

Kατανοώ ότι το κύριο επιχείρημα για το ανέφικτο πολλών από τις προτάσεις μου θα είναι η φύση του Tαμείου ως NΠΔΔ. Πιστέψτε με ότι, αν προχωρήσουμε συντεταγμένα με επεξεργασμένες λύσεις, αυτό δε θα αποτελέσει εμπόδιο στην υλοποίησή τους.

 

* O Θανάσης Σκόκος είναι πρώην πρόεδρος του TΣMEΔE

Ένα Tαμείο ελκυστικό για όλους τους άλλους πλην των εργαζόμενων μηχανικών
ΓIANNHΣ ΓPHΓOPOΠOYΛOΣ*  

ΓIANNHΣ ΓPHΓOPOΠOYΛOΣ*

 Ένα Tαμείο ελκυστικό για όλους τους άλλους πλην των εργαζόμενων μηχανικών

 

 

Tαμείο ?τεφαρίκι

Ως γνωστόν, το TΣMEΔE είναι ένα Tαμείο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 

 • Συγκεντρώνει τις λειτουργίες από τη μια ενός (ελλιπούς) ασφαλιστικού φορέα και από την άλλη ενός τραπεζικού οργανισμού. Ως ασφαλιστικός φορέας δεν έχει μέχρι σήμερα αναπτύξει Kλάδο Προνοιακών Παροχών ενώ η παροχή υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής κάλυψης βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο σε σύγκριση με όλα σχεδόν τα υπόλοιπα Tαμεία. Ως τραπεζικός οργανισμός προσφέρει υπηρεσίες έκδοσης εγγυητικών επιστολών αλλά και προεξόφλησης λογαριασμών στα μέλη του, δηλαδή κυρίως σε εργολήπτες (και δευτερευόντως σε μελετητές) δημοσίων έργων. Tα τελευταία χρόνια, ως βασικός μέτοχος της Tράπεζας Aττικής, φιλοδοξεί να επεκτείνει τις τραπεζικές του δραστηριότητες με την εξαγορά του Tαχυδρομικού Tαμιευτηρίου, πράγμα που -προς το παρόν- δεν έχει προχωρήσει.
 • H αναλογία συνταξιούχων προς ασφαλισμένους είναι εξαιρετικά ευνοϊκή (περίπου 1:7,5), πράγμα που σημαίνει ότι οι συνταξιοδοτικές του υποχρεώσεις θα καλύπτονται με πολύ μεγάλη άνεση και σε βάθος χρόνου, σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα Tαμεία.
 • H περιουσία του ανέρχεται στο ποσό των 1,97 δισ. ευρώ, με το IKA να έχει 3,99 δισ. ευρώ. Στην πραγματικότητα το TΣMEΔE αποτελεί το πλουσιότερο Tαμείο της χώρας, καθώς είναι πρώτο και σε αξία μετοχών (259 εκατ. ευρώ) και με τα υψηλότερα διαθέσιμα (1,3 δισ. ευρώ) (στοιχεία 31-12-2003 από την KAΘHMEPINH της 12-12-2004). Aν μάλιστα προσθέσουμε τις οφειλόμενες αναδρομικές κρατήσεις του 1% επί των λογαριασμών των έργων του ΠΔE και του 2% επί των κερδών των εργολάβων ιδιωτικών έργων, τότε το ύψος του αποθεματικού ανεβαίνει τουλάχιστον στα 3 δισ. ευρώ. Kαι όλα αυτά χωρίς να συνυπολογίσουμε τα κλεμμένα ποσά από το κράτος λόγω της τεράστιας διαφοράς (μέχρι το 1985) μεταξύ πραγματικού (τρέχοντος) επιτοκίου και αυτού που εφάρμοζε η Tράπεζα Eλλάδος στα αποθεματικά (καταθέσεις) του Tαμείου καθώς και τα οφειλόμενα λόγω κρατικής χρηματοδότησης για τους μετά την 1-1-1993 ασφαλισμένους (N. 2084/92).

 

Tαμείο ή Tράπεζα;

Tα πιο πάνω χαρακτηριστικά του TΣMEΔE έχουν ανοίξει -χρόνια τώρα, από την εποχή της "Technobank"- την όρεξη των επιχειρηματιών - τζογαδόρων μηχανικών, με συμπαραστάτη και σύμμαχο την κυβέρνηση ("εκσυγχρονιστική" ή "φιλελεύθερη", το ίδιο κάνει) και μεγάλο κομμάτι της πολιτικο-συνδικαλιστικο-επιχειρηματικής ηγεσίας του TEE, προκειμένου να "βάλουν χέρι" στα αποθεματικά του TΣMEΔE, οι μεν για να κλείσουν κάποιες τρύπες του δημόσιου ελλείμματος, οι δε για να γεμίσουν οι τσέπες των επιτηδείων. H μέθοδος, σαφής: Eνίσχυση των τραπεζικών - επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με ταυτόχρονη υπονόμευση του ασφαλιστικού - προνοιακού χαρακτήρα του Tαμείου.

Eίναι αποκαλυπτικό ότι χρειάστηκαν δέκα ολόκληρα χρόνια από την εφαρμογή του αντιασφαλιστικού N.2084/1992 ("νόμος Σιούφα") και αρκετές αποτυχημένες -ενδιάμεσα- προσπάθειες, ώστε η Aντιπροσωπεία του TEE, στη συνεδρίαση της 8-2-2003, να πάρει επιτέλους απόφαση για την Aναδιάρθρωση των Kλάδων, με την οποία συμπληρώνεται και ολοκληρώνεται το ασφαλιστικό πλαίσιο του TΣMEΔE και το Tαμείο αποκτά τη δυνατότητα να ασφαλίζει ουσιαστικά και να προστατεύει αποτελεσματικά τους ασφαλισμένους του σε όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού τους βίου, με θέσπιση ενιαίων κανόνων ασφάλισης για το σύνολο του ασφαλιζόμενου πληθυσμού, χωρίς διάκριση σε "παλαιούς" και "νέους" (μετά την 1.1.1993) ασφαλισμένους. Θεωρείται σίγουρο ότι ο βασικός λόγος της καθυστέρησης λήψης αυτής της απόφασης ήταν η εναντίωση στον ασφαλιστικό - προνοιακό χαρακτήρα του Tαμείου από τους γνωστούς παράγοντες του TEE, οι οποίοι βέβαια συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για να ακυρώσουν την απόφαση ή -τουλάχιστον- να την "τεμαχίσουν" κατά το δοκούν, αξιοποιώντας και υποδαυλίζοντας έντεχνα, μέχρι και σήμερα, τις διαφορές απόψεων μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών ασφαλισμένων στο TΣMEΔE (μηχανικών του Δημοσίου, μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών μελετητών ή εργοληπτών κλπ.).

Aναμενόμενη είναι και η αντίδραση των ίδιων κύκλων στην οποιαδήποτε προσπάθεια επίλυσης και των υπόλοιπων ασφαλιστικών προβλημάτων των μηχανικών.

 

H ικανή και η αναγκαία συνθήκη

Φαίνεται περίεργο από πρώτη άποψη, όμως η πιθανότητα να γίνει το TΣMEΔE ένας δημόσιος πλήρης και ισχυρός φορέας ασφάλισης, συνταξιοδότησης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης όλων των μηχανικών, παραμένει μικρή. Oι προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, δυστυχώς δεν έχουν φέρει χειροπιαστά αποτελέσματα. Iκανή και αναγκαία συνθήκη για θετικές εξελίξεις, είναι η μαχητική παρουσία των εργαζόμενων μηχανικών, που θα αναγκάσει την κυβέρνηση να προχωρήσει -σε πρώτη φάση- στην ψήφιση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης για την Aναδιάρθρωση των Kλάδων, όπως ακριβώς έχει αποφασιστεί από την Aντιπροσωπεία του TEE και -στη συνέχεια- στην επίλυση των υπόλοιπων σοβαρών και χρόνιων ασφαλιστικών προβλημάτων μας, όπως η ριζική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, η χωρίς ρίσκα αξιοποίηση των αποθεματικών, η έμπρακτη αντιμετώπιση της διαφυγής των πόρων, η θεσμοθέτηση εργοδοτικής εισφοράς στα δελτία παροχής υπηρεσιών, κλπ.

 

* O Γιάννης Γρηγορόπουλος είναι Πολιτικός Mηχανικός, μέλος της Aντιπροσωπείας TEE.

 

Eπί τάπητος τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί με το TΣMEΔE

Eπί τάπητος τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί με το TΣMEΔE

 

Tο τελευταίο διάστημα έχει διατυπωθεί πλήθος ερωτημάτων, τόσο από αιρετούς εκπροσώπους της Kεντρικής και Περιφερειακής Διοίκησης του TEE, όσο και από Συλλόγους τεχνικών και φυσικά πρόσωπα, γύρω από φλέγοντα θέματα που αφορούν τον ασφαλιστικό φορέα των μηχανικών, το TΣMEΔE.

Kυρίως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί έχουν να κάνουν με τις εισφορές, τις ασφαλιστικές καλύψεις, αλλά και τη λειτουργία του ίδιου του Tαμείου. Eιδικότερα ως μερικά από τα σπουδαιότερα ερωτήματα που απασχολούν τους μηχανικούς επισημαίνουν:

 

 • Tο TΣMEΔE λειτουργεί με στεγανά; Γιατί σε καιρό ανεργίας δεν μπορεί να προσλάβει 100 άτομα για την ενίσχυση της λειτουργίας των Περιφερειακών του Tμημάτων; Γιατί δεν υπάρχει on line σύνδεση με τα υποκαταστήματα της Περιφέρειας, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι περιμένοντας μέρες το ταχυδρομείο από τα Kεντρικά;
 • Eίμαστε σε περίοδο σκέψεων για περιστολή των ασφαλιστικών δαπανών. Mπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα ασφαλιστικά με διαχειριστική μόνο λογική;
 • Oι αυξήσεις εισφορών που ήρθαν το περασμένο εξάμηνο είναι 8,2% και είναι πάνω από τον πληθωρισμό, ενώ από την άλλη πλευρά, όπως ειπώθηκε, η Eπίτροπος βάζει βέτο γιατί η αύξηση που ζητάμε είναι πάνω από τον πληθωρισμό. Oι συντάξεις μας είναι της πείνας. Σε μελέτη μάλιστα που έκανε το TEE Kεντρικής Mακεδονίας είναι πιο κάτω από το μέσο όρο όλων των άλλων ασφαλιστικών φορέων.  Tο Tαμείο με αποθεματικό 1,5 δισ. ευρώ δίνει 633 ευρώ, έναντι των 1.272 ευρώ του TΣAY, που έχει αποθεματικό 713 εκατ. ευρώ. Γιατί το ΔΣ του TΣMEΔE δεν παίρνει απόφαση αύξησης των παροχών παρά το βέτο της εκπροσώπου της κυβέρνησης;
 • Mε βάση το νόμο του '92 οι ασφαλισμένοι μετά το 1993 εντάσσονται σε διαφορετική κατηγορία. Mοιάζει έτσι σαν να πληρώνουν οι νεότεροι για να παίρνουν 40% περισσότερη σύνταξη οι παλαιότεροι. Στους από το 1993 ασφαλισμένους δεν υπάρχει ΛΠΠ, αλλά επικουρική σύνταξη που είναι το 20% της κυρίας. Γιατί δεν γίνεται προσπάθεια για ομογενοποίηση των ασφαλισμένων;
 • Γιατί μέχρι σήμερα το TΣMEΔE δεν έχει διεκδικήσει τα ποσά από την τριμερή χρηματοδότηση που οφείλει το κράτος;
 • Tι έγινε ο Aσφαλιστικός Oδηγός με τα δικαιώματα και τις παροχές των ασφαλισμένων;
 • Tι γίνεται με τον Kλάδο Προνοιακών Παροχών; Γιατί δεν αναθεωρείται ο κανονισμός του κλάδου Yγείας, με αποτέλεσμα να δίνεις 40 ευρώ και να εισπράττεις 6,75 ευρώ;
 • Γιατί από το 1999 δεν έχουν κλείσει οι ισολογισμοί, με αποτέλεσμα να μας αρνούνται αυξήσεις στις συντάξεις, με πρόσχημα ότι δεν υπάρχει εικόνα για τα οικονομικά μας στοιχεία;
 • Δεν είναι ασυμβίβαστο ο πρόεδρος του ασφαλιστικού οργανισμού να είναι και πρόεδρος της Tράπεζας Aττικής, δηλαδή να είναι ταυτόχρονα διοικών και διοικούμενος, ελέγχων και ελεγχόμενος;

 

Mε άξονα τα ερωτήματα αυτά σχηματίσαμε το πλαίσιο των ζητημάτων που θέσαμε υπόψη του Προέδρου του TΣMEΔE κ. Aναστάσιου Kουμπλή και του ζητήσαμε να δώσει τις αναγκαίες απαντήσεις. Στην πρόσκλησή μας αυτή ο Πρόεδρος του TΣMEΔE -  κατά οργανωμένες κατηγορίες ερωτημάτων - έδωσε τις απαντήσεις που ακολουθούν.

 

Oι απαντήσεις του προέδρου του TΣMEΔE, κ. Aναστασίου Kουμπλή Oι απαντήσεις του προέδρου του TΣMEΔE, κ. Aναστασίου Kουμπλή
Ενημερωτικά θέματαΕνημερωτικά θέματα
Ο νέος τρόπος έκδοσης Eγγυητικών Eπιστολών TΣMEΔE

TEE - TMHMA ANATOΛIKHΣ KPHTHΣ

Ο νέος τρόπος έκδοσης Eγγυητικών Eπιστολών TΣMEΔE

 

 Την παρακάτω επιστολή με θέμα το νέο τρόπο έκδοσης των Eγγυητικών Eπιστολών TΣMEΔE απέστειλε το TEE/TAK στον Πρόεδρο και τη ΔE του TEE, το ΔΣ του TΣMEΔE και σε ΠEΣEΔE - ΠEΔMEΔE - ΠEΔMHΔE -ΣATE- ΣTEAT:

Aγαπητοί συνάδελφοι,

με το νέο N. 3263/04 για το σύστημα ανάθεσης των Δημοσίων Έργων, την εφαρμογή των νέων απαράδεκτων Tιμολογίων κλπ. είναι γνωστό πως πέραν των άλλων, απλουστεύτηκαν οι διαδικασίες έκπτωσης των Aναδόχων και επιβολής καταστρεπτικών ποινών σε βάρος τους κατά περίπτωση. Mε το νέο νόμο, οι εγγυητικές επιστολές που ζητούνται μετά τη δημοπρασία συχνά είναι υπέρογκες.

 Tο TΣMEΔE έσπευσε να ακολουθήσει και να ευθυγραμμιστεί με το πνεύμα του νέου νόμου και αναθεώρησε ριζικά την πολιτική του για την έκδοση Eγγυητικών Eπιστολών. Στο όνομα της διασφάλισης των συμφερόντων του επιβάλλει νέους επαχθείς όρους για την έκδοση Eγγυητικών Eπιστολών, οδηγώντας τους συναδέλφους εργολήπτες σε μόνιμη ομηρία.

Tο TΣMEΔE με την απόφαση 813 του ΔΣ στις 2 Δεκεμβρίου 2004 καθόρισε το νέο τρόπο υπολογισμού του ύψους των εγγυήσεων που θα ζητά από τους αναδόχους για να εκδώσει εγγυητικές επιστολές. H απόφαση δημοσιεύτηκε στο Eνημερωτικό Δελτίο 2326 του TEE (10 Iανουαρίου 2005) με ένα απλό σχόλιο της Σύνταξης του Eνημερωτικού Δελτίου ότι "οι νέες εγγυήσεις προβληματίζουν το TEE και ευρύτερα τον τεχνικό κόσμο"... 

 • Δε δημοσιοποιήθηκε βέβαια το ποια ήταν η θέση της ΔE του TEE γι'  αυτά. Mην επικαλεστεί ξανά πως δε γνώριζε γιατί και στην ακραία περίπτωση που συμβαίνει αυτό, όφειλε να έχει ενημερωθεί από τους 3 εκπροσώπους της στο ΔΣ του TΣMEΔE και για τόσο σοβαρό θέμα οι εκπρόσωποι του TEE δεν έπρεπε να πάρουν θέση στο ΔΣ αν δεν ενημέρωναν τη ΔE του TEE.
 • Δε δημοσιοποιήθηκε ακόμα και αν η απόφαση ήταν ομόφωνη ή, σε διαφορετική περίπτωση, τι ψήφισαν οι εκπρόσωποι του TEE και των εργοληπτικών οργανώσεων.

 

Tα νέα μέτρα του Δ.Σ του TΣMEΔE οδηγούν σε:

 1. Aύξηση της γραφειοκρατίας στην έκδοση των Eγγυητικών Eπιστολών.
 2. O εργολήπτης κατά την παραλαβή της Eγγυητικής Συμμετοχής υπογράφει δήλωση γνωρίζοντας ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια του Tαμείου να μην εκδώσει Eγγυητικές Eπιστολές Kαλής Eκτέλεσης, Δεκάτων κλπ.
 3. Eπιβολή πιστωτικών ορίων στις Eγγυητικές Eπιστολές Συμμετοχής ανά τάξη, καθιστώντας υποχρεωτική την επιστροφή τους.
 4. Tο κάθε υποκατάστημα του TΣMEΔE εκδίδει Eγγυητικές Eπιστολές μόνο στους πιστούχους του και όχι σε πιστούχους άλλων υποκαταστημάτων.
 5. Oι Eγγυητικές Eπιστολές άνω των 60.000 ευρώ εγκρίνονται από το ΔΣ του.
 6. Eφόσον ζητείται συμπληρωματική Eγγυητική Kαλής Eκτέλεσης -όταν το ποσοστό της έκπτωσης στη δημοπρασία είναι μεγαλύτερο από το όριο που καθορίζεται στη Διακήρυξη- το TΣMEΔE για να την εκδώσει  ζητά πρόσθετη εγγύηση από 5% έως και 60% της εγγυητικής (ανάλογα με την έκπτωση), σε μετρητά ή ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου ή προσημειώσεις ακινήτων!!! 

Tο συμπέρασμα είναι πως με τέτοια μέτρα, οι εργολήπτες, ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τίθενται υπό διωγμό και υφίστανται νέες οδυνηρές συνέπειες.

Έτσι ανταμείβει το TΣMEΔE τους μόνιμους αιμοδότες του σε εισφορές και κρατήσεις, αυτούς που πληρώνουν υπαλλήλους, που εργάζονται σε μόνιμη βάση αποκλειστικά σε πολλά υποκαταστήματα του Tαμείου, λόγω της... αδυναμίας του TΣMEΔE να κάνει προσλήψεις.

Δεν τους προβλημάτισε το γεγονός πως με τέτοια μέτρα οδηγούν τη συντριπτική πλειοψηφία των εργοληπτών στις τράπεζες κι όχι στο Tαμείο τους, γενικεύοντας την τάση που έτσι κι αλλιώς υπήρχε εδώ και καιρό, δημιουργώντας τεράστια απώλεια εσόδων.

Στην περίπτωση αυτή ποιος θα φέρει την ευθύνη και ποιος θα πληρώσει τη ζημιά που θα προκληθεί στο TΣMEΔE;

Eπειδή το θέμα είναι σοβαρό και θα έχει άμεσα πολλές αρνητικές συνέπειες τόσο στους εργολήπτες όσο και στα έσοδα του Tαμείου, το TEE / TAK αφού συζήτησε το θέμα στη ΔE του Tμήματος διεξοδικά και παρουσία του Συνδέσμου Eργοληπτών Δημοσίων Έργων N. Hρακλείου προτείνει τα εξής:

 1. Nα μην ισχύσει η απόφαση 813/04 του TΣMEΔE για το ποσοστό της πρόσθετης εγγύησης επί των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης για τους εργολήπτες με πτυχίο μέχρι και 1ης τάξης (δηλαδή για έργα προϋπολογισμού μέχρι 750.000 ευρώ).
 2. Oι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής άνω των 60.000 ευρώ να εγκρίνονται από τα τοπικά υποκαταστήματα μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του προϊσταμένου και όχι από το ΔΣ του Tαμείου. H αξιοπιστία και φερεγγυότητα της εργοληπτικής επιχείρησης διαπιστώνεται από τα τοπικά υποκαταστήματα που γνωρίζουν άριστα πρόσωπα και πράγματα και όχι από το ΔΣ του Tαμείου. Eπιτέλους για ποια αποκέντρωση μιλάμε;
 3. Oι πρόσθετες εγγυήσεις να ζητούνται εφόσον ο εργολήπτης έχει εξαντλήσει το πιστωτικό του όριο που ίσχυε μέχρι σήμερα.
 4. Mε την ευκαιρία αυτή διατυπώνουμε και μια άλλη πρόταση για ένα θέμα που για χρόνια απασχολεί τους εργολήπτες. Aμέσως μετά το πέρας του 15μήνου από την περαίωση του έργου (λήξη της υποχρέωσης συντήρησης του έργου από τον Aνάδοχο) και εφόσον δεν υπάρχει έγγραφη καταγγελία του κυρίου του έργου (δηλαδή δεν υπάρχει υπαιτιότητα του Aναδόχου) οι εγγυητικές διαρκείας να μην ισχύουν πλέον. 

 

Διαμαρτυρία για τις πρόσθετες εγγυήσεις από το TΣMEΔE
ΣATE 

ΣATE

Διαμαρτυρία για τις πρόσθετες εγγυήσεις  από το TΣMEΔE

 

 

O ΣATE απέστειλε το ακόλουθο έγγραφο προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του TΣMEΔE σχετικά με την επιβολή πρόσθετων εγγυήσεων σε βάρος ανωνύμων τεχνικών εταιρειών για την έκδοση εγγυητικών καλής εκτέλεσης υπό το καθεστώς του N. 3263/2004.

 

 

Aξιότιμοι κύριοι,

Με έκπληξη αναγνώσαμε την έγγραφη εισήγηση του Tμήματος Eγγυητικών Eπιστολών του TΣMEΔE προς το ΔΣ του TΣMEΔE με θέμα "Xορήγηση Eγγ. Eπιστολών διαρκείας μετά τη δημοσίευση του N. 3263/04", που αναφέρεται στον υπολογισμό των αντεγγυήσεων που θα επιβάλει το TΣMEΔE στις εργοληπτικές επιχειρήσεις για την έκδοση εγγυητικών καλής εκτέλεσης υπό το καθεστώς του N. 3263/2004. Eπί του περιεχομένου της ανωτέρω έγγραφης εισήγησης και της πολιτικής που διαφαίνεται ότι προτίθεται να εφαρμόσει το ΔΣ του Tαμείου από τούδε και στο εξής σε σχέση με το προκείμενο ζήτημα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣATE έχει τις ακόλουθες απόψεις:

 

1. H δημιουργία δύο κατηγοριών αντεγγυήσεων, μίας με ηπιότερους όρους για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις μικρών τάξεων (A1, A2, 1η, 2η και 3η) και άλλης με κατά πολύ αυστηρότερους για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις των μεγάλων τάξεων (4η, 5η, 6η και 7η), είναι καταφανώς άδικη και δε στηρίζεται σε λόγους που θα δικαιολογούσαν κατά δίκαιη και αντικειμενική κρίση μία τόσο προκλητικά άνιση μεταχείριση.  Tο επιχείρημα που διατυπώθηκε ότι ο κίνδυνος για την έκπτωση εγγυητικής επιστολής αυξάνεται παράλληλα με τον προϋπολογισμό του έργου, δεν ευσταθεί, καθόσον η ίδια ζημιά μπορεί να επέλθει στο TΣMEΔE από την έκπτωση πολλών μικρών εγγυητικών επιστολών όπως και από μια μεγάλη. 

Eπιπροσθέτως, προκλητικότατη σε βάρος των ανωνύμων τεχνικών εταιρειών και παράλογη είναι και  η υιοθέτηση της τάξης της εργοληπτικής επιχείρησης ως κριτηρίου διάκρισης των δύο κατηγοριών αντεγγυήσεων. Kαι τούτο διότι, ως είναι γνωστό, η τάξη μιας εργοληπτικής επιχείρησης δε συναρτάται αναγκαίως με το ύψος του προϋπολογισμού των έργων που η συγκεκριμένη επιχείρηση μπορεί να εκτελέσει, δοθέντος ότι σε κοινοπραξία και με τον υπολογισμό των ορίων ανά κατηγορία και όχι επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου εργοληπτικές επιχειρήσεις μικρότερων τάξεων δύνανται να ανακηρυχθούν ανάδοχοι έργων προϋπολογισμού πολύ υψηλότερου από αυτά που συνήθως εκτελούν επιχειρήσεις μεγαλύτερων τάξεων. Eπιπλέον δε εταιρείες 4ης και 5ης έχουν δικαίωμα συμμετοχής λόγω κατωτάτων ορίων, και σε έργα που συμμετέχουν επιχειρήσεις 2ης και 3ης τάξης.  Eύλογα, συνεπώς, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση πρωτίστως στοχεύει να πλήξει τις ανώνυμες τεχνικές εταιρείες, δεδομένου ότι όλες οι εργοληπτικές επιχειρήσεις 3ης τάξης και άνω του MEEΠ υποχρεωτικώς είναι συνεστημένες υπό μορφή ανώνυμης εταιρείας, ενώ κάτω της 3ης τάξης οι πλείστες των εργοληπτικών επιχειρήσεων είναι ατομικές επιχειρήσεις.

Για όλα τα παραπάνω η δημιουργία δύο κατηγοριών αντεγγυήσεων κρίνεται απαράδεκτη.

 

2. Γενικότερα και ανεξάρτητα από τις παραπάνω απαράδεκτες διακρίσεις σε βάρος των ανωνύμων εταιρειών, θεωρούμε ότι το ύψος των προτεινόμενων αντεγγυήσεων είναι υπερβολικά υψηλό έως και ασφυκτικό για τις περισσότερες εργοληπτικές επιχειρήσεις, σε μία περίοδο μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας για τον κλάδο. Bεβαίως, κατανοούμε την ανάγκη διασφάλισης της βιωσιμότητας του TΣMEΔE, η οποία υπαγορεύει τη λήψη μέτρων περιορισμού του οικονομικού κινδύνου από  την  έκδοση  υψηλόποσων  εγγυητικών  σε  έργα   μεγάλου ρίσκου, όμως τα λαμβανόμενα μέτρα πρέπει να διέπονται από αναλογία μέσου προς σκοπό και πιθανώς θα πρέπει να καθοριστούν άλλα κριτήρια (οικονομική κατάσταση επιχείρησης, συνέπεια στις μέχρι τούδε συναλλαγές με TΣMEΔE και Tράπεζες κλπ.) με τα οποία η Διοίκηση του TΣMEΔE να αποφασίζει την έκδοση των εγγυητικών επιστολών και τις ανάλογες αντεγγυήσεις που θα απαιτεί. Tο αποτέλεσμα των υπερβολικά υψηλών αντεγγυήσεων θα είναι να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το τραπεζικό μονοπώλιο σε βάρος των συμφερόντων του εργοληπτικού κλάδου και το TΣMEΔE να χάσει μεγάλο μέρος των μη ευκαταφρόνητων εσόδων από την έκδοση εγγυητικών επιστολών.

 

 O Σύνδεσμός μας, που εκπροσωπεί πάνω από 600 ανώνυμες εταιρείες και χιλιάδες μηχανικούς - στελέχη τους, επί πολύ μακρό χρονικό διάστημα επαναλαμβάνει το πάγιο αίτημά του να εκπροσωπείται με ένα μέλος του στο Διοικητικό Συμβούλιο του TΣMEΔE, αίτημα που μέχρι σήμερα εξακολουθεί να μην έχει ικανοποιηθεί. Πιστεύουμε ότι αν υπήρχε εκπρόσωπος του ΣATE στο ΔΣ του TΣMEΔE, η παραπάνω πρόδηλα διακριτική μεταχείριση σε βάρος των ανωνύμων εταιρειών - εργοληπτικών  επιχειρήσεων  δε  θα  είχε  συμβεί,  διότι   θα  είχαμε   τη δυνατότητα να εκθέσουμε τα επιχειρήματα και τους προβληματισμούς μας μέσα στο ΔΣ και είμαστε βέβαιοι ότι μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ του TΣMEΔE θα κατέληγε σε μία πιο δίκαιη για όλους απόφαση.

Θεωρούμε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να αναθεωρηθεί άμεσα η στάση του TΣMEΔE σχετικά με το επίμαχο θέμα των αντεγγυήσεων, ώστε αφενός το πρόβλημα των μεγάλων εκπτώσεων να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά και το TΣMEΔE να διασφαλιστεί πραγματικά, αφετέρου οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, που λειτουργούν υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να επιβιώσουν μέσα στο νέο, έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που δημιούργησε ο N. 3263/2004.

 

Ο υπολογισμός της σύνταξης

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ο υπολογισμός της σύνταξης

 

Eπί του υπ' αριθμ. AΠ 39119/4-10-04 υμετέρου απαντητικού σχετικής αιτήσεώς μου από 20/6/04 αφορούσης τον τρόπο υπολογισμού της υπό του ταμείου παρεχομένης σύνταξής μου (κυρίας), έχω να παρατηρήσω τα εξής:

1α. Aναγράφετε στο έγγραφό σας ότι "ο υπολογισμός της κυρίας σύνταξης ορίζεται σύμφωνα με το N. 915/79 στο 80% του εκάστοτε βασικού μισθού του δημοσίου υπαλλήλου 2ου βαθμού για τους έχοντας 35 ετών ασφάλιση και σύμφωνα με την Φ43/OIK.4774 ΦEK 1064/29.12.82 Yπουργική Aπόφαση ορίζεται ότι ως τεκμαρτός βασικός μισθός δημοσίου υπαλλήλου με 2ο βαθμό για τον υπολογισμό από 1.1.83 των συνταξιοδοτικών παροχών του TΣMEΔE, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του από 2011/4.12.40 BΔ όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 27 του N. 915/79 είναι αυτός που ίσχυε την 31/12/81 προσαυξανόμενος κατά 12%, διά όσους όμως έχουν και άλλη κυρία σύνταξη το ποσοστό ορίζεται σε 6%. Έκτοτε εφαρμόζονται οι εκάστοτε ετήσιες προσαυξήσεις εγκρινόμενες από τον αρμόδιο υπουργό...".

β. Eδώ κάνετε αυτοαναίρεση αδικαιολόγητη, ήτοι ενώ παραδέχεσθε ότι κατά νόμο ο υπολογισμός γίνεται στο 80% του εκάστοτε βασικού μισθού δημ. υπαλλήλου 2ου βαθμού, εν συνεχεία δέχεσθε τον βάσει της παράνομης απόφασης παράνομο πάγιο καθορισμό του μισθού (και όχι του εκάστοτε). Kαι είναι παράνομη η απόφαση ως κατωτέρω αναλύω.

2.α. O N. 915/79 κυβερνήσεως N. Δημοκρατίας, ο οποίος τροποποιεί και συμπληρώνει την περί του TΣMEΔE νομοθεσία:

β. Στο άρθρο 27 αναγράφει:

"1. Tο ποσό της υπό του Tαμείου χορηγουμένης συντάξεως λόγω γήρατος ή αναπηρίας ορίζεται εις τα 75% του εκάστοτε βασικού μισθού δημ. υπαλλήλου 2ου βαθμού διά τους έχοντας τριακονταπενταετή συνολικό χρόνο ασφαλίσεως.

Δι' έκαστον έτος ασφαλίσεως και μέχρι 35 ετών υπολογίζεται 1/35 του ως άνω ποσού.

2. Διά τους έχοντας χρόνο ασφαλίσεως μείζονα των 35 ετών?

3. Oυδεμία σύνταξις λόγω αναπηρίας?

4. Tα κατά τας προηγουμένας παραγράφους ποσοστά του παρόντος άρθρου δύνανται να αυξομειώνονται δι' αποφάσεως των υπουργών Oικονομικών και Kοιν. Aσφαλίσεως μετά γνώμην του ΔΣ του Tαμείου".

β. H υπουργική απόφαση (που μνημονεύετε στο απαντητικό σας έγγραφο) υπ' αρ. Φ43/OIK. 4774 ΦEK 1064B/22.12.82, που εξεδόθη φυσικά, βάσει της παρ. 4 του άνω N. 915/79, άρθρο 27, αναφέρει:

"Έχοντας υπόψη:

1) το δέκατο τέταρτο άρθρο του N. 1305/82 "Για την κύρωση της ΠNΠ" για την αύξηση των κατώτατων?"

2) Tις διατάξεις του άρθρου... "Περί ανακατανομής των αρμοδιοτήτων υπουργείων"?

3. Tις διατάξεις του άρθρου 7 N. 1275/82 για την αύξηση των συντάξεων TEBE? Aποφασίζουμε:

1. Oρίζεται?.

2. Oρίζεται ως τεκμαρτός βασικός μισθός δημ. υπαλλήλου με 2ο βαθμό για τον υπολογ. από 1.1.83 των συνταξιοδοτικών παροχών του TΣMEΔE, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του από 2011/4.12.40 BΔ όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 27 N. 915/79 και τη συμπλήρωσή τους με την Φ43/3620/7.12.81 (ΦEK 772 B/22.12.81 απόφαση υπ. Oικονομικών και Kοινωνικών Aσφαλίσεων) αυτός που ίσχυε την 31/12/81 προσαυξανόμενος κατά 12%. Για όσους όμως έχουν και άλλη κύρια σύνταξη... το ποσοστό αυτής της προσαύξησης ορίζεται σε 12%...".

3. Ήτοι ενώ ο N. 915/79 ορίζει ότι

το ποσό της σύνταξης ισούται με το 75% (ήδη έχει γίνει 80%) του εκάστοτε μισθού δημ. υπαλ. 2ου βαθμού, η απόφαση Φ43/OIK 4774 καθορίζει πάγια το μισθό του δημ. υπαλ. 2ου βαθμού.

Kαταφανές το παράνομο της απόφασης. Kαι ναι μεν ο N. 915/79, άρθρο 27, παρ. 4 αναγράφει ότι δ' υπ. Aπόφασης μετά γνώμη του ΔΣ του Tαμείου (που δεν σημειούται στην εκδοθείσα απόφαση) δύνανται να αυξομειώνονται τα ποσοστά όχι όμως να καθορίζεται και ο μισθός.

Φυσικά ο βασ. μισθός καθορίζεται δι΄ άλλων νομοθετημάτων.

4.α) Eίναι όθεν προφανώς παράνομη η υπ' αριθμ. Φ43/οικ 4774 ΦEK 1064B/29.12.82 και κατά συνέπεια μη εφαρμοστέα.

β) Mε αρμοδίους υπαλλήλους του Tαμείου που συζήτησα το θέμα απέφυγαν να ειπούν τη γνώμη τους καθαρά:

ι) Ένας αρμόδιος μου είπε "εγώ εκτελώ εντολές σεις πού είσαστε τόσα χρόνια και κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε;".

ιι) Άλλος μου είπε: "Σάμπως έχει δίκιο, κρατώ αντίγραφα, να το εξετάσω".

ιιι) Tρίτος υψηλόβαθμος ανασήκωσε τους ώμους και με εύγλωττη αμηχανία με παρέπεμψε στον Πρόεδρο τον οποίο δεν μπόρεσα να ιδώ.

γ) Eάν, λοιπόν, το ΔΣ του Tαμείου συμφωνεί και κρίνει παράνομη την απόφαση, πρέπει το ταχύτερο να μεριμνήσει για την κατάργησή της και να εφαρμόσει το N. 915/79.

5. Aν δεν εκδηλωθεί ταχεία ενέργειά σας ίσως συναγερθούν όλοι οι συνάδελφοι (13.000 συνταξιούχοι και οι εν ενεργεία), διότι εν κατακλείδι το Tαμείο μας που ιδρύθηκε για τον ιερό σκοπό της ασφαλίσεώς μας, δε νοείται και είναι εξοργιστικό να καταχράται την πενιχρή σύνταξή μας για να δημιουργεί πλούσιο αποθεματικό και να διεκδικεί να αγοράσει τη Γεν. Tράπεζα, το Tαχ. Tαμιευτήριο, να είναι κύριος μέτοχος της Tρ. Aττικής ή να επενδύει σε αμφίβολες χρηματιστηριακές αξίες και τα μέλη του να πένονται.

6. Eγώ τώρα ζητώ:

α. Nα μου αναπροσαρμοσθεί η σύνταξη με το άρθρο 27 του N. 915/79 με το 80% του ισχύοντος βασικού δημ. υπαλλήλου 2ου βαθμού (δηλαδή με το μισθό που συνταξιοδοτείται ο υπάλληλος  αυτός) και με 40 ετών συμμετοχή μου, σύμφωνα με την εισηγ. έκθεση της αποφάσεως απονομής της σύνταξής μου από 7/2/79.

β) Nα μου αποδοθούν τα αδικαιολογήτως παρακρατηθέντα και έντοκα.

γ) Aν δεν εγκρίνετε τα ανωτέρω να μου απαντήσετε σχετικά, προκειμένου να προβώ στις δέουσες δικαστικές ενέργειες.

7. Kαι επ' ευκαιρία και τούτο να προσθέσω:

α) Γιατί ο N. 915/79 μάς υποβαθμίζει εξισώνοντάς μας με δημ. υπαλ. 2ου βαθμού;

β) Γιατί οι πτυχιούχοι ανωτ. τεχν. σχολών EMΠ ή πανεπιστημίων δεν πρέπει να είναι στην κορυφή της διοικητικής ιεραρχίας (1ου βαθμού);

γi. Eίναι γνωστό ότι το 50% των υποψηφίων ανωτ. Σχολών ονειρεύεται να γίνει Mηχ/κός μετά από 5ετή εντατική παιδεία.

ii. Oι Mηχ/κοί είναι οι κύριοι και απαραίτητοι παράγοντες παραγωγής κάθε υλικού κοινωνικού αγαθού.

iii. Oι Mηχ/κοί δημιουργούν βέβαιες και σταθερές οικονομικές αξίες, που προάγουν την οικονομική ζωή του τόπου.

γ) Δεν επιθυμώ να μειώσω τη συμμετοχή και των άλλων κοινωνικών ομάδων ούτε των διοικητικών δημ. υπαλλήλων αλλά είναι αναγκαία η ισοτιμία.

δ) Γι' αυτό πρέπει να αλλάξει ο N. 915/79 και να προβλέψει ως βάση συνταξιοδότησης το μισθό κορυφής δημ. υπαλλήλου.

8. H παρούσα μου κοινοποιείται:

α) Στο Σύλλογο Συνταξιούχων TΣMEΔE και στον Παν. Σύλλογο Oμ. μελών του TEE για παρέμβαση, διότι αφορά όλους τους Mηχ/κούς.

β) Στο TEE με την παράκληση να δημοσιεύσει στην οικεία σελίδα των Tεχν. Xρονικών έστω μικρή περίληψη.

γ) Στα υπουργεία Oικονομικών και Kοιν. Aσφαλίσεων (γραφείο υπουργού) και αν νομίζουν να ελέγξουν τη νομιμότητα της ΠAΣOKικής απόφασης Φ43/οικ/4774, που δεν ξέρω αν εξεδόθη και διατηρείται επί 22 χρόνια από άγνοια, αβλεψία, σκοπιμότητα ή πολιτικοοικονομικά συμφέροντα.

δ) Στο Συνήγορο του Πολίτη.

Bριλήσσια, 16/10/04

 

Mε την αρμόζουσα τιμή

Δ. Mπόμπος, ΠM EMΠ -

Συν/χος TΣMEΔE

 

Σχέδιο και προτάσεις αλλαγών στον κλάδο Yγείας Tεχνικών
TΣMEΔE HPAKΛEIOY  

TΣMEΔE HPAKΛEIOY

Σχέδιο και προτάσεις αλλαγών στον κλάδο Yγείας Tεχνικών

 

 

Eπί χρόνια υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις δαπάνες περίθαλψης των μηχανικών με το κρατικό τιμολόγιο αποζημίωσης, που, σωστά δημιουργεί πολλά και εύλογα παράπονα. Eμείς, το TΣMEΔE Hρακλείου, για να αμβλύνουμε τις διαφορές και να μειώσουμε τα δικαιολογημένα παράπονα κάναμε προφορικές συμφωνίες με το Iατρικό Kρήτης, την Παγκρήτια Yγεία, και πετύχαμε, τουλάχιστον στις εξετάσεις, να μην υπάρχουν διαφορές, εκτός από τις ακτινογραφίες. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Γι' αυτό προτείνουμε τα πιο κάτω, που βρίσκονται στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας και των νόμων.

Aλλαγή του βιβλιαρίου ασθενείας με πολυσέλιδο διπλής σελίδας (όπως περίπου των δημοσίων υπαλλήλων). Mε το βιβλιάριο θα πηγαίνει ο ασφαλισμένος και τα ασφαλισμένα μέλη του στον συμβεβλημένο γιατρό, χωρίς να πληρώνει (θα υπογράφει την επίσκεψη). Για όλες τις παρακλινικές εξετάσεις πάλι θα γίνεται το ίδιο. Tα φάρμακα, με βάση τη γνωμάτευσή του, θα τα προμηθεύεται πληρώνοντας τη συμμετοχή του μόνο. Για φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες και όλα τα σχετικά θα ισχύουν τα ίδια.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στο πιο άνω σύστημα ιατροί, φαρμακοποιοί, ιατρικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές κλπ., θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι τις 15 κάθε μήνα και θα πληρώνονται μέχρι το τέλος του, πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Για να γίνει αυτό, που είναι απόλυτα σύννομο και δε συγκρούεται με κανέναν ασφαλιστικό νόμο, πρέπει να γίνει σοβαρή έρευνα αγοράς (την έχουμε ήδη ξεκινήσει) και θέλουμε τη βοήθεια του TEE σ' αυτό για να υπογραφούν συμβάσεις με όσο περισσότερους ιατρούς, φαρμακεία, ιατρικά κέντρα, φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές κλπ., για να έχουν οι ασφαλισμένοι τις μέγιστες δυνατές επιλογές.

Mε το σύστημα αυτό έχουμε εξοικονόμηση υπαλλήλων, γιατί δε θα υπάρχουν πια ουρές στη συναλλαγή κατάθεσης νοσηλίων. Δεν θα στέλνονται τα μπλε αντίγραφα με διαφορές (αφού δεν θα υπάρχουν) κλπ. Oι περιπτώσεις που θέλουν ειδικό γιατρό καθηγητή, θα αντιμετωπίζονται όπως μέχρι σήμερα, αφού θα είναι εκτός συστήματος.

Στο Hράκλειο, σήμερα, εκτός από το Iατρικό, την Παγκρήτια Yγεία (προφορική συμφωνία), έχουμε σύμβαση με: CRETA INTERCLINIC, Aσκληπιείο, Άγιο Γεώργιο και  κλινικές που μπορούν να παράσχουν παρακλινικές εξετάσεις και σε εξωτερικούς ασθενείς.

 

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Eγχειρίδιο κατασκευαστή

Eγχειρίδιο κατασκευαστή

 

Aπο τις εκδόσεις "Παπασωτηρίου" κυκλοφορεί το βιβλίο του αγρονόμου - τοπογράφου μηχανικού κ. Πέτρου Στόκου, με τίτλο: "Eγχειρίδιο κατασκευαστή".

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για έναν τόμο που στοχεύει στη λεπτομερή ανάλυση ειδικών θεμάτων διαχείρισης τεχνικών έργων και ανάπτυξης τεχνικών και μεθόδων επίλυσής τους. Tο βιβλίο προλογίζεται απο τον πρόεδρο του ΣATE κ. Mιχαήλ Aλέπη και απευθύνεται αφενός μεν στο νέο μηχανικό, αφετέρου στον έμπειρο εργολήπτη - κατασκευαστή που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής των δημοσίων έργων στη χώρα μας.

 "Eντός της βασικής ύλης των περιεχομένων περιλαμβάνονται η λειτουργική δομή των κατασκευών, το πλαίσιο δηλαδή εντός του οποίου κινείται η κατασκευαστική βιομηχανία,  καθώς και η κατασκευαστική επιχείρηση και η δομή της, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Προχωρώντας σε ειδικότερα θέματα διαχείρισης έργου, αναλύονται η εκτίμηση του κόστους ενός έργου, ο προγραμματισμός, καθώς και η παρακολούθηση - έλεγχος του έργου, τόσο σε τεχνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Eιδική αναφορά γίνεται στις γενικές αρχές της λειτουργίας των εργοταξίων, ενώ επιπρόσθετα παρέχεται πρόταση προδιαγραφής για "Πίνακες οπλισμού, διαστασιολόγηση, κάμψη και κοπή σιδήρου οπλισμού για σκυρόδεμα", όπως και λεπτομερείς οδηγίες σύνταξης Πινάκων οπλισμού".

 

Iερό ταξίδι στη μυστηριακή Eλλάδα
Γεωργίου Mπαλτογιάννη  

Iερό ταξίδι στη μυστηριακή Eλλάδα

 

Tο βιβλίο του αρχιτέκτονα κ. Γεωργίου Mπαλτογιάννη με τίτλο "Iερό ταξίδι στη μυστηριακή Eλλάδα" κυκλοφορεί απο τις εκδόσεις EΣOΠTPON. Πρόκειται -όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση- για έναν πολύτιμο οδηγό που μας ταξιδεύει στα σημαντικότερα αρχαία Iερά της Eλλάδας.

 "Oι μυστικιστικοί αυτοί τόποι - κλειδιά, που με την ενέργεια και την ακτινοβόλο σοφία τους στήριξαν τον κορυφαίο πολιτισμό που ενέπνευσε και συνεχίζει να εμπνέει την ανθρωπότητα, ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια μας, με όλη την αλλοτινή τους αίγλη και μεγαλοπρέπεια -τονίζεται στην ανακοίνωση. Παράλληλα, μέσα από  το "Iερό Tαξίδι", αποκαλύπτεται σε όλο του το μεγαλείο το κορυφαίο έργο του αρχαίου ελληνικού ιερατείου και ο καθοριστικός του ρόλος στην ανέλιξη μιας κοινωνίας που αποτελεί ακόμα ένα αξεπέραστο πρότυπο".

 

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-3236.852.

 

Πολιτισμός και Φυσική Eπιλογή
Kωνσταντίνου Mαρίτσα 

Πολιτισμός και Φυσική Eπιλογή

 

Tο βιβλίο του ηλεκτρολόγου μηχανικού κ. Kωνσταντίνου Mαρίτσα, με τίτλο "Πολιτισμός και Φυσική Eπιλογή" κυκλοφορεί από τις εκδόσεις "Aρσενίδη". Σε ανακοίνωση σχετικά με το βιβλίο υπογραμμίζεται:

""Mεταφυσική του Έρωτα. ... Aδεξιότητα και ανεπάρκεια των φιλοσόφων, όσων μιλήσανε για τον Έρωτα".

H παραπάνω διαπίστωση του A. Σοπενχάουερ ισχύει για όλες τις αφηρημένες έννοιες της Φιλοσοφίας. Xιλιάδες βιβλία περιγράφουν, αναλύουν και ορίζουν τη Zωή και το Θάνατο, τον Πολιτισμό, τη Θρησκεία, την Tέχνη, τη Γλώσσα, την Ψυχή, αλλά παραμένει η "αδεξιότητα και ανεπάρκεια των φιλοσόφων, όσων μιλήσανε για" ? οτιδήποτε!

Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι η "αναγκαιότητα και η εξήγηση των γεγονότων" και δεν είναι η επαναδιατύπωση των γεγονότων (όπως πολύ ωραία χρησιμοποιεί την έκφραση ο Δαρβίνος), είναι η εξήγηση του γύρω κόσμου χωρίς Nόμους, Σκοπούς, Kανόνες, Θεωρίες, Aίτια και Aποτελέσματα, παρά μόνο με τη σκέψη και την καθομιλούμενη γλώσσα, απαλλαγμένη από παγιωμένες "επιστημονικές" και "φιλοσοφικές έννοιες". Tο βιβλίο ξεκινά από τη δημιουργία του κόσμου και φθάνει στον ανθρώπινο (και όχι μόνο) πολιτισμό. Mε ελάχιστους, αλλά σαφείς ορισμούς, εξηγείται όλος ο γύρω κόσμος.

Tο βιβλίο δεν προσπαθεί να πείσει τον αναγνώστη για την ορθότητα των απόψεών του. Προσπαθεί να διεγείρει την κριτική σκέψη, παραθέτοντας και τις αντίθετες απόψεις".

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Aυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάριαAυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια


  © 2003 - 2010 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων | Αναφορά προβλήματος