Μανωλακέλλης Ευστράτιος                ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Φραγκόπουλος Θεόδωρος                ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθηναίος Ιωάννης                                ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βαλατσός   Χρήστος                             ΜΕΛΟΣ

Κρητικόπουλος Φώτιος                       ΜΕΛΟΣ

Προβατάς Νικόλαος                             ΜΕΛΟΣ

Σταμούλας Αριστοτέλης                       ΜΕΛΟΣ

Τριαντάφυλλος Δημήτριος                  ΜΕΛΟΣ

Χαβιάρας Παναγιώτης                         ΜΕΛΟΣ