ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ Φορολογία Εισοδήματος Μηχανικών
HTTP/1.1 200 OK Date: Thu, 06 Oct 2022 02:11:53 GMT Server: Oracle-Application-Server-10g/10.1.2.0.2 Oracle-HTTP-Server Connection: close Transfer-Encoding: chunked Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, you@your.address and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Oracle-Application-Server-10g/10.1.2.0.2 Oracle-HTTP-Server Server at portal.tee.gr Port 80
HTTP/1.1 200 OK Date: Thu, 06 Oct 2022 02:11:53 GMT Server: Oracle-Application-Server-10g/10.1.2.0.2 Oracle-HTTP-Server Connection: close Transfer-Encoding: chunked Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, you@your.address and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Oracle-Application-Server-10g/10.1.2.0.2 Oracle-HTTP-Server Server at portal.tee.gr Port 80
¶λλες Δραστηριότητες
  
    Πρόσκληση     
    Φωτογραφικό Υλικό     

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Το Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας του Τ.Ε.Ε.

σας προσκαλεί

την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2006 και ώρα 17:00 

στο σεμινάριο που διοργανώνει με θέμα:

 

«Φορολογία Εισοδήματος Μηχανικών»

 

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τμήματος

Κ. Παλαμά & Λ. Μαβίλη 6, Αγρίνιο.

Εισηγήτρια :Πέρρου Αικατερίνη, Δικηγόρος – Φοροτεχνικός Σύμβουλος ΤΕΕ.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας

 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ