ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ/ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Στην παρούσα σελίδα δίνονται πληροφορίες για το υλικό της τοπικης βιβλιοθήκης του ΤΕΕ Τμήματος Αιτ/νιας. Στα επόμενα links υπάρχουν πληροφορίες για τον εσωτερικο κανονισμό της βιβλιοθηκής, κατάλογος των βιβλίων του τοπικού τμήματος και κατάλογος των εργών-μελετών του τοπικού τμήματος.

Όλα τα βιβλία μας είναι καταχωρημένα στο κεντρικό σύστημα βιβλιοθηκών του ΤΕΕ όπου και μπορείτε να τα αναζητήσετε.

Τεχνικό πρόβλημα δεν επιτρεπεί την αναζήτηση σε μεμονωμένες βιβλιοθήκες των περιφερειακών τμημάτων. Ωστόσο το τμήμα διαχειρισης προσπαθεί να επιλυση το προβλημα αυτό.
Εσωτερικός κανονισμός βιβλιοθήκης
Κατάλογος Βιβλιών Τμήματος Αιτωλοακαρνανίας
Επιστημονικό έργο ΤΕΕ και έργο του τοπικού τμήματος