ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2009 πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΠΘ συνάντηση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Γεωργίου Παπαναστασίου και μελών της Δ.Ε. με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Σπυρίδων Ταλιαδούρο που αφορούσε τις πρωτοβουλίες του Τ.Ε.Ε. για την κατασκευή του Πανεπιστημιακού Campus στο Αγρίνιο καθώς και θέματα ανάπτυξης και λειτουργίας του Πανεπιστημίου στον οποίο και επεδόθη το κάτωθι υπόμνημα:


«Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,


παρότι ο Ν. Αιτωλ/νίας είναι από τους πλουσιότερους νομούς σε φυσικούς πόρους (ιδιαίτερα στο υδάτινο οικοσύστημα), είναι από τους τελευταίους νομούς της χώρας σε ανάπτυξη.

Η πολιτεία διαχρονικά δεν έχει δείξει το απαιτούμενο έμπρακτο ενδιαφέρον στις απαιτήσεις των φορέων του νομού και δεν διέθεσε τους απαιτούμενους πόρους για την ανάπτυξη της περιοχής.

Το ΤΕΕ-Τμήμα Αιτωλ/νίας από την ίδρυσή του, έχει επιδείξει έντονο ενδιαφέρον και συμβάλει στα πλαίσια των δυνατοτήτων του στην αντιμετώπιση προβλημάτων του νομού, ενώ στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια της πολιτείας για την ανάπτυξη του νομού.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν για περισσότερο από 20 χρόνια την περιοχή, είναι η ίδρυση και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου στο Αγρίνιο.

Είναι γνωστή η περιπέτεια με την ίδρυση και λειτουργία Οικονομικής Σχολής στο Αγρίνιο για λίγα χρόνια και στη συνέχεια αντί της αυτονόμησης έγινε μεταφορά της στο Πανεπιστήμιο Πατρών (1998).

Το 1998 ( ΦΕΚ 85/21.4.1998, Τεύχος Α΄) ιδρύθηκε η Πανεπιστημιακή Σχολή στην πόλη του Αγρινίου ( με την πρόβλεψη της μετεξέλιξης σε Πανεπιστήμιο, άρθρο 9 παράγραφος 7) στην οποία σήμερα λειτουργούν τρία τμήματα:


  1. Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ( Τμ. ΔΠΦΠ )

  2. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ( Τμ. ΔΕΑΠΤ )

  3. Το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ( Τμ. ΔΠΠΝΤ )


με μια σειρά απο σημαντικότατα ζητήματα που απασχολούν τόσο την λειτουργία όσο και την ανάπτυξή του, όπως:Το ΤΕΕ-Τμ. Αιτωλ/νίας έχει συμβάλει στην προσπάθεια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την αξιοποίηση της έκτασης των 178 στρεμμάτων ( έκδοση τοπικού ρυμοτομικού ), που παραχωρήθηκαν για την ανάπτυξη υποδομών της Πανεπιστημιακής Σχολής Αγρινίου, με την σύσταση ομάδας εργασίας για το σκοπό αυτό ( ήδη έχουν υποβληθεί οι φάκελοι στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ).


κ. Υφυπουργέ,

Σας βεβαιώνουμε ότι η τοπική κοινωνία έχει κουραστεί με τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις.

Για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων της Πανεπιστημιακής Σχολής Αγρινίου, εκφράζοντας και τις πάγιες θέσεις του ΤΕΕ-Τμ. Αιτωλ/νίας, αλλά πιστεύουμε και της τοπικής κοινωνίας, ζητάμε την ειλικρινή σας δέσμευση για:


  1. Την άμεση αυτονόμηση της Πανεπιστημιακής Σχολής Αγρινίου με την ίδρυση Αυτόνομου Πανεπιστημίου.

  2. Την άμεση ίδρυση του 4ου Τμήματος με τίτλο « Τμήμα Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων »

  3. Τη δέσμευση για χρηματοδότηση και ένταξη στο ΕΣΠΑ τουλάχιστον 2 κτιρίων που θα κατασκευαστούν στην έκταση των 178 στρεμμάτων ( που προβλέπεται για Πανεπιστημιούπολη Αγρινίου ).

  4. Την άμεση έγκριση του κτιριολογικού προγράμματος που έχει υποβληθεί στο υπουργείο σας και το οποίο αφορά την έκδοση του τοπικού ρυμοτομικού της έκτασης των 178 στρεμμάτων ( Πανεπιστημιούπολη Αγρινίου ).

  5. Την έγκριση της μετεξέλιξης – μετονομασίας του Τμήματος ΔΠΦΠ ( είναι τμήμα 5ετούς φοίτησης ) σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, σύμφωνα και με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.»