ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ/ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

  
    Γενικά     
    Αποτελέσματα Εκλογών     

Οι τελευταίες εκλογές στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος διεξήχθησαν το Νοέμβριο του 2003. Οι συνάδελφοι ψήφισαν για να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο καθώς επίσης για το πειθαρχικό συμβούλιο και τις επιστημονικές επιτροπές.

Στις εκλογές που αφορούσαν το τοπικό τμήμα έλαβαν μέρος τέσσερεις παρατάξεις :

1. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

2. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «Δ.Κ.Μ. · ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ»

3. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ [ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ]

4. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΠΑΣΚ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ · ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ»

Μέχρι σήμερα αυτές είναι και οι παρατάξεις που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο και οι οποίες ταυτόχρονα εκπροσωπούνται στην αντιπροσωπεία του τμήματος.