« Έργα εκτροπής του Αχελώου ποταμού»

 

Ο Νομός Αιτωλ/νίας έχει πληγεί βαρύτατα από το προβληματικό μοντέλο διαχείρισης των υδατικών πόρων που εφαρμόζεται στη χώρα μας και συγκεκριμένα της μη εφαρμογής ή της στρεβλής εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Θεωρούμε ότι η εκτροπή του Αχελώου είναι ένα εξέχον παράδειγμα κατασπατάλησης εθνικών πόρων σε έργα αντιοικονομικά, αντικοινωνικά και με βαρύτατες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Από τη μια προέβαλε πλέον η ανάγκη για αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων και από την άλλη το απηρχαιωμένο, αναχρονιστικό και αδιέξοδο αναπτυξιακό μοντέλο, που εκπροσωπούν έργα σαν την εκτροπή του Αχελώου.

 

Η πάγια εκφρασμένη δημόσια θέση του Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ του Ν. Αιτωλ/νίας και όλων των φορέων του Νομού είναι ενάντια στην εκτροπή του Αχελώου.

 

Η παραπάνω θέση έχει εκφραστεί και υποστηριχθεί τόσο στο παρελθόν όσο και κατά την τελευταία προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η απόφαση του οποίου δικαιώνει για μια ακόμη φορά τις θέσεις μας.

 

Η πάγια αυτή θέση στηρίζεται με τα παρακάτω στοιχεία:

 Η χρηματοδότηση του έργου από εθνικούς αποκλειστικά πόρους στερεί αντικειμενικά πόρους από άλλες περιφέρειες με περισσότερες ανάγκες σε υποδομές.

 Το θέμα έχει μελετηθεί διεξοδικά στην μελέτη με τίτλο ‘ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΠΕΔΙΑΔΑ’ που εκπονήθηκε από την εταιρείαENVIPLAN Γ.Θ. Τσεκούρας & Συνεργάτες, Σύμβουλοι Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Περιβαλλοντικής Προστασίαςγια λογαριασμό της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ το 2004, προκειμένω να υποστηριχθεί η τελευταία προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Τέλος εκφράζουμε τον προβληματισμό για τις καταστροφές που έχουν γίνει , γίνονται και θα γίνουν παρά τις όποιες αποφάσεις του Σ.τ.Ε. και είναι μη αναστρέψιμες.

 

 

 

                                                                                    ΑΓΡΙΝΙΟ   22-4-2005