ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.

Για την Διημερίδα

«ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Δυτικός ¶ξονας).

Εξελίξεις & Προοπτικές»

Πρέβεζα, 14-15 ΜΑΪΟΥ 2004

Επειδή, τα έργα υποδομής γενικότερα και ειδικότερα τα συγκοινωνιακά έργα έχουν πρωτεύουσα σημασία στην αναπτυξιακή προοπτική μιας περιοχής, δεν θεωρούμε καθόλου τυχαίο γεγονός ότι τόσο η Δυτική Στερεά Ελλάδα όσο και η Ήπειρος είναι από τις πλέον υποβαθμισμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κι αυτό γιατί η συγκεκριμένη περιοχή ζει όλα αυτά τα χρόνια μια ιδιότυπη απομόνωση λόγω της γεωφυσικής της θέσης. Απομόνωση που καλείται να αρθεί με το μεγάλο έργο της ζεύξης Ρίου · Αντιρρίου, που ήδη περατώνεται, και με την κατασκευή του Δυτικού ¶ξονα.

Η υπάρχουσα Εθνική Οδός Αντιρρίου · Ιωαννίνων έχει μείνει όπως ήταν όταν πρωτοκατασκευάστηκε στην δεκαετία του ΄60, σχεδιασμένη για τους κυκλοφοριακούς φόρτους της εποχής εκείνης και έχοντας όλα αυτά τα χρόνια δεχτεί πολύ ελάχιστες παρεμβάσεις για την βελτίωσή της. Στο υπάρχον οδικό δίκτυο η κατάσταση έχει γίνει ανυπόφορη λόγω της μεγάλης αύξησης της κυκλοφορίας, το χειρότερο όμως όλων είναι η επικινδυνότητα του δρόμου και τα πολύ μεγάλα δυστυχώς ποσοστά ατυχημάτων. Οι ανάγκες της σύγχρονης εποχής, ανάγκες γρήγορων, ασφαλών και συνδυαστικών μεταφορών καθιστούν επιτακτική την κατασκευή του Δυτικού ¶ξονα.

Ο Δυτικός άξονας είναι ένα από τα τρία οδικά έργα που αποτελούν τον σκελετό του Εθνικού Οδικού Δικτύου στον ελλαδικό χώρο, μαζί με την ΠΑΘΕ και την Εγνατία, και είναι αδιανόητο οι δύο πύλες της Ελλάδας προς την Ευρώπη, η Πάτρα και η Ηγουμενίτσα, να μην συνδέονται μεταξύ τους αλλά και με τις άλλες εθνικές αρτηρίες πρωτεύουσας σημασίας, με ένα αυτοκινητόδρομο ελεύθερης ροής και ταχείας κυκλοφορίας, σύγχρονων προδιαγραφών.

Η παράδοση της Γέφυρας Ρίου · Αντιρρίου στην κυκλοφορία θα δημιουργήσει ένα ισχυρό σημείο στραγγαλισμού (bottlenecks) στην σύνδεσή της με την υπάρχουσα Εθνική Οδό Αντιρρίου · Ιωαννίνων στην θέση Παλιοβούνα, που θα επιδεινώσει την ήδη επιβαρημένη κατάσταση, γιΆ αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην κατασκευή της σήραγγας της Παλιοβούνας και στην συνέχεια της παράκαμψης Αμφιλοχίας και Μακρυνόρους.

Για να μπορέσει όμως ο Δυτικός άξονας να επιτελέσει τον αναπτυξιακό του ρόλο, θα πρέπει να συνοδευτεί με μια σειρά παράλληλων έργων ενίσχυσης της ενδοχώρας, ειδάλλως υπάρχει κίνδυνος αντί να καταστεί κινητήρια δύναμη ανάπτυξης για τις περιοχές απΆ τις οποίες διέρχεται, να γίνει οδός φυγής των κατοίκων των περιοχών αυτών προς τα μεγαλύτερα αστικά · μητροπολιτικά κέντρα.

Στόχος μας θα πρέπει να είναι η ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών με προτεραιότητα την ανάπτυξη των πιο φτωχών περιοχών, με πολιτικές κινήτρων στους κατοίκους τους προκειμένου να παραμείνουν στον τόπο τους.

Γι ΄ αυτό προτείνουμε:

· Την κατασκευή του κάθετου Οδικού ¶ξονα Λαμία · Καρπενήσι · Αγρίνιο · Δυτ. ¶ξονας · Πλατυγυάλι, με προτεραιότητα στην σύνδεση του Πλατυγυαλιού με τον Δυτ. ¶ξονα μέσω της ήδη κατασκευασμένης σήραγγας του Αγ. Ηλία. Η σύνδεση αυτή διαμορφώνει προϋποθέσεις τρίτης πύλης εισόδου · εξόδου στον Δυτ. ¶ξονα, με αξιοποίηση του Πλατυγυαλιού ως λιμένα εμπορικού · βιομηχανικού και ως μία από τις θεσμοθετημένες ελεύθερες ζώνες εμπορίου της χώρας μας, που έχει και την μοναδικότητα να είναι χωροθετημένη βιομηχανική περιοχή.

· Την κατασκευή του άξονα Αντιρρίου · Ναυπάκτου · Ιτέας · Δελφών · Λαμίας με την ολοκλήρωση της Παράκαμψης της Ναυπάκτου που θα βοηθήσει στην κυκλοφοριακή αποφόρτιση της πόλης και την ελεύθερη ροή της κυκλοφορίας σε συνέχεια της Γέφυρας Ρίου · Αντιρρίου.

· Την κατασκευή της Παραϊόνιας Οδού (Αιτωλικό · Πλατυγυάλι · Αστακός · ¶κτιο · Πρέβεζα · Ηγουμενίτσα) που σε συνδυασμό με το Αεροδρόμιο Ακτίου, θα προσδώσει την προοπτική ταχύτατης τουριστικής ανάπτυξης στην παράκτια περιοχή του Ιονίου δημιουργώντας ένα πλέγμα συνδυασμένων μεταφορών.

· Την σύνδεση του Δυτ. ¶ξονα με την Παραϊόνια Οδό και την ζεύξη Ακτίου · Πρέβεζας, μέσω της επαρχίας Ξηρομέρου.

· Την ανακατασκευή του τμήματος της Εθνικής Οδού Αντιρρίου · Ιωαννίνων από την θέση Ερμίτσα έως τον Κόμβο Αμαλίας σύμφωνα με την υπάρχουσα μελέτη, καθώς και την επέκτασή της μέχρι τις θέσεις Μπάγια και Κουβαρά με ένα επιπλέον ίχνος ανά κατεύθυνση. Αυτό μπορεί να αποτελέσει την άμεση και οικονομικότερη λύση για την σύνδεση της πόλης του Αγρινίου με τον Δυτ. ¶ξονα.

· Την κατασκευή περιμετρικής οδού στην λίμνη Τριχωνίδα, που σε συνδυασμό με την σύνδεσή της με τον Δυτ. ¶ξονα θα παίξει σπουδαίο ρόλο στην πολύμορφη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και στην ανάδειξη των αρχαιοτήτων της και του ιδιαιτέρου κάλους φυσικού περιβάλλοντός της.

· Την βελτίωση και συντήρηση του εκτεταμένου επαρχιακού οδικού δικτύου της Αιτωλ/νίας.

Ο Δυτικός ¶ξονας πρέπει να προχωρήσει με ταχύτατα βήματα. Με ταχύτατα βήματα όμως πρέπει να προχωρήσουν και τα παράλληλα έργα, που προαναφέρθηκαν. Με βάση το σωστό σχεδιασμό και την ποιοτική κατασκευή αλλά και με ιδιαίτερη ευαισθησία και σεβασμό στο περιβάλλον των οικολογικά ευαίσθητων περιοχών από τις οποίες θα διέλθει. Κι εδώ σημαντικό ρόλο καλείται να επιτελέσει τόσο το ΤΕΕ όσο και οι τοπικές κοινωνίες.

Για το ΤΕΕ Αιτ/νίας

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ