ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

 

British Library

http://portico.bl.uk/index.html

Library of Congress

http://www.loc.gov/

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

http://www.nlg.gr/

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

http://www.ekt.gr/

Ελληνικές Επιστημονικές Βιβλιοθήκες

http://alcyone.cc.uch.gr/GreekLibraries.html

Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη

http://demos.neuron.gr/evonymos/greek/index.html

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη

http://www.lib.uth.gr/ghomepage.htm

ΤΕΙ Λάρισας - Βιβλιοθήκη

http://hermes.lib.teilar.gr/

 

Πίσω