Θεματική κατάταξη υλικού

 

Κατηγορία

Ποσοστό επί συνόλου

Γενικά έργα

4,3 %

Κοινωνικές επιστήμες

33 %

Φυσικές επιστήμες

5,5 %

Τεχνολογία

49 %

Καλές Τέχνες

7,5 %

Λογοτεχνία

0,3 %

Ιστορία - Γεωγραφία

1,7 %

 

Πίσω