Περιφεριακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτ. Θεσσαλίας
Καταγραφή σύντομων Ιστορικών στοιχείων

Το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας, ιδρύθηκε με το Β.Δ της 11ης Ιουλίου-5ης Αυγούστου του 1950 (ΦΕΚ 168 Α/1950) με αρμοδιότητα αρχικά την Περιφέρεια Θεσσαλίας και περιοχή ευθύνης τους 4 Νομούς της Θεσσαλίας και έδρα τη Λάρισα.
Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος συγκροτείται από τους :

Πρόεδρος :
Σπ. Ζερβό -Επιθ.Δημ. Έργων Ε' Περιφέρειας
Μέλη:

Νικ. Αγαγιώτη- Μηχ. Υπουργ. Ανοικοδομήσεως
Αλεξ. Μαλασπίνο-Μηχ/κός Υπ. Μεταφορών
Στ. Λάσκαρη - Αρχιτέκτονα
Θ. Σακελλαρίου -Μηχ/κός ΤΥΔΚ
Αντ. Φασούλα
Δημ. Χορδάκη

 • Εκλογές 3.6.1951

  Οι πρώτες αρχαιρεσίες και αναδείχθηκε η πρώτη αιρετή Διοίκηση του Τμήματος που είχει ως εξής:

  Πρόεδρος :
  Σακελλάριος Θ
  Μέλη:
  Σιγάλας Ιωάννης
  Λάσκαρης Σταύρος
  Φασούλας Αντ.
  Μαλασπίνας Αλεξ
  Μίχος Ν.
  Αγαγιώτης Νικ.

  28.03.52: υπεβλήθη παραίτηση του Προέδρου Θ.Σακελάριου (παραμένει μέλος της ΔΕ) και εξελέγει νέος Πρόεδρος παμψηφεί ο. Αντ. Φασούλας
  30.11.52 : Ιδρύεται Σύλλογος Μηχ/κών Λαρίσης και ορίζεται Πρόεδρος ο Αθ. Σακελλάριος

 • Εκλογές 7.6.1953

  Με την αρ. 3197/24.6.53 απόφαση της ΔΕ του κεντρικού ΤΕΕ , γίνεται η επικύρωση των πρακτικών των εκλογών στη Θεσσαλίας και την 23.7.1953 η ΔΕ συγκροτείται σε σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος :
  Αντ. Φασούλας
  Μέλη:
  Ελ. Κολονέλος
  Παντ. Τσαλαβούτας
  Νικ. Μίχος
  Θεοδ. Σακελλάριος
  Γ. Παπαμαργαρίτης.
  Στ. Λάσκαρης.

  08.08.19: Πεθαίνει αδόκητα ο Πρόεδρος Αντ. Φασούλας και στις 11-9-53 συνεδριάζει η ΔΕ με ευθύνη του αναπλ. Προέδρου κ. Θ.Σακελάριου και συμπληρώνει τη ΔΕ και στη θέση του θανόντος Προέδρου έρχεται ο Αγ, Μπλάνας ως πρώτος επιλαχών και εξελέγη νέος Πρόεδρος παμψηφεί ο Νικ. Μίχος

 • Εκλογές 2.10.1955

  Με την αρ. 6327/4.11.55 Απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ γίνεται η επικύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών και στις 11.11.1955 συγκροτείται σε σώμα η ΔΕ του ΤΕΕ Θεσσαλίας ως εξής:
  Πρόεδρος :
  Νικ. Μίχος
  Μέλη:
  Αγαμ. Μπλάνας
  Ελευθ. Κολονέλος
  Γεωρ. Παπαμαργαρίτης
  Αθαν. Σακελλάριος
  Νέστ. Ριζόπουλος

  31.05.56::Ψηφίζεται το Β.Δ 30/31.5.1956" Περί κανονισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των Μηχ/κών εν γένει" . Με το Β.Δ αυτό καθιερώνεται η υποβολή δήλωσης Ανάθεσης και ανάληψης οποιασδήποτε μελέτης σε Μηχ/κό από ιδιώτη, η οποία εντός 8 ημερών υποβάλλεται υποχρεωτικώς στο ΤΕΕ και η καταβολή της δικαιουμένης αμοιβής καταβάλλεται στο ΤΕΕ υποχρεωτικά, τα οποία κτατίθενται σε λογ/σμό Τραπέζης και αποδίδονται στο δικαιούχο Μηχ/κό μετά από 15 ημέρες..

 • Εκλογές 5.10.1958

  Στις 14.11.58 έγινε η επικύρωση των αποτελεσμάτων και η ΔΕ συγκροτείται σε σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος :
  Δημ. Καραναστάσης
  Μέλη:
  Νικ. Μίχος
  Κλ. Αποστολής
  Αγ. Μπλάνας
  Νικ. Πατσούκης
  Αθαν. Αρτουμάς
  Παντ. Τσαλαβούτας


 • Εκλογές 1.10.1961

  Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων η ΔΕ συγκροτείται σε σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος :
  Αθαν. Σακελλάριος
  Γεν. Γραμ.:
  Κλ. Αποστολής
  Μέλη:
  Δημ. Καραναστάσης
  Νικ. Μίχος
  Αγ. Μπλάνας
  Ανδρ. Γάκης
  Παντ. Τσαλαβούτας


 • Εκλογές 4.10.1964

  Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων (αποφ. 11092/9.10.1964), η ΔΕ συγκροτείται σε σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος :
  Νικ. Μίχος
  Γεν. Γραμ.:
  Δημ. Καμπουρόπουλος
  Μέλη:
  Δημ. Καραναστάσης
  Νικ. Λιάκος
  Αγ. Μπλάνας
  Ανδρ. Γάκης
  Νικ. Κοκοτάκης

  Το 1965 ιδρύεται το Τμήμα Μαγνησίας (Β.Δ 834/ΦΕΚ 202/Α/1965) και μετονομάζεται το Τμήμα Θεσσαλίας σε Τμήμα Κεντρικής & Δυτ. Θεσσαλίας με αρμοδιότητα τους Νομούς Λάρισας ,Τρικάλων και Καρδίτσας.

  Περίοδος Επταετίας 1967-1974
  Η παραπάνω ΔΕ παραμένει μέχρι και την 25.4.1967, όποτε διορίζεται από τη Χούντα , μετά και τον. 65/1967 και 4/1967 ,19/67 Αναγκαστικούς Νόμους 5μελής ΔΕ από 7μελής (υποβιβάζεται) από τους:
  Πρόεδρος :
  Νικ. Μίχος
  Μέλη:
  Ορ. Αλαμανή
  Ζήση Ζεϊκο
  Παντ. Τσαλαβούτα
  Αντ. Φιλανδριανό


  19.03.70:με την αρ. 49301/19.3.70 Απόφαση του Υπ. Δημ. Εργων διορίζεται Πρόεδρος της ΔΕ ο Δ. Καραναστάσης σε αντικατάσταση του Νικ. Μίχου που παραιτήθηκε.

  03.04.70: με επιστολή του ο Δημ. Καραναστάσης αρνείται ,λόγω ασθενείας να αναλάβει Πρόεδρος της ΔΕ

  06.11.70: με την αρ. 108494/6.11.70 Απόφ/ Υπουργού Δημ. Εργων διορίζεται ΔΕ αποτελούμενη εκ των :
  Πρόεδρος :
  Ριζόπουλος Νέστορας
  Μέλη:
  Διαμάντος Δημήτριος
  Ακρίβος Αθανάσιος
  Μπομπορίδης Φίλιππος
  Κυριαζής Παναγιώτης

  Με την αρ. 118031/10.12.1970 Απόφ. Υπουργού Δημ. Εργων , διορίζεται νέος Πρόεδρος ο Δημ. Διαμάντος ,παραμένοντος του Ν. Ριζόπουλου ως απλού μέλους της ΔΕ
  Με την αρ. 36610/11.8.1971 Απόφαση του Νομάρχη Λάρισας διορίζεται νέος Πρόεδρος ο Φιλ. Μπομπορίδης μετά την παραίτηση του Δ. Διαμάντου, παραμένοντος ως απλού μέλους της ΔΕ
  Με την αρ. 83888/10.11.1973 Απόφαση του Νομάρχη Λάρισας, παρατείνεται η θητεία της ΔΕ για ένα έτος ακόμη

  05.08.74:: με επιστολή του Προέδρου Φ. Μπομπορίδη υποβάλλεται η παραίτηση της ΔΕ,λόγω της επελθούσης πολιτικής αλλαγής , η οποία γίνεται αποδεκτή με απόφαση του Νομάρχη Λάρισας κ. Χανού στις 13.11.1974

  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ 1974
  Με βάσει της αρ.63447 και 28867 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Συντονισμού και Δη. Εργων εκδίδεται η αρ. 26053/15.11.74 απόφαση του Νομάρχη Λάρισας Νικ. Χανού και ορίζεται Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή μέχρι της αναδείξεως αιρετής ΔΕ από τους:
  Πρόεδρος :
  Ηλίας Μπαρμπούτης
  Α/Πρόεδρος::
  Παύλος Κοττρώνης
  Τακτικά Μέλη:
  Νίκος Παπαϊωάννου
  Ανδρέας Κωνσταντίνου
  Διονύσης Λιβέρης
  Αναπλ. Μέλη::
  Νίκος Βογιατζής
  Στάθης Μπλάνας


 • Eκλογές 1975

  Οι πρώτες εκλογές μετά την μεταπολίτευση πραγματοποιήθηκαν στις 26.7.1975 και η ΔΕ η οποία εξελέγη ήταν :
  Πρόεδρος :
  Θεόδωρος Ματίκας
  Γεν. Γραμ. :
  Διονύσης Λιβέρης
  Τακτικά Μέλη:
  Πέτρος Ηλιάδης
  Ηλίας Μπαρμπούτης
  Απόστολος Σταθακόπουλος
  Χρήστος Τσόγκας
  Μίλτος Χατζησωτήρης


 • Εκλογές 1978
  Πρόεδρος :
  Λάμπρος Μόσιαλος
  Γεν. Γραμ. :
  Μιχάλης Λαγαρίας
  Τακτικά Μέλη:
  Πέτρος Ηλιάδης
  Μάνος Καγγάς
  Νίκος Παπαϊωάννου
  Κωστας Τσαντίλης
  Χρήστος Τσόγκας


 • Εκλογές 1982 (14.2.82)
  Πρόεδρος :
  Λάμπρος Μόσιαλος
  Γεν. Γραμ. :
  Μιχάλης Λαγαρίας
  Τακτικά Μέλη:
  Πέτρος Ηλιάδης
  Παύλος Κοτρώνης
  Νίκος Παπαϊωάννου
  Διονύσης Λιβέρης
  Πέτρος Στρούλιας


 • Εκλογές 1984 (16.12.1984)

  Διεξάγονται οι εκλογές στις 16.12.84 και εκλέγονται τα 36 μέλη της Περιφερειακής Αντιπροσωπείας του Τμήματος, τα οποία συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση για την έμμεση εκλογή της 9μελούς ΔΕ, στις 4.3.1985 και εκλέγεται η ΔΕ ως εξής:
  Πρόεδρος :
  Μιχάλης Λαγαρίας
  Α/Πρόεδρος:
  Διονύσης Λιβέρης
  Γεν. Γραμ. :
  Πέτρος Ηλιάδης
  Τακτικά Μέλη:
  Κωνσταντάκος Γιώργος από Καρδίτσα
  Κωνσταντίνου Ανδρέας
  Μεζάρης Κώστας
  Παπαβασιλείου Βασιλική
  Ρουπακιάς Γιάννης
  Σερέτης Νίκος


 • ΕΚΛΟΓΕΣ 1987 ( 1.11.1987)
  Πρόεδρος :
  Σιαμπάκος Κλεάνθης
  Α/Πρόεδρος:
  Δαλαμάγκας Αθανάσιος
  Γεν. Γραμ. :
  Παπανίκας Αθανάσιος
  Τακτικά Μέλη:
  Κοκάρας Ιωάννης
  Φαλιάγκας Φώτης
  Μόσιαλος Λάμπρος
  Παπαβασιλείου Βάσω
  Αϊβαλιώτου Ασημίνα
  Βαρελάς Βάϊος

  Μεταβολές
  19.4.1990 : Παραίτηση του μέλους Μ. Αϊβαλιώτου και αντικατάσταση της με Γιουβρή Λ.
  17.5.1990 : Παραίτηση του μέλους Φαλιάγκα Φ. και αντικατάσταση του με Ταμήλο Μ.

 • ΕΚΛΟΓΕΣ 1990 ( 16.12.1990)
  Πρόεδρος :
  Λιβέρης Διονύσιος
  Α/Πρόεδρος:
  Μέγας Κων/νος
  Γεν. Γραμ. :
  Κωνσταντόγλου Παντελής
  Τακτικά Μέλη:
  Λέγκας Νικόλαος
  Μέγας Κων/νος
  Μπαρμπούτης Αναστάσιος
  Παπαβασιλείου Βάσω
  Παπαϊωάννου Ιωάννης
  Παπανίκας Αθανάσιος

  Μεταβολές
  09.02.93: Παραίτηση του μέλους Ν. Λέγκα και αντικατάσταση του με Κοκλέτσο Μ
  23.06.92:: Παραίτηση του μέλους Β. Παπαβασιλείου και αντικατάσταση της με Τσιάρα Α.

 • ΕΚΛΟΓΕΣ 1994 (10.4.1994)
  Πρόεδρος :
  Μέγας Κων/νος
  Α/Πρόεδρος:
  Ηλιάδης Πέτρος
  Γεν. Γραμ. :
  Μπαρμπούτης Αναστάσιος
  Τακτικά Μέλη:
  Κοκάρας Ιωάννης
  Κωνσταντόγλου Παντελής
  Λέγκας Νικόλαος
  Μόσιαλος Λάμπρος
  Παπαχατζής Νίκος
  Χατζηνίκος Τριαντάφυλλος

  Μεταβολές
  08.01.96: Παραίτηση του μέλους Ν. Λέγκα και αντικατάσταση του με Ντανοβασίλη Χρ.
  18.01.96: Παραίτηση του μέλους Ν. Παπαχατζή και αντικατάσταση του με Σαμαρά Γ

 • ΕΚΛΟΓΕΣ 1997 (30.3.1997)

  Η σημερινή Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος, που προήλθε από τις Εκλογές του 1997 και παραμένει μέχρι σήμερα, έως την ανάδειξη της νέας ΔΕ μετά τις εκλογές της 26.11.2000, συγκροτείται από τους:
  Πρόεδρος :
  Ηλιάδης Πέτρος
  Α/Πρόεδρος:
  Κωνσταντόγλου Παντελής
  Γεν. Γραμ. :
  Μιχαήλ Ευδοκία
  Τακτικά Μέλη:
  Διαμάντος Ντίνος
  Καλμπογκίνης Κώστας
  Καφφές Δημήτρης
  Λύτρας Δημήτρης
  Σουλιώτης Γρηγόριος
  Χατζημαυρουδής Δημήτρης


  Η Αντιπροσωπεία του Περιφ/κού τμήματος που αποτελείται σήμερα από 47 μέλη και εκλέγονται ανά τριετία κατά τις γενικές εκλογές ανάδειξης των αιρετών οργάνων του ΤΕΕ.

  Είναι το ανώτατο και κυρίαρχο Οργανο του Τμήματος που χαράσσει τις γενικές και κατευθυντήριες αρχές μέσα στις οποίες κινούνται όλα τα υπόλοιπα όργανα ΤΕΕ και διοικείται από τριμελές Προεδρείο ( Πρόεδρος, Α/πρόεδρος, Γεν. Γραμματέας) (Βάσω Παπαβασιλείου- Λίλη Γιοβρή-Στέφ. Λαζαρόπουλος)

  Οι 5μελείς Νομαρχιακές Επιτροπές Τρικάλων και Καρδίτσας έχουν αποκλειστικές αρμοδιότητες σε θέματα Νομαρχιακού επιπέδου και αποτελούνται από τον Πρόεδρο, Α/πρόεδρο, Γεν. Γραμματέα και δύο τακτικά μέλη και εκλέγονται έμμεσα από την Α/πεία του Τμήματος

  Συγκροτούνται από τους:

  Νομαρχιακή Επιτροπή Καρδίτσας
  Πρόεδρος :
  Zαφειρόπουλος Στ.
  Α/Πρόεδρος:
  Φιλίππου Πιπίτσα
  Γεν. Γραμ. :
  Γιαννούλης Παύλος
  Τακτικά Μέλη:
  Ευαγγελακόπουλος Βασ.
  Βερίλλης Δομήνικος


  Νομαρχιακή Επιτροπή Τρικάλων
  Πρόεδρος :
  Λέτα Σαλιάχη
  Α/Πρόεδρος:
  Μπάκος Ηίας
  Τακτικά Μέλη:
  Λέγκας Νίκος
  Κουτελιδάς Αχιλλέας
  Τσιαντούλας Κων/νος