ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ετη Υπηρεσίας Βασικός Μισθός Επιδόματα
από κτήση πτυχίου) ΑΠΌ 1.9.2004
0 - 3 έτη 1.053,01 1. Γάμου 10%
3 - 6 έτη 1.145,98 2. Παιδιών 5% έως 18 ετών αγόρια
6 - 9 έτη 1.196,51 20ετών κορίτσια
9 - 12 έτη 1.247,03 3. Διδακτορικού 11%
12- 15 έτη 1.296,73 4. Γεν. Δ/ντή 23 %
15 - 18 1.346,30 5. Τεχν. Δ/ντή 18%
18 - 21 1.395,91 6. Προϊστ. Τμήματος 13% μελετών κατασκευών, επισκευών,
21-24 1.445,48 παραγωγής συντήρησης, εκμετάλλευσης, προμηθειών, πωλήσεων,
24-28 1.470,17 Προγραμματισμού, ποιοτικού ελέγχου, εκπαίδευσης προσωπικού.
28-31 1.396 7. Τεχνικού Ασφαλείας 13%
28-35 1.494,80 8. Επιβλεπων Βασει Νόμου : 18%
10.Ξένης γλώσσα 6%
12. Επίκινδυνης ή Ανθυγιεινής Εργασίας όπως όλοι οι
εργαζόμενοι στην ίδιο χώρο