Μισθοί των Μετ/γων & Μεταλ/ργών Μηχανικών - Μελών του ΣΤΕΒ στη Βιομηχανία

 

 

 

Ετη Υπηρεσίας

Βασικός Μισθός

Επιδόματα

(από κτήση πτυχίου)

από 1/2/2000-31/12/2000

 

0 - 3 έτη

297.050

1. Γάμου 10%

3 - 6 έτη

323.270

2. Παιδιών 5% έως 18 ετών αγόρια 20 ετών κορίτσια

6 - 9 έτη

337.517

3. Διδακτορικού 11%

9 - 12 έτη

351.765

4. Γεν. Δ/ντή 23 %

12- 15 έτη

365.892

5. Τεχν. Δ/ντή 18%

15 - 18

379.781

6. Προϊστ. Τμήματος 13% μελετών κατασκευών, επισκευών,

18 - 21

393.790

παραγωγής συντήρησης, εκμετάλλευσης, προμηθειών, πωλήσεων,

21-24

407.798

Προγραμματισμού, ποιοτικού ελέγχου, εκπαίδευσης προσωπικού.

24-28

414.743

7. Τεχνικού Ασφαλείας 13%

28-35

421.687

8. Επιβλέποντα βάσει Νόμου 18%

 

 

9.Ξένης γλώσσα 6%

 

 

10. Επίκινδυνης ή Ανθυγιεινής Εργασίας όπως όλοι οι

 

 

εργαζόμενοι στην ίδιο χώρο