Νομοθεσία που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα ανά ειδικότητα Μηχανικού

Πολιτικοί Μηχανικοί (ΕΜΠ, Παν. Θεσ/νίκης, Παν. Πατρών, Παν. Θράκης, Παν. Θεσσαλίας)

- Ν. 4663/30 «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχ/κού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου»
- Ν. 6422/34, άρθρο 3
- Β.Δ. 16/17.3.50, κεφ.1, άρθρο 2 (Δικαίωμα εκπόνησης μελέτης απλών εγκ/σεων από μη Μηχανολόγους)
- Π.Δ. 472/85- Εγγραφή στο ΜΕΚ
- Έγγραφα ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. πρωτ. 33852/622/6.12.79 και 36871/10.12.79 σχετικά με τη θερμομόνωση κτιρίων

Αρχιτέκτονες Μηχανικοί (ΕΜΠ, Παν. Θεσ/νίκης, Παν. Πατρών, Παν. Θράκης, Παν. Θεσσαλίας)

- Ν. 4663/30 «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχ/κού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου»
- Π.Δ. 206/99
- Π.Δ. 208/99
- Π.Δ. 211/99
- Ν. 6422/34, άρθρο 3
- Β.Δ. 16/17.3.50, κεφ.1, άρθρο 2(Δικαίωμα εκπόνησης μελέτης απλών εγκ/σεων από μη Μηχανολόγους)
- Π.Δ. 472/85 Εγγραφή στο ΜΕΚ

- Γνωμοδότηση 1 απ.πρωτ. 3691/12.1.79 «δικαίωμα Αρχιτεκτόνων να συντάσσουν το απαιτούμενο από άρθρο 5 του Ν.651/77 Τοπογραφικό διάγραμμα για σύνταξη συμβολαίου μεταβιβάσεων οικοπέδου ή αγροτεμαχίου»
- Έγγραφα ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. πρωτ. 33852/622/6.12.79 και 36871/10.12.79 σχετικά με τη θερμομόνωση κτιρίων

Αγρονόμοι- Τοπογράφοι Μηχανικοί (ΕΜΠ, Παν. Θεσ/νίκης)

- Ν. 4663/30 «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχ/κού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου»
- Β.Δ. 769/72
- Εγκύκλιοι Ε 20523/77, Ε 66/81
- Ν. 6422/34, άρθρο 3
- Β.Δ. 16/17.3.50, κεφ.1, άρθρο 2(Δικαίωμα εκπόνησης μελέτης απλών εγκ/σεων από μη Μηχανολόγους)
- Π.Δ. 472/85 Εγγραφή στο ΜΕΚ

- Έγγραφα ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. πρωτ. 33852/622/6.12.79 και 36871/10.12.79 σχετικά με τη θερμομόνωση κτιρίων

Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί (ΕΜΠ)

- Ν. 6422/34, άρθρο 3
- Β.Δ. 16/17.3.50, κεφ.1, άρθρο 2(Δικαίωμα εκπόνησης μελέτης απλών εγκ/σεων από μη Μηχανολόγους)
- Α.Ν. 388/68
- Π.Δ. 472/85 Εγγραφή στο ΜΕΚ

- Έγγραφα ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. πρωτ. 33852/622/6.12.79 και 36871/10.12.79 σχετικά με τη θερμομόνωση κτιρίων

Μηχανολόγοι Μηχανικοί (ΕΜΠ, Παν. Θεσ/νίκης, Παν. Θράκης)
Μηχανολόγοι και Αεροναυπηγοί Μηχανικοί (Παν. Πατρών)
Μηχανολόγοι Μηχανικοί Βιομηχανίας ( Παν. Θεσσαλίας)
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η/Υ (ΕΜΠ,Παν.Θεσ/νίκης,Παν.Θράκης)
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Τενολογίας Υπολογιστών (Παν. Πατρών)


- Ν. 6422/34 « Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου , του ΜΗ ως και του Ναυπηγού»
- Β.Δ. 16/17.3.50
- Β.Δ. 19/26.3.38
- Β.Δ. 328/63
- Π.Δ. 252/88
- Π.Δ. 472/85 Εγγραφή στο ΜΕΚ

- Έγγραφα ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. πρωτ. 33852/622/6.12.79 και 36871/10.12.79 σχετικά με τη θερμομόνωση κτιρίων

Μηχανικοί Μεταλείων-Μεταλλουργοί (ΕΜΠ)

- Μεταλλευτικός Κώδικας (Ν. 1428/84)
- Ν. 6422/34, άρθρο 3
- Β.Δ. 16/17.3.50, κεφ.1, άρθρο 2 (Δικαίωμα εκπόνησης μελέτης απλών εγκ/σεων από μη Μηχανολόγους)
- Π.Δ. 472/85 Εγγραφή στο ΜΕΚ
- Π.Δ. 368/94
- Έγγραφα ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. πρωτ. 33852/622/6.12.79 και 36871/10.12.79 σχετικά με τη θερμομόνωση κτιρίων

Χημικοί Μηχανικοί (ΕΜΠ, Παν. Θεσ/νίκης, Παν. Πατρών)

- Ν. 3518/28
- Ν. 6422/34
- Ν. 6129/34, άρθρα 6 και 9
- Β.Δ. 17.3.50
- Β.Δ. 17.12.53
- Ν. 3214/55
- Β.Δ. 1.5.58
- Β.Δ. 8.8.58
- Π.Δ. 792/60
- Π.Δ. 472/85 Εγγραφή στο ΜΕΚ
- Π.Δ. 609/85
- Π.Δ. 368/94
- Π.Δ. 274/97
- Έγγραφα ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. πρωτ. 33852/622/6.12.79 και 36871/10.12.79 σχετικά με τη θερμομόνωση κτιρίων

Μηχανικοί Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων (Παν. Θεσ/νίκης-έδρα Κοζάνη)

- Π.Δ. 203/99
- Ν. 6422/34, άρθρο 3
- Β.Δ. 16/17.3.50, κεφ.1, άρθρο 2(Δικαίωμα εκπόνησης μελέτης απλών εγκ/σεων από μη Μηχανολόγους)
- Έγγραφα ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. πρωτ. 33852/622/6.12.79 και 36871/10.12.79 σχετικά με τη θερμομόνωση κτιρίων

Μηχανικοί Η/Υ και Πληροφορικής (Παν. Πατρών)

- Ν. 6422/34, άρθρο 3
- Β.Δ. 16/17.3.50, κεφ.1, άρθρο 2(Δικαίωμα εκπόνησης μελέτης απλών εγκ/σεων από μη Μηχανολόγους)
- Έγγραφα ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. πρωτ. 33852/622/6.12.79 και 36871/10.12.79 σχετικά με τη θερμομόνωση κτιρίων

Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης(Παν.Κρήτης-έδρα Χανιά,Παν.Θεσσαλίας)

- Π.Δ. 71/95 «Επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων Μηχ/κών Παραγωγής & Διοίκησης & Μηχ/κων Ορυκτών πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης ΦΕΚ 49Α/1995)
- Π.Δ. 372/97, άρθρο 2
- Π.Δ. 90/00
- Ν. 6422/34, άρθρο 3
- Β.Δ. 16/17.3.50, κεφ.1, άρθρο 2(Δικαίωμα εκπόνησης μελέτης απλών εγκ/σεων από μη Μηχανολόγους)
- Έγγραφα ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. πρωτ. 33852/622/6.12.79 και 36871/10.12.79 σχετικά με τη θερμομόνωση κτιρίων

Μηχανικοί Περιβάλλοντος (Παν. Θράκης, Παν.Κρήτης-έδρα Χανιά)

- Π.Δ. 365/93 « Ιδρυση οργάνωση κα λειτουργία Τμημάτων στο Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης ΦΕΚ 156Α/1993»
- Ν. 6422/34, άρθρο 3
- Β.Δ. 16/17.3.50, κεφ.1, άρθρο 2(Δικαίωμα εκπόνησης μελέτης απλών εγκ/σεων από μη Μηχανολόγους)
- Έγγραφα ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. πρωτ. 33852/622/6.12.79 και 36871/10.12.79 σχετικά με τη θερμομόνωση κτιρίων

Μηχανικοί Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Παν. Θεσσαλίας)

- Π.Δ. 240/94 «Μετονομασία του Τμήματος Χωροταξίας & Περιφ. Ανάπτυξης του παν/μιου Θεσσαλίας και επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων»
- Ν. 6422/34, άρθρο 3
- Β.Δ. 16/17.3.50, κεφ.1, άρθρο 2(Δικαίωμα εκπόνησης μελέτης απλών εγκ/σεων από μη Μηχανολόγους)
- Έγγραφα ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. πρωτ. 33852/622/6.12.79 και 36871/10.12.79 σχετικά με τη θερμομόνωση κτιρίων

Μηχανικοί Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (Παν. Θεσσαλίας)

- Π.Δ. 82/00
- Ν. 6422/34, άρθρο 3
- Β.Δ. 16/17.3.50, κεφ.1, άρθρο 2(Δικαίωμα εκπόνησης μελέτης απλών εγκ/σεων από μη Μηχανολόγους)
Έγγραφα ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. πρωτ. 33852/622/6.12.79 και 36871/10.12.79 σχετικά με τη θερμομόνωση κτιρίων

Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών(Παν.Κρήτης-έδρα Χανιά)

- Π.Δ. 372/97 «μετονομασία τμήματος και επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων Τμηάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης ΦΕΚ 243 Α/1997»
- Ν. 6422/34, άρθρο 3
- Β.Δ. 16/17.3.50, κεφ.1, άρθρο 2(Δικαίωμα εκπόνησης μελέτης απλών εγκ/σεων από μη Μηχανολόγους)
- Έγγραφα ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. πρωτ. 33852/622/6.12.79 και 36871/10.12.79 σχετικά με τη θερμομόνωση κτιρίων

Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων (Παν. Κρήτηςέδρα Χανιά)

- Π.Δ. 71/95
- Ν. 6422/34, άρθρο 3
- Β.Δ. 16/17.3.50, κεφ.1, άρθρο 2(Δικαίωμα εκπόνησης μελέτης απλών εγκ/σεων από μη Μηχανολόγους)
- Έγγραφα ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. πρωτ. 33852/622/6.12.79 και 36871/10.12.79 σχετικά με τη θερμομόνωση κτιρίων

Μηχανικοί Οικονομίας και Διοίκησης (Παν. Αιγαίου-έδρα Χίος)

- Π.Δ. 83/00
- Ν. 6422/34, άρθρο 3
- B.Δ. 16/17.3.50, κεφ.1, άρθρο 2(Δικαίωμα εκπόνησης μελέτης απλών εγκ/σεων από μη Μηχανολόγους)
- Έγγραφα ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. πρωτ. 33852/622/6.12.79 και 36871/10.12.79 σχετικά με τη θερμομόνωση κτιρίων