18 August 2022
  
    ΕΚΛΟΓΕΣ 2010     
    ΕΚΛΟΓΕΣ 2006     
    ΕΚΛΟΓΕΣ 2003     
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΗΧ/ΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧ/ΚΩΝ - ανανέωση
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧ/ΚΩΝ
ΕΛΕΜ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΣΚ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ