Από 1ης Οκτωβρίου 2011 ξεκινά η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και ηλεκτρονική καταγραφή παρακλινικών εξετάσεων , για το λόγο αυτό καλείστε να προμηθευτείτε από το Ταμείο μας το νέο τύπου συνταγολόγιο και βιβλιάριο με επιστροφή του παλαιού βιβλιαρίου υγείας και συνταγολογίου .

 

Για την αντικατάσταση και έκδοση ΒΙΒΛΙΑΡΊΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ή ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟΥ με καινούρια

 

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ Α.Μ.Κ.Α.

 

Χωρίς τον αριθμό ΑΜΚΑ δεν θα εκδίδονται (ούτε θα αντικαθίσταται) πλέον βιβλιάρια υγείας και συνταγολόγια (ακόμα και για τα νεογέννητα) .

 

 

 

Τα νέα βιβλιάρια θα αντικαθίστανταί κάθε μέρα από 9:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.

 

 

 

 

Για το Περιφερειακό Γραφείο Ε.Τ.Α.Α.-ΤΟΜΕΙΣ

                                   ΜΗΧ/ΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ

                                  Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ

 

 

                               ΕΥΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ