Για πληροφορίες
Στοιχεία Δ/νσης Κτιρίου ΤΕΕ Μαγνησίας
Στοιχεία Δ/νσης Κτιρίου ΤΕΕ Μαγνησίας

Δ/νση : 2ας Νοεμβρίου/Ξενοφώντος
Τ.Κ. : 38 333 Βόλος

Τηλέφωνα : 24210 26173-26574 Fax: 24210 21944
e-mail:tee_vol@tee.gr