ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Ταχ. Δ/νση:          Τριών Ναυάρχων 40, Πάτρα, Τ.Κ. 262 22

Πληροφορίες:       Καλλίνικου Ελένη

Τηλέφωνο: 2610  334787, FAX: 2610 330632

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους ότι κατά την ημέρα των εξετάσεων στον 3ο Όροφο θα λειτουργήσει Γραφείο Γραμματείας. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που έχουν εκκρεμή δικαιολογητικά να τα προσκομίσουν .

          Τα αποτελέσματα  των εξετάσεων θα τοιχοκολληθούν α) μία εβδομάδα μετά το τέλος των εξετάσεων στα γραφεία μας και β) θα ανακοινωθούν επίσης στο site του ΤΕΕ /ΤΔΕ (http:/www.teepatra.tee.gr) από όπου θα ενημερώνονται αποκλειστικά και μόνο οι ενδιαφερόμενοι.

          Σας ενημερώνουμε ότι οι επιτυχόντες ,από την επομένη ημέρα των εξετάσεων ,θεωρούνται μέλη του ΤΕΕ (παρ.1,αρθρο 2 του Ν. 1486/84)και μέτοχοι του ΤΣΜΕΔΕ (ασφαλιστικός φορέας των Μηχανικών) και υποχρεωτικά ασφαλίζονται και πληρώνουν εισφορές προς το στο ΤΣΜΕΔΕ

          Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

ü     Θα αρχίσει σταδιακά ,στην ταχυδρομική δ/νση που έχετε δηλώσει ,η αποστολή των απαραιτήτων εγγράφων που πιστοποιούν την εγγραφή σας στο ΤΕΕ (Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος,  βεβαιώσεις μέλους ΤΕΕ)(η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε δύο μήνες περίπου)

ü     Θα αποσταλούν επίσης τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπηρεσιακά στο ΤΣΜΕΔΕ ,προκειμένου να ενημερωθεί  ο ασφαλιστικός φορέας και θα λάβετε ταχυδρομικώς ειδοποίηση από το ίδιο το ΤΣΜΕΔΕ στην ίδια  διεύθυνση

Σημειώνουμε ότι οι διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί , Μηχανολόγοι και Αεροναυπηγοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί Βιομηχανίας ,Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Τ.Υ., Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η/Υ πρέπει να υποβάλουν τις βεβαιώσεις που θα παραλάβουν από το ΤΕΕ με τις φωτογραφίες,  στη Διεύθυνση Βιομηχανίας της Νομαρχίας της περιοχής που διαμένουν για να αποκτήσουν την άδεια Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων .(η Δ/νση Βιομηχανίας στην Πάτρα είναι Πατρών- Αθηνών 12 , τηλ. 2610 429589, 2610 428648)

Επίσης ενημερώνουμε ότι στο site του ΤΕΕ (http:/www tee.gr) υπάρχει ο επαγγελματικός οδηγός για τον νέο μηχανικό.

 

Από  το ΤΕΕ/ΤΔΕ