Η ΣΥΡΜΕΤ ΕΠΕ συνεχίζοντας στο 22ο έτος της αναπτυξιακής της πορείας, επιθυμεί να προσλάβει ως υπεύθυνο ανάπτυξης του τμήματος Βιομηχανικών και Περιβαλλοντικών έργων με έδρα την Πάτρα, Μηχανολόγο Μηχανικό ή Χημικό Μηχανικό. Απαραίτητα αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ή εξειδίκευση τουλάχιστον 4 ετών, καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Αποστολή βιογραφικών στο email sirmet@otenet.gr ή info@sirmet.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.