Ηλεκτρολόγος μηχανικός από το πολυτεχνείο της Πάτρας, αποφοιτήσας τον Ιούλιο του 2007, με κατεύθυνση Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, αναζητεί εργασία σε τεχνικό γραφείο, πλήρη ή ημιαπασχόληση. Περατωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, με δίπλωμα μηχανής και αυτoκινήτου, άριστη γνώση Αγγλικών, καλή γνώση Γαλλικών και Ιαπωνικών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6972574772,  e-mail: mroulias@yahoo.com