Πολιτικός μηχανικός Παν. Πατρών, μέλος ΤΕΕ (2008), με ενός χρόνου εργασιακή εμπειρία σε επίβλεψη κτιριακών έργων και γνώσεις Autocad, MS Office, αναζητά εργασία. Τηλ. επικοινωνίας 6939 448316