Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 2005 επιθυμεί απασχόληση σε γραφείο μελετών στην περιοχή του Ν.Αχαϊας. Εμπειρία 8 ετών σε τοπογραφικές μελέτες και εργασίες, γνώση σχετικών λογισμικών (Autocad Civil, Arcgis, Verm) και πολεοδομικής νομοθεσίας, χειρισμός τοπογραφικού εξοπλισμού. Τηλ. 6973 994428