Τοπογράφος Μηχανικός με εμπειρία στην σύνταξη επιμετρήσεων, λογαριασμών, ΑΠΕ και ΠΠΑΕ για δημόσια έργα ζητά συνεργασία με εργολάβο ή τεχνικό γραφείο στο Νομό Αχαϊας. Αναλαμβάνω επίσης και την εκπόνηση τοπογραφικών διαγραμμάτων.
Τηλ. επικοινωνίας 6941.448135